Kaupunkisuunnittelu

Mikä bulevardeissa pelottaa?

Ristiriitaisia tunteita ovat herättäneet Helsingin suunnitelmat muuttaa moottoritiet Kehä I:n sisäpuolella talojen reunustamiksi bulevardeiksi niin, että asuntoja syntyy noin 80 000 asukkaalle. Pariin yleiseen argumenttiin on vastattava. Siirtyvätkö ruuhkat naapurikuntiin. Helsingin sisääntuloteiden kapasiteetti ei laske verrattuna vaihtoehtoon, että nuo 80 000 asukasta asutettaisiin muualle kantakaupunkiin. Kehä I:n sisäpuolelle on tulossa 150 000 asukasta. Nykyisellä liikennemuotojakaumalla tämä ihmismäärä tukkisi kantakaupungin katuverkon täysin. Siksi panostetaan…

Jatka lukemista

Kaupunkisuunnittelu

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 1.3.2016

Keski-Pasilan kaava Tämä oli meillä käsittelyssä vuoden 2014 lopulla. Silloin tehtiin varsinaiset linjaukset. Nyt on hiottu yksityiskohtia. Lautakunta on eri vaiheessa vaatinut kaavoitettavaksi enemmän ja rakennusoikeuden määrä onkin noussut yli 50 prosentilla ensimmäisistä suunnitelmista. Alueelle tulee 3500 asukasta ja 1000 työpaikkaa. Veturitie vähän häiritsee aluetta tuoden sinne paljon läpiajoliikennettä. Minusta täällä pitäisi noudattaa pysäköinnissä periaatetta, että paikkoja rakennetaan kysynnän mukaan.…

Jatka lukemista

_

Synergiaedut epäreilua kilpailua?

Kauppalehti kauhisteli sitä, että pelastuslaitokset tekevät sairaanhoitopiirien kiireettömiä sairaankuljetuksia, joita ei ole kilpailutettu. Jos pelastuslaitokset haluavat tähän osallistua, niiden pitää yhtiöittää tämä toiminta. Taloudellisen tehokkuuden kannalta tuntuu perustellulta, että pelastuslaitokset voivat käyttää kalustoaan kiireettömiin kuljetuksiin silloin, kun mikään suurempi katastrofi ei ole päällä. Voi tämän tietysti yhtiöittää, kunhan hyväksytään se, että nämä yhtiöt voivat vuokrata pelastuslaitoksen kalustoa marginaalikustannusten hintaan.

Kaupunkisuunnittelu

Liberan analyysi (7) Kriittisiä huomioita

Vaikka pidän Pursiaisen ja Saarimaan analyysia hyödyllisenä lukea, kaikkea siitä ei pidä uskoa; paljon on substanssin huonoa tuntemista ja paljon on ylilyöntejä. Inkrementalismi. Kirjoituksessa kyllä sanotaan aluksi, että kaavoitusta tarvitaan ulkoisten hyötyjen ja haittojen vuoksi, mutta sitten se vähän unohtuu. Jos jokaisesta tontista erikseen päätetään käyttötarkoituksesta, joka maksimoi sen tontin arvon, päädytään lopulta täysin epäonnistuneeseen kaupunkiin. Siksi tarvitaan jopa vähän…

Jatka lukemista

Kaupunkisuunnittelu, _

Liberan analyysi (6): Rahat kaupungille

Asuntoja kannattaa rakentaa sinne, missä niistä ollaan valmiita maksamaan enite – siis sinne, missä ihmiset haluavat asua. Jos ollaan tarkkoja, sinne, missä asunnoista on ylöikysyntää. Jos pääkaupunkiseudun asukkaista vain joka kolmas esimerkiksi haluaa asua kantakaupungissa, kantakaupunkia on rakennettava lisää, koska sitä on vähemmän kuin yksi kolmannes. Jos tämä olisi tietokonepeli, jossa resursseja voi siirtää miten tahansa, kaikki rakentaminen kannattaisi kohdistaa…

Jatka lukemista

Kaupunkisuunnittelu

Liberan analyysi (6) Markkinoita myös autoilijoille

Pursiainen ja Saarimaa esittävät, että myös liikenteessä pitäisi ottaa järkevä hinnoittelu käyttöön. He kannattavat ruuhkamaksuja ja sitä, että pysäköintipaikoista perittäisiin niiden todellisia kustannuksia vastaava maksu eikä paikkoja pakotettaisi rakentamaan kaavoituksessa enemmän kuin niille on maksuhalukasta kysyntää. Ammattiekonomisteja! Toivottavasti rakkaat kokoomuslaiset lukevat huolella myös tämän. Aloitetaan ruuhkamaksuista. Sanoin Hesarille, että ruuhkamaksujen tarpeen ymmärtää jokainen, joka on läpäissyt taloustieteen peruskurssin. Yliopistolta otettiin…

Jatka lukemista

Kaupunkisuunnittelu

Liberan analyyssi (5) Matalan rakentamisen kustannus esiin

Pursiainen ja Saarimaa vaativat tiiviimpää kaavoitusta. He syyttävät tehottomista kaavoista poliitikkoja ja sitä vääristymää, että kaavoista päättävät nykyiset asukkaat eikä tulevilta kysytä mitään. Tämä nykyisten asukkaiden tuottama vääristämä on suosittu nykykirjallisuudessa erityisesti Yhdysvalloissa, jossa siitä syytetään kaupunkien kalliita asumiskustannuksia ja ympäristörikokseen verrattavaa kaupunkirakenteen hajaantumista. Hyvä esimerkki tästä on, että valmisteilla olevan Uuden yleiskaavan ollessa ensimmäisen kerran kansalaisten arvioitavissa, sen lähes…

Jatka lukemista

Kaupunkisuunnittelu

Liberan analyysi (4) Läpinäkyvyyttä maan myyntiin ja vuokraukseen

Kirjoituksessa vaaditaan avoimuutta maan myymisen ja vuokraamisen kautta tapahtuvalle erilaisten toimintojen subventiolle. Tästä olen sinänsä aivan samaa mieltä. On maan tapa piilottaa kaikenlainen tuki maan hinnan alennukseen. Olisi reilumpaa kirjata se menoksi budjettiin, jolloin tietysti tuloksi pitäisi kirjata käypä maan vuokra. Erityisen suosittua tämä piilotettu tuki on ollut ja on jatkossakin urheiluhankkeissa. Nyt on vuorossa HIFK:n jäähalli, joka rahoitetaan yksityisellä…

Jatka lukemista

Kaupunkisuunnittelu

Liberan analyysi (3) Sosiaalinen asuntotuotanto alas?

Analyysissa arvostellaan voimakkaasti sosiaalista asuntotuotantoa tapana tukea pienituloisten asumista ja erityisesti sitä, että ARA-asuntoja rakennetaan myös kalliisiin kaupunginosiin. Erillisiä kaupungin vuokra-asuntoja pitäisi olla vain niitä varten, jotka luottotietojen menettämisen takia eivät pysty sijoittumaan vapaille markkinoille. Muutoin pienituloisten asumista tulisi tukea tulonsiirroin eikä seiniä tukemalla. Minä olen taipuvainen ajattelemaan samalla tavalla tästä erillisten talojen rakentamisesta köyhille. Sitä on vaikea perustella. Olisi…

Jatka lukemista

_

Liberan analyysi (2) Mitä vikaa asuntojen korkeissa hinnoissa

Asuntojen korkea hinta on hyvä merkki Kirjoittajat sanovat, että asuntojen korkea hinta on sinsänsä hyvä merkki. Osoittaahan se, että alue on haluttua. Kyllä tästä olen samaa mieltä. Erityisesti asuntojen hyvin halpa hinta on todella huono signaali. Asuntojen korkeaa hintaa pääkaupunkiseudulla voi yrittää selittää sillä epäreiluudella, että työn perässä on muutettava, vaikka ei haluaisi. Mutta asuntojen hinnat pääkaupunkiseudulla eivät ole erityisen…

Jatka lukemista