Kokkolan synnytyssairaala

10.11.2015 · Aihe sote, _ · 27 Kommenttia 

Olen saanut palautetta siitä, että ihmettelin radion suorassa lähetyksessä keskustalaisen keskipohjalaisen kansanedustajan Mika Lintilän varmuutta siitä, että 68 000 asukkaan Keski-Pohjanmaalla säilyy synnytyssairaala. Laskin nopeasti päässä, että Keski-Pohjanmaalta synnyttäjiä riittää korkeintaan kaksi päivässä.

Minua on valistettu, että Kokkolan sairaalassa on 1500 synnytystä vuodessa eli neljä päivässä.  On siis nyt, kun synnytyksen toistaiseksi vielä maksavat kunnat. Monelle Pohjanmaan tai Pohjois-Pohjanmaan kunnalle Kokkolan sairaala on lähempänä kuin oman maakunnan Vaasa ja Oulu. Kunnalle on aivan sama, mihin sairaalaan se maksun maksaa, kun sairaalaa ei kuitenkaan omassa kunnassa ole.

Tilanne muuttuu, kun vastuu sotesta siirtyy maakunnalle. Jos Pohjanmaan maakunta ostaa synnytyksiä Vaasan sijasta Kokkolasta, rahaa siirtyy omasta kiinteästä budjetista naapurin budjettiin. Omaa toimintaa pitää siis supistaa, jos käyttää naapurin palveluja. Voi hyvinkin käydä niin, että maakunta ei katso hyvällä rahan siirtoa naapurimaakuntaan. Lue lisää

Kaupunkien voitto (9): Ristisubvention sijaan suoraan tukea

9.11.2015 · Aihe Kaupunkien voitto · 35 Kommenttia 

Ristisubventio on valtion kannalta kätevä tapa tukea kannattamatonta toimintaa aluepoliittisin perustein, sillä eihän se maksa valtiolle mitään. Ristisubventio on mahdollista vain, jos toimintaa harjoittaa monopoli tai toiminta on luvanvaraista, jolloin siihen voidaan liittää ristisubvention kaltaisia ehtoja. Ilmaista ristisubventio ei tietenkään ole, sen maksavat kuluttajat. Ellei meillä esimerkiksi olisi apteekkimaksua, lääkkeet olisivat kaupungeissa selvästi halvempia kuin ne ovat nyt.

Ristisubventio on kuitenkin sekä epäoikeudenmukainen että taloudellisesti tehoton tukimuoto.

Sen on epäoikeudenmukainen, koska sillä on väärä maksaja. Miksi syrjäseutujen apteekkien tukeen osallistuvat kaupunkilaisista vain sairaat, jotka tarvitsevat paljon lääkkeitä, mutta eivät terveet? Miksi Helsingin ja Tampereen välillä junalla matkustavien on tuettava lipun hinnoissa hiljaisia rataosuuksia, mutta ei niiden, jotka ajavat samaa väliä autolla? Lue lisää

Valinnanvapaus terveydenhuollossa voi tulla erittäin kalliiksi, mutta muuten se on hyvä asia

8.11.2015 · Aihe sote · 129 Kommenttia 

Päätös valinnanvapaudesta perusterveydenhuollossa tehtiin tavalla, jolla sitä ei pitäisi tehdä – ilman mitään kunnollista valmistelua. On tätä tietysti pohdittu pitkään, koska Ruotsin esimerkkiähän tässä on tarkoitus noudattaa.

Aloitetaan siitä, mitä tämä ei merkitse

Jos minun tarvitsee käväistä lääkärillä hakemassa itsestään selvä resepti, en varaa aikaa terveyskeskukseen vaan valitsen työpaikan vieressä olevalta lääkäriasemalta ajan. Niitä nimittäin on siellä yllin kyllin niin, että voi valita sopivan ajoitettuna niin, että matkalla lautakunnan kokoukseen voin hakea tämän lääkäriltä. Se vie minulta 15 minuuttia. Pelkkä matkustaminen Viiskulman terveysasemalle ja takaisin vie enemmän. Se, että Terveystalosta löytyy samana päivänä kymmeniä vapaita lääkärinaikoja ja terveyskeskuksessa vasta viikkojen päästä, kertoo jotain epätasapainosta ja resurssien haaskauksesta, mutta tämä on toinen tarina.

Tällaista palvelutasoa oikeus valita terveysasema ei tarkoita eikä voi tarkoittaa, koska terveydenhuollon kustannukset nousisivat räjähdysmäisesti. Menoja piti vähentää kolmella miljardilla eikä lisätä kolmella miljardilla. Jos haluan säästää omaa aikaani, on oikein, että maksan siitä itse. Lue lisää

Kaupunkien voitto 8: Kaupungit tarvitsevat eriytyvää lainsäädäntöä

Olosuhteet urbaanissa Suomessa poikkeavat valtavasti haja-asutusalueiden olosuhteista, ja ero tuntuu kasvavan. Tämä tuottaa haasteita valtakunnalliselle lainsäädännölle. Jos lainsäädäntö tehdään kaupunkeihin sopivaksi, se sopii huonosti maaseudun olosuhteisiin ja päinvastoin. Tarvitaan eriytyvää lainsäädäntöä.

Ennen vuotta 1977 kunnat jakautuivat maalaiskuntiin, kauppaloihin ja kaupunkeihin, joilla oli erilaiset velvoitteet ja oikeudet. Tämän jälkeen kuntalaki on tuntenut vain yhden kuntamuodon. Kuntia kutsutaan niiden oman valinnan mukaan kaupungeiksi ja maalaiskunniksi, mutta juridista eroa niiden välillä ei ole.

Kuntaministeri Paula Risikon (kok) syksyllä 2014 nimittämä asiantuntijatyöryhmä – niin sanottu propellipäätyöryhmä – esitti raportissaan, että palattaisiin takaisin tilanteeseen, jossa meillä olisi erilaisia kuntia, joilla olisi erilaiset tehtävät ja velvoitteet. Monia nykyisiä valtion tehtäviä olisi tarkoituksenmukaista siirtää kaupungeille, mutta pienille maalaiskunnille ne eivät sopisi. Lue lisää

Eläköön se pieni riita!

6.11.2015 · Aihe _ · 49 Kommenttia 

Järkyttävän pieneen asiaan ollaan hallitusta kaatamassa, tai ainakin kaatamisella uhataan.

Itse asiassa kysymys ei ole pieni. Ihmeellistä on neuvottelutaktiikka, jossa pääministeri ja valtiovarainministeri menevät julkisuudessa sanomaan, mistä eivät tingi. Kasvoja menettämättä on vaikea päästä ulos. Itseään ei pidä koskaan maalata nurkkaan.

Kyse ei ole enemmästä eikä vähemmästä kuin keskustan vanhasta tavoitteesta, maakuntaitsehallinnosta. Se on myös vihreiden vanha tavoite.

On aivan järkevää antaa vaaleilla valituille itsehallinnollisille alueille, joita kutsun tässä lyhyesti maakunniksi, muitakin tehtäviä kuin sote: maakunnan elinkeinopolitiikka, yleiskaavoitus, toisen asteen koulutus, joukkoliikenne ja niin edelleen. Kun näin joka tapauksessa tehdään, alueen optimaaliseen kokoon vaikuttavat muutkin näkökohdat kuin sote. Lue lisää

Kaupunkisuunnitelulautakunnan lista 10.11.2015

Yleiskaava

Nyt se menee päätökseen. Tästä asiasta on neuvoteltu paljon paremmassa hengessä kuin budjetista, joten paljon äänestyksiä ei tulla näkemään.

Pitäjänmäen Sulkapolun täydennyskaava

Pöydältä

Demarit pyysivät tämän pöydälle. Ongelmat liittyvät pysäköimiseen tyyliin saako naapurin maalle pysäköidä. (Saa, jos tästä on rasitesopimus.) Minusta ongelmaton kaava.

Herttoniemen yritysalueen suunnitteluperiaatteet

Tätä on pidetty pöydällä odottamassa yleiskaavaa, joten nyt tämäkin menee päätökseen. Minä olen koko alueen kehittämisestä eri mieltä, mutta tässä asiassa vihreät ovat liki yksin muuttamassa aluetta enemmän asunnoiksi. Politiikan ulkopuolelta tulee kyllä tukea linjallemme. Lue lisää

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 2.11.2015

2.11.2015 · Aihe Kaupunkisuunnittelu, _ · 54 Kommenttia 

Koirasaarentie

Yleiskaava.

Alun perin oli sovittu, että yleiskaava hyväksyttäisiin tässä kokouksessa, mutta se lykkääntynee viikolla, jotta virasto ehtisi kommentoida lautakunnan neuvottelemia muutoksia. Vaikka ei pitäisi, neuvotteluja hiukan hankaloittaa se, että budjetista ei ole päästy sopuun.

Kruunuvuoren asemakaava

Kaavaluonnos oli meillä käsittelyssä helmikuussa, jolloin lautakunta vahvisti tärkeimmät linjaukset. Kaavan erikoisuutena on townhouse-rivistö, jossa tonttitehokkuus ylittää roimasti kerrostalolähiöiden tehokkuuden. Meneeköhän kaupaksi? Myyviä kuvia kaavoittaja on oppinut tekemään.

’Tällä kaavalla 1600 uutta asukasta.

Tiivistyskaava Pitäjänmäen sulkapolun alueella Lue lisää

« Edellinen sivu