_

Fennovoiman muiden osakkaiden riski kasvaa

Fennovoiman uusi suuromistaja Migrid Solarna on ilmiselvä bulvaani, mutta tällaiset järjestelyt antamatta mahdollisuuden olla julkisesti tajuamatta asiaa. Onko sillä väliä? Migrid Solarnan kanssakaan Rosatom ei saa enemmistöasemaa Fennovoimassa. Ongelma on taloudellinen ja koskee muiden osakkaiden riskejä. En ole lukenut Fennovoiman yhtiöjärjestystä, mutta tietääkseni se on Mankala-yhtiö. Näiden yhtiöiden osakkaiden riski ei rajoitu niiden yhtiöön sijoittamaan pääomaan. Omistavat sitoutuvat ostamaan yhtiön…

Jatka lukemista

Kaupunkisuunnittelu

Tappaako vilkas katu asukkaat?

Helsingin Sanomissa arvosteltiin tänään aikeita muuttaa moottoriteitä asuinkaduiksi Laajasalontiestä alkaen. Kirjoituksissa vedottiin Kanadassa viime vuosituhannella tehtyisin tutkimuksiin, joiden mukaan vilkkaasti liikennöityjen katujen varsilla asuvien elinajanodote on 2,5 vuotta muita alempi. Tutkimukset ovat vanhoja ja vielä vanhempaa aikaa edustaa aika, jolloin asukkaat olivat altistuneet liikenteen haitoille. Tiedämme siis, että Kanadassa 1960-ja 70-luvuilla ei ollut terveellistä asua vilkkaasti liikennöityjen teiden varsilla. Sen…

Jatka lukemista

Kaupunkisuunnittelu

Tyhjien asuntojen todellisuus selvitettävä

Helsingin Sanomat julkaisi taas kerran tiedon, jonka mukaan Helsingissä on 30 000 tyhjää asuntoa. Ei pitäisi käyttää harhaanjohtavaa termiä, sillä vaikka itse tekstistä kävi ilmi, että tyhjiltä asunnoista vain osa on tyhjiä, tieto 30 000 ”tyhjästä” asunnosta jää itämään ihmisten päähän. Useimmat lukevat vain otsikot. Tyhjällä asunnolla tarkoitetaan siis asuntoa, joissa kukaan ei asu vakituisesti. Helsinki on Suomen kunnista se, jossa ”tyhjiä”…

Jatka lukemista

_

Geneven pakolaissopimus pitäisi uusia

Geneven pakolaissopimus toimii jokseenkin järjenvastaisella tavalla ja siksi se pitäisi uusia. Sopimuksen mukaan turvapaikan hakijoita, jotka ovat onnistuneet pääsemään maahan, tulee kohdella erittäin hyvin ja heidän tapauksensa tutkia perusteellisesti, mutta maahan pääsemistä saa estää kaikin tavoin¹, olivat ihmiset kuinka hädänalaisia hyvänsä. Kokonaisuutta on vaikea pitää loogisena. On helppo ennustaa, että pakolaisvirta Välimeren yli Eurooppaan tulee vain kiihtymään, eikä siihen auta…

Jatka lukemista

_

Huomioita Helenin suunnitelmista

Helen Oy:n hallitus (jonka varapuheenjohtaja olen) esitteli tänään julkisuuteen suunnitelmia Helsingin energiahuollon tulevaisuudesta tilanteessa, jossa kaupunginvaltuuston on edellyttänyt hiilidioksidipäästöjen vähentämistä ja uusiutuvien energialähteiden osuuden kasvattamista. Helen hallitus pitää parhaana tapana päästä valtuuston asettamiin tavoitteisiin biopolttoaineita käyttävän lämpökeskuksen rakentamista Vuosaareen ja mahdollisesti toisen rakentamista muualle Helsingin alueelle. Samalla nykyiset öljyä käyttävät lämpökeskukset muutettaisiin pellettikäyttöisiksi. Sähkön ja lämmön yhteistuotannosta luovutaan Ehdotuksessa luovutaan…

Jatka lukemista

_

Järkevän hintaisia vuokra-asuntoja

Hallitusohjelman mukaan ARA-vuokra-asuntoihin palautetaan tulorajat. Lisäksi asukkaiden tulotasoa seurattaisiin ja liikaa vaurastuneet joutuisivat muuttamaan pois. Asia koskee lähinnä Helsinkiä, jossa vuokrat ARA-asuntojen vuokrat alittavat vapaiden markkinoiden vuokrat keskimäärin kuudella eurolla neliöltä, suosituimmilla alueilla vielä paljon enemmän. Muualla maassa ARA-vuokrat ovat suunnilleen markkinavuokrien tasolla. Mitä enemmän halvoissa ARA-asunnoissa asuu suurituloisia, sitä useampi pienituloinen joutuu maksamaan asunnostaan korkeaa markkinavuokraa ja sitä enemmän…

Jatka lukemista

_

Kiinan talouskasvun on pakko hyytyä

Minun on vaikea ymmärtää niitä viivotinennustajia, jotka vielä vähän aikaa sitten ennustivat, että Kiinan talouskasvu jatkua 10 %:n vauhtia tästä iäisyyteen. Pitäisi erottaa toisistaan S-käyrä ja eksponentiaalinen kasvu. Kiinan kasvulla on kaksi päälähdettä, joista kumpikaan ei voi jatkua eksponentiaalisesti: Muualla kehitetyn teknologian käyttöönotto. Tämä loppuu, kun teknologia on otettu käyttöön. Niin se loppui Japanissakin. Muutto tehottomasti maataloudesta tehokkaaseen tuotantoon kaupungeissa.…

Jatka lukemista

_

Miten vastaamme Aasian haasteeseen?

Alustuspuheenvuoroni kultarantakeskustelujen Länsimaat ja demokratian tila -työryhmässä  Länsimaisen liberaalin demokratian piti olla niin ylivoimainen, että kaikki maat lopulta päätyvät siihen. Viimeaikoina on näyttänyt toiselta, kun Aasian maat, Kiina etunenässä, ovat kehittyneet olennaisesti Eurooppaa rivakammin. Kiina ei ole voittanut vielä. Maa kopio teknologiaa ja siirtää asukkaita maalta kaupunkeihin. Jossain vaiheessa Kiinankin pitäisi siirtyä kopioijasta kehittäjäksi. Silloin vapaan tiedonvälityksen puutteet voivat tulla…

Jatka lukemista

Talouspolitiikka

Asuntoja kasvukeskuksiin ja yritteliäisyyttä

Sipilän hallituksen säästöaikeet kauhistuttavat suomalaisia, myös minua. Niin huonoon jamaan maamme talous on mennyt, että tuossa haarukassa säästötarve valitettavasti liikkuu. Taloutemme ei enää kannata sellaista hyvinvointivaltiota, johon olemme tottuneet ja joihin pohjoismaisilla serkuillamme on varaa. Poliitikot käyttävät eniten valtaa silloin, kun joutuvat tekemään ikäviä päätöksiä. He päättävät, mistä luovutaan ja mistä pidetään kiinni. Opposition ei pitäisi väärin säästämisestä motkottaa. Oppositiopuolueet…

Jatka lukemista

Kaupunkisuunnittelu

Kaupunkisuunnittelulautakunta 9.6.2015

Tämä oli viimeinen varsinainen kokous ennen juhannusta. Tämän jälkeen on enää yksi kokous pöydälle pantuja kahta asiaa varten. Herttoniemen kaava ATT:n vuokrataloille Läpi yksimielisesti. Varsinaisia ratkaisuja alueen kohtalosta tulee, kun tammikuussa palautetusta alueesta loput tulee toivon mukaan asunnoiksi kaavoitettuna. Länsisataman matkustajaterminaali Läpi nuristen. Kuulimme Sataman aika heiveröisistä suunnitelmista siirtää tavaraliikennettä edes vähän Vuosaareen. Kannatukseni Tallinnan tunnelille nousi taas.