_

Miksi ARA-asuntoja on Jätkäsaaressa?

Blogin kommentoijista moni on ihmetellyt, miksi ARA-asuntoja rakennetaan Jätkäsaareen, johon monella palkansaajalla ei ole asuntojen kalleuden vuoksi mitään asiaa. Asuntojen markkinahinta Jätkäsaaressa on pari tuhatta euroa neliöltä enemmän kuin tavanomaisilla helsinkiläisillä asuinalueilla. Yksittäistä perheasuntoa kohden erotus on yli 150 000 €. ARA-asuntojen vuokrat Jätkäsaaressa alittavat markkinavuokrat yli kymmenellä eurolla neliöltä. Miksi näitä siis on Jätkäsaaressa? On argumentoitu, että köyhälläkin on oikeus…

Jatka lukemista

Kaupunkisuunnittelu

Tulorajojen tarkistaminen ARA-asuntoihin?

Hallitusohjelman mukaan ARA-asuntoihin on tulossa tulorajat ja vieläpä niin, että ne tarkistetaan määräajoin. Jos tulot ovat kasvaneet liikaa, tuloksena on häätö. Kuulostaa sinänsä oikeudenmukaiselta, että yhteiskunta ei tue alennetulla vuokralla hyvätuloisia, jotka nuorina ovat onnistuneet saamaan vuokra-asunnon sen hetkisiin mataliin tuloihinsa vedoten – siis esimerkiksi ”köyhä” lääketiedettä opiskeleva opiskelijapariskunta. Tämä kuulostaa hyvältä, mutta tähän sisältyy raskas kannustinloukku. Helsingin kaupungin asunnoissa…

Jatka lukemista

Kaupunkisuunnittelu

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 2.6.2015

Kaisaniemenkadulla kaavan nykyaikaistaminen Yli sata vuotta vanha kaava uudistetaan ja kaikki säilyy suunnilleen ennallaan. Ullakolle saa laittaa asuntoja siltä osin kuin ei ole jo laitettu. Kannelmäen Halsuantien kaava Tämä oli meillä edellisen kerran 11.11.- Nyt on saatu lausunnot ja muistutus. Riitaa on ollut siitä, että jokin taloyhtiö on vuorannut tyhjän tontin omaksi parkkipaikakseen. Vuokraoikeus ei kuitenkaan voi olla vahvempi kuin…

Jatka lukemista

Kaupunkisuunnittelu

Hallituksen asuntopoliittiset linjaukset (3) Tonttitarjonta ja rakentamisen hinta

Maankäyttö- ja rakennuslakia uudistetaan rakentamismahdollisuuksien helpottamiseksi: lyhennetään päätösprosessia muun ohella valitusmenettelyjä muuttamalla, helpotetaan haja-asutusalueiden rakentamista muun muassa suunnittelutarvealuesäännöstöä lieventämällä, siirretään päätösvaltaa poikkeamistilanteissa ELY-keskuksilta kunnille ja yhdistetään hankekaavoitus ja YVA-menettely. Voisiko valitusten käsittelyajoille laittaa jonkin määräajan? Miten voi mennä vuosi sen toteamiseen, ettei valittajalla ole valitusoikeutta? Jarrutusvalitukset loppuisivat, jos ilmiselvissä tapauksissa päätös tulisi viikossa. Ensin piti murehtia tyhjilleen jääviä asuntoja haja-asutusalueilla…

Jatka lukemista

Kaupunkisuunnittelu, Talouspolitiikka, _

Hallituksen asuntopoliittiset linjaukset (2) Valtion ja kuntien yhteistyö

Valtio edellyttää kasvukeskuksissa ja niiden läheisyydessä toteutettavien suurten infrahankkeiden ehtona tontti- ja asuntotuotannon olennaista lisäämistä kumppanuusperiaatetta noudattaen valtion ja kuntien sekä kuntien keskinäisessä yhteistyössä. Kannatettava asia, mutta edellyttää tietysti, että niitä suuria infrahankkeita tulisi. Entä jos valtio luopuisi infrahankkeiden tukemisesta kokonaan pääkaupunkiseudulla ja antaisi kunnille avustusta niiden toteuttamiseen asuntotuotannon suhteessa, vaikka 20 000 €/asunto. Toimisi sopimuksia tehokkaammin ja ohjaisi infrainvestoinnit tehokkaasti…

Jatka lukemista

Kaupunkisuunnittelu

Hallitusohjelman asuntopoliittiset linjaukset (1) Soiaalinen asuntotuotanto

Valtion tukemien asuntojen omistajien yleishyödyllisyysvaateesta luovutaan uuden tuotannon osalta. En pidä tästä lainkaan. Asuntopulaa on vain kasvukeskuksissa ja oikeammin Helsingissä. Asuntopula nostaa hintoja ja haaskalle tulijoita riittää. Sosiaalinen asuntotuotanto tuottaa jo nyt omalle pääomalle mahtavan koron. Oma esitykseni on, että jos tähän mennään, Helsinki luovuttaa näitä tontteja vain omistamalleen ATT:lle. Sinänsä sellainen välimuoto, joka menisi säännellyn vuokran ja markkinavuokran väliin,…

Jatka lukemista

Kuntajako, Tulevaisuuden kunta, _

Jäähyväiset eduskunnalle (3) Kunta- ja soteuudistus

Useampi henkilö on pyytänyt minulta, että tällä blogilla voitaisiin keskustellla kirjastani Jäähyväiset eduskunnalle. Palastelen keskustelun kirjan lukujen mukaan kirjoittaen lyhyen referaatin luvun keskeisestä sisällöstä. Kunnolla tähän keskusteluun voivat tietysti osallistua vain ne, jotka ovat kirjan lukeneet, mutta myyntimäärien periusteella heitäkin on riittävästi. Kirjaa voi yrittää lainata kirjastosta, vaikka ainakin Helsingissä jono on pitkä. Kirjakaupoista saa ja voi sen tilata myös…

Jatka lukemista

Jäähyväiset eduskunnalle, Talouspolitiikka

Jäähyväiset eduskunnalle (2): Talouskehitys

Hallitusneuvotteluissa 2011 oli vaikeuksia sopia talouskehityksestä, koska kokoomus ei halunnut liikaa velkaantumista eivätkä demarit liian kovia leikkauksia. Ongelma ratkaistiin parantelemalla ohjelman pohjana olevia talousennusteita. Yleensä käytetään VM:n ennustetta, mutta hallitusneuvottelijat tekivät kokonaan omansa. Sovittiin myös, että jos talouskehitys on ennakoitua parempi, nousukautta joudutetaan alentamalla veroja ja lisäämällä menoja ja jos talous sakkaa, lamaa syvennetään vastaavasti. Suomessa talouspolitiikka on usein myötäsyklistä…

Jatka lukemista

Jäähyväiset eduskunnalle

Jäähyväiset eduskunnalle (1) Hallitus, jota kukaan ei halunnut

Useampi henkilö on pyytänyt minulta, että tällä blogilla voitaisiin keskustella kirjastani Jäähyväiset eduskunnalle. Palastelen keskustelun kirjan lukujen mukaan kirjoittaen lyhyen referaatin luvun keskeisestä sisällöstä. Kunnolla tähän keskusteluun voivat tietysti osallistua vain ne, jotka ovat kirjan lukeneet, mutta myyntimäärien periusteella heitäkin on riittävästi. Kirjaa voi yrittää lainata kirjastosta, vaikka ainakin Helsingissä jono on pitkä. Kirjakaupoista saa ja voi sen tilata myös…

Jatka lukemista

Kaupunkisuunnittelu

Tyypillinen sinkku on naisleski

Kovin voimakkaasti on vaadittu rakennettavaksi yksiöitä perheasuntojen sijaan, koska väestöstä niin suuri osa on sinkkuja. Sinkkuja ajatellaan usein nuorina naimattomina ihmisinä, mutta valtakunnallista sinkkutilastoa dominoivat naislesket. He taas eivät yleensä mielellään muuta vanhasta perheasunnostaan yksiöön.