Kaupunkisuunnittelu

Korkea rakentaminen sopii vain kaupunkiin

En tiedä, sopiiko naapurin kaavoitusta arvostella, mutta teen sen kuitenkin. Kun kaupunkisuunnittelulautakunta kävi opiskelemassa kaupunkisuunnittelua Vancouverissa, meille kerrottiin myös painavat perusteet sille, että korkea rakentaminen sopii vain keskusta-alueille. Lähiöissä kannattaa soveltaa pienempää mittakaavaa ja matalampaa rakentamista. Elinympäristö tornin juuressa ei ole mainittavan houkutteleva verrattuna vehmaaseen lähiöön, jossa on puistoa ja pihaa ja rauhallisuutta, vaikka torni olisi kauniskin. Pilvenpiirtäjässä asumisen idea…

Jatka lukemista

Kaupunkisuunnittelu, Yleiskaava 2016

Suunnittelu vai markkinat kaavoituksen perustana?

Yksi Helsingin kaavoitusristiriidoista koskee sitä, pitäisikö joitakin työpaikkatontteja muuttaa asuntotonteiksi, koska asunnoista maksetaan enemmän. Kun olen yrittänyt esittää, että jos tonteista maksetaan asunnoiksi kaavoitettuna paljon enemmän kuin autokauppa-alueena, ne kannattaa kaavoittaa asunnoiksi, on minua syytetty kiinteistökeinottelijoiden ja muidenkin pahisten edun ajamisesta. Vastakkain on ekonomistien ja suunnittelijoiden maailmankuva – tai siis ajattelutapa, joka koulutuksessa on mieliin iskostunut.

Kaupunkisuunnittelu

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 9.12.2014

(Esityslistaan tästä) Lönnrotinkatu 3 asuinkäyttöön Lönnrotinkadun ja Yrjönkadun kulmassa oleva asuntalo kaavoitetaan asuinkäyttöön säilyttäen talo sellaisena kuin se on. Voimassa olevassa kaavassa vuodelta 1936 kaavaan on merkitty vain tontin rajat. Tässä välissä talo on ollut toimistokäytössä, mutta nyt se on rakennusluvan turvin remontoitu asuinkäyttöön. Kaava vahvistaa asiantilan ja suojelee rakennuksen. Sata asukasta keskustaan, ei välttämättä Suomessa kirjoilla olevia.