Asukkaiden valikointi ja sote-menot

29.12.2014 · Aihe Eduskuntatyö, Kaupunkisuunnittelu, _ · 59 Kommenttia 

Kaavaillussa Sote-uudistuksessa kuntien maksuosuudet muuttuvat. Häviäjät valittavat, että heitä rangaistaan siitä, että ovat hoitaneet asiansa hyvin ja toimineet tehokkaasti. Tämäkin on osa totuudesta, mutta merkittävämpi osa koskee sitä, että erot asukkaiden valikoinnissa tasoittuvat ja se taas on ainakin minun mielestäni oikein.

Oulussa tehdyn tutkimuksen mukaan kymmenen prosenttia kunnan asukkaista aiheutti 81 % kunnan sote-menoista. Noissa suurkuluttajissa on tietysti henkilöitä, joilla on vuoden aikana ollut jokin kallis leikkaus, mutta pääasiassa kyse on huono-osaisuudesta, joka näkyy sekä sosiaalityön että terveyspalvelujen tarpeena. Tähän asti eroja kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon menoissa on dominoinut täysin se, miten tuo kymmenen prosenttia asuu.

Koko maassa palvelujen suurkuluttajia lienee melko tasaisesti, mutta kaupungeissa erot kaupunginosien välillä ovat erittäin suuria (segregaatio). Jos jokainen kaupunki muodostaisi oman kuntansa, nämä erot tasoittuvat, mutta käytännössä kaupungit ovat jakautuneet ydinkaupunkiin ja sitä ympäröiviin kehyskuntiin. Paljon kuluja aiheuttava väestö ei silloin jakaudu mitenkään tasaisesti. Lue lisää

Öljytuotteiden veroja pitäisi nostaa heti

Kuluttajamaiden kannattaisi nyt yhteisellä päätöksellä lisätä öljytuotteiden verotusta estääkseen hinnan laskua kääntämästä kulutusta nousuun ja pitääkseen maailmanmarkkinahinnan laskun mahdollisimman pitkäaikaisena.

En tiedä, mikä ajaa öljyn hintaa alas, mutta se lienee selvää, että hinnanlasku ei voi olla pysyvä. Halpa hinta houkuttelee markkinoille lisää kysyntää samalla, kun tarjonta jää aiottua pienemmäksi – monet tunnetut öljyvarat ovat niin kalliita hyödyntää, ettei koko touhu kannata, jos hinta on alle 100 $ ja nyt sen on siis alle 70 $. Maailmantaloudelle öljyn hinnanlasku tekee hyvää, koska ostajamaiden talous piristyy vaihtotaseen parantuessa ja ostovoiman lisääntyessä. Lue lisää

Maakuntamalli olisi paras

(Kirjoitus on julkaistu Savon Sanomissa 21.12.2014)

Puolueiden saavuttama sote-sopu on niin pyhä asia, ettei sitä saa kritisoida. Joka heittää ensimmäisen kiven, saa niskaansa syyn sen kaatamisesta. Minun aamukammassani on enää 119 piikkiä, joten voin sanoa, mitä ajattelen.

Mutta aloitetaan siitä, miksi tämä tällaisenakin on suuri parannus. Suomessa terveydenhuolto on ollut kuntien vastuulla ja sen vuoksi aivan liian kapeilla harteilla. Varsinainen toiminta on nyt tarkoitus antaa 19 tuotantovastuualueille, joita kutsun tässä kirjoituksessa maakunniksi. Niiden keskikoko on vajaat 300 000 asukasta, mikä on kansainvälisesti alarajalla. Etelä-Karjalassa on muodostettu maakunnan kokoinen sote-piiri, Eksote, jonka toiminnasta on todella hyvät kokemukset, vaikka kaikki eivät tietenkään ole siihenkään tyytyväisiä. Lue lisää

Eduskuntaäänestysten säännöt tälle vuosituhannelle

19.12.2014 · Aihe Eduskuntatyö · 27 Kommenttia 

Kun hallitus ei kaatunut marraskuun alussa välikysymykseen, keskustan Juha Sipilä julisti, ettei hallitusta yritetä tämän jälkeen enää kaataa. Ei olisi minusta kannattanut silloinkaan, vaikka jo kolme vuotta sitten olin sitä mieltä, että tämä hallitus ansaitsisi tulla kaadetuksi. Ei uusia vaaleja kannata järjestää paria kuukautta ennen normaaleja vaaleja, koska silloin monta tärkeää lakiesitystä raukeaisi tai jäisi kokonaan eduskunnalle antamatta. Sen jälkeen kuitenkin eduskunnassa on äänestetty hallituksen luottamuksesta lähes joka perjantai. Tätä varten paikalle hallitusta tukemaan on raahattu sairaita ja juuri synnyttäneitä, mikä olisi lainvastaista missä muussa työpaikassa hyvänsä.

Tämän viikkoinen luottamuslauseäänestys oli tavallista hankalampi, koska hallituspuolueista oli väkeä sairaana, isänsä hautajaisissa ja ennen kaikkea pääministeri Eurooppa-neuvoston kokouksessa Brysselissä. Hallituksella oli suuria vaikeuksia selvitä luottamuslauseäänestyksestä, jos oppositiossa ei olisi poissaoloja. Lue lisää

Kaupunkisuunnittelulautakunta 16.12.2014

16.12.2014 · Aihe Kaupunkisuunnittelu, _ · 124 Kommenttia 

Yleiskaava

Päätösehdotusta muutettiin niin, että lautakunta hyväksyy luonnoksen pantavaksi näytteille, mutta ei hyväksy sitä. Tarkoitus on, että saatujen lausuntojen jälkeen käydään vääntö varsinaisista erimielisyyksistä. Lisäksi tehtiin useita yksimielisesti hyväksyttyjä muutoksia ja joitakin äänestyksen jälkeen.

Talin golfkenttä. Jatkosuunnittelussa tarkastellaan, millä ehdoilla Talin golfkenttä ja eräät urheilualueet pystyttäisiin säilyttämään. Kaava on tehty niin, että alueelle mahtuisi 9-reikäinen golfkenttä mutta ei täysimittaista. Golfkentän säästäminen veisi ainakin 23 hehtaaria rakennusmaata eli noin 100 000 k-m2.. Tästä riidellään ensi vuonna. Lue lisää

Budjettivastalause

16.12.2014 · Aihe Eduskuntatyö · 102 Kommenttia 

Eduskunnassa on meneillään puhe- ja äänestysrumba budjetista. Minusta pitäisi mennä samaan käytäntöön kuin Ruotsissa, jossa budjetista voi tehdä vain kokonaisesityksiä, jolloin äänestyksiä olisi korkeintaan 199. Käytännössä jokainen eduskuntaryhmä tekisi yhden esityksen. Nytkin jokaisella oppositiopuolueella on oma vastalauseensa, johon on porukalla tehdyt muutokset koottuina. Näiden väliltä pitäisi äänestää.

Vihreiden vastalauseessa on esityksiä aika vaatimattomasti. Huomattakoon, että esimerkiksi lapsilisistä ei voi enää tässä vaiheessa tehdä muutosesitystä, koska niitä koskeva laki on hyväksytty ja budjettiin määräraha on laitettava lain mukaisena.

Perustelen tässä ne muutokset, joiden osalta olen itse ollut aktiivinen.

Kehitysyhteistyömäärärahat + 3 M€

Hallituspuolueiden neuvottelijat tekivät luihun tempun. Kun eduskunnalle jätetty jakovara loppui, he rahoittivat toiveiden tynnyriään ottamalla varoittamatta pois kehitysyhteistyömäärärahoista. Tätä ei voi hyväksyä, joten esitämme summaa takaisin. Lue lisää

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 16.12.2014

14.12.2014 · Aihe Kaupunkisuunnittelu · 20 Kommenttia 

(Esityslistaan tästä)

Yleiskaava

Yleiskaava on nyt käsitelty kolmessa kokouksessa. Nyt siitä päätetään – tai siis nyt se pannaan nähtäville. Lautakunnassa on sovittu, että varsinainen poliittinen käsittely tapahtuu saatujen lausuntojen jälkeen. Miksi panisimme nähtäville kaavan, josta on jo lopullisesti sovittu. Toisaalta jotta nähtäville ei pantaisi sellaista, joka joka tapauksessa muutetaan, joitakin muutoksia virkamiesten laatimaan luonnokseen tehdään jo tässä vaiheessa. Varsinaisen käsittelyn jälkeen kaava pannaan (varmaankin) uudestaan nähtäville ja lopullisesti valtuusto päättää siitä vuoden 2016 aikana. Lue lisää

Sosialidemokraattien hankala valinta

12.12.2014 · Aihe Talouspolitiikka, _ · 302 Kommenttia 

(Kirjoitus on julkaistu Näkökulma-artikkelina Suomen Kuvalehdessä)

 

Hyvinvointivaltion kriisi Suomessa on oikeastaan sosialidemokratian kriisi, koska koko pohjoismainen hyvinvointivaltio on demarien luomus. Se osoittautui niin hyväksi, että kaikki sitä kannattavat. Meissä jokaisessa asuu pieni demari.

Sosialidemokratialla on ollut kaksi päätavoitetta, tukea työtätekevää kansanosaa työpaikoilla sekä rakentaa hyvinvointivaltiota, jossa hyvät julkiset palvelut täydentävät kattavaa sosiaaliturvaa. Ensimmäinen tavoite on sosialidemokraateille ensisijainen, koska koko puolue on oikeastaan ammattiyhdistysliikkeen poliittinen siipi. Kumpi tavoite on tärkeämpi, on kysymyksenä merkityksetön niin kauan kuin tavoitteet tukevat toisiaan.  Lue lisää

Jospa mentäisiin suoraan maakuntamalliin?

11.12.2014 · Aihe Eduskuntatyö, Kuntajako · 40 Kommenttia 

Puolueiden välinen sote-sopu onnistui menemään melkein täyden ympyrän. Ensin todettiin, että ei maakuntamallia, vaan maakuntien sijasta viisi suuraluetta, joilla olisi vastuu sosiaali- ja terveydenhuollosta. Jatkoselvityksessä todettiin, että näillä ei saisi olla omaa tuotantoa (keskussairaalat), vaan ne olisivat vain järjestämisvastuussa olevia. Sitten päätettiin, että tuotantovastuu annettaisiin kunnille tai kuntien muodostamille laajemmille kuntayhtymille. Lopulta todettiin, etteivät yksittäiset kunnat, olivat ne kuinka suuria tahansa, saisi olla tuotantovastuussa, vaan tuotantovastuu olisi aina kuntayhtymillä. Sitten todettiin, että kuntayhtymiä olisi korkeintaan 19, eli suomeksi sanottuna, että maakunnat olisivat tuotantovastuussa.   Lue lisää

Propellipäätyöryhmä julkaisi ehdotuksensa

11.12.2014 · Aihe Kuntajako, Tulevaisuuden kunta, _ · 11 Kommenttia 

Kuntaministeri Risikon nimeämä asiantuntija työryhmä, niin sanottu propellipäätyöryhmä, julkaisi työnsa tuloksena keskustelupaperin Kunnat turbulenssissa. Mietinnän voi lukea tästä.

Keskeinen suositus, visio 1, esittää eri puolille Suomea erilaista kuntamallia.

Malli perustuu huomioon, että kunnalla on kaksi kovin erilaista tehtävää, toimiminen kiinteistökuntana (kaavoitus, rakentaminen, liikenne, elinkeinopolitiikka ym) ja palvelukuntana (päivähoito, koulut etc). Kiinteistökunnan tehtävät ovat korostetusssa roolissa kasvavissa kaupungeissa. Helsingissä esimerkisi ainoina lautakuntina viikoittain kokoontuvat kaupumkisuunnittelulautakunta ja sen suunnitelmia toimeenpaneva yleisten töiden lautakunta. Haja-asutusalueen kunnissa tällä puolella on huomattavasti rauhallisempaa.  Tästä olen tällä blogilla kirjoittanut aiemminkin, kesäkuussa ja lokakuussa. Lue lisää

Seuraava sivu »