Oden vaaliohjelma: kunnan omistusoikeus jätteisiin on lakkautettava, koska se estää jätteiden hyötykäyttöä.

10.10.2014 · Aihe Eduskuntatyö, Oden vaaliohjelma · 29 Kommenttia 

Kunnan omistusoikeus jätteisiin on kumottava. Kenellä vain tulee olla oikeus poimia jätevirrasta hyötykäyttöön ohjattavia jakeita.

Hallitus esittää jäteveroa korotettavaksi kaatopaikalle vietäviltä jätteiltä, ei kaikilta, vaan sellaisilta, joita ei pitäisi viedä kaatopaikalle vaan mieluummin käyttää hyödyksi tai edes polttaa. Koska kaatopaikoista ollaan siirtymässä jätteen polttoon, ajatuksena on, että tulevaisuudessa ehkä jäteveroa kerätään myös sellaisista poltettavista jakeista, jotka voisi myös kierrättää tai käyttää muuten hyväksi.

Kaikilla veroilla on tarkoitus kerätä rahaa valtiolle, mutta jäteverolla on toinenkin tarkoitus: kannustaa jätteiden hyötykäyttöön.

Muuten hyvä, mutta voiko tämä kannustin toimia edes teoriassa? Kuntaa ei kiinnosta, paljonko asiakas joutuu jäteveroa maksamaan ja kunta omistaa jätteen ja voi kieltää sen hyötykäytön. Lue lisää

Oden vaaliohjelma: ydinvoimaluvat megawateille

9.10.2014 · Aihe Oden vaaliohjelma · 57 Kommenttia 

Jos Suomessa vielä rakennetaan ydinvoimaa, ydinenergialakia tulisi muuttaa niin, että eduskunta ei myöntäisi lupaa tietylle reaktorille, vaan tietylle määrälle megawatteja, jolloin hakija voisi valita, rakentaako se yhden ison vai monta pientä voimalaa. Nykyinen käytäntö on johtanut Suomen oloissa aivan liian suuriin yksiköihin, kun luvan saatuaan kannattaa ostaa isoin, mitä kaupasta saa. Lue lisää

Vihreä kaupunginhallitusryhmä saneli hyvän ratkaisun Palmiaan

Yksityiset palveluntuottajat haastoivat Helsingin kaupungin omistaman liikelaitoksen Palmian oikeuteen siitä, että se osallistuu markkinoille epäreiluin perustein. Oikeus asettui valittajien kannalle. Helsingin on tehtävä jotain, joko muutettava Palmia osakeyhtiöksi tai vetäydyttävä kilpailluilta markkinoilta, mikä olisi merkinnyt merkittävää työn vähenemistä Palmialle. Lue lisää

Elvytys, investoinnit ja nollakorko

8.10.2014 · Aihe Eduskuntatyö, Talouspolitiikka · 81 Kommenttia 

Mennäänpä vähän syvemmälle tuohon IMF:n suosituksiin tehdä julkisia investointeja lainarahalla

Lähtökohtana on, että talous on likviditeettiansassa. Edes korkojen lasku nollaan ei saa taloutta elpymään. Nimelliskorkoja ei käytännön syistä voi laskea alle nollan eikä nollassa keikkuva inflaatio laske myöskään reaalikorkoja nollan alle, vaikka pitäisi. Jos ilmainen lainaraha ei mene kaupaksi yksityisille yrityksille, olisi hyvä, jos se menisi kaupaksi edes valtioille. Matalien korkojen tarkoitus on tuottaa taloudellista toimintaa. Lue lisää

IMF suosittaa velkaelvytystä ja julkisia investointeja

7.10.2014 · Aihe Talouspolitiikka · 65 Kommenttia 

IMF on näköjään suositellut, että valtiot ottaisivat enemmän velkaa ja tekisivät sillä (hyödyllisiä) infrainvestointeja. Nämä investoinnit kannatta rahoittaa nimenomaan velalla, koska näin ne lisäävät taloudellista kasvua enemmän. Yksi raha käytettynä julkisiin investointeihin nostaa kokonaistuotantoa kolmella rahalla. Ovat näköjään käyneet makron peruskurssilla ja keksineet kerroinvaikutuksen. Makron peruskurssin mukaan julkisten menojen kerroinvaikutus on noin kolme, jos se tehdään velaksi ja jokseenkin tasan yksi, jos budjettivaje pidetään ennallaan.

Onkohan kansantaloudellinen osaaminen pikkuhiljaa palaamassa talouspolitiikkaan?

Valitusoikeus ja tuomioistuinten työtavat

6.10.2014 · Aihe _ · 37 Kommenttia 

Tavan takaa kuulee purnattavan kaavavalituksia vastaan. Jos ne eivät hidastaisi kaavoitusta, kaavoja tulisi enemmän, asuntopula helpottaisi ja kaikki olisi paremmin. Tässä on logiikkavirhe.

Sillä kestääkö kaavoitus kaksi vuotta vai kolme ei pitäisi olla mitään vaikutusta siihen, paljonko kaavoja valmistuu. Putken pituudesta riippumatta niitä tulee putkesta ulos yhtä paljon kuin putkeen pannaan sisään. Jos kaavoitus kestää kauan, pitää aloittaa aiemmin. Paitsi tietysti, jos valitus kaataa jonkin kaavan lopullisesti.

Koska valitus on ainoa tapa, jolla voidaan saattaa kaavan lainmukaisuus tarkasteluun, valitusoikeus on välttämätön. Jos sitä ei olisi, kuntien ei tarvitsisi piitata tuon taivaallista kaavoitusta koskevasta lainsäädännöstä. Lue lisää

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 7.10.2014

5.10.2014 · Aihe Kaupunkisuunnittelu · 22 Kommenttia 

En pääse kokoukseen, koska johdan puhetta STUK:in neuvottelukunnassa. Mikkö Särelä menee puolestani.

Itäisen saariston asemakaava

Pöydältä, Sisältö selostettu 9.9.listan kohdalla

Vuosaaren Rastilan Karavaanikadun asemakaava

Pöydältä. 500 asukasta Vuosaareen, Aika näyttävia rakennuksia tulee. Lue lisää

Ero eduskunnasta

5.10.2014 · Aihe Eduskuntatyö · 116 Kommenttia 

(Kirjoitus on julkaistu Savon Sanomissa)

Olen päättänyt jäädä pois eduskunnasta 20 eduskuntavuoden jälkeen. Politiikka on muuttunut paljon siitä, kun tulin eduskuntaan ensimmäisen kerran 1987. Ensimmäinen vaalikausi oli harjoittelua minulle ja vihreälle ryhmälle, eikä siitä sen enempää. Tahti oli aivan toinen, kun palasin eduskuntaan vuonna 1995, jolloin vihreät myös menivät mukaan Lipposen hallitukseen. Se oli taloudellisen kujanjuoksun aikaa. Vihreä ryhmä joutui kovaan kyytiin, mutta kesti kunnialla. Kauaskantoisimmat päätökset tehdään silloin, kun on pakko säästää, koska silloin tehdään aitoja valintoja – ja nähdään, kenestä on ajattelemaan johdonmukaisesti. Lue lisää

Helsinkiin tulee ihmisiä niin paljon kuin asuntoihin mahtuu

3.10.2014 · Aihe Kaupunkisuunnittelu · 54 Kommenttia 

Helsingin tietokeskus on nostanut kaupungin väkilukua koskevaa ennustettaan niin, että vuonna 2050 väkiluku olisi 760 000 asukasta. En ole lukenut varsinaista raporttia, mutta lehtitietojen mukaan ennuste perustuu muuttoliikkeeseen, syntyvyyteen ja kuolleisuuteen. Väestönkasvu hidastuu, kun suuret ikäluokat alkavat poistua keskuudestamme. Lue lisää

En asetu ehdolle eduskuntavaaleissa

2.10.2014 · Aihe Eduskuntatyö, Oden vaaliohjelma, _ · 60 Kommenttia 

Olen päättänyt jäädä pois eduskunnasta seuraavissa eduskuntavaaleissa. Mielenkiintoni on siirtynyt vaiheittain puoluepolitiikasta muunlaiseen vaikuttamiseen. Siksi katson, että on hyvä tehdä eduskunnassa tilaa jollekin motivoituneemmalle.

Yhteiskunnallista vaikuttamista en aio lopettaa, vaan jatkan Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnan varapuheenjohtajana, bloggaajana, ammattiluennoijana, kolumnistina ja tietokirjailijana.

Minua kiinnostaa myös hallitustyöskentely yrityksissä, joiden toimiala vastaa osaamisalueitani ja maailmankuvaani. Olen tällä hetkellä jätteenkäsittelyn ja bioenergian alalla toimivan BMH Technology Oy:n hallituksessa.

En ole aikeissa hakea kansanedustajan sopeutumiseläkettä. Kansanedustajilla on ainakin toistaiseksi kiinteä eläkeikä, 65 vuotta.

 

= = =

Oden vaaliohjelman valmistelu tällä blogilla jatkuu häiriöttä. Ehdotukset ovat vapaasti kaikkien käytettävissä.

« Edellinen sivuSeuraava sivu »