_

Turhuuksien talous on nyt kokonainen

Nettivaikeuksista johtuen artikkeli Turhuuden taloudesta oli tynkä eikä sitä voinut kommentoida. Nyt pitäisi toimia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.