Eläkeratkaisu

28.9.2014 · Aihe Talouspolitiikka · 88 Kommenttia 

Eläkeratkaisu oli odotettu. Sekään ei ollut yllätys, että suuret ikäluokat päästetään ensin eläkkeelle 63-vuotiaina ja heidän eläkkeidensä maksajat vähän myöhemmin. Jos elinajanodote jatkaa nousuaan, eläkkeelle pääsy myöhentyy edelleen niin, että 2/3 pidentyneestä elämästä menee työhön ja 1/3 eläkkeellä oloon .

Kaikki työnantajat eivät varmaankaan ole tyytyväisiä siihen, että ylin eläkkeellesiirtymisikkä nousee 70 vuoteen johon asti on siis oikeus olla töissä.

Sitä en voi hyväksyä, että eläkeiän nousu tulevaisuudessa voi jäädä pienemmäksi, jos työllisyysaste nousee. Kai sillä työllisyysasteen nousulla on muitakin tavoitteita kuin eläkkeet. Koulutus, terveydenhoito, infrarakentaminen ja muu sellainen kiva, jota parempi työllisyysaste mahdollistaa. Lue lisää

Aloitteellisuutta säästöihin

26.9.2014 · Aihe Eduskuntatyö · 66 Kommenttia 

(Kirjoitus on julkaistu kolumnina Lääkärilehdessä)

Sosiaali- ja terveyshuollolla on väistämättä edessään ankaria säästöjä. Valtio ja kunnat eivät voi loputtomasti jatkaa velaksi elämistä. Nykylaskelmien mukaan edes hyvä nousukausi ei velkaantumista lopettaisi. On siis säästettävä.

Sote-palvelut eivät voi säästöiltä välttyä, koska ne ovat niin suuri osa julkisista menoista, että niiden jättäminen säästöjen ulkopuolelle iskisi kaikkeen muuhun ankarasti. Lisäksi on luonnollinen poliittinen lainalaisuus, että menoerää, joko pyrkii kasvamaan tarpeen kasvamisen vuoksi, kohdellaan ankarammin kuin sellaisia, jotka luonnostaankin vähenevät. On helpompi leikata kasvusta kuin alentaa joitain menoeriä absoluuttisesti, niin irrationaalista kuin tämä onkin. Väestön ikääntymisen takia sote-menoissa on iso kasvupaine. Lue lisää

Taloussanomat julkaisi uutisankan nuorten asumistoiveista

25.9.2014 · Aihe _ · 148 Kommenttia 

Taloussanomat julkaisi uutisen, jonka mukaan suomalaiset nuoret haaveilevat pääosin asumisesta maaseudulla ja korkeintaan kaupungin lähellä, mutta eivät kaupungissa.

 Tutkimuksen mukaan suurin osa nuorista haaveilee maalla asumisesta.

 Uutinen vaikutti yllättävältä. Sitä on referoitu monissa lehdissä. Tieto on täysin paikkaansapitämätön. Taloussanomat on julkaissut ilmiselvän ankan. En tiedä, onko tutkija referoinut omaa tutkimustaan väärin vai onko kirjoittaja vain ymmärtänyt väärin, mutta totuus on aivan toinen. Tämän blogin kommentoija nimimerkki Lepotila zZ tutustui alkuperäiseen tutkimusraporttiin ja kävi ilmi, että kyse oli aivan muusta:  Lue lisää

Oden vaaliohjelma: verotuet rinnastettava menoihin.

Seuraavaa hallitusta muodostettaessa menoraami määritellään uudestaan niin, että myös verotuet rinnastetaan menoihin, jotta suoria tukia ja verotukia käsiteltäisiin tasavertaisesti. Lue lisää

Kummallinen esitys kiinteistöverosta

23.9.2014 · Aihe Eduskuntatyö, Talouspolitiikka · 37 Kommenttia 

Hallitus esittää kiinteistövero ylä- ja alarajojen nostamista. Hyvin kannatettava esitys, mutta loppu on järjetön.  Tästä aiheutuva lisätulo vähennetään kuntien valtionosuuksista. Ylärajasta koituva lisätulo arvioidaan ja vähennetään tasaisesti kaikilta, mutta alarajan nostosta katsotaan, mitkä kunnat joutuvat nostamaan kiinteistöveroa, ja ne joutuvat tilittämään koko veroprosentin noususta aiheutuvan tulon valtiolle.

Näin syntyy tilanne, että kahdesta kunnasta, joilla on vuonna 2015 sama kiinteistöveroprosentti, toinen saa pitää rahan kokonaan ja toinen joutuu tilittämään siitä osan valtiolle, koska tällä jälkimmäisellä kunnalla oli vuonna 2014 alempi kiinteistöveroprosentti. Luulisi perustuslakiasiantuntijoiden älähtävän vähemmästäkin. Lue lisää

Parempaa kuin seksi

22.9.2014 · Aihe _ · 8 Kommenttia 

saurin kansi 001Monialataituri Pekka Saurilta on tullut kaunokirjallinen teos Parempaa kuin seksi. Siinä kovin tunnistettavat hahmot Pete (Pekka Sauri) Tero (Teppo Turkki), Jussi (Pekka Haavisto) ja Anja (Heidi Hautala) seikkailevat läpi historiallisten tapahtumien. Ensin ollaan vaihtoehtolehti Planeetan (Suomi-lehti) toimituksessa Laivanvarustajankadulla ja lopulta ympäri maailmaa tärkeissä tehtävissä.

Kirja alkaa melkein kameraalisen tarkkana muistelmana Suomi-lehden ajoilta, mutta irtaantuu lopulta todellisuudesta niin, että totta ovat enää historialliset tapahtumat. Minulle vihreiden varhaishistoriasta kertova alkuosa oli kiinnostavampi, koska ne olivat osa myös minun historiaani. Tutustuin läheltä Suomi-lehden arkeen, koska tein Vihreää lankaa Laivanvarustajankadulla samalla valolatomakoneella ja saman valopöydän ääressä. Ulkopuolisen silmissä tämä saattoi olla puuduttavin osa, koska tosiasiat ovat aina tylsempää kuin mielikuvitus. Lue lisää

Oden vaaliohjelma: kaupan suuryksiköitä ei tarvitse säädellä asutuksen keskellä

Kaupan yksikkökoon säätelystä voidaan luopa kaikkialla siellä, missä kilometrin säteellä kaupasta asuu vähintään kymmenentuhatta ihmistä sekä siellä, missä lähimmälle raideliikenteen pysäkille on alle 600 metriä. Kunta voi asemakaavaan liittyvistä syistä kuitenkin rajoittaa myymäläkokoa, mutta maakuntakaavaa tai ympäristöministeriön hyväksyntää nämä keskeisesti sijaitsevat kaupat eivät tarvitse. Lue lisää

Se nousee sittenkin

21.9.2014 · Aihe _ · 208 Kommenttia 

Lämpötilan nousu

Lähde: http://data.giss.nasa.gov/gistemp/tabledata_v3/GLB.Ts+dSST.txt

Noin vuosi sitten A-Studio julisti ilmaston lämpenemisen päättyneeksi. Väite perustui siihen, että poikkeuksellisen lämpimän vuoden 1998 jälkeen ei ole havaittu nousua. Kirjoitin tuolloin, että uutisankka ei valitettavasti ole totta. Siitä on nyt vuosi kulunut ja olemme saaneet 12 kuukausihavaintoa lisää. Lue lisää

Kumouksellista kaupunkisuunnittelua

21.9.2014 · Aihe Kaupunkisuunnittelu · 75 Kommenttia 

Valtio velvoitti Helsingin seudun kunnat nopeuttamaan kaavoitusta hintana seudun liikennehankkeiden rahoituksesta. Vuotuisen asuntotuotannon pitäisi nousta nykyisestä 13 000 asunnosta 17 000 asuntoon, mikä merkitsisi, että seudun väkiluvun kasvu nousisi 17 000 asukkaasta noin 25 000 asukkaaseen. Valtio haluaa nopeuttaa muuttoa tuottavan työn äärelle Helsinkiin.

Helsingin valmisteilla olevassa yleiskaavassa varaudutaan seudun väkiluvun kasvuun 600 000 asukkaalla vuoteen 2050 mennessä, josta Helsinki ottaisi vastuulleen neljännesmiljoonan. Luvut perustuvat kasvun jatkumiseen entiseen tahtiin. Lue lisää

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 23.9.2014

20.9.2014 · Aihe Kaupunkisuunnittelu · 20 Kommenttia 

(Listaan tästä)

Saariston kaava ja täydennysrakentamista Vuosaareen.

 

Itäisen saariston asemakaava

(Pöydältä)

Riitaa on lähinnä Jollaksesta ja siellä erityisesti rasituspolun merkitsemisestä kaavaan kaduksi. Minä haluaisin käsitellä saariston käyttöstrategiaa ja sen jälkeen vasta asemakaavaa.

Rastilan metroaseman luo asuntoja

Toimistotilaa muutetaan asunnoiksi, jolloin saadaan 500 uudelle asukkaalle katto pään päälle. Tulee aika näyttävä rakennus sisääntulotien varrelle, 12 kerrosta. Kaavassa ei kerrota, onko torni ruma vai kaunis. Pysäköintinormista voidaan tinkiä peräti 30 %, jos osoitetaan paikkoja yhteiskäyttöautoille. Lue lisää

Seuraava sivu »