Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 2.9.2014

31.8.2014 · Aihe Kaupunkisuunnittelu · 79 Kommenttia 

(Listaan tästä)

Liikenne pois Kalasatamankadulta

Kalasataman liikennejärjestelyjä muutetaan niin, että alueen keskeltä bussit siirtyvät Kalasatamankadulta Hermannin rantatielle. Kalasatamankatu kapenee 25 metristä 14 metriin ja varataan jalankulkijoille sekä pyöräilijöille. Näin saadaan alueelle kaupallista tilaa pari hehtaaria lisää. Vaikuttaa kannattavalta, mutta jotenkin tässä suunnittelussa luottamusmiehelle on vähän ulkopuolinen olo. Suunnittelu on kovin toteuttajalähtöistä, millä on hyvät ja huonot puolensa.

Eniten kuitenkin huolestuttaa, toteutuuko koko hanke lainkaan. Pitäisikö tehdä plan B?

Gunillantien alueen tiivistyskaava

Lautakunta käsitteli asiaa viime lokakuussa 1. ja 8 päivä. Vanhaa väljästi rakennettua aluetta tiivistetään niin, että asukkaita mahtuu 650 aiempaa enemmän. Jos lähiöt perattaisi kaikki tällä tyylillä, saisimme kaavaillut neljännesmiljoona uutta asukasta viheralueisiin kajoamatta.

Kaavamuutoksesta on tullut yksi tiivistämistä vastustava kirje. Kaavaan on asiantuntijavirastojen lausuntojen pohjalta tehty vähäisiä tarkistuksia. Lue lisää

Kansalliskiihko saa aikaan pelkkää pahaa

29.8.2014 · Aihe _ · 334 Kommenttia 

Venäjän tosiasiallinen hyökkäys Ukrainaan on tietysti mitä tuomittavin asia. Se voi varjostaa koko Eurooppaa pitkään, sillä konfliktissa on vaikea löytää kompromissia, koska osapuolten tavoitteet eivät ole yhteismitallisia. Venäjän tavoitteet ovat valtapoliittisia ja Ukrainan ja EU:n periaatteellisia, valtioiden välisiin pelisääntöihin liittyviä. Toisen maan alueiden valloittaminen ei ole hyväksyttävää.  Näiden välillä on vaikea tehdä kompromissia. Toisen aluetta saa valloittaa vähän? Lue lisää

Miksi en pidä Soklin radasta

26.8.2014 · Aihe Eduskuntatyö, _ · 98 Kommenttia 

Vanhasen hallitus myi vuonna 2007 Soklin fosfaattiesiintymät norjalaiselle Yara International Oy:lle. Kauppaa on pidetty jopa lahjoituksena, koska aika halvalla meni. Toisaalta näillä fosfaatin hinnoilla kaivostoiminta ei ole kannattavaa. Ainakin norjalaiset vaativat, että valtio avustaa heitä kaivoksen avaamisessa neljännesmiljardilla eurolla rakentamalla radan, jota vain kaivosyhtiö käyttää. Hallituksen pöydällä on nyt rautatie- tai tieyhteyden avaaminen Sokliin. Hankkeen järkevyyttä perustellaan tietysti työpaikoilla. Laskelmat, joilla radan rakentamista pidetään julkisen talouden kannalta järkevänä, eivät kestä mitään kriittistä tarkastelua. Plussapuolella on laskettu jopa työntekijöiden palkoistaan maksamat tuloverot. Näin voisi minkä tuotannon subventoimista hyvänsä. Lue lisää

Oppisisällöistä maksaminen

21.8.2014 · Aihe Eduskuntatyö · 49 Kommenttia 

Kysymys oppikirjojen kierrättämisestä kirvoitti niin monipuolisia kommentteja, että päätin esittää pointtini vähän syvällisemmin. Olen kirjoittanut tosin samasta aiheesta jo viisi vuotta sitten otsikolla oppikirjapeli.

Oppikirjojen kierrättämisessä ei ole mitään järkeä. Kirjan painaminen maksaa noin euron, minkä siis kansantalous säästää, jos kirjaa kierrätetään. Miinuspuolelle jää, ettei kirjaa enää ole käytettävissä seuraavana vuonna eikä esimerkiksi valmistauduttaessa ylioppilaskirjoituksiin. Tästä koituva haitta on niin suuri, että se euro kirjaa kohden kannattaa kyllä maksaa. Koko kysymys kirjojen kierrättämisestä lähtee siitä, että näin voidaan välttää maksamasta oppimateriaalin tuottamisesta. Lue lisää

Paljonko oppimateriaalin kierrätys säästää?

20.8.2014 · Aihe Eduskuntatyö · 55 Kommenttia 

Yksi budjetin kiistakysymyksiä on oppivelvollisuusiän nostaminen 17 vuoteen, jotta syrjäytymisvaarassa olevat nuoret joutuisivat jatkamaan vaikka sakon uhalla opiskeluaan. Kaikki varmaankin ovat samaa mieltä siitä, että nämä peruskouluun opiskelunsa lopettavat pitäisi jotenkin saada opintielle. Oppivelvollisuusiän nostamisen suurin kustannus syntyy kuitenkin siitä, että kaikkien opiskelijoiden oppimateriaalit on annettava heille ilmaiseksi. Näin sanotaan perustuslaissa. Lue lisää

Työajan pidentäminen on huono keino

Kokoomuksen Arto Satonen esittää, että Suomessa pitäisi viikkotyöaikaa pidentää nykyisestä 37,5 tunnista 40 tuntiin eli 6,7 prosentilla. Päivä pitenisi siis puolella tunnilla. Satosen mukaan näin torjuttaisiin työttömyyttä.

Ensikuulemasta voisi ajatella, että työajan pidennys lisää työttömyyttä, kun saman työmäärän pystyy tekemään pienempi määrä ihmisiä. Satonen tähtää tuntipakan alentamiseen 6,7 prosentilla, minkä hän uskoo parantavan kilpailukykyä niin paljon, että työllisyys kuitenkin paranisi. Lue lisää

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 19.8.2014

18.8.2014 · Aihe Kaupunkisuunnittelu · 41 Kommenttia 

Se alkaa taas. En kuitenkaan mene itse kokoukseen, koska olen eduskuntaryhmän kokouksessa Joensuussa. Mikko Särelä menee.

Listan näkee tästä.

Lähiöprojektin toimintakertomus

Lähiöprojektin tehtävänä on parantaa asumisolosuhteita ja julkisen tilan laatua lähiöissä. Tämän pitäisi olla kaupungin strategiassa aika korkealla tasolla, koska lähiöiden houkuttelevuudesta asuinalueena kannattaa huolehtia. Jos kerran pääsee slummiutumaan, on kierrettä vaikea katkaista. Vanhoihin lähiöihin voi tulla runsaasti uutta potkua, kuten on tullut esimerkiksi Roihuvuoreen. Myös Vuosaaressa on selviä merkkejä alueen imagon noususta. Nousu ei siis koske vain Kalliota ja Vallilaa.

Asian tärkeyteen nähden aika vähän rahaa tähän käytetään. Projektin rahan käyttö oli 0,5 k€. Tosin jokin lähiörahasto käytti enemmän ja ARA:lta saatiin runsas miljoona joihinkin asumista suoraan palveleviin hankkeisin. Lue lisää

Oden vaaliohjelma: kielletään asunnon ja autopaikan kytkykauppa

Kielletään kytkykauppa, jossa uustuotantoalueilla autopaikkojen kustannukset on sälytetty osaksi asunnon hintaa. Kytkentä nostaa asuntojen hintoja, lisää autopaikkojen kysyntää ja siirtää autoilun kustannuksia autottomien maksettavaksi. Lakia asunto-osakeyhtiöistä täsmennetään siten, että vanhoissa asunto-osakeyhtiöissä, joissa yhtiö omistaa autopaikat, paikkojen vuokraoikeus on huutokaupattava kerran vuodessa, jotta asukkaita ei saatettaisi eriarvoiseen asemaan keskenään. Lue lisää

Kombinatorinen huutokauppa

15.8.2014 · Aihe Kaupunkisuunnittelu · 14 Kommenttia 

Mikko Särelä kirjoittaa blogissaan siitä, miten Helsingin kaupungin kannattaisi kilpailuttaa tonttejaan. On vaadittu kilpailuttamista pienempinä tontteina, että pienetkin rakennusliikkeet voisivfat tarjota ja on sanottu, että koko kortteli kerrallaan toisi rationaalisuutta rakent5amiseen. Särelä esittää asiaan yksinkertaista ratkaisua, jota olen joskus nähnyt sovellettavankin. Voi tehdä tarjouksen yhdestä tai useammasta tontista ja sitten tutkitaan, mikä kombinaatio tuottaisi parhaan tuloksen.

Särelä suosittaa samaa myös HSL:lle reittien kilpailuttamiseen. Hyvä ajatus.

Helsingin seudun asuntopula ei ole määrällinen vaan laadullinen

Hallitus on huolissaan kohoavista asuntojen hinnoista ja asuntopulasta Helsingin seudulla. Näinä päivinä valtio ja seudun kunnat solmivat sopimuksen paniikinomaisesta kaavoituksen nopeuttamisesta, joka esimerkiksi Helsingin osalta merkitsisi sitoutumista kaavavarantoon, joka on lähes kahden Vuosaaren suuruinen. Lääke taitaa olla väärä, sillä Helsingin seudulla ei ole määrällistä asuntopulaa vaan laadullinen, sijaintiin liittyvä.

Oheisessa kuvassa on vanhojen kerrostaloasuntojen hintakehitys suhteessa maan keskimääräisiin asunnon hintoihin. Huomataan, että muualla Helsingin seudulla ei ole mitään huikeata hintojen nousua paitsi eteläisessä ja läntisessä Helsingissä, Helsinki 1:ssä ja Helsinki 2:ssa. Kehyskunnissa kerrostaloasutojen hinnat ovat jopa halventuneet suhteessa koko maan hintatasoon. Jos ei ole nirso asunnon sijainnin suhteen, asunnon saa aivan kohtuullisella hinnalla. Ihmiset ovat kuitenkin ryhtyneet nirsoiksi. Lue lisää

Seuraava sivu »