Maailma muuttuu, muuttuuko kunta (3/5) Jako maalaiskuntiin ja kaupunkeihin takaisin?

31.5.2014 · Aihe _ · 43 Kommenttia 

Jos Sote-tehtävät todella siirretään kunnilta ja annetaan viidelle sote-alueelle, kunnille jää melko vähän tehtäviä. Tätä olennaisempaa on, että maalaiskunnille jää kovin erilaisia tehtäviä kuin kaupunkikunnille.

Kunnat jaettiin ennen maalaiskuntiin kauppaloihin ja kaupunkeihin. Tämä jako on poistettu, vaikka toisia kuntia kutsutaan kaupungeiksi ja toisia maalaiskunniksi. Kuntien tehtävät ovat samat lukuun ottamatta joitain aivan vähäisiä vanhojen kaupunkien velvoitteita, jotka koskevat sellaisia asioita kuin maalaisten ilmaisia myyntipöytiä kauppatoreilla. Lue lisää

Maailma muuttuu, muuttuuko kunta (2/5) Onko kunta oikeankokoinen yksikkö?

30.5.2014 · Aihe _ · 124 Kommenttia 

Kunnallinen terveydenhuolto oli perusteltu, kun terveydenhuolto koostui lähinnä kunnanlääkäristä – siis yleislääkäristä ja terveydenhuollon menot olivat murto-osa nykyisestä. Nykyinen terveydenhuolto painottuu erikoissairaanhoitoon, joka Suomessa onkin kansainvälisesti perin hyvällä tasolla. Kunta toimii siinä vakuutusyhtiönä vailla mahdollisuutta vaikuttaa menojen määrään. Sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusosasto ei antaisi toimilupaa niin pienille ja haavoittuville yksiköille kuin ovat suomalaiset kunnat, mutta kunta ei olemassaoloonsa tarvitsekaan ministeriön lupaa. Lue lisää

Äänestä vihreitä!

24.5.2014 · Aihe Hyviä ehdokkaita · 75 Kommenttia 

Miten eurovaaleissa kannattaa äänestää? Onko mitään järkeä äänestää ehdokasta, jolla ei ole mitään mahdollisuuksia päästä läpi? Jos vastaa tähän kieltävästi, joutuu loogisuuden nimissä vastaamaan myös, ettei ole myöskään järkeä äänestää ehdokasta, joka menee läpi varmasti.

Äänimäärillä on kuitenkin merkitystä. Sekä niille, jotka menevät läpi varmasti, että niille, joiden tähtäin on tulevaisuudessa. Eurovaalit ovat hyvä tapa halutessaan tukea myös tulevaisuuden nimiä. Äänihän ei mene hukkaan, koska vaali on suhteellinen. Se menee puolueen viimeisen läpimenijän hyväksi.

Vihreiden listalla ei ole selkeitä läpimenijöitä, vaan vaalista tulee jännittävä paitsi paikkamäärän, myös henkilöiden osalta. Näistä luettelen seuraavat viisi, joiden keskuudesta veikkaisin vihreiden meppien löytyvän, joskin listan ulkopuoleltakin voi tulla yllättäjiä. Erilaiset gallupit eivät kerro asiasta oikeastaan mitään. Lue lisää

Maailma muuttuu – muuttuuko kunta (1/6) Vanhustenhoito

22.5.2014 · Aihe Eduskuntatyö, _ · 28 Kommenttia 

Kävin puhumassa 21.5. Audiatorin laivaseminaarissa otsikon mukaisesta aiheesta ja palastelen esityksen blogille.

Vaivaistaloista se alkoi –voisiko sen jo antaa pois?

Vanhustenhuolto soveltuu kunnalliseksi palveluksi huonosti, koska

  • Vanhusten terveyserot ovat erittäin suuria ja huonokuntoisen vanhuksen hoito kallista. Terveys ei ole edes aidosti satunnainen, vaan ikävällä tavalla alueellisesti korreloitunut, joten vanhusten hoidosta aiheutuvat menot tuottavat suurta eriarvoisuutta kuntien välille.
  • Vanhusvoittoisimmat kunnat eivät selviä ilman ulkopuolista apua vanhustenhoidosta, vaikka rahaakin olisi. Peruskoulusta valmistuvien pitäisi kaikkien hakeutua vanhustenhoitoon
  • Vanhusten olisi luontevaa päästä hoitoon lähelle lapsiaan, kun eivät enää kotona pärjää, mutta tämä olisi vastaan ottavan kunnan kannalta kohtuutonta
  • Olisi järkevää, että jotkut kunnat voisivat Etelä-Englannin rannikkokaupunkien tavoin erikoistua seniorikunniksi. Tämä on kuitenkin aika huono bisness, jos uusi kotikunta joutuu myös maksamaan hoidon
  • Vanhuksena on paljon kivempi olla asiakas kuin hoidokki. Asiakkaan mukana hoitokotiin tulee rahaa, hoidokin mukana pelkkiä menoja. Kohtelu on tämän mukaista. Vanhusten kaltoinkohtelusta emme selviä millään valvonnalla. Asiakkuus ja mahdollisuus hakeutua rahoineen muualle on toimivampi ratkaisu
  • Niinpä pitäisi tehdä kuten Hollannissa. Suomen oloihin käännettynä tämä tarkoittaisi, että ulkopuolinen taho määrittelisi hoidon tarpeen rahassa ja Kela antaisi tätä vastaavan hoitosetelin ja vanhus tai hänen omaisensa saisivat itse valita hoitopaikan kunnallisesta tai yksityisestä hoivakodista mistä päin maata hyvänsä.

Lue lisää

Miten pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta voi toimia?

21.5.2014 · Aihe Eduskuntatyö, Talouspolitiikka, _ · 93 Kommenttia 

Käyn ensi maanantaina Varsovassa levittämässä hyvinvointivaltion ilosanomaa. Yleensä julkaisen puheenvuoroni vasta jälkikäteen, mutta teen poikkeuksen, koska blogilla on niin vähän puolalaisia lukijoita. Voihan olla, että jokin kommentti vaikka saisi muuttamaan vielä tekstiä.

***

 

Haluan kertoa oman näkemykseni siitä, miksi pohjoiset hyvinvointivaltiot ovat menestyneet verrattain hyvin, vaikka niiden liberaalin talousteorian mukaan ei pitäisi menestyä lainkaan korkean verotuksen ja vääristyneiden kannustimien johdosta. Miksi se, mikä on Latinalaisen Amerikan vasemmistohallituksilta epäonnistunut jokseenkin aina, on onnistunut Pohjoismaille, Hollannille Kanadalle ja Saksalle? Lue lisää

Lisää hyviä ehdokkaita: Touko Aalto

19.5.2014 · Aihe Hyviä ehdokkaita · 13 Kommenttia 

Touko Aalto on jyväskyläläinen vihreä. Hänestä olisi tullut kansanedustaja, jos Keski-Suomen vaalipiiri olisi vähän isompi. Touko oli vaalipiirissä sijalla 12, mutta vain kymmenen valittiin. Ensi kerralla! Lue lisää

Kivihiilen käyttö Suomessa

19.5.2014 · Aihe Eduskuntatyö · 77 Kommenttia 

”Poltamme vuosi vuodelta enemmän kivihiiltä”, kirjoitti nimimerkki Koti-isä. Koska tämä keskustalaisten poliitikkojen aktiivisesti levittämä väärä tieto alkaa muuttua ihmisten mielissä totuudeksi, lienee syytä katsoa tilastoja.

Oheisessa kuvassa on kivihiilen käyttö tällä vuosituhannella 12 kuukauden liukuvana summana. Se ei ole suinkaan noussut vuosi vuodelta, vaan trendi on selvästi laskeva. Erityisesti kannattaa huomata, että istuvan hallituksen kaudella kivihiiltä on käytetty vähemmän kuin edellisen hallituksen aikana.

Kivihiilen kulutus Lue lisää

Palkkatulojen kehitys ikäluokassa 25 – 54 vuotta

19.5.2014 · Aihe Talouspolitiikka, _ · 9 Kommenttia 

Aiemmassa bloggauksessa ”Kaupunginosien väliset tuloerot pienentyneet Helsingissä?” totesin, että yllättävä tulos voi johtua ikärakenteen muutoksesta ja pääomatulojen poikkeuksellisesta korkeudesta vuonna 2007 ja poikkeuksellisesta pienuudesta vuonna 2012. ”Tätä pitää vielä tuunata”.

Nyt olen päässyt tuunaamisessa alkuun. Päätin keskittyä pelkästään työtuloihin ja pelkästään ikäluokkiin 25-54 vuotta. Jätin pois myös yrittäjätulot, koska niissä on huomattavaa satunnaisuutta. Kokonaan pääomaluontoisten tulojen vaikutuksia ei pysty näin puhdistamaan, koska optiotulot lasketaan työtuloiksi. Lue lisää

Äänestä jo tänään – vaikka Antero Vartiaa

18.5.2014 · Aihe Hyviä ehdokkaita · 18 Kommenttia 

Tänään on hyvä päivä käydä äänestämässä. Eurovaaleissa kannattaa äänestää, koska yli puolet Suomen lainsäädännöstä on tosiasiassa direktiivien toimeenpanemista. Asioistamme päätetään EU:ssa. Esimerkiksi ympäristöasioista voidaan päättää Euroopan tasolla paljon luontevammin, koska yhteinen politiikka ei vaikuta maiden keskinäiseen kilpailukykyyn.

Tuossa oikeassa palkissa on Antero Vartian mainos. Kannattaa klikata kuvaa ja käydä katsomassa hänen kotisivujaan. Mies on todella ilahduttava tulokas vihreiden pariin. Kyvykkyydestä kertoo, että hän on luonut menestyksellisen yrityksen – Mattolaituri Kaivopuiston rannassa – kuin tyhjästä. Kaveri on aidosti kiinnostunut Euroopan taloudesta. Talouden ymmärtäjiä ei Suomen politiikassa ole mitenkään liiaksi, ei myöskään vihreissä. Antero olisi hyvä voimavara vihreiden europarlamenttiryhmässä. Lue lisää

Talous juridiikan vankina

17.5.2014 · Aihe Eduskuntatyö, Talouspolitiikka · 92 Kommenttia 

Moni talousoppinut pitää tiukkaa talouskuria Euroopassa järjettömänä. Talo-usnobelisti Paul Krugmanin mukaan Eurooppa säästää itsensä hengiltä. Tulevaisuudessa taloustieteen luennoilla käytetään Euroopan 2010-luvun talous-politiikkaa varoittavana esimerkkinä samaan tapaan kuin brittien palaamista kultakantaan ensimmäisen maailmansodan jälkeen.

Kun talous on alamaissa, pitäisi elvyttää. Säästöt ja veronkorotukset lisäävät työttömyyttä niin paljon, ettei valtiotalous tasapainotu. Tämä on nähty Krei-kassa ja Espanjassa.
Miksi siis Suomessa leikataan menoja ja korotetaan veroja näin surkeina ai-koina? Jokainen ymmärtää, ettei Kotkan kaupungin kannata yksin velkaantua elvyttääkseen koko Suomea. Suomi on EU:ssa yhtä pieni kuin Kotka Suomes-sa. Vuodesta 2009 Suomea on elvytetty toiseksi eniten EU:ssa Kyproksen jälkeen. Rahat loppuvat. Lue lisää

Seuraava sivu »