Kaupunkisuunnittelu

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 1.4.2014

Aprillipäivän ja kaupunkisuunnitteluviraston 50-vuotisjohlan kunniaksi lautakunnan kokous on nähtävänä suorana lähetyksena Helsinki-kanavalla tiistaina klo 14:30 alkaen. (Esityslistaan tästä) Erottajan katualueen kaava Tämä oli meillä keväällä käsittelyssä. Nyt esitystä tarkistetaan vähäisessä määrin annettujen lausuntojen pohjalta. Bussit häädetään Ruotsalaisen teatterin luota sivukaduille ja alue otetaan jalankulkijoiden käyttöön. Terassakahvilakin on tulossa. Kaupunkikuvaa parannetaan askel askeleelta. Vuoden 2013 kaavoituksen arviointi (Karvi) Kaupungilla on kaavoituksen…

Jatka lukemista

Eduskuntatyö

Sote-sopu

(Kirjoitus on julkaistu Savon Sanomissa) Hallitus ja oppositio ovat sopineen sote-palvelujen järjestämisvastuun antamisesta yliopistollisten keskussairaaloiden ympärille muodostetuille miljoonapiireille, joita kutsutaan nimihirviöllä erva-alueet. Kerrankin on tehty ratkaisu, joka saa poliitikot kilpailemaan, kuka on ollut tällä kannalla pisimpään. Tästä on hyvä jatkaa! Uusi malli tarvittiin, koska vastuukuntamalli tulkittiin perustuslain vastaiseksi ja sen pohjana ollut kuntauudistus vesittyi. Maakuntamalli kaatui kaupunkikuntien vastustukseen. Niiden oli…

Jatka lukemista

Eduskuntatyö

Lääkekorvausjärjestelmästä tehdään solidaarisempi

Hallituksen kehysneuvotteluissa päätettiin kaiken muun lomassa uudistaa lääkekorvausjärjestelmää aiempaa solidaarisemmaksi. Tähän asti tavallisista reseptilääkkeissä korvaus on 35 %. Jos lääkemenoja on paljon, tulee vastaan katto, joka olisi voimassa olevan lain mukaan ensi vuonna 623 euroa. Nyt lääkekorvauskäytäntöä muutetaan niin, että jokainen joutuu maksamaan pienet lääkemenot, 50 euroa vuodessa, kokonaan itse. Tämän ylimenevältä osalta peruskorvattavien lääkkeiden korvaus nousee 35 prosentista 45…

Jatka lukemista

Kaupunkisuunnittelu

Kaupunkisuunnittelulautakunta 25.3.2014

Koivusaaren osayleiskaava Koivusaari on saatu puserretuksi tappiollisesta kannattavaksi (maan myyntihinta ylittää kaupungin investointimenot) lisäämällä tehokkuutta ja alentamalla laatuvaatimuksia. Nyt käsittelemme vain yleiskaavaa, joten emme varsinaisesti tee päätöksiä esimerkiksi siitä, miten rannat rakennetaan tai mistä kautta pyörätie johdetaan, mutta ohjeelliset merkinnät ovat hyvä ennuste siitä, mitä tulee tapahtumaan. Pyöräreittiä tutkitaan myös suoraan niin, että se sukeltaa ramppien ali, mutta yhtä mäkinen…

Jatka lukemista

Kaupunkisuunnittelu

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 25.3.2014

Koivusaaren osayleiskaava Edellinen osoittautui liian kalliiksi, tästä on tehty nyt edullisempi lisäämällä rakennusoikeutta. Asukkaita tulee tuhat lisää ja työpaikkoja saman verran. Kaavaa on vähän huononnettu vähentämällä Länsiväylän kattamista niin, että tunneli muuttuu silloiksi (turvamääräykset) ja vaihtamalla pengerretyt rannat viistotuiksi. Moottoritieliittymästä ei ole säästetty, millä saattaa olla tekemistä kuntien välisen kilpailun kanssa. Pyörätie, jonka pitäisi olla pääkaupunkiseudun tärkeimpiä laatuväyliä, on pantu…

Jatka lukemista

Eduskuntatyö

Sote-sopu (4) Kuntien valtionosuudet Erva-alueille

Paraikaa pohditaan myös kuntien valtionosuusjärjestelmän uudistamista. Hanke on hankala, koska on vaikea tehdä järkeviä mittareita kuntien menoille, jotka olisivat ymmärrettäviä, oikeudenmukaisia ja sellaisia, etteivät kunnat pystyisi niitä manipuloimaan. Ongelmat koskevat erityisesti terveydenhoidon menoja, joissa pitää miettiä sairastavuutta ja sen mittaamista, etäisyystekijöitä ja vaikka mitä.

Eduskuntatyö

Sote-sopu (3). Kurssi kohden keskittymistä

Yksi suuri suunnanmuutos tehtiin ilmeisen yksimielisesti ja vähemmällä huomiolla. Suomen hyvin hajautettu terveydenhuoltojärjestelmä keskitettiin kerralla. Yli kolmesataa itsepäistä ja itsenäistä kuntaa korvattiin viidellä sote-alueelle ja niidenkin osalta STM:n ohjausmahdollisuuksia lisätään huomattavasti. Vielä 20 vuotta sitten vannottiin hajautuksen nimiin, nyt siitä on riittävän karmaisevia kokemuksia, erityisesti sadoista toisiinsa sopimattomista tietojärjestelmistä.

Eduskuntatyö, _

Sote-sopimus (2) Mistä maksetaan?

Hallituksen tiedonanto sote-sopimuksesta on niin ylimalkainen, ettei siitä oikein voi päätellä, mistä on sovittu. Tätä on kuitenkin tiettävästi valmisteltu pitkään merkittävien asiantuntijoiden kanssa, joten paljosta muutakin se sisältää. Toivottavasti valmistelussa ollut riittävään taloudellista asiantuntemusta, sillä suuret organisaatiot noudattavat niitä taloudellisia kannustimia, joita pelisääntöihin sisältyy – suunnitellusti tai suunnittelemattomasti. Monikanavaisesta rahoituksesta toivottavasti päästään.

Eduskuntatyö, _

Sote-sopu (1) Hyvä malli vaikka ei täydellinen

Palastelen syntynyttä sote-sopimusta useammassa kirjoituksessa. Siihen voi mennä vähän aikaa, koska on muutakin tekemistä. Sopimus sote-uudistuksesta on loistojuttu. Asian valmistelu on ollut välillä painajaismaista ja koetellut ainakin minun lojaalisuuttani hallitukselle. Aikamoinen täyskäännös tässä tapahtui, mutta oli syytäkin.

Eduskuntatyö, Talouspolitiikka

Leikatako vai eikö leikata, siinäpä vasta pulma

Vihreiden sähköpostilistoilla keskustellaan valmistautumisesta kehysriiheen. Palstat ovat suljettuja ja keskustelut luottamuksellisia, mutta oman kirjoitukseni saan toki julkistaa. Tässä vastaukseni kysymykseen, mihin talouspoliittiseen ajatukseen perustuu menojen leikkaaminen ja verojen nosto taantuman oloissa: