Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 1.4.2014

31.3.2014 · Aihe Kaupunkisuunnittelu · 69 Kommenttia 

Aprillipäivän ja kaupunkisuunnitteluviraston 50-vuotisjohlan kunniaksi lautakunnan kokous on nähtävänä suorana lähetyksena Helsinki-kanavalla tiistaina klo 14:30 alkaen. (Esityslistaan tästä)

Erottajan katualueen kaava

Tämä oli meillä keväällä käsittelyssä. Nyt esitystä tarkistetaan vähäisessä määrin annettujen lausuntojen pohjalta. Bussit häädetään Ruotsalaisen teatterin luota sivukaduille ja alue otetaan jalankulkijoiden käyttöön. Terassakahvilakin on tulossa. Kaupunkikuvaa parannetaan askel askeleelta.

Vuoden 2013 kaavoituksen arviointi (Karvi)

Kaupungilla on kaavoituksen arviointityökalu, joka mittaa sitä, kuinka liikenteellisesti hyvin kaavoitettu uusi kerrosala sijoittuu. Sijoittuu pääasiassa hyvin: kantakaupunkiin tai olemassa olevien tai suunnitteilla olevien raideliikenneyhteyksien varrelle. Asumisesta 82 % ja liikekerrosalasta 98 % sijoittuu olevalle tai tulevalle raideliikennevyöhykkeelle. Tässä Helsinki taitaa hakata seudun muut kunnat ylivoimaisesti, vaikka toki myös Espoo ja Vantaa kaavoittavat pääasiassa radan varteen. (Espoo yrittää kaavoittaa myös raideverkon ulkopuolelle, mutta eräs rakennusyhtiön edustaja sanoi minulle, että he eivät aio rakentaa näitä katvealueiden kohteita, koska eivät mene kaupaksi.) Lue lisää

Sote-sopu

30.3.2014 · Aihe Eduskuntatyö · 46 Kommenttia 

(Kirjoitus on julkaistu Savon Sanomissa)

Hallitus ja oppositio ovat sopineen sote-palvelujen järjestämisvastuun antamisesta yliopistollisten keskussairaaloiden ympärille muodostetuille miljoonapiireille, joita kutsutaan nimihirviöllä erva-alueet.

Kerrankin on tehty ratkaisu, joka saa poliitikot kilpailemaan, kuka on ollut tällä kannalla pisimpään. Tästä on hyvä jatkaa!

Uusi malli tarvittiin, koska vastuukuntamalli tulkittiin perustuslain vastaiseksi ja sen pohjana ollut kuntauudistus vesittyi. Maakuntamalli kaatui kaupunkikuntien vastustukseen. Niiden oli mahdoton hyväksyä maakuntamallia vaadittua äänileikkuria, joka olisi painottanut maalaiskunnissa asuvien ääniä, jottei keskuskaupunki olisi saanut asukkaiden enemmistöllään määräysvaltaa kuntayhtymässä. Lue lisää

Lääkekorvausjärjestelmästä tehdään solidaarisempi

27.3.2014 · Aihe Eduskuntatyö · 49 Kommenttia 

Hallituksen kehysneuvotteluissa päätettiin kaiken muun lomassa uudistaa lääkekorvausjärjestelmää aiempaa solidaarisemmaksi. Tähän asti tavallisista reseptilääkkeissä korvaus on 35 %. Jos lääkemenoja on paljon, tulee vastaan katto, joka olisi voimassa olevan lain mukaan ensi vuonna 623 euroa. Nyt lääkekorvauskäytäntöä muutetaan niin, että jokainen joutuu maksamaan pienet lääkemenot, 50 euroa vuodessa, kokonaan itse. Tämän ylimenevältä osalta peruskorvattavien lääkkeiden korvaus nousee 35 prosentista 45 prosenttiin ja katto laskee 26 eurolla 599 euroon. Lue lisää

Kaupunkisuunnittelulautakunta 25.3.2014

26.3.2014 · Aihe Kaupunkisuunnittelu · 41 Kommenttia 

Koivusaaren osayleiskaava

Koivusaari on saatu puserretuksi tappiollisesta kannattavaksi (maan myyntihinta ylittää kaupungin investointimenot) lisäämällä tehokkuutta ja alentamalla laatuvaatimuksia. Nyt käsittelemme vain yleiskaavaa, joten emme varsinaisesti tee päätöksiä esimerkiksi siitä, miten rannat rakennetaan tai mistä kautta pyörätie johdetaan, mutta ohjeelliset merkinnät ovat hyvä ennuste siitä, mitä tulee tapahtumaan.

Pyöräreittiä tutkitaan myös suoraan niin, että se sukeltaa ramppien ali, mutta yhtä mäkinen siitä niin tulee (tosin ylämäen pääsee vauhdilla ylös). Kallis siitä tulee niin ikään, mutta se on seudun tärkeimpiä pyöräreittejä. Lue lisää

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 25.3.2014

24.3.2014 · Aihe Kaupunkisuunnittelu · 65 Kommenttia 

Koivusaaren osayleiskaava

Edellinen osoittautui liian kalliiksi, tästä on tehty nyt edullisempi lisäämällä rakennusoikeutta. Asukkaita tulee tuhat lisää ja työpaikkoja saman verran. Kaavaa on vähän huononnettu vähentämällä Länsiväylän kattamista niin, että tunneli muuttuu silloiksi (turvamääräykset) ja vaihtamalla pengerretyt rannat viistotuiksi. Moottoritieliittymästä ei ole säästetty, millä saattaa olla tekemistä kuntien välisen kilpailun kanssa.

Pyörätie, jonka pitäisi olla pääkaupunkiseudun tärkeimpiä laatuväyliä, on pantu ikävästi mutkalle. Ei hyvä. Lue lisää

Sote-sopu (4) Kuntien valtionosuudet Erva-alueille

24.3.2014 · Aihe Eduskuntatyö · 55 Kommenttia 

Paraikaa pohditaan myös kuntien valtionosuusjärjestelmän uudistamista. Hanke on hankala, koska on vaikea tehdä järkeviä mittareita kuntien menoille, jotka olisivat ymmärrettäviä, oikeudenmukaisia ja sellaisia, etteivät kunnat pystyisi niitä manipuloimaan. Ongelmat koskevat erityisesti terveydenhoidon menoja, joissa pitää miettiä sairastavuutta ja sen mittaamista, etäisyystekijöitä ja vaikka mitä. Lue lisää

Sote-sopu (3). Kurssi kohden keskittymistä

23.3.2014 · Aihe Eduskuntatyö · 93 Kommenttia 

Yksi suuri suunnanmuutos tehtiin ilmeisen yksimielisesti ja vähemmällä huomiolla. Suomen hyvin hajautettu terveydenhuoltojärjestelmä keskitettiin kerralla. Yli kolmesataa itsepäistä ja itsenäistä kuntaa korvattiin viidellä sote-alueelle ja niidenkin osalta STM:n ohjausmahdollisuuksia lisätään huomattavasti. Vielä 20 vuotta sitten vannottiin hajautuksen nimiin, nyt siitä on riittävän karmaisevia kokemuksia, erityisesti sadoista toisiinsa sopimattomista tietojärjestelmistä.

Sote-sopimus (2) Mistä maksetaan?

23.3.2014 · Aihe Eduskuntatyö, _ · 16 Kommenttia 

Hallituksen tiedonanto sote-sopimuksesta on niin ylimalkainen, ettei siitä oikein voi päätellä, mistä on sovittu. Tätä on kuitenkin tiettävästi valmisteltu pitkään merkittävien asiantuntijoiden kanssa, joten paljosta muutakin se sisältää. Toivottavasti valmistelussa ollut riittävään taloudellista asiantuntemusta, sillä suuret organisaatiot noudattavat niitä taloudellisia kannustimia, joita pelisääntöihin sisältyy – suunnitellusti tai suunnittelemattomasti.

Monikanavaisesta rahoituksesta toivottavasti päästään. Lue lisää

Sote-sopu (1) Hyvä malli vaikka ei täydellinen

23.3.2014 · Aihe Eduskuntatyö, _ · 33 Kommenttia 

Palastelen syntynyttä sote-sopimusta useammassa kirjoituksessa. Siihen voi mennä vähän aikaa, koska on muutakin tekemistä.

Sopimus sote-uudistuksesta on loistojuttu. Asian valmistelu on ollut välillä painajaismaista ja koetellut ainakin minun lojaalisuuttani hallitukselle. Aikamoinen täyskäännös tässä tapahtui, mutta oli syytäkin. Lue lisää

Leikatako vai eikö leikata, siinäpä vasta pulma

Vihreiden sähköpostilistoilla keskustellaan valmistautumisesta kehysriiheen. Palstat ovat suljettuja ja keskustelut luottamuksellisia, mutta oman kirjoitukseni saan toki julkistaa. Tässä vastaukseni kysymykseen, mihin talouspoliittiseen ajatukseen perustuu menojen leikkaaminen ja verojen nosto taantuman oloissa: Lue lisää

Seuraava sivu »