Miksi haluan ruuhkamaksuja Helsinkiin?

29.12.2013 · Aihe Kaupunkisuunnittelu · 197 Kommenttia 

Helsinkiin on kaavoitettu kantakaupunkiin uusia asuntoja noin 80 000 lisäasukkaalle. Yleiskaava 2016:ssa aiotaan kaavoittaa moottoriteiltä vapautuvalle maalle vielä vähän yli satatuhatta asukasta. Lisäksi Helsinki aikoo säilyttää keskustan aseman seudun ylivoimaisena työpaikka- ja ostoskeskittymänä. Tämä asettaa katuverkon aika kovalle koetukselle. Tai sanotaan suoraan, että jos mitään ei tehdä, liikenne jumiutuu pahoihin ruuhkiin. Tämä vähentää sekä kantakaupungin tavoitettavuutta, jolloin sen asema työpaikka- ja asiointikeskuksena heikkenee olennaisesti samalla, kun kantakaupunki, joka on nyt Suomen tavoitelluinta asuinympäristöä, muuttuu huonoksi asuinympäristöksi.

Mitä liikenteelle voi tehdä? Lue lisää

Kiinan ja ilmastonmuutos

22.12.2013 · Aihe Ilmastopolitiikka · 92 Kommenttia 

Maailman hiilidioksidipäästöjen kasvu on vain kiihtynyt 2000-luvulla, vaikka niiden oli määrä kääntyä kasvuun. Käytän IEA:n tilastoja, jotka koskevat vain hiilidioksidipäästöjä ilman maankäytön muutoksista tulevia korjauksia. Raporttiin pääsee tästä.

Vuodesta 2000 vuoteen 2011 maailman hiilidioksidipäästöt kasvoivat 34 %. Kiinassa päästöt kasvoivat 162 % Kiinan osuus maailman hiilidioksidipäästöjen kasvusta oli noin 64 %.  Ilmaston kannalta perin murheellista. Kiina ei tehnyt päästöjen vähentämiseksi käytännössä mitään. Lue lisää

Guangdong asetti päästöoikeuksille pohjahinnan

20.12.2013 · Aihe Ilmastopolitiikka · 21 Kommenttia 

Kiinan Guandongissa (Kantonissa) käynnistyi maanantaina yksi maan seitsemästä päästökauppapilotista. Se on EU:n jälkeen maailman toiseksi suurin päästökauppa-alue, jossa asuu satamiljoonaa ihmistä.

Toisin kuin muissa Kiinan päästökauppapiloteissa, Guandongissa ei ole päästöille ilmaista alkujakoa, vaan pieni osa päästöoikeuksista jaetaan huutokaupalla. Ilmeisesti oikeuksia oli tarjolla riittävästi, koska päästöoikeuden hinta jäi pohjahintaan 60 juania (9,85 €/tonni). Mielenkiintoisinta tässä on, että Guandongissa siis on päästöille pohjahinta toisin kuin EU:ssa ja että pohjahinta on korkeampi kuin EU:n päästökaupan nykyinen hinta.  Tosin tässä vaiheessa vain kolme prosenttia päästöistä on maksullisia ja loput oikeudet jaetaan ilmaiseksi. Prosenttiosuuden on tarkoitus nousta asteittain. Lue lisää

Kilometrivero ja isoveljen valvova silmä

LISÄYS 23.12: Ollilan työryhmän raporttiin pääsee tästä

Tässä ketjussa on tarkoitus keskustella siitä vain siitä, mikä on ehdotetun kilometriveron vaikutus tietosuojan kannalta ja onko tuo ongelma vältettävissä. Väitän, ettei merkitys ole kovin iso ja että se on vältettävissä.

Ei paljon uutta tietoa

Olettakaamme, että mystinen isoveli pystyy aina saamaan tietoonsa kaiken sen datan, joka meistä kerätään mihinkään ulkopuoliseen rekisteriin hyvänsä ja että isoveli pääsee näin ollen vaivattomasti kiinni myös kaikkiin rekistereihin, joihin talletetaan tietoja kilometriveroa varten. Tällä ei minusta ole kovin suurta merkitystä, koska isoveli tietää meistä jo jokseenkin kaiken sen, mitä tuo rekisteri sisältää. Lue lisää

Kilometriveron potentiaaliset hyödyt

Oli tarkoitus siirtyä blogilla kiinnostavampiin aiheisiin, mutta kun Ollilan työryhmän raportti herättää noin paljon mielenkiintoa, ajattelin jatkaa keskustelua vähän strukturoidummassa muodossa. Suljen kaksi muuta ketjua, koska ne ovat rönsyilleet lukukelvottomiksi ja jaan keskustelun kahteen ketjuun.

Tässä ketjussa keskustellaan siitä, kuinka suuria hyötyjä kilometriverolla olisi saatavissa nykyiseen veromuotoon ja ovatko nämä hyödyt hintansa arvoisia. Toisessa ketjussa tarkastellaan asiaa tietosuojan kannalta. Niinpä en julkaise tässä ketjussa tietosuojaa koskevia kirjoituksia.

Miksi ylipäänsä verotamme autoilua? Se ei voi johtua hiilidioksidipäästöistä, koska pakoputkesta tuleva hiilidioksidi on samanlaista kuin öljylämmityksestä tuleva ja öljylämmitystä verotetaan kovin lievästi autoon verrattuna. Alun perin haluttiin suojata valuuttavarantoa, mutta sittemmin on tullut esille autoilusta koituvien ulkoisten haittojen vähentäminen. Lue lisää

Ollila kävi eduskunnassa

Saimme lisätietoja ehdotetusta kilometriverosta.

Lisäyksenä aikaisempaan postaukseen joitakin tilaisuudessa esiin tulleita tarkennuksia.

  • Suomi ei ole hankkeensa kanssa mitenkään yksin eikä muita maita edellä vaan samanlaisia hankkeita on vireillä melkein kaikissa maissa. Saksassa siirrytään kilometriveroon ensin ottamalla käyttöön aikaan sidottu maksu kaikille, myös ja etenkin ulkomaalaisille autoille. Lue lisää

Esseitä tuloerojen kasvusta (2)Tuottavuuden nousu ja palkkatason kehitys

17.12.2013 · Aihe Talouspolitiikka · 33 Kommenttia 

Usein kuulee sanottavan, että palkat voivat nousta eniten aloilla, joilla tuottavuuden kasvu on suurinta. Jotain tämän suuntaista sanovat myös Tähtinen ja Törmänen. Väite riippuu pelkästään siitä, miten tuottavuus määritellään.

Yleensä työn tuottavuudella tarkoitetaan tehtyä tuotantoa jaettuna käytetyillä työtunneilla. Tuottavuus nousee, jos työtuntia kohden syntyy enemmän tuotantoa.

1960-luvulla noin 200 000 suomalaista osallistui metsätöihin tehden töitä justeerin ja hevosten avulla. Nyt ammattimaisia metsureita on jotain 5 000 – 10 000 ja puuta korjataan metsistä selvästi enemmän. Työn tuottavuus on siis monikymmenkertaistunut, mutta metsureista ei ole tullut ökyrikkaita. Lue lisää

Asukkaiden keskittyminen Helsinkiin on jatkunut

17.12.2013 · Aihe Kaupunkisuunnittelu · 8 Kommenttia 

Tämän vuoden 11 ensimmäisen kuukauden aikana Helsingin seudun asukasluku on kasvanut 16654 asukkaalla. Näistä kehyskuntiin on mennyt 1984 henkeä (12 % seudun kasvusta) ja pääkaupunkiseudun neljään kaupunkiin 14670 henkeä. Nopeimmin sekä suhteessa että absoluuttisesti on kasvanut Helsinki 8535 asukkaalla (1,41%) ja toiseksi nopeimmin Espoo 3387 asukkaalla (1,29 %). Lue lisää

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 17.12.2013

17.12.2013 · Aihe Kaupunkisuunnittelu · 13 Kommenttia 

 

Vuoden viimeisen kokouksen lista on kevyt, koska siivosimme pöydän tehokkaasti viime kerralla

KSV:n toimintasuunnitelma vuosille 2014-16

(Pöydältä)

Kokoomuksesta on tullut pari pientä muutosesitystä koskien kaavojen vaikutusarvioita, yhteistoimintaa muidenkin tahojen kuin toisten hallintokuntien kanssa (=rakennuttajat) ja kumppanuuskaavoitusta. Vaikuttaa hyväksyttävältä. Itse esitän, että kohta Vallilanlaakson joukkoliikennekatu muutetaan muotoon Vallilanlaakson joukkoliikenneyhteys. Katu vai ratikka ratkaistaan aikanaan esittelyn pohjalta. Lue lisää

Ollilan tiemaksut

Ollilan työryhmä toi tänään julkisuuteen esityksensä liikenteen kilometripohjaisesta maksusta. Esitys on huolellisesti laadittu ja argumentointi pätevää. En ryhdy kertaamaan tätä sen enempää. Lyhyesti kuitenkin esityksestä:

Bensiinikäyttöisen auton kilometrivero olisi keskimäärin 3,3 senttiä kilometriltä. Maksu riippuisi hiilidioksidipäästöistä niin kuin autovero ja ajoneuvoverokin riippuvat.  Lisäksi maksu riippuisi siitä, ajaako maaseudulla, kaupunkimaisella alueella vai kaupungissa. Porrastus voi olla loivempi tai jyrkempi. Muille kuin bensa-autoille vero olisi vähän korkeampi, koska ne käyttävät verotonta tai vähän verotettua polttoainetta.

Tässä esityksessä maksu ei riipu kellonajasta. Järjestelmään on kuitenkin mahdollista tehdä myös erilliset ruuhkamaksut kaupungeille.

Joitain huomioita: Lue lisää

Seuraava sivu »