Kaupunkisuunnittelulautakunta 19.11.2013

19.11.2013 · Aihe Kaupunkisuunnittelu · 61 Kommenttia 

Pasilan ratapihakortteleiden suunnitteluperiaatteet

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti esitykseni:

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyy 12.11.2013 päivätyt Ratapihakortteleiden suunnitteluperiaatteet laadittavan asemakaavan pohjaksi siten muutettuna, että kokonaiskerrosala on vähintään 155 000 k-m2 ja että jatkosuunnittelun yhteydessä tutkitaan myös mahdollisuutta kaavoittaa alueelle jopa olennaisesti enemmän rakennusoikeutta.

Tänne voi siis tulla myös todella korkeaa.
Vartiosaaren osayleiskaavaluonnos

Asia meni pöydälle, enkä saa keskusteluista raportoida. Lue lisää

Onko päästökauppa epäonnistunut (5) Muillekin keinoille on sijansa

19.11.2013 · Aihe Ilmastopolitiikka, _ · 21 Kommenttia 

Ovatko kansalliset toimet siis silkkaa typeryyttä? Eivät, eivät ainakaan kaikki. Vaikka niiden teho valuu hiekkaan lyhyellä aikavälillä, ne helpottavat sopeutumista myöhempiin, huomattavasti suurempiin päästöjen vähentämistarpeisiin. Saksan aggressiivisessa tuessa aurinkosähkölle ei näyttäisi olevan lähivuosien perspektiivissä päätä eikä häntää. Samalla rahalla voisi muilla tavoin vähentää hiilidioksidipäästöjä moninkertaisen määrän. Tähtäin onkin paljon pidemmällä. Vuonna 2050 pitäisi tulla toimeen viidesosalla nykyisistä päästöistä. Niissä oloissa pitkäaikainen panostus aurinkosähköön osoittautunee järkeväksi. Tällaista strategista valintaa eivät markkinavoimat pysty hoitamaan. Eivät erityisesti, jos päästöoikeuksien hinnat vaihtelevat ennustamattomasti. Lue lisää

Onko päästökauppa epäonnistunut (4) Riittäisikö pelkkä päästökauppa?

18.11.2013 · Aihe Ilmastopolitiikka · 27 Kommenttia 

EU on asettanut ilmastopolitiikassa hiilidioksidipäästöjen ohella kaksi muutakin tavoitetta vähentää päästöjä. Kukin maa on saanut sitovan tavoitteen tuottaa maittain vaihteleva osuus energiasta uusiutuvana energiana. Lisäksi on edistettävä energiatehokkuutta, mikä velvoittaa Suomessa esimerkiksi parantamaan julkisten rakennusten energiatehokkuutta varsin kallein toimin. Näiden vaatimusten täyttämiseksi tai muuten vain ympäristön pelastamisen nimissä on päästökauppamekanismin rinnalle luotu kansallisesti voimakkaita ohjauskeinoja suorista määräyksiä.

Tämä on kovin ristiriitaista, sillä periaatteessa nämä rinnakkaiset toimet eivät vähennä päästöjä lainkaan, elleivät päästöt laske päästöoikeuksien määrää pienemmiksi. Silloin päästöoikeuksia jää käyttämättä ja niiden hinnan laskee nollaan. Kun nämä rinnakkaiset ohjaustoimet alentavat päästöjen määrää, päästöoikeuksien hinta alenee houkutellen lisäämään päästöjä esimerkiksi siirtymällä maakaasusta ja puusta kivihiileen. Rinnakkaisten toimien ansiosta päästöjä vähennetään kalliilla tavalla ja päästöoikeuksien hinnan alenemisen ansiosta taas halpoja tapoja jää toteuttamatta. Esimerkiksi tuulivoiman avulla vähennetyn hiilidioksiditonnin hinnaksi tulee vähintään 60 euroa ja Saksan aurinkovoiman avulla vähennetyt tonnit maksavat parisataa euroa. Toki rinnakkaisten toimien ansiosta voi toteutua myös kustannustehokkaita toimia, mutta jos ne todella ovat kustannustehokkaita, ne toteutuisivat myös pelkän päästökaupan vauhdittamina – olettaen, että osapuolet toimivat rationaalisesti.  Lue lisää

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 19.11.2013

17.11.2013 · Aihe Kaupunkisuunnittelu, _ · 82 Kommenttia 

(Esityslistaan tästä)

Pasilan ratapihan kortteleiden suunnitteluperiaatteet

(Pöydältä)

Tähän on tulossa 3000 asuntoa ja 1000 työpaikkaa, siis pienen kunnan verran. Lautakunnassa virisi ajatus kaavoittaa tämä olennaisesti tehokkaammin. Olisi ehkä hyvä päättää varovaisesti, että jatkokehittelyssä tutkitaan myös olennaisesti suurempaa tehokkuutta. Se tietäisi hyvin korkeita asuintaloja, joille varmaankin olisi kysyntää.

Vartiosaaren osayleiskaavan suunnitteluperiaatteet

Virasto esittää saarelle 5 000 – 7000 asunnon kerrostalovaltaista asuinaluetta, joka peittäisi noin puolet saaresta. Toinen puoli jäisi kaikkien kaupunkilaisten virkistysalueeksi.

Saari on nyt hyvin pienen joukon reviirinä. Sinne pääsee käytännössä vain omalla veneellä. Kävijöitä on kesässä noin 10 000, eli noin sata päivässä. Saari on 86 hehtaaria. Teoriassa pääsee myös vesibussilla kerran päivässä, mutta se on vain teoriaa. Vesibussilla tulee 500 kesässä, eli noin viisi päivää kohden. Lue lisää

Onko päästökauppa epäonnistunut (3) Päästökauppasektori ja kansalliset päästöt

17.11.2013 · Aihe Ilmastopolitiikka · 34 Kommenttia 

Hiilidioksidipäästöt on Euroopan unionissa jaettu päästökauppasektoriin ja muihin päästöihin. Päästökauppasektoria ovat voimalaitokset ja suuret lämpökeskukset sekä pääosa teollisuudesta. Päästökaupan ulkopuolella on liikenne sähköllä kulkevaa liikennettä lukuun ottamatta. Ulkopuolella ovat maatalouden päästöt ja talokohtainen lämmitys. Kaukolämpö taas on päästökaupan piirissä ja tietysti sähkölämmitys.

Päästökauppasektorille ei ole kansallista tavoitetta, vaan pelkästään EU:n yhteinen tavoite. Tässä on se hyvä puoli, ettei tarvitse siirrellä tuotantoa maasta toiseen vain sen vuoksi, että tällä maalla on vielä kiintiöissä tilaa. Päästökaupan ulkopuolisille päästöille taas on kansalliset tavoitteet, sillä eihän vaikkapa autoilussa ole ongelmana, että joku siirtyisi autoilemaan Suomen sijasta vaikka Unkariin, koska Suomen kiintiöt ovat täynnä ja Unkarissa on vielä vähän väljyyttä. Vaikka Suomella ei siis ole mitään tavoitetta kokonaispäästöille, kokonaispäästöt kuitenkin vuosittain julkaistaan ja huomio keskittyy niihin ja vain niihin. Tilastoista on suorastaan vaikea selvittää, miten Suomi on täyttänyt lupauksensa päästökauppasektorin ulkopuolisista päästöistä. Lue lisää

Onko päästökauppa epäonnistunut (2) Miksi EU valitsi päästökaupan

16.11.2013 · Aihe Ilmastopolitiikka · 13 Kommenttia 

En seurannut millään tavalla neuvottelujen kulkua, kun päästökauppaan päädyttiin hiilidioksidiveron sijasta. Voin siksi vain arvailla, miksi tähän ratkaisun päädyttiin.

Yhdysvallat

Vaikka EU aloitti maailman ensimmäisen päästökaupan, ajatus ei tullut eurooppalaisilta, vaan Yhdysvalloista Clintonin hallinnolta. Yhdysvallat edisti silloin pontevasti ilmastopolitiikkaa, kunnes kaikki muuttui Floridan ääntenlaskennan tuloksena. Häviölle jäänyt Al Gore on omistanut koko tarmonsa ilmastokysymyksiin. Iso asia jäi kiinni aika pienestä. Lue lisää

Kirjallisuutemme taso on hyvä

16.11.2013 · Aihe _ · 10 Kommenttia 

(Vastaukseni HS-raadin kysymykseen)

Vertailtaessa tämän vuoden satoa menneisiin vuosikymmeniin muodostuu harha verrata yhtä vuosikertaa kokonaisen vuosikymmenen tai vielä pidemmän ajan kirjallisuuden parhaimmistoon. Kirjallisuuden taso on maan kokoon nähden hyvä.  

Juuri nyt on tullut lukuisia yhdeksikön arvoisia romaaneja, vaikka ehkä se täysi kymppi puuttuukin. Yöpöydälläni on nyt Hotakaisen uusin, ja sen tuntuu todella hyvin kirjoitetulta.  Ajan saatossa parhaimmisto joka tapauksessa seuloutuu ja näitäkin vuosia tullaan pitämään parempana kuin vuoden satoa vuonna 2033.  Kun jokin kirja nousee suureen arvostukseen, se myös alkaa tuntua paremmalta vähän niin kuin laatuviini maistuu entistä paremmalta, kun se voittaa palkintoja. Lue lisää

Onko päästökauppa epäonnistunut? (1) Vero vai päästökauppa?

15.11.2013 · Aihe Ilmastopolitiikka · 23 Kommenttia 

(Jatkan ilmastopolitiikkaa koskevaa sarjaa päästökaupan tarkastelulla)

Taloustieteen kannalta ensimmäiseksi mieleen tuleva keino vähentää hiilidioksidipäästöjä kustannustehokkaasti on asettaa niille niiden haitallisuutta vastaava vero. Pitää vain sopia, kuinka suuri haitta hiilidioksiditonnista syntyy ja sisäistää tämä ulkoinen kustannus hintaan verottomalla päästöjä.

Ilmastopolitiikan välineeksi on kuitenkin valittu hiilidioksidiveron serkku, päästökauppa. Se on tähän tarkoitukseen vähän erikoinen valinta, koska päästöoikeuskauppa (cap and trade) sopii parhaiten tilanteisiin, jossa päästöstä aiheutuva haitta on voimakkaasti epälineaarinen. Pienistä päästöistä ei ole juuri haittaa, mutta jonkin tietyn kynnysarvon jälkeen haitat kasvavat jyrkästi. Näin on laita vaikkapa yksittäiseen järveen kohdistuvien ravinnepäästöjen kohdalla. Pienistä ravinnepäästöistä ei ole suurta haittaa, mutta yli kriittisen rajan noustessaan ravinnepäästöt johtavat leväkukintoihin ja happikatoon tuhoten ehkä elämän koko järvessä. Tällöin on järkevää päättää, montako tonnia vaikkapa typpeä järveen saa päästää ja huutokaupata tämä päästömäärä halukkaiden kesken. Lue lisää

Ilmastopolitiikka (5): Vähentääkö vai lisääkö liuskekaasu hiilidioksidipäästöjä?

15.11.2013 · Aihe Ilmastopolitiikka · 10 Kommenttia 

Yhdysvalloissa on ”löytynyt” valtava määrä liuskeöljyä ja samoihin kerrostumiin sitoutunutta maakaasua, liuskekaasua. Liuskeöljyn olemassaolo on tiedetty kauan, mutta nyt on kehitetty taloudellisesti toimiva keino hyödyntää sitä. Tämä on tekemässä Yhdysvalloista öljyn suhteen omavaraisen samalla kun se on laskenut maakaasun hinnan murto-osaan entisestä. Halpa maakaasu on syrjäyttänyt huomattavan määrän kivihiiltä energian tuotannossa. Koska maakaasuvoimalan hiilidioksidipäästöt ovat alle puolet kivihiilivoimalan päästöistä suhteutettuna voimalaitoksen tuottamaan sähköön, liuskekaasu auttaa Yhdysvaltoja pääsemään oikeastaan itsestään ilmastotavoitteisiin. Loistojuttu siis ilmaston kannalta? Lue lisää

Talvivaaran loppu

15.11.2013 · Aihe Eduskuntatyö · 35 Kommenttia 

Talvivaaran hurmoshenkisen lupaavasti alkanut tarina näyttää päättyvän konkurssiin. Korostan, että minulla ei ole tästä mitään ylimääräistä tietoa, vaan arvioni perustuu lehtitietoihin. Yrityssaneeraukseen pääsy ei ole mahdollista yritykselle, joka on jatkuvasti tappiollinen. Talvivaara tuottaa lehtitietojen mukaan tappiota kymmenen miljoonaa euroa kuukaudessa. Yhtiö ilmoittaa tarvitsevansa yrityssaneerauksen tueksi 40 miljoonaa euroa. Jos jollakin on ylimääräiset 40 miljoonaa euroa, hänen ei kannatta vähemmistöosakkaaksi tappiolliseen yritykseen, vaan ostaa kaivos konkurssipesästä, jolloin saa sen kokonaan itselleen. Arvailtavaksi tässä minun mielestäni jää vain se, löytyykö kaivoksen toiminnalle jatkaja konkurssin jälkeen ja se, mitä valtion osittain omistaman yhtiön konkurssi merkitsee Suomen maineelle rahamarkkinoilla. Lue lisää

« Edellinen sivuSeuraava sivu »