Ilmastopolitiikka

Ilmastopolitiikka (5): Vähentääkö vai lisääkö liuskekaasu hiilidioksidipäästöjä?

Yhdysvalloissa on ”löytynyt” valtava määrä liuskeöljyä ja samoihin kerrostumiin sitoutunutta maakaasua, liuskekaasua. Liuskeöljyn olemassaolo on tiedetty kauan, mutta nyt on kehitetty taloudellisesti toimiva keino hyödyntää sitä. Tämä on tekemässä Yhdysvalloista öljyn suhteen omavaraisen samalla kun se on laskenut maakaasun hinnan murto-osaan entisestä. Halpa maakaasu on syrjäyttänyt huomattavan määrän kivihiiltä energian tuotannossa. Koska maakaasuvoimalan hiilidioksidipäästöt ovat alle puolet kivihiilivoimalan päästöistä suhteutettuna voimalaitoksen tuottamaan sähköön, liuskekaasu auttaa Yhdysvaltoja pääsemään oikeastaan itsestään ilmastotavoitteisiin. Loistojuttu siis ilmaston kannalta?

Kivihiilikaivoksia ei ole Yhdysvalloissa suljettu, vaikka ne eivät saakaan entistä määrää kivihiiltä myydyksi Yhdysvaltoihin. Ne myyvät yli jääneen tuotannon muualle, mikä on alentanut kivihiilen hintaa maailmanmarkkinoilla. Halpa hinta houkuttelee käyttämään kivihiiltä vaikkapa puun sijasta Suomessa. Seurauksena liuskakaasusta kivihiilen käyttö on lisääntynyt muualla maailmassa, – ei yhtä paljon kuin se on laskenut Yhdysvalloissa mutta melkein. Tämän ohella siitä liuskekaasun poltostakin syntyy päästöjä. Todennäköisesti Yhdysvaltain liuskekaasu on lisännyt globaaleja hiilidioksidipäästöjä eikä vähentänyt niitä.

Toimissa ilmastonmuutoksen torjumiseksi keskitytään aivan liiaksi kysyntään unohtaen tarjonta. Kuitenkin 4/5 tunnetusta varannoista pitäisi jättää maahan. Niin kauan kun fossiilisten polttoaineiden markkina ylittää huomattavasti tuotantokustannukset, toimet alentaa kysyntää vain laskevat markkinahintoja niin, että kulutus palaa lähes ennalleen. Tuotanto ei hintojen laskuun juuri reagoi, koska alempikin hinta riittää peittämään kulut ja tuottamaan kelpo voiton. Tältä kannalta tarkasteltuna kaikki uudet fossiiliset esiintymät pahentavat tilannetta, myös maakaasu.

Öljyn osalta hinnan laskukysynnän laskun seurauksena johtaa nykytilanteessa ainakin osittain tuotannon vähenemiseen. Vaikka Saudi-Arabia pystyy edelleenkin tuottamaan öljyä alle kymmenen dollarin tynnyrihinnalla, perinteisen halvan öljyn tuotanto maailmassa on kääntynyt laskuun. Menetystä korvataan toisaalta tuottamalla perinteistä raakaöljyä suurin kustannuksin esimerkiksi arktisilta alueilta ja toisaalta öljyn kaltaisilla tuotteilla, kuten Kanadan öljyhiekalla ja liuskeöljyllä. Hinnan noustessa tarpeeksi nestemäisiä polttoaineita voidaan tehdä myös kivihiilestä. Näille kaikille yhteistä ovat korkeat tuotantokustannukset ja suuret ympäristöongelmat. Jos öljyn hinta laskee, tämä osa öljyn tuotannosta käy kannattamattomaksi. Hyvä niin, sillä kyse on kaikista haitallisimmasta tuotannosta, jonka sietääkin väistyä. Myös öljyn tuotannolla, eikä vain sen kulutuksella on siis merkittävä hintajousto. Liuskeöljyn paras puoli on, että se hillitsee amerikkalaisten haluja porata öljyä arktisilta alueilta. On kivihiilen tarjonnallakin tietysti hintajoustonsa. Vaikka liuskekaasu ei ole johtanut kivihiilikaivosten sulkemiseen, on se ehkä lykännyt joidenkin avaamista.

Moni tuntuu ajattelevan, että varantojen hiipuminen nostaa ennen pitkää fossiilisten energialähteiden hinnan niin korkeaksi, että niiden käyttö kääntyy laskuun ja uusiutuvat energialähteet ja ydinvoima tulevat kannattavaksi. Tämä mekanismi ei riitä alkuunkaan pelastamaan meitä ilmaston muutokselta. Kohoava hinta houkuttelee yhä enemmän tarjontaa ja kannustaa avaamaan mitä eksoottisimpia energialähteitä – esimerkiksi turvetta Suomessa.

Fossiilisten polttoaineiden kysyntää ajatellen niiden hinnan olisi oltava mahdollisimman korkea, jotta niitä käytettäisiin vähemmän mutta niiden tarjontaa ajatellen hinnan olisi oltava mahdollisimman matala, jotta huonoja esiintymiä ei kannattaisi ottaa käyttöön vaan ne jäisivät maahan. Näihin molempiin tavoitteisiin on mahdollista päästä yhtä aikaa verottomalla fossiilisia polttoaineita tai hiilidioksidipäästöjä rankasti. Jos kaikki kuluttajamaat tekisivät näin, verojen maksusta menisi ainakin lyhyellä aikavälillä vähintään puolet ellei jopa selvästi enemmän tuottajamaiden maksettavaksi.

Jos ihmiskunta toimisi rationaalisesti ja ryhtyisi nopeasti vähentämään hiilidioksidipäästöjä, USA:n liuskekaasut olisivat suureksi avuksi. Ne pehmentäisivät jarrutuksen kipeitä seurausvaikutuksia. Kun kivihiiltä korvattaisiin maakaasulla, energian kulutusta ei tarvitsisi vähentää yhtä paljon kuin jos samaan päästöjen vähenemiseen pyrittäisiin ilman maakaasun tuomaa apua.

Maakaasu

Oheisessa kuvassa on maakaasun nimellishinta Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Olen valinnut vähän erikoisen mittayksikön maakaasulle, öljytynnyrin, koska moni hahmottaa öljytynnyrin hinnan paremmin kuin gigajoulen dollarihinnan. Maakaasu on muutettu öljytynnyreiksi energiasisältönsä mukaan. Koska nämä ovat nimellishintoja, hintoihin vaikuttaa sekä inflaatio että Euroopasta katsottuna dollarin hinnan halpeneminen.  Maakaasun hinta on vaihdellut erittäin rajusti, mikä kertoo sekä kysynnän että tarjonnan pienestä hintajoustosta. Pienikin epätasapaino vaatii korjautuakseen suuria hintamuutoksia. Maakaasun hinta kävi Yhdysvalloissa hyvin alhaalla vuoden 2012 alussa — alitti jopa kivihiilen hinnan — mutta on sen jälkeen kaksinkertaistunut. Suuri hintaero Euroopan ja Yhdysvaltain välillä houkuttelee kuljettamaan maakaasua laivoilla Eurooppaan.

Hiili

Vaikka kivihiilen hinta on laskenut vuoden 2008 huipusta, on liioiteltua puhua polkumyyntihinnoista. Kymmenessä vuodessa kivihiilen nimellishinta on kolminkertaistunut. Myös edulliset kivihiiliesiintymät alkavat käydä vähiin.  Öljyyn verrattuna kivihiili on kuitenkin edelleen todella halpaa.

10 thoughts on “Ilmastopolitiikka (5): Vähentääkö vai lisääkö liuskekaasu hiilidioksidipäästöjä?

 1. Kaasun hintaeron aiheuttaa osittain Yhdysvaltojen vientirajoitukset. Tästä voi tullaa vielä WTO-keissi; estämällä kaasun vientiä, Yhdysvallat käytännössä subventoi kaasua käyttävää teollisuuttaan.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 2. Liuskekaasun tuotannosta vuotaa niin paljon metaania, että maakaasu ja hiili ovat paikoin yhtä haitallisia ilmastolle. Muutenkin maakaasun, tai luonnonkaasun, sijaan tulisi puhua reilusti metaanista. Kun USA:ssa vuotaa, niin miten menee Venäjällä? Uskokaa mieluummin USA:n ympäristöviranomaisia, kuin Ollilaa. LNG on sekin täyttä viherpesua, ja jos se on silta johonkin puhtaamman kaasun käyttöön, niin se ei tapahdu vuosikymmeniin.

  Eiköhän olisi aika jo myöntää, että huomio tulee kääntää siihen kulttuuriin, joka vaatii toimiakseen näin paljon energiaa ja muita resursseja. Kohta on sotkettu koko ympäristö ja ilmakehä, kun etsitään korvaavia energianlähteitä. Ihmiset kuolevat syöpiin nuorena jo tuolla Kanadassakin ja ympäristöä tuhoutuu tervahiekan tuotannon takia aivan valtavasti, mutta korruptoitunut hallitus himoitsee vain öljyisiä dollareita. Tehdäänkö tuolla öljyllä sitten jotain niin elintärkeää, että se on uhrauksien arvoinen: ei tehdä. Jos turhat tarpeet säilyvät, niin tämä pallo imetään tyhjiin kaikesta, oli energian hinta sitten mikä hyvänsä. Kun tietää olevansa menossa rotkoon, ja junan kuljettajia ei näytä asia kiinnostavan, niin vauhdilla ei ole ihan kauheasti väliä.

  Ei tämä markkinatalous tosiaan kohdista voimavaroja järkevästi, jos ajattelee ympäristön ja ihmisen terveyttä. Fyrkan hankintaanhan se kohdistaa ne varat, ja fyrkkaa saa parhaiten tuhoamalla ympäristön ja ilmaston kaikilta. Sitten kun tuo on tuonut tekijöilleen tarpeeksi fyrkkaa, niin ne ostavat yleisen mielipiteen puolelleen kriitikoitaan vastaan ja jatkavat tuhotöitään sen suojissa, ja luulevat ettei ilmasto ja ympäristö vaikuta heihin. Ne poliitikot, jotka haluaisivat verottamalla kohdistaa panostukset oikein, eivät myöskään saa tällöin tarpeeksi kannatusta. Toki voivat myös laittaa kriitikkonsa vankilaan tai pistävät viranomaiset kurittamaan muuten, kuten nyt Pohjois-Amerikan kaasukenttävaltauksilla, jossa paikalliset eivät halua luopua elinkelpoisesta ympäristöstä ja vedestään. Onko kivaa olla sillä puolella, joka tuhoaa tavallisilta ihmisiltä olemassa olevan elämän käyttämällä väkivaltaa? Koska ne ovat sillä puolen, joiden politiikka tarvitsee tuon energian tuoman talouskasvun.

  Poliitikkojen on minusta turha enää uskotella korvaavansa kaiken nykyisen energiantarpeen jollakin puhtaalla tai sellaisella, jonka hankinta ei vaatisi laajoja ympäristötuhoja. Ei riitä edes se, että energiaa säästettäisiin, kun uutta tarvetta tulee koko ajan lisää, kun talouteen pitää saada vauhtia ja kaikista tehdä kuluttajia. Ei tule sadoittain ydinvoimaloita, ja muutenkin vihreiden tulisi minusta miettiä sitä, että mitä sitten vaikka koko energiankulutuksen korvaisikin jollakin ilmastolle suotuisalla, kun sillä suurella energiamäärällä vain tuhotaan tämä pallo elinkelvottomaksi maanpinnalla, vähitellen tai sitten nopeammin, ensin muilta sitten ihmiseltä, viimeiseksi olliloilta. Aika monta muutakin pulmaa odottaa ratkaisijoita, mutta tilannetta keskitytään lähinnä vain vuosivuodelta pahentamaan. Paljoa ei kuitenkaan ole tehtävissä tältä puolen, kun valtiot käyttävät väkivaltaa suojellakseen niiden etuja, jotka haluavat tuhota tämän pallon ja saada kansalaiset kuluttamaan omia tuotteitaan. Jossain vaiheessa vihreidenkin tulisi päättää, että onko järkeä jatkaa yhä tässä junassa esimerkiksi tuonne Jäämerelle, vai syntyykö Suomeen edes yksi puolue, joka näkisi, että vika on nykyisessä kulttuurissa, ei siinä miten sitä pidetään käynnissä. Ihan loputtomiin ei voi jatkaa tätä pienimmän pahan politiikkaa, jos se pienikin on jättiläinen, eikä muuksi ala pian muuttumaan.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 3. Tältä kannalta tarkasteltuna kaikki uudet fossiiliset esiintymät pahentavat tilannetta, myös maakaasu.

  Valitettavasti sama logiikka pätee muihinkin energiamuotoihin. Poltettu hake, auringolla lämmitetty vesi, ydinenergia ja jopa energian säästötoimet voivat alentaa fossiilisten maailmanmarkkinahintoja.

  Jos ihmiskunta toimisi rationaalisesti ja ryhtyisi nopeasti vähentämään hiilidioksidipäästöjä, USA:n liuskekaasut olisivat suureksi avuksi. Ne pehmentäisivät jarrutuksen kipeitä seurausvaikutuksia.

  En näe kovin suurta tarvetta muutoksen seurannaisvaikutusten pehmentämiseen fossiilisten polttamisen avulla. Poliittisen päätöksen aikaansaamisessa tuollaisilla voi olla jokin merkitys, mutta muuten olisi parempi leikata kaikkia heti. Kyllä talouselämä tulee perässä ilman katastrofeja, jos vain poliitikot saavat päätöksiä aikaan.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 4. Kylla kai jarkeva ihminen on jo kauan sitten huomannut, etta peli on menetetty. Aina loytyy fosiilisia polttoaineita entisten tilalle, eika ilmaston muutos tuhoineen ylla tuontantotasolle asti. Kylla ne maakaasu- ja oljyliuskevarannot kaytetaan, miten sen kaytannossa voisi estaa? Jos ei kayta USA ja Kanada, ainakin kayttaa Kiina Ja Venaja. Surullista mutta totta vai tietaako joku lukijoista optimistisemman skenaarion?

  t. Mikko

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 5. Vaihtoehtoinen (puhdas) energia pitää vain saada niin halvaksi, että fossiilisia polttoaineita ei kannta käyttää. Teknologian kehittyessä hinnat laskevat ja korvaavat kalliimpia vaihtoehtoja. Puhtaan energian liialliset turvallisuus yms. määräykset nostavat hintoja. Tuilla ja veroilla on merkittävä ohjaava vaikutus, mutta nykyinen järjestelmä ei toimi. Nykyinen Irrationaalinen vihreä politiikka lisää fossiilisten polttoaineiden kulutusta ja samalla tekevät päätöttömästä ydinenergiasta kannattamatonta. Samalla ihmiset alkavat vastustamaan tuuli- ja aurinkovoiman pakkosyöttöä kuluttajille niiden korkean hinnan ja verojen vuoksi. Raskas energiaintensiivinen teollisuus on vapautettu “vihreän” energian veroista ja maksuista. Saksassa lisätään hiilivoiman tuotantoa samalla kun espanja alkaa rajoittamaan aurinko energian tuotantoa. Kaiken lisäksi hiilivoimalat alkavat saada kohta tuotantotukea, koska sähkömarkkinat on sekoitettu ja sähköäkin pitäisi saada, eikä vain tuulimyllyjä puistoja koristamaan.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 6. Kotimainen hitaasti uusiutuva turve on eksoottista. Uusiutuvuudenko vuoksi?
  Kivihiili on kotoisaa ja arkista, vaikka hiilitieto.fi lähteen mukaan kivihiiltä roudataan Suomeen Venäjän lisäksi mm. Australiasta, Indonesiasta, Etelä-Afrikasta, Kiinasta, Kolumbiasta ja USAsta?

  Kotimaisten kananmunien tuotanto-olosuhteita on helpompi salakuvata, kuin Etelä-Afrikkalaisen kivihiilimainarin arkea?

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 7. Liuskekaasun tuotannossa tapahtuu ainakin nykytekniikoilla merkittäviä metaanivuotoja. Lisäksi kaasua vuotaa mm. putkistoista, erityisesti kaupunkien putkista. Kaiken lisäksi osa metaanista kulkeutuu palamatta moottoreiden läpi. Tässä muutama linkki joiden takaa löytyy tutkimusta aiheesta. Nykyisellään liuskekaasu ei todellakaan ole hyvä vaihtoehto, eikä vähennä ilmastopäästöjä. Hiilidioksidipäästöt kyllä ovat pienemmät.

  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/grl.50811/abstract
  http://thinkprogress.org/climate/2013/10/02/2708911/fracking-ipcc-methane/

  http://www.nature.com/news/air-sampling-reveals-high-emissions-from-gas-field-1.9982
  http://www.nature.com/news/methane-leaks-erode-green-credentials-of-natural-gas-1.12123

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 8. Antti Lehtoranta:
  Kaasun hintaeron aiheuttaa osittain Yhdysvaltojen vientirajoitukset. Tästä voi tullaa vielä WTO-keissi; estämällä kaasun vientiä, Yhdysvallat käytännössä subventoi kaasua käyttävää teollisuuttaan.

  American Petroleum Institute listaa USA:n vientiin soveltuvia LNG-terminaaleja. Tällä hetkellä luvat on annettu neljälle terminaalille, 22 laitosta on prosessissa. Terminaalit on alun perin tehty tuontiterminaaleiksi, ja niiden muuttaminen vientikelpoisiksi vaatii laitteistoinvestointeja. Investointi- sekä laivauskustannus yhdessä – puhutaan noin 25-30 €/MWh – nostavat jenkki-LNG:n hinnan hyvin lähelle Euroopan hintoja.

  USA on tehnyt tästä perustellun johtopäätöksen: on parempi pitää halpa kaasu omassa maassa ja tukea sillä omia yrityksiä ja työpaikkoja kuin myydä se pienellä katteella Eurooppaan. Siksi USA:n liuskekaasua ei myydä Eurooppaan, vaan tänne dumpataan se kivihiili, jota USA ei enää ostakaan. Jos LNG Yhdysvalloista jonnekin liikkuu, se liikkuu Aasiaan, etenkin Japaniin.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 9. Esko Pettay:
  Liuskekaasun tuotannossa tapahtuu ainakin nykytekniikoilla merkittäviä metaanivuotoja. Lisäksi kaasua vuotaa mm. putkistoista, erityisesti kaupunkien putkista. Kaiken lisäksi osa metaanista kulkeutuu palamatta moottoreiden läpi.
  – – –
  – – –
  Nykyisellään liuskekaasu ei todellakaan ole hyvä vaihtoehto, eikä vähennä ilmastopäästöjä. Hiilidioksidipäästöt kyllä ovat pienemmät.

  Aliso Canyonin viimeaikaisen, ilmeisesti vieläkin jatkuvan, ja uuisietojen mukaan hyvin suuren metaanivuodon jälkeen (ja jo sen aikana) on syytä parantaa menetelmiä niin kaasuntuotannon, -siirron, -varastoinnin kuin –käytönkin osalta. Ilmastopäästöjä ja niiden aiheuttamaa haittaa on käsittääkseni saatava vähennettyä monin eri menetelmin.

  On syytä selvittää, missä on niin paikallisessa kuin globaalissa mittakaavassa suurimmat heikkoudet ja puutteet sekä miten ja missä on mahdollista saada aikaan merkittävää, pysyvää parannusta, johon ilmeisesti on metaaninkin osalta todella aihetta.

  PS. Eikö moottorin läpi virtaavaa, palamatta jäävää metaania ole sitten mahdollista ottaa talteen ja palauttaa käyttöön? Tuo kuulostaa teknisluontoiselta ongelmalta, jollaisia insinöörit voivat kaiketi ratkaista. Hölmöähän se olisi jättää osa kaasusta käyttämättä, sitä tuhlaten, jos järkevämminkin voidaan toimia.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.