Eduskuntatyö, Matalapalkkatyö

300 euroa vai 400?

Julkisuudessa on ihmetelty, pitikö työttömän suojaosuuden olla 300 euroa vai 400 euroa. Neljäsataa euroa on pieniPALKKAISEN suojaosuus asumistuessa, mutta jostain minulle tuntemattomasta syystä vain kuusi kuukautta sen jälkeen, kun on ollut viimeksi työtön. Esitimme tuota pienipalkkaisten suosimista asumistuessa 400 euron Juhana Vartiaisen kanssa, koska se on kustannustehokkain tapa helpottaa pienipalkkaisen työn vastaanottamiseen liittyvää kannustinongelmaa. Koko ongelmaa ei ole niillä ,joiden asumiskustannukset eivät ole suuria. Pidän vähän ongelmallisena, että tämä typistyi siirtymäkauden tueksi, koska siitä ei oikeastaan pitäisi palkinta, että on ollut aiemmin työtön.

Missään vaiheessa keskusteluissa ei ole työttömyyskorvauksen etuoikeutetuksi tuloksi ole esitetty 400 euroa, tai en minä ainakaan ole nähnyt siitä tehtyjä laskelmia. Noin korkea etuoikeutettu tulo olisi ongelmallinen ansiosidonnaisen työttömyyskorvauksen kohdalla, koska puolipäivätyöllä pääsisi kokopäivätyön ansiotasoon vaikka ikuisiksi ajoiksi.

13 thoughts on “300 euroa vai 400?

 1. “Noin korkea etuoikeutettu tulo olisi ongelmallinen ansiosidonnaisen työttömyyskorvauksen kohdalla, koska puolipäivätyöllä pääsisi kokopäivätyön ansiotasoon vaikka ikuisiksi ajoiksi.”

  Onko ansiosidonnaisen pituus jossain vaiheessa pidennetty ikuiseksi? Minä kun luulin, että sen maksimipituutta tämän sijaan aiotaan tiputtaa 400 päivään viime viikolla annetulla lakiesityksellä.

  Vähän tarkkuutta tähän läpänheittoon, tuon perusteella voisi olla kokoomusnuori, ts. sellainen, jonka mielestä jokainen sosiaalietuus on varkautta ja rikos ihmisyyttä vastaan.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 2. Kyllähän sekä Alexander Stubb että Ville Niinistö taisivat puhua tästä 400 euron etuoikeutetusta tulosta. Ei tieto näemmä kulje hallituksen sisällä.

  Muistaakseni Saksassa on tämän minityön rajana tämä 400 e/kk. Liittynee Hartz uudistukseen. Tietääkö kukaan kuinka se eroaa Suomen tilanteesta ?

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 3. Esivalta koettaa nyt todella pudottaa kansalaiset kärryiltä 🙂

  Eli jos olin eilen työtön. Ja nyt työssä. Voisi kuuden kuukauden ajan Kelalle toimitetussa asumistukihakemukseessa vähentää ilmoitettavista tuloista 400 euroa. Epäselvää on vain “työtön” ja “työllinen” statukset. Kenen speksejä siinä käytetään. Mutu vai Tilastokeskus.

  Ihminen on esine lokerossa?

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 4. En ole huomannut kenenkään reakoivan seuraavaan;
  Ne jotka ovat tippuneet pois työmarkkinoilta ja saavat ainoastaan peruspäivärahaa, pystyäkseen maksamaan vuokransa he saavat toimeentulotukea vuokraan. Tämä luvattu 300 € vähennetään toimeentulotuesta. Miten tämä parantaa heidän tilannettaan ja miten se voi vaikuttaa aktivoivasti tähän ryhmään. Luultavasti vaikutus on negatiivinen.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

  1. Meidän sosiaaliturvajärjestelmämme perusvika on, että ensisijainen turva (työttömyysturva ja asumistuki) on säästetty viimesijaista turvaa pienemmäksi. Tämä väärä järjestys on oikaista parantamalla ensisjaista sosiaaliturvaa. Sitä ei kuitenkaan voi oikaista, jos ensisijaista turvaa ei saa nostaa nostamatta samalla summalla viimesijaista. Kun 300 euroa saa ansaita työmarkkinatuen päälle ja enimmillään 400 euroa palkasta jätetään ottamatta huomioon asumistukea määrättäessä, useimmaty pääsevät selvästi toimeentulotukirajan yläpuolelle ja pääsevät eroon koko masentavasta järjestelmästä.

     (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 5. Päivän Hesarin mukaan et, Osmo, missään tapauksessa halua suojaosaa toimeentulotukeen, koska:

  “On tar­koi­tus, et­tä toi­meen­tu­lo­tues­ta pääs­täi­siin jos­kus ir­ti. Jos ai­na sa­mat ko­ro­tuk­set tu­le­vat toi­meen­tu­lo­tu­keen kuin en­si­si­jai­seen tu­keen, niin tä­mä vää­rä jär­jes­tys, jos­sa toi­meen­tu­lo­tu­ki on en­si­si­jais­ta tur­vaa kor­keam­pi, ei kor­jau­du kos­kaan”

  Perustelu ei aukea minulle, voisitko taustoittaa?

  Juttu kokonaisuudessaan: http://www.hs.fi/paivanlehti/03092013/kotimaa/Ty%C3%B6tt%C3%B6myysturvan+300+euron+suojaosa+ei+hy%C3%B6dyt%C3%A4+k%C3%B6yhimpi%C3%A4+ty%C3%B6tt%C3%B6mi%C3%A4/a1378098727903

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 6. Ymmärrän tässä Osmoa.

  Ongelmana toimeentulotuessa on se, että tuki on tosiaan viimesijainen ja äärimmäisen ankaran tarveharkintainen. Toimeentulotukea ei saa, jos on mitään muita varoja. (Poikkeuksena omistusasunto.) Tämä tarkoittaa sitä, että säästöjä ei saa olla enää yhtään eikä niitä myöskään saa kertyä. Jos on velkoja, ne pitää jättää maksamatta, jolloin luottotiedot menevät. Hulluimmat kunnat, mm. Espoo, ovat vaatineet jopa luottokorttivelkojen maksimoimista ennen kuin toimeentulotukea myönnetään. Tämä on tarkoittanut, että toimeentulotuelle joutuva on pakotettu menettämään luottotietonsa ja joutumaan ulosottoon. (Onneksi KHO on kieltänyt nyttemmin tämän.)

  Sen sijaan ensisijaisessa turvassa sallitaan enemmän eikä kyyläys ole ihan niin hirveää.

  Yhteiskunnan kannalta on hirveä tilanne, että meillä on ihmisiä, joilla ei ole oikeutta pitää euroakaan säästöjä. Onhan jo ihmisen itsensä kannalta tärkeää, että odottamattomiin menoihin olisi jokin puskuri. Lisäksi ihminen, jolla on edes tonni, pari säästöjä, on yhteiskunnan kannalta luotettavampi kansalainen kuin kädestä suuhun elävä ryysyköyhälistöläinen.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 7. Hain selitystä eteen tulleeseen käytännön ongelmaan ja huomasin vastauksen tältä sivulta. Miksi emme ryhdy toimiin suojaosan saamiseksi asumistukeen niin kuin alun perin oli tarkoituskin?? Tulkoon julkisuuteen se poliitikko, joka sitä vastustaa! Taas kerran pienituloisia, äänestäjiä ja veronmaksajia huiputettiin ja monelle meistä huiputus paljastui vasta käytännön kautta vuonna 2014. Miksi ihmeessä pidämme yllä byrokraattista ihmisten juoksuttamisjärjestelmää muutamien satojen eurojen takia. Sillä tavalla järjestelmä tuottaa lisää väsyneitä ja masentuneita ja näkyyhän tuo järjestelmän vaikuttavuus meidän sairastavuustilastoissammekin.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.