Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 1.10.2013

29.9.2013 · Aihe Kaupunkisuunnittelu · 38 Kommenttia 

(Esityslistaan tästä)

Erinomainen tiivistyskaava Gunillantiellä

Seitsemän ja puoli hehtaaria Laajasaloa tiivistetään niin, että uutta rakennusoikeutta saadaan noin 30 000 k-m2 ja uusia asukkaita noin 650. Alueen tehokkuus nousee 0,4:stä (sic!) 0,85:een. Yli yhden pitäisi päästä, mutta ei onnistu, kun olemassa olevat talot pitää ottaa huomioon ja sitten on vielä se pysäköinti.

Oheisessa kuvassa on punaisella rajattuna kaava-alue noin suurin piirtein. Pitkät lamellitalot ovat nykyisiä taloja, muut uusia. Lue lisää

Takautuva lainsäädäntö ja laintulkinnan muutos

26.9.2013 · Aihe Eduskuntatyö · 61 Kommenttia 

Suomessa kuten kaikissa sivistysmaissa on oikeastaan kaksi lainsäädäntöelintä, eduskunta ja korkein oikeus. Eduskunta säätää lait ja korkein oikeus määrittelee ennakkopäätösten kautta, miten lakia tulkitaan. Joskus korkein oikeus tekee merkittäviä muutoksia tulkintaan. Vaikka eduskunta ei ole muuttanut kirjaintakaan laissa, tuomioistuin saattaa päättää, että tästä eteenpäin lakia tulkitaan toisin. Lue lisää

Ne bis in idem – saivartelua rötösherrojen hyväksi

Jos veroilmoituksesi myöhästyy unohduksen tai muun sellaisen syyn takia, verottaja määrää verotukseen veronkorotuksen. Tällainen yleensä aika vähäinen hallinnollinen sanktio on omiaan pitämään yllä henkistä ryhtiä veronmaksajissa.  

Nyt korkein oikeus on päättänyt, että jos henkilölle, joka on syyllistynyt kuinka tärkeään veronkiertoon hyvänsä, on määrätty puutteellisesta veroilmoituksesta pienikin veronkorotus, häntä ei voi syyttää tuomioistuimessa enää tuosta rikoksesta, koska samasta teosta ei voi kahdessa eri prosessissa määrätä rangaistusta. Korkein oikeus oli myös sitä mieltä, että jos veronkorotusta ei ole määrätty, mutta olisi voitu määrätä, silloinkaan veropetoksesta ei voi syyttää. Alipalkattu verovirkailija, jonka on määräajassa joko määrättävä tai oltava määräämättä verokorotusta muodostaa tämän mukaan yhden hengen tuomioistuimen, joka on tämän rötöksen käsitellyt syytetyn eduksi, jos ei ole määräaikaan mennessä määrännyt veronkorotusta. Se oli sitten siinä.   Lue lisää

Kuntauudistus ja kuntatalouden säästöt

Hallituksen rakennepoliittisessa ohjelmassa pannaan paljon painoa kuntasektorin säästöihin toimintaa tehostamalla sekä lakisääteisiä toimintoja karsimalla ja normistoa vapauttamalla. Yhtenä keinona tähän on suuri kuntauudistus, jossa oletetaan syntyvän paljon mahdollisuuksia karsia toimintojen päällekkäisyyttä ja tehostaa palveluja. Molemmat tavoitteet ovat hyviä ja kannatettavia, suorastaan välttämättömiä.

Onko tässä kuitenkin jokin ristiriita? Lue lisää

Kaupunkisuunnittelulautakunta 24.9.2013

24.9.2013 · Aihe Kaupunkisuunnittelu · 37 Kommenttia 

Ratikkahallin kaava

Pantiin viikoksi pöydälle. Yritykset lisätä asuntoja sinne, mihin virasto ei sitä esitä kilpistyi liikenteen meluun ja saasteisiin. Kustaa Vaasan tie (Lahdenväylän jatke) estää asuntojen rakentamisen ratikkahallien päälle ja Pasilan tunnelin suuaukko taas osaan Koskelantiestä. Pasilan tunnelin suuaukkoa ei ehkä koskaan tule siihen, mutta yleiskaava kuitenkin sitoo eikä lautakunta voi päättää, ettei se välitä valtuuston päättämästä yleiskaavasta. Hmm!

Vielä on mahdollisuus rakentaa olennaisesti korkeammaksi se, mitä asunnoiksi voitaisiin rakentaa. Onhan alue muutenkin vähän suurimittakaavaista. Lue lisää

Onko kuntien tehtävissä karsimisen varaa

21.9.2013 · Aihe Talouspolitiikka, _ · 179 Kommenttia 

Suomen taloudella menee sen verran surkeasti, että meidän on tultava toimeen vähemmällä. On paljon sellaisia tehtäviä, joita ei nyt vaan tarvitse tehdä enää. Minun on vaikea ymmärtää, miksi lukioluokka pitää jakaa luterilaisiin, ortodokseihin, katolisiin, islamilaisiin ja uskonnottomiin, kun opetetaan maailmanuskontoja, mutta ei tällaisista älyttömyyksistä paljon säästy. Enemmän säästyy, kun poistetaan sinänsä hyvä tarkoittavia, mutta jäykkyydessään kahlitsevia normeja ja vielä enemmän, kun karsitaan vanhanaikaisia ja hyvin byrokraattisia hallinnollisia käytäntöjä. Näitä on esimerkiksi Helsingissä aika paljon. Lue lisää

Teknologian tarjoamat uudet mahdollisuudet käyttöön

20.9.2013 · Aihe Eduskuntatyö, _ · 148 Kommenttia 

(Kirjoitus on julkaistu kolumnina Lääkärilehdessä)

Sadoillatuhansilla kuntoilijoilla on käytössään sykemittari, joka pystyisi tunnistamaan joidenkin sydänsairauksien oireet. Valmistajat eivät ole ottaneet tätä ominaisuutta käyttöön, koska pelkäävät kalliiksi käyviä oikeudenkäyntejä Yhdysvaltalaisissa tuomioistuimissa, kun laite onkin tulkinnut väärin.

= = = =

Terveydenhuoltomme ongelmat ovat perusterveydenhuollossa. Kaikki eivät saa riittävää hoitoa tavanomaisiin sairauksiin eikä erikoissairaanhoitoon seulota potilaita yhtenäisin perustein. Perusterveydenhuollon ongelmista on puhuttu niin kauan ilman tulosta, että kannattaa miettiä, onko se organisoitu kokonaan väärin. Lue lisää

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 24.9.2013

20.9.2013 · Aihe Kaupunkisuunnittelu · 34 Kommenttia 

Pitäjänmäen Kutomotie 14 asemakaavan muutos

Teollisuustontti muutetaan asuintontiksi rakentaen kaksi uutta asuintaloa ja muuttaen kaksi suojeltavaa teollisuuskiinteistöä asuinkiinteistöiksi. Uusia asukkaita tulee noin 250. Tonttitehokkuus on 1,28.

Taivallahden kasarmialueen asemakaavasta annetut lausunnot ja muistutus Lue lisää

Oma viimekeväinen ajatusvirheeni osinkoverotuksesta

19.9.2013 · Aihe Eduskuntatyö, Talouspolitiikka · 41 Kommenttia 

Minua alkaa kyllästyttää kokoomuslaisten jankkaus siitä, mitä Juha Sipilä tarkoitti sanoessaan, että yhteisöveron alennus 24,5 prosentista 20 prosenttiin olisi pitänyt tehdä kustannusneutraalisti yksinkertaisesti vain kohottamalla vastaavasti osinkotulojen verotusta. Sipilä voisi tietysti myös vastata.

Koska sorruin keväällä itse ajatusvirheeseen, joka päätyi kovin samaan ehdotukseen kuin Juha Sipilä kerrottakoon, miten sen silloin ajattelin. En tiedä, miten Sipilä tämän ajatteli, mutta kovin samaan tulokseen hän kuitenkin päätyi.

Nyt vielä voimassa olevan lain mukaan yritys maksaa voitostaan veroa 24,5 % ja osingoista osingon saaja maksaa pääomatulona veroa 70 %:sta osinkotuloja. Oletetaan, että yritys maksaa osinkoina koko voiton veroon menevää osaa lukuun ottamatta ja osingon saaja on pienosakas, joka maksaa pääomatuloistaan veroa 30 %. Tällöin kokonaisveroksi tulisi

24,5 % + (100% – 24,5%) x 70 % x 30 % = 40,335 %

Lue lisää

Budjettipuhe

17.9.2013 · Aihe Eduskuntatyö, Talouspolitiikka · 74 Kommenttia 

Vihreiden ryhmäpuheenvuoro valtion vuoden 2014
talousarvioesityksen lähetekeskustelussa 17.9., Osmo Soininvaara

Arvoisa Puhemies!

Hallituksen budjettiesitys ja erityisesti hyväksytty rakennepoliittinen ohjelma merkitsevät suunnanmuutosta Suomessa harjoitettuun talouspolitiikkaan. Pelkästä suhdanteiden sääntelystä elvyttämällä ja vakauttamalla on siirrytty rakenteellisten heikkouksien korjaamiseen ja työn tarjonnan lisäämiseen. Lääkkeet kannattaa vaihtaa, kun itse tautikin on vaihtunut. Onnittelen valtiovarainministeriä. Lue lisää

Seuraava sivu »