Eduskuntatyö, Talouspolitiikka

Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma (4) Työttömien nopea työllistyminen

Työttömien nopea työllistyminen

Avointen työpaikkojen nopea täyttyminen ja työttömyysjaksojen lyhentäminen tukevat talouden kasvua ja johtavat säästöihin työttömyysturvamenoissa.

1.12            Tehostetaan kotouttamisohjelman, välityömarkkinoita koskevan toimenpideohjelman ja osatyökykyisiä koskeva toimintaohjelman toimeenpanoa. Valmistellaan pitkäkestoinen työllistämistuki ikääntyneille pitkään työttömänä olleille. Laaditaan järjestelmä, jossa luodaan puitteet vaikeasti työllistyvien käyttöön julkisissa hankinnoissa. Tässä yhteydessä uudistetaan sosiaalisia yrityksiä koskeva lainsäädäntö. (TEM, STM, VM)

1.13            Painotetaan työelämän muutostilanteissa olevien työttömien kouluttamista erityisesti toimialoille, joilla on kasvava työvoimapula ja välittömästi edellytykset työllistää. Järjestelmän toteuttaminen on aloitettu sosiaali- ja terveyspalvelualasta, jossa tarvittava tietopohja on koottu. Esimerkiksi TEM:n ja STM:n yhteistyönä on laadittu hoiva-avustajakoulutuksen järjestelmä, jossa pätevyys työhön saavutetaan yhdessä vuodessa. Tämä on myös keino edistää maahanmuuttajataustaisten henkilöiden nopeaa työllistymistä. (TEM)

1.14            Kehitetään työikäisillä osallistavaa sosiaaliturvaa syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja työnteon kannustavuuden lisäämiseksi ihmisen toimintakyky huomioon ottaen sosiaaliturvaa ja osallistavia toimenpiteitä yhteen sovittamalla. Syksyn 2013 aikana laaditaan toimenpideohjelma, jossa hyödynnetään käynnissä olevien kehittämishankkeiden kokemuksia. Toimenpideohjelmassa määritellään osallistavan sosiaaliturvan sisältö.

                    Ohjelmassa selkeytetään lainsäädäntöä ja monipuolistetaan osallistumisen mahdollisuuksia hyödyntäen mm. sosiaalista ja muuta kuntoutusta, koulutusta sekä työvoimahallinnon keinoja.

Lisätään kuntien roolia osallistavan sosiaaliturvan toimeenpanossa. Osallistavien toimenpiteiden tarjontaa laajennetaan kunnissa, valtiolla, yrityksissä, järjestöissä ja kotitalouksissa. (STM, TEM)

En osaa kommentoida, koska minun korvissani tämä on ihan liirum laarumia. Kyynikko minussa sanoo, että kun entisten määrärahojen puitteissa tehostetaan sitä, mitä jo tehdään, ei tehdä mitään. En tarkoita, etteikö tälläkin alueella voisi ilmetä joitain tuottavia innovaatioita, mutta tässä niitä ei ole kerrottu. Tuo pitkäkestoinen työllistämistuki pitkään työttöminä olleille on konkreettinen asia, jota minäkin ole moneen kertaan ehdottanut. Tuo vuoden pikakoulutus hoivapalveluihin on toki erittäin merkittävä päätös.

 

7 thoughts on “Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma (4) Työttömien nopea työllistyminen

 1. Tuo on todella liirum laatimia.

  Nytkin pitäisi toimia noin kuten on tuossa on kuvattu

  Kunta on nykyisinkin pääasiallinen toimija

  Mitta ei edes Helsinki toimi velvoitteidensa mukaan.

  Odotin vuoden työttömyyden jälkeen yhteydenottoa,ei mitään.

  Odotin 500 päivän jälkeen yhteydenottoa, ei mitään

  Odotin kutsua työttömän terveystarkastukseen
  Turhaan.

  Kunnat ja työkkäri laiminlyövät kaiken mahdollisen.

  Niinpä on aivan sama,mitä noihin papereihin raapustetaan.

  Leppänen oli viimeinen työministeri,joka sai jotain aikaiseksi.

  Mutta nythän ei enää pyritäkään täystyöllisyyteen, sehän nollaksi työn tarjonnan ka työvoimasta kilpailtaisiin. Suurin katastrofi mitä taloudessa voi sattua

  Työn tarjonta on yhtä kuin työttömyys

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 2. Suomessa työllistyminen on keskimäärin nopeaa,n 15 viikkoa
  Esim USA luku oli jotain 37 viikkoa ja Ruotsissa ,26 viikon luokkaa.
  Em viitsi tarkistaa, sen verran huonojen yhteyksien takana olen

  Viiveesern vaikuttaa eniten yritysten oma byrokratia

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 3. Ikääntyneiden työllisyydessä on mielenkiintoisia piirteitä.

  Ikääntyneiden työllisyys riippuu oleellisesti julkisen sektorin koosta ja sen ikärakenteesta

  Esim Suomessa ykityisellä sektorilla työllisiä on n 1800000 ja julkisella hieman alle 700000 eli pyöreästi 25%

  Mutta kun tarkastellaan ikäluokkaa 55-64-vuotiaits niin työllisiä on jotain 60% .

  Mutta työssäolevista YLI PUOLET on julkisen sektorin henkilöstöä.

  Eli yksityisen sektorin henkilöstöstä harva eläköityy työelämästä.

  Niinpä eläkeiän korltuskin pitäisi tehdä niin,että julkisen sektorin eläkeikä olisi 4 vuotta korkeampi kuin julkisen

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 4. Tuolla vuoden koulutuksella hoiva-avustajaksi näen oikeasti olevan kansantaloudellista merkitystä, koska vanhustenhuollossa edelleen osan syöttämisen, pesemisen ja vaipanvaihdon tyyppisestä työstä tekevät siihen ylikoulutetut ihmiset, eikä heitä edes riitä jatkossa.

  Maahanmuuttaj(anais)ille oiva tilaisuus päästä toimeentulotuelta työelämään.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 5. Työllistämisessä tarvitaan konkretiaa.

  Hallitus olisi voinut esim. sanoa, että viiden uuden työllistämismallin kehittämiseen investoidaan 15 miljoonaa euroa.

  Näin oman työllistämismallin olisivat voineet tehdä esim.:
  – Työministeriön päällikkötason johtajat (ja ylemmät)
  – Sitra
  – Tekes
  – Turun yliopisto
  – Aalto-yliopisto.

  Ne olisi laitettu rinnakkain Paltamon mallin ja Wikimploi-mallin kanssa vaikkapa kahdeksi vuodeksi. Mittareina olisivat työllisten määrä, työn tuottavuus, työn konkreettinen tulos, työilmapiiri, annetun rahoitusken takaisinmaksuindeksi ja mallin vientikelpoisuus.

  Paltamon malli

  Wíkimploi ja konkretia

  Olisi hyödyllistä saada useita eri työllistämismalleja vertailuun, eikä jatkaa spekulatiivisella puheella ja prosentiilinjalla. Alla Spede ja Loiri:

  Spede ja prosenttiostaja
  .

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.