Eduskuntatyö

Järjetön virkaehtosopimuksen kohta

Poliisitoimen rationaalista organisoimista vaikeuttaa olennaisesti valtion virkaehtosopimuksen määräys, jonka mukaan poliisille, joka työpäivän puitteissa pistäytyy yli 15 kilometrin päässä asemapaikaltaan, tulee maksaa päiväraha. Siis niin kuin esimerkiksi Helsingistä Tikkurilaan.

Kuka näitä virkaehtosopimuksia oikein laatii?

72 thoughts on “Järjetön virkaehtosopimuksen kohta

 1. Eihän tuo mikään uusi juttu ole, jo 70-luvulla tuo päivärahakäytäntö oli voimassa.
  En teidä kuinka kaukaa tuo juontuu, mutta se on alunperin ollut virkamiesten keksintöä

  Ja se on myös yksityisellä sektorilla käytössä.

  Tuolla ruokaraha-puolipäivärahakäytännöllä korvataan sitä, ettei voi syödä työmaaruokalan subventoitua ruokaa.

  Vois kysyä, miksi Osmolle maksetaan Vancouverin matkasta päivärahaa ? Lennoilla ruuat ja juomatkin ovat ilmaisia, samoin tutustumiskohteissa isännät tarjoavat kaikenlaista ja vierailijatkin vastavuoroisesti.

  Tuossa tietoa päivärahoista

  http://www.yrittajat.fi/tyonantajanabc/korvaukset/paivarahat/

  “Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat:

  Työmatkan kestoaika Päivärahan enimmäismäärä (euro)
  yli 6 tuntia (osapäiväraha) 17,00
  yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 38,00
  kun matkaan käytetty aika ylittää
  viimeisen täyden matkavuorokauden
  – vähintään 2 tunnilla 17,00
  – yli 6 tunnilla 38,0

  Jos palkansaaja jonakin matkavuorokautena saa ilmaisen tai matkalipun hintaan sisältyneen ruoan, päivärahan enimmäismäärä on puolet 1 momentin mukaisista määristä. Ilmaisella ruoalla tarkoitetaan kokopäivärahan kysymyksessä ollen kahta ja osapäivärahan kysymyksessä ollen yhtä ilmaista ateriaa.

  Ateriakorvauksen maksaminen edellyttää, että työmatkasta ei suoriteta päivärahaa ja että palkansaajalla ei työn vuoksi ole mahdollisuutta ruokailutauon aikana aterioida tavanomaisella ruokailupaikallaan. Ateriakorvauksen enimmäismäärä on 9,50 euroa.

  Jos palkansaaja joutuu työmatkalla aterioimaan kaksi kertaa tavanomaisen ruokailupaikkansa ulkopuolella, eikä työmatkasta suoriteta päivärahaa, ateriakorvauksen enimmäismäärä on 19 euroa.”

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 2. Päivärahakäytännössäkin on kahden kerroksen väkeä: Ns parempi väki nauttii päivärahoista , mutta vuokrafirmoissa ja ns matalan tuottavuuden aloilla ne laistetaan.

  Tuttavani piti 10 vuotta lounasravintolaa Riihimäen lähellä ja asiakkaina olivat liikkuvat työntekijät ja hän seurasi heidän ruokailukäyttäytymistään.

  Liikkuva matalan tuottavuuden työ johtaa epäterveelliseen ruokailuun.

  Matalan tuottavuuden työt ovat yleensä ruumiilliseti rasittavia ja energiantarve on sen vuoski suuri. Syomässä käydään missä sattuu ja aterian on oltava halpa koska päivärahaa eikä subventioita ole ja tulot eivät riitä kunnolliseen ateriaan.

  Aterian on sisällettävä energiaa ja nopeasti energiaksi muuttuvia aineita niin ruuaksi valikoituu nopeasti energiaa antava ,rasvainen ja sokerinen ruoka .

  Kun päiväkin alkaa klo 6-7 niin aamiaista ei ole syöty.

  Niinpä ahmitaan liikaa

  Ja kun työt vaihtelevat niin ihminen ei sopeudu nopeasti muutoksiin.

  Seurauksena on painon nousu ja siitä seuraavat sairaudet.

  Kun työtervyshuoltokin puuttuu ja terkakriin pääsee vasta kun pääa on kainalossa niin varoitustakaan ei tule enne kuin tauti on vakava

  Eduskunnan norsunluutornista on helppo arvotella muita ja kehottaa muita elämään terveellistä elämää, kun itse on järjestänyt itselle infran jolla voi elää automaattisesti terveellisesti.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 3. Mistä ihmeestä olet saanut tuollaisen tiedon?

  Poliisien virkaehtosopimus on ihan linjassa verottajan päätöksen kanssa ja samanlainen kuin kaikilla muillakin työntekijöillä. Pistäytyminen ei ihan riitä, matkan pitää kestääkin vähän.

  Tässäpä tekstiä poliisien sopparista:

  “8 §
  Päivärahan edellytyksenä olevan matkan pituus
  Päivärahaa voidaan suorittaa, kun virkamatka ulottuu yli 15 kilometrin
  etäisyydelle virkamiehen tai työntekijän asunnosta tahi virka- tai työpaikasta,
  mitattuna yleisesti käytettyä kulkutietä sen mukaan, tapahtuuko
  lähtö asunnosta vai virka- tai työpaikasta ja paluu vastaavasti asuntoon
  vai virka- tai työpaikkaan.

  9 §
  Osapäivärahan ja kokopäivärahan tuntirajat
  O s a p ä i v ä r a h a suoritetaan, kun virkamatka on kestänyt yli 6 tuntia.
  K o k o p ä i v ä r a h a suoritetaan, kun virkamatka on kestänyt yli
  10 tuntia.
  Kun virkamatka on kestänyt enemmän kuin yhden matkavuorokauden
  ajan ja virkamatkaan käytetty aika ylittää viimeisen matkavuorokauden yli
  kahdella tunnilla, se oikeuttaa uuteen osapäivärahaan, ja yli kuudella tunnilla,
  se oikeuttaa uuteen kokopäivärahaan.”

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 4. kansanedustajan kulukorvaus:
  Kulukorvaus
  Kansanedustajan palkkion ohella edustajalle maksetaan joka kuukauden 15. päivä kulukorvaus, joka on tarkoitettu kansanedustajan tehtävästä aiheutuvien kustannusten maksamiseen. Kulukorvaus on verotonta. Valiokuntakokouksista ei makseta erillisiä kokouspalkkioita. Myöskään yö- ja viikonloppuistunnoista ei edustajalle makseta lisäpalkkiota.
  Edustajan kotipaikasta riippuen hän saa kulukorvausta 30 prosentin (986,81 euroa), 40 prosentin (1 315,75 euron) tai 55 prosentin (1 809,15 euron) mukaan. Edustajalle, joka on valittu muusta kuin Helsingin tai Uudenmaan vaalipiiristä, suoritetaan kulukorvaus 40 prosentin mukaan laskettuna. Jos edustajalla on muussa kuin Helsingin tai Uudenmaan vaalipiirissä olevan asunnon lisäksi edustajantoimen hoitamista varten omistus- tai vuokra-asunto Helsingissä, Espoossa, Kauniaisissa tai Vantaalla, suoritetaan kulukorvaus 55 prosentin mukaan laskettuna. Uudenmaan vaalipiiristä valitun kansanedustajankulukorvaus lasketaan 40 prosentin mukaan, jos hänen asuntonsa on yleistä kulkutietä käyttäen kauempana kuin 30 kilometrin päässä Eduskuntatalosta. Pääkaupunkiseudulla vakinaisesti asuvien kansanedustajien kulukorvaus lasketaan 30 prosentin mukaan.
  Mikäli Uudenmaan vaalipiiristä valittu edustaja katsoo olevansa oikeutettu 40 prosentin mukaiseen kulukorvaukseen, hänen tulee jättää tilitoimistolle kansliatoimikunnan hyväksymän kaavan mukaiselle lomakkeelle tehty ilmoitus asumisolosuhteistaan.
  Muusta kuin Helsingin tai Uudenmaan vaalipiiristä valitun edustajan tulee 55 prosentin mukaisen kulukorvauksen saamiseksi jättää tilitoimistolle kansliatoimikunnan hyväksymän kaavan mukaiselle lomakkeelle tehty selvitys asunto-olosuhteista.
  Vaalipiirissä sijaitsevaa vakinaista asuntoa tulee käyttää edustajan varsinaiseen asumiseen. Kesähuvila tai muu vapaa-ajan asunto ei oikeuta korotettuun kulukorvaukseen. Tässä kohdassa mainituista olosuhteista tulee edustajan tarvittaessa antaa lisäselvitys.
  Mikäli korotetun kulukorvauksen maksamiseksi ilmoitetut tiedot ovat tulkinnanvaraisia, tilitoimiston tulee alistaa asia kansliatoimikunnan ratkaistavaksi.
  Kunkin vaalikauden alussa on tehtävä uusi selvitys asunto-olosuhteista.
  Mikäli asunto-olosuhteet muuttuvat kesken vaalikauden, tulee muutoksesta ilmoittaa tilitoimistolle. Kulukorvaus suoritetaan muuttuneen tilanteen mukaisesti muutosajankohtaa seuraavan kuukauden alusta lukien.

  Matkustusoikeus
  Kansanedustajalla on oikeus maksutta käyttää edustajan tehtäviin liittyvillä matkoilla junaa, kotimaan reittilentoja ja busseja. Lisäksi edustajalla on pääkaupunkiseudulla taksinkäyttöoikeus.

  kuka näitä verottomia kulukorvaus-sopimuksia laatii??
  lähde:eduskunta.fi

  toi on hyvä tuo 55%:n kulukorvaus(ulkopaikkakuntalaisille):ostaa/vuokraa asunnon ja lyhentää sen kulukorvauksella 1809,15e/kk

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 5. Uskomatonta, että kansanedustaja Soininvaara on näin tietämätön asioista. Jotta syntyy oikeus päivärahaan, täytyy olla ns. matkamääräys virkamatkalle. Lisäksi osapäivärahan saa, kun virkamatka kestää yli 6 tuntia. Lisäksi “pistäytyminen” yli 15 km päässä asemapaikasta täytyy kestää vähintään puolet osapäivärahaan oikeutetun matkan keston verran, eli 3h.

  Jotta olisi oikeutettu kokopäivärahaan, täytyy virkamatkan kestää yli 10 tuntia ja tästä yli puolet ajasta (5 h), on “pistäydyttävä” yli 15 km etäisyydellä.

  Voit Osmo katsella http://www.vero.fi sivustolta, että onko kaikilla duunareilla samanlainen oikeus päivärahaan…

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 6. Valtion virkaehtosopimus on vanha ja kunnioitettava asiakirja. Ei sitä muuteta helposti. Siellä oli UPJ:hin siirtymiseen saakka mm. määräykset siitä, millaista palkanlisää saa virkamies, jonka tehtäviin kuuluu junanvaunujen siivous. Lisäpalkkio tuli, jos virkamies siivoaa myös junan vessoja.

  En usko, että VR:n ja rakennushallituksen yhtiöittämisen jälkeen yksikään virkamies oli siivonnut junan vessoja, mutta määräys oli ja pysyi. Sen poistuminen sopimuksesta johtui ainoastaan siitä, että sopimuksen yleisrakennetta uudistettiin.

  Aivan vastaavasti tuo määräys päivärahasta on yleisesti ottaen järkevä. Virkamies, joka matkustaa yli kuudeksi tunniksi yli 15 km päähän työpaikastaan, ei saa mahdollisuutta syödä työpaikkalounasta edulliseen hintaan. Tästä syntyy elantokustannusten nousua, mistä maksetaan osapäiväraha. Täysi päiväraha edellyttää 10 tunnin matkaa, mikä vastaa jo kahta ateriaa tavallista kalliimmassa ruokapaikassa.

  Poliisin tapauksessa päiväraha ei ole järkevä, koska poliisin työhön sisältyy partioautolla ajaminen. Kyse ei ole varsinaisesti virkamatkasta, joka lisäisi elantokustannuksia väliaikaisesti, vaan pysyvästä työntekotavasta. Järkevintä olisi määrittää partiotehtävissä oleville poliiseille (sekä tulli- ja rajavartiomiehille) partiolisä, joka maksetaan partiointityössä tehdyiltä päiviltä riippumatta siitä, onko auto kulkenut sadan vai kymmenen kilometrin säteellä poliisiasemasta. Tällöin partioreitit ja asemien paikat voidaan määrätä toiminnan, ei palkkauksen perusteella. Toki varsinaisista virkamatkoista (esim. matka toiselle paikkakunnalle kokoukseen tai koulutukseen) maksettaisiin normaalisti matkakorvaus.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 7. Mutta päivärahaa maksetaan vain jos työmatka kestää yli 8 tuntia ja silloinkin maksetaan vain osapäivärahaa. Kokopäivä rahaa maksetaan kun työmatka on yli 12 tuntia. Päiväraha on 36 € ja osapäiväraha 16 €.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 8. Raflaava viesti, mutta pelkkä sutaisu, josta puuttuu noin 80 % muista ehdoista. Jos katsotaan tarkemmin sitä virkaehtosopimusta niin siinä lukee, että matkan täytyy kestää yhtäjaksoisesti vähintään 6 tuntia + 10km sääntö (pääsääntöisesti koko aika poissa omalta virkapaikalta yli 10 km päässä) = ateriakorvaus. Yli 10 tuntia matkan kesto + 15km sääntö vastaavilla edellytyksillä = osapäiväraha. Yli 12 tuntia + 15 km sääntö = kokopäiväraha. Onko se kohtuullista? Onko se pistäytymistä? Poiisi tienaa yhtä paljon kuin traktorin kuljettaja, ja reilusti vähemmän kuin palomies. Onko siinä Osmo jotain epäkohtaa, josta vois sutaista?

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

  1. a
   Epäkohta tässä ei ole se, että poliisi saa liikaa rahaa. Poliisien palkat ovat varsin pienet. Mutta kun VM tai poliisihallinto säästää vähentämällä päivärahabudjettia, johtaa se aivan epätarkoituksenmukaiseen käyttäyhtymiseen. Pitäisi jakaa tuo päiväraha palkkaan (verottomuus huomioiden) ja poistaa tuo sääntö. Sen jälkeen poliisin työ olisi mahdollista organisoida järkevämmin. Aterioita varten voi antaa lounassetelin.

     (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 9. Mielestäni kaikissa viranomaisten laatimissa papereissa pitäisi olla laatijan nimi ja virka-asema. Nimetön virkakoneisto tekee tätä maata jonkinlaiseksi helvetin esikartanoksi. Siitä ei loppua tule, ellei jokaikinen virkamies joudu henkilökohtaiseen vastuuseen tekosistaan.

  Miksi eduskunta jatkuvasti korjaa lainsäädäntöä, joka usein on perusteiltaan syrjivää. Lainsäädäntöneuvokset luulevat olevansa yhteiskunnan yläpuolella. Miksi virasto, joka syyllistyy vaikkapa syrjintään virantäytössä ei saa rangaistusta kollektiivisesti maksettavaksi (vähennetään palkasta) vaan yhteiskunta maksaa säädetyt korvaukset. Toisin sanoen syrjitty on mukana maksamassa verojen kautta omia korvauksiaan.

  Virkakoneisto on ominut keisarin oikeudet. Se voi rääkätä ja mopottaa yksittäisiä kansalaisia mielin määrin ilman että he voivat tehdä yhtään mitään. Vastaanhangoittelusta rangaistaan ankarasti. Ja pyrkimystä valtakoneiston lopettamiseen kutsutaan vallankumoukseksi, mistä Suomen Laki myös säätää rangaistuksen kovemman mukaan.

  Kansalainen. Maksa verosi, äläkä purnaa. Sillä se on osasi.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 10. Osmo Soininvaara:

  Epäkohta tässä ei ole se, että poliisi saa liikaa rahaa. Poliisien palkat ovat varsin pienet. Mutta kun VM tai poliisihallinto säästää vähentämällä päivärahabudjettia, johtaa se aivan epätarkoituksenmukaiseen käyttäyhtymiseen. Pitäisi jakaa tuo päiväraha palkkaan (verottomuus huomioiden) ja poistaa tuo sääntö. Sen jälkeen poliisin työ olisi mahdollista organisoida järkevämmin.Aterioita varten voi antaa lounassetelin.

  Hoh hoijaa, meninpä itsekin populismin puolelle halpaan. Sorry about that, chief!

  Nimittäin poliisin partioautolla ajelu ei ole virkamatka vaan virantoimitusmatka. Virkamatka ei ole ‘tavanomaiseen virantoimitukseen’ liittyvä, virantoimitusmatka on.

  Päivärahan maksaminen virkamatkasta edellyttää, että matka ulottuu (kuten mainittua) 15 km:n etäisyydelle viranhaltijan asunnosta ja virkapaikasta jne.

  Virantoimitusmatkalta päivärahan maksaminen edellyttää, että viranhaltija poikkeuksellisesti tai työnantajan nimenomaisesta määräyksestä joutuu
  virantoimitusmatkalla yöpymään muualla kuin asunnossaan, jolloin virantoimitusmatkasta vähintään 10 tuntia kestävästä ja 150 km:n päähän pysyväisluontoisesta toimipaikasta suoritetaan osapäivärahan suuruinen korvaus. Muussa tapauksessa virantoimitusmatkan ajalta ei makseta päivärahaa.

  Onko tämä järjetöntä vai ei, voi kukin itse tykönänsä päätellä.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 11. Osmo Soininvaara:
  En saa referoida valiokunnan keskusteluja tarkasti, mutta kävi aivan yksiselitteisesti ilmi, että tämä on ongelma. Tästä nimenomaan poliisijäsenet käyttivät monta puheenvuoroa samoin kuin asiantuntijatkin.

  Virkaehtosopimuksen tunteminen ei ole harrastelijalaji.

  Jos poliisille tosiaan maksetaan “pistäytymisestä” päivärahaa, verottajan pitäisi kiinnostua asiasta, sillä valtion matkustussäännön vastaista se on.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 12. Jos et saa referoida valiokuntakeskusteluja, niin varmaan saat referoida virkaehtosopimusta. Avauksestasi käy yksiselitteisesti ilmi, että jos poliisiauto käy kerrankin partioajon aikana yli 15 km päässä asemapaikaltaan, poliisimiehellä on oikeus saada päiväraha. Yksiselitteisesti, yes or no?

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 13. Jos poliisille maksellaan päivärahoja väärin perustein ja vastoin verohallinnon päätöksiä verotta, niin eikös tässä ole sitten vähän verottajalla selvitettävää?

  Säännöt on selvät joka tapauksessa ja koskevat kaikkia, myös poliisia. Jos siellä maksellaan päivärahoja vastoin verohallinnon päätöstä verovapaasta päivärahasta niin sitten pitää vähän lätkäistä jälkiveroa.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 14. Ohjeistakaa yrittämään samaa kuin eräs teatteri aikoinaan: ulkomaan päivärahaa ei voitu esitysvierailumatkan paluupäivältä maksaa, koska ei tiedetty minkä maan ilmatilassa lentokone oli vuorokauden alkaessa, eikä siten tiedetty minkä maan taulukon mukaan olisi voitu maksaa. 🙂

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 15. Poliisin työhän kuuluu autolla liikkuminen paikasta toiseen.

  Jos helsinkiläinen poliisi käy Tikkurilassa, hänelle siis maksetaan päiväraha.

  Jos vastaavasti Tikurilan poliisi käy Helsingissä, hänellekin siis maksetaan päiväraha.

  Jos Helsingin ja Tikkurilan poliisi kulkevat koko työvuoron asemapaikkansa kuntarajoissa, heille ei makseta päivärahaa.

  Päiväraha on kulukorvaus ja kaikilla edm. poliiseilla on varmasti samat kulut työvuoron aikana.

  Poliisin työnkuvaan kuuluu liikkuminen samalla tavalla kuin kuuluu liikkuminen asuntovälittäjän työhön. Asuntovälittäjien kulkemisiinhan verottaja poliisi puuttuivat. Asunnonvälittäjät kiersivät veroja verottomilla kilometrikorvauksilla.

  Poliisin touhuissa on samaa astian makua.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 16. Osmo Soininvaara:
  Kun lounas työpaikkaruokalassa maksaa noin 5 euroa ja tuo osapäiväraha on 17 euroa, pitäisi sen tilapäisen lounaskuppilan velottaa 22 euroa.

  Minule on jänyt epäselväksi, milloin tuo osapäiväraha pitää maksaa. Oletetaan,e ttä partioinnin takia ei voi syödä ruokalassa (subventoitu hinta 5 e) vaan pitää syödä lounaskahvilassa, jossa lounaan hinta on 9-10 e. Sen lisäksi ei voi napata kahveja kahvihuoneessa (20 snt) vaan pitää jäydä kahvilassa, Kyllä se 17 egua tulee täyteen 6 tunnissa.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 17. hukkaan meni:
  Ohjeistakaa yrittämään samaa kuin eräs teatteri aikoinaan: ulkomaan päivärahaa ei voitu esitysvierailumatkan paluupäivältä maksaa, koska ei tiedetty minkä maan ilmatilassa lentokone oli vuorokauden alkaessa, eikä siten tiedetty minkä maan taulukon mukaan olisi voitu maksaa.

  Säännös on kyllä selvä: “Jos matkavuorokausi päättyy laivalla tai lentokoneessa, määräytyy päiväraha sen maan tai alueen mukaan, josta laiva tai lentokone on viimeksi lähtenyt tai Suomesta lähdettäessä ensiksi saapuu.”

  Yleensä tiedetään, mistä lentokone on lähtenyt. Jos ei tiedetä, katsotaan lipusta. 😉

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 18. Osmo Soininvaara:
  Kun lounas työpaikkaruokalassa maksaa noin 5 euroa ja tuo osapäiväraha on 17 euroa, pitäisi sen tilapäisen lounaskuppilan velottaa 22 euroa.

  Päivärahaetuudet ovat samat kaikille , niin julkisen kuin yksityisen sektorin työntekijöille.

  Etu on kaikille sama, niin miksi otat poliisin silmätikuksi ? Pienipalkkaisina ovat sopivia uhreja ?

  Muut alat ovat osanneet junailla asiat niin, että homma toimii päivärahoista huolimatta, onkohan ongelma poliisin johtamisessa ?

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 19. Suuri osa julkisen sektorin viroista etuineen on räätälöity parempiosaisia ihmisiä varten. Vaikka työnkuva on usein pelkkää seurustelua ja vitsien kertomista ollegojen kanssa, on julkinen sektori varusteltu eduilla joista tämän kaiken maksamaan joutuva yksityinen sektori ei voi edes uneksia. Vuodesta toiseen yhä kutistuva joukko pitää koko järjestelmän yllä ja mahdollistaa sen, että osa kansasta voi vapaamatkustajina käyttää yhteisiä varoja pellossa elämiseen. Ennen kansalaissotaa 1918 järjestelmä tuskin oli yhtä epäoikeudenmukainen kuin nyt. Mitähän hirveää pitää tapahtua että todellinen yhteiskunnan sankariluokka pääsee sankarin asemaan?

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 20. Pahasti menevät asiat sekaisin. Osa siteraa tavalliseten ihmisten tessejä osa virkaehtosopimuksia jne..
  Mieleen tulee vain, että meillä suomessa on monen kerroksen väkeä. Poliisit saavat näemmä piipahtamisesta verottoman päivärahan. Ja verottaja hyväksyy.
  Ylensäkkin kaikki kunta- ja valtion tyntekijöiden edut ovat huomattavasti paremmat kuin yksityisen puolen keskiverto duunareilla. Esim lomat meillä 25(30) todellista vuosilomapäivää. Ei lauantaita enää lasketa kuin meillä. KV-tes 38. Suurin osa porukasta syö työajalla. Saisi kestää 15-20min. Todellisuus toista. Todelliset tehdyt työtunnit hiukan yli 1600 ja yksitisellä puolella 1750. Näitä verottomia etuja on muitakin, joita julkinen puoli käyttää hyväkseen.
  Veroja ja maksuja nostamalla julkisenpuolen tehotton työajan käyttö siirretään meidän työttömyydeksemme.
  No päivärahoista vielä. Telakalla parivuotta sitten tapeltiin näistä päivärahoista. Verottaja päätti verottaa viiden vuoden ajalta. Osalle tuli 15000 euron mätkyjä osa sai anteeksi jne..Joku pisti itsensä narun jatkoon. Ei ollut osmoja ymmärtämässä. Onneksi ei koskenut minua, kun ihan vieressä asuin.
  Mutta nämä mätkyjen saajat olivat esim ajelleet raumalta 7-8vuotta turkuun. Siitä tulee työpäivällekin sitten oikeasti mittaa 11tunnin verran. Ei kuulemma ollut päiväraha oikeutta. No on siihen perusteensa. Mutta vertaa sitten näihin kunta ihmisiin. Ei saatana. Veronmaksu halu on nolla. Nuorena vielä kieltäydyin pimeistä töistä. Nyt teen kaikki mitä tarjotaan. Mikä laiskojen elättäjä tai julkisenpuolen hyväetuiseten elättäjä minä muka olen.
  Sitten vertaillaan palkkoja. Ihmetellään miten tyhmä duunari voi tienata, vaikka 55000. Työtunteja siinä tulee jo laittomasti, no veroerkit kyllä kelpaa. Joka suojatyöpaikkalaisen pitäisi kuitenkin tienata enemmän pienellä työpanoksellaan. Kokemusta on kuntapuolestakin ja kyllä se työpanos on pieni. Jos joku jotain vaatii , niin sitten sairastutaan ja itketään seuraavassa kehityskeskustelussa.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 21. Markku af Heurlin: Minule on jänyt epäselväksi, milloin tuo osapäiväraha pitää maksaa. Oletetaan,e ttä partioinnin takia ei voi syödä ruokalassa (subventoitu hinta 5 e) vaan pitää syödä lounaskahvilassa, jossa lounaan hintaon 9-10 e. Sen lisäksi ei voi napata kahveja kahvihuoneessa (20 snt) vaan pitää jäydä kahvilassa, Kyllä se 17 egua tulee täyteen 6 tunnissa.

  Entäpä ne raukat, joilla ei ole subventoitua työpaikkaruokailua? Pitäisikö heille voida maksaa verottomia päivärahoja koska joutuvat syömään markkinahintaisessa lounaskahvilassa?

  Päivärahat ovat todenäköisesti olemassa sen takia, että matkatyöt ovat niin ikäviä ja niistä pitäisi saada enemmän palkkaa,mutta kenenkään perse ei kestä maksaa niitä parempia palkkoja verollisena. Jos pitäisi kokopäivaraha saada työntekijän tilille verollisena, niin työnantaja saisi lyödä kyllä melko vinon pinon taaloja tiskiin.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 22. Ymmärtääkseni myös esim. vr:n henkilöstölle (vaikkapa konduktööreille.) maksetaan verotonta tuloa. He kun joutuvat reissaamaan. Täysin riippumatta siitä, että he aloittavat ja lopettavat työvuoronsa samaan pisteeseen.

  Jotenkin se tuntuu järjettömältä – Tällä logiikalla, jos olisi pyörillä kulkeva toimistorakennus, johon tultaisiin töihin yhdeksään, ja joka sitten huristelisi pariin kertaan Tampereelle ja takaisin, ja joka kello 1700 palaisi alkupräiseen osoitteeseensä vaikkapa jäähallin parkkipaikalle, toimistotyöntekijä saisi työpäivästään verotonta tuloa.

  Ongelma ei tässäkään ole henkilöstön kohtuuttoman suuri palkka, vaan sopimuskäytäntö, joka on vanhentunut, hankalasti tulkittava ulkopuolisen silmin ja altis vedättyksille.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 23. Poliisin työn luonteen tietäen, olisi mielestäni järkevää antaa partiotyötä tekeville poliiseille jonkinlainen veroton ruokaraha. Esimerkiksi luokkaa 10 euroa vuoroa kohden. Noista päivärahoista tinkiminen ja niillä pelaaminen on ihan järjetöntä.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 24. Nuorempana luulin, että tällaiset ehdot olisivat samat kaikilla. Mutta näin ei ole. Eikä oikeastaan missään muussakaan asiassa. Tasa-arvo on kauas karkaava haave.

  Tässä ehdot: Ja siitä huolimatta mätkyjä tulee. Verottajan edustaja ei edes paikalle tullut. Telakan keikkamiesten kokoukseen. Mikä oli hyvä. Turpiinhan ne sitä olis vetänyt.

  Kun työntekemispaikka on yleisesti käytetyn kulkutien
  mukaisesti mitaten yli 40 kilometrin etäisyydellä työntekijän varsinaisesta työpaikasta ja asunnosta, maksetaan
  päivärahaa kultakin matkavuorokaudelta seuraavasti:
  – Kokopäiväraha maksetaan, kun työmatka on kestänyt
  yli 10 tuntia.
  – Osapäivärahaa maksetaan, kun työmatka on kestänyt
  yli 6 tuntia.
  – Täyden matkavuorokauden jatkeena olevasta vajaavuorokaudesta, joka käsittää vähintään 2 ja enintään
  6 tuntia, maksetaan osapäiväraha.
  Päiväraha on määrältään se, jonka verohallitus vuosittain
  verovapaaksi vahvi

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 25. Mitäpä jos te siellä kansakunnan kaapin päällä näyttäisitte esimerkkiä ja tekisit vaikka lakialoitteen että kansanedustajien veroton kulukorvaus poistuu ja se kompensoidaan bruttopalkkioon?

  meidän tavallisten tallaajien olisi paljon helpompi ymmärtää sitten näitä kaiken maailman leikkauksia(pvärahat,km-korvaukset etc),kun näyttäisitte esimerkkiä.

  joukkoja johdetaan omalla esimerkillä!

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 26. Raimo K: Säännös on kyllä selvä

  Vaan oliko 90-luvun alussa… tapauksessa päivärahat maksettiin lopulta, joten sinänsä yhdentekevää; juttu yritti tarkoittaa sitä, että tarpeeksi innokas penninvenyttäjä voi venkoilla vähän tulkinnoilla.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 27. Yksityinen yrittäjä:
  Suuri osa julkisen sektorin viroista etuineen on räätälöity parempiosaisia ihmisiä varten. Vaikka työnkuva on usein pelkkää seurustelua ja vitsien kertomista ollegojen kanssa, on julkinen sektori varusteltu eduilla joista tämän kaiken maksamaan joutuva yksityinen sektori ei voi edes uneksia.
  ‘snip’

  Kuvauksesi ei oikein sovi esim. vanhainkodin tapaiseen työyhteisöön (eikä kyllä sairaalaan, kouluun tai päiväkotiinkaan).
  Niihin etuihin taas kuuluu pääasiassa kirjoittamasi tyyppistä herjaamista.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 28. Tarkennetaan tätä nyt vähän. Piipahtaminen ei toki riitä, mutta mit’än matkamääräystä ei tarvita. Riittää, että tavanomainen partio ulottuu 15 km:n päähän ja tuon rajan ulkopuolella pysytään kuusi tuntia, jolloin irtoaa osapäiväraha 17 €. Jos on ensi kolari ja sitten kotikeikka, ja molemmat ovat rajan ulkopuolella, yleensä päiväraha irtoaa.
  Kyse ei ole siitä, että poliisin palkka nousee näin liian suureksi, vaan siinä, että tämä rajoittaa poliisin toimintaa, koska päivärahoille on budjettirajoitus. Sillä, onko kolari 14 vai 16 kilometrin päässä, ei ole sanottavaa vaikutusta poliisin työhön eikä lounasmahdollisuuksiin.
  Partioinnista sinänsä pitäisi maksaa jokin partiolisä, koska lounaskuppilaan ei kesken partioinnin pääse. Tai nuo päivärahat pitäisi siirtää palkaksi huomioiden niiden nykyinen verottomuus. Silloin tuo aivan aikansa elänyt kilometriraja ei ohjaisi toimintaa epäoptimaalisesti. Tämä jopa vaarantaa turvallisuutta noilla päivärahaan oikeutetuilla alueilla.
  Poliisien ansiot ovat liian matalat, mutta tämä on väärä tapa sitä nostaa.
  Jos Helsingin virkamiehillä on seutukokous Espoossa, ei siitä mitään päivärahaa kyllä makseta eikä taitaisi mennä verottajalta läpi, jos maksettaisiin.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 29. jp lehto:
  ‘snip’
  Mutta nämä mätkyjen saajat olivat esim ajelleet raumalta 7-8 vuotta turkuun. Siitä tulee työpäivällekin sitten oikeasti mittaa 11 tunnin verran. Ei kuulemma ollut päiväraha oikeutta. No on siihen perusteensa. Mutta vertaa sitten näihin kunta ihmisiin. Ei saatana.
  ‘snip’

  No ei todellakaan, saatana.
  Työmatka = matka kotoa työpaikalle – ei ole korvattava eikä oikeuta päivärahaan eikä kilometrikorvaukseen. Ei.

  25 vuotta 140 km joka työpäivä ajaneena ‘kuntaihmisenä’ tiedän aika tarkkaan tämän.
  Matkakulut saa toki vähentää verotuksessa ja sitä kautta sain joskus lähes puolet dieselpolttoaineen kuluista, viime vuosina huomattavasti vähemmän.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 30. Osmo Soininvaara:

  Jos kaupungin virkamiehillä on seutukokous Espoossa, ei siitä mitään päivärahaa kyllä makseta eikä taisisi mennä verottajalta läpi, jos maksettaisiin.

  “Päivärahan suorittaminen edellyttää, että erityinen työntekemispaikka on yli 15 kilometrin etäisyydellä joko palkansaajan varsinaisesta työpaikasta tai asunnosta, riippuen siitä, kummasta matka on tehty. Erityisen työntekemispaikan on lisäksi oltava yli 5 kilometrin etäisyydellä sekä varsinaisesta työpaikasta että asunnosta.”

  Tuskin tuolle virkamiesten päivärahalle mitään estettä verottajan taholta on., jos 6 tunnin raja täyttyy..niin ja kilometrikorvaukset tietenkin myös

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 31. Osmo Soininvaara:
  Tarkennetaan tätä nyt vähän. Piipahtaminen ei toki riitä, mutta mitään matkamääräystä ei tarvita. Riittää, että tavanomainen partio ulottuu 15 km:n päähän ja tuon rajan ulkopuolella pysytään kuusi tuntia, jolloin irtoaa osapäiväraha 17 €. Jos on ensi kolari ja sitten kotikeikka, ja molemmat ovat rajan ulkopuolella, yleensä päiväraha irtoaa.
  Kyse ei ole siitä, että poliisin palkka nousee näin liian suureksi, vaan siinä, että tämä rajoittaa poliisin toimintaa, koska päivärahoille on budjettirajoitus. Sillä, onko kolari 14 vai 16 kilometrin päässä, ei ole sanottavaa vaikutusta poliisin työhön eikä lounasmahdollisuuksiin.
  Partioinnista sinänsä pitäisi maksaa jokin partiolisä, koska lounaskuppilaan ei kesken partioinnin pääse. Tai nuo päivärahat pitäisi siirtää palkaksi huomioiden niiden nykyinen verottomuus. Silloin tuo aivan aikansa elänyt kilometriraja ei ohjaisi toimintaa epäoptimaalisesti. Tämä jopa vaarantaa turvallisuutta noilla päivärahaan oikeutetuilla alueilla.
  Poliisien ansiot ovat liian matalat, mutta tämä on väärä tapa sitä nostaa.
  Jos Helsingin virkamiehillä on seutukokous Espoossa, ei siitä mitään päivärahaa kyllä makseta eikä taitaisi mennä verottajalta läpi, jos maksettaisiin.

  Kyseessä ei ole virkamatka vaan virantoimitusmatka, joten kertomasi (uskomaton) käytäntö on yksiselitteisesti väärä.

  Ja kyllä partiopoliisit partioinnin aikana syömässä käyvät, se voi kuka tahansa todeta vierailemalla pääteiden varsilla sijaitsevissa lounaspaikoissa lounasaikaan.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 32. No, nämäkin kaverit olivat palkattu rauman telakalle ja euraan. He olivat sitten suostuneet lähtemään turkuun. Päiväraha oli sellainen houkutin. Toki välillä oltiin raumalla, hesassa, maailmalla jne…
  Perusteena toki verottajalla oli tämä, että työpaikasta oli tullut vakituinen. Mutta helvetin väärin kuitenkin. Ei sitä kukaan jätkille ollut välillä kertonut.
  Kuntaihmisen 40km on oikeasti siis 15km. Olin 4vuotta Raision tarkastuslautakunnan puheenjohtjana. Siellä matkalle pääsi kun, joku saksasta pyysi käymään. On se ei saatana….
  Jos joku virkamies käy loimaalla silloin tällöin, se saa päivärahan. Mutta kun parhaat tulivat taivalkoskelta kolmeksiviikoksi oikeisiin töihin, olivat viikon kotona ja taas kolmeviikkoa. Siitä sitten mätkäistiin..
  Vaikka joutuisin poliisin syyniin vihakirjoittelusta, sanon, että haistakaa vitun suojatyöpaikkalaiset vi….
  Minä sentään joskun uskoin tähän systeemiin.Mitä kuvittelette muitten duunareitten, paitsi liittojen suojatyöläisten ajattelevan.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 33. “Jos Helsingin virkamiehillä on seutukokous Espoossa, ei siitä mitään päivärahaa kyllä makseta eikä taitaisi mennä verottajalta läpi, jos maksettaisiin.”

  Etpä taida tuntea Helsinkiä, samat päivärahasäännöt kuin poliisilla koskevat myös Helsingin kaupungin virkamiehiä ja jokainen centti peritään, älä luule muuta

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 34. Täytyy hieman täsmentää.
  Olen siis toiminut kahdeksan vuotta sos.dem kunnanvaltuutettuna Raisiossa. Siitä 4 vuotta tarkastulautakunnan pj:nä. Ennen sitä olin koulutuslautakunnassa. Toimin myös osan aikaa suurimman valtuustoryhmän pj:nä. Olin mukana kaikessa mahdollisessa sähköliiton toiminnassa. Mutta lopetin kaiken, kun hieman silmät avautuivat.
  Toki arvostan kovasti kunnallisia palveluita ja niiden tuottajia. Minulla on kaksi lasta, olen itse sairastanut syövän. Minä pidän omasta sähköasentjan työstäni.
  Mutta mutta. Joku roti pitää sitten olla. Pitäisi hiukan verrata työoloja, työaikaa jne.. Kun arvostellaan palkkoja ja muita asioita. Itse olen myös opiskellut iltaisin vuosia.
  Niin Raisiossakin on kunnalla monen kerroksenväkeä. Jossain friisilän koulun yhteiskeittiössä oli kaikki kellotettu viimeisen päälle ja työntekijät aivan loppu. Opettajat viettivät lomiaan kun nämä puunasivat paikkoja. Tai tekinsenvirastonlaiska virkamies ei tuonut papereita muuta kuin tilintarkastajan uhkailemana. Oli kuulemma kiire. Sitten päästään vanhainkoteihin. Mutta tuoko näihinkin jo liian lyhyt työaika sitä yletöntä stressiä.
  Mutta voin sanoa, että vituttaa kun tekee kolmen kuukauden työputkia ilman ainoatakaan vapaapäivää- ja sitten seuraavana vuonna pistetään mätkyt. Sit joku valtion hyväetuinen virkamies kitisee. Ei saatana.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 35. Raimo K: No ei todellakaan, saatana.
  Työmatka = matka kotoa työpaikalle – ei ole korvattava eikä oikeuta päivärahaan eikä kilometrikorvaukseen. Ei.

  25 vuotta 140 km joka työpäivä ajaneena ‘kuntaihmisenä’ tiedän aika tarkkaan tämän.
  Matkakulut saa toki vähentää verotuksessa ja sitä kautta sain joskus lähes puolet dieselpolttoaineen kuluista, viime vuosina huomattavasti vähemmän.

  Jp lehto tietää mitä puhuu, Raimo K ei. Mikäli sähköasentaja liikkuu työmaalle omalla autollaan, maksetaan hänelle km-korvaus kotoa työmaalle ja takaisin tai palkkaamispisteestä työmaalle ja takaisin, sen mukaan, kummasta matka on lyhyempi. Matkakuluja ei luonnollisesti enää saa vähentää verotuksessa.

  Tämä on yhteiskunnan kannalta järkevämpi systeemi kuin verovähennys, sillä km-korvaukset maksaa tilaaja, ei yhteiskunta. Toisin sanoen järjestelmä ei suosi autolla ajelua veronmaksajien piikkiin.

  Tämä sähköasentajien sopimus taitaa kyllä olla erikoistapaus. Luulen, ettei samaa systeemiä ole kovinkaan monessa muussa sopimuksessa.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 36. No, kun on tämä vapaapäivä, niin kehutaan ihmisiä. Vapaa on siksi, että edellinen työmaa valmistui ja uutta ei ole. Meillä on nyt kaksi irtisanottu ja osa lomautettu. Ei firmat investoi ja ihmiset ei tee remontteja. Menee kesälomista 20(24). Hyvä työnantaja, niin olen joustava. Maanantaina, tehdään taas.
  Osmoa seuraan, koska arvostan hänen mielipiteitään. En tosin ole kaikesta samaa mieltä. Luin hyvin tarkkaan hänen kirjoituksiaan 90luvulla, jolloin toimin sd valtuuttetuna mm hyvinvointivaltion pelastus.. miten se menikään. Ei sitä kukaan kirpparilla ostanut. Mutta järkeenkävyiä ajatuksia kuitenkin. Hän jaksaa käydä keskustelua ihmisten kanssa. Onhan niitä muitakin, mutta ei liity aiheeseen.
  Työehdot pitäisi olla samat kaikilla. Sosiaaliset edut myös. Palkalla pitäisi huomioida tuottavuus. Jos joku haluaa pitää enemmän vapaata tai olla kokonaan pois töistä, olkoon mutta omalla kustannuksella.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 37. Saavutettuja etuja. 😀 😀 😀 Vaikka itsekkin olen erään AKAVA:laisen liiton jäsen, niin täytyy myöntää, etten ihan ymmärrä kaikkia saavutettuja etujani.

  Aidosti tehtävän vaativuuden mukainen peruspalkka ja oikeasti haittaavasta työstä saadut lisät ovat tärkeitä. Siihen yhdistettynä nykyistä järkevämpi, matalampi verotus lisää kaikkien elin- ja elämisen tasoa. Suomeksi lisää palkkahaitaria ja ennen kaikkea alaspäin.

  Nykyisiä valtion ja kuntien vaativuusarviointeja pidän lähinnä naurettavan ja itkettävän rajamailta olevana rahojen tuhlauksena. Syyllisiä (niitäkin on joskus hyvä hakea) muuten eivät ole ammattiliitot, vaan saamani tiedon mukaan sylttytehdas on VM:ssä.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 38. Osmo Soininvaara:
  Onpa tuollainen virkamies meillä kotonakin, eikä varmasti saa päivärahoja kokouksesta Espoon keskuksessa.

  Kyllä laki ja virkaehtosopimus ovat kaikille samat.
  Mutta onhan noissa päivärahoissa nuo km ja aikarajat joten jos ne eivät täyty niin ei tietystikään saa.Esim jos tuntiraja ei täyty niin ei makseta, mutta ei silloin makseta poliisillekaan eikä kenellekään muulle

  Mutta sen verran on naapuristossa Helsingin kaupungin työntekijöitä, että asia oli helppo tarkistaa.

  Jos ehdot täyttyvät niin Helsingin kaupunkikaan voi kieltäytyä maksamasta ja luulenpa, että kunnallinen edunvalvonta olisi nostanut jo aikoja sitten metelin, jos sääntöjä olisi rikottu

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 39. Jouko Ollila: Jp lehto tietää mitä puhuu, Raimo K ei. Mikäli sähköasentaja liikkuu työmaalle omalla autollaan… jne. ‘snip’

  Enpä ole väittänytkään mitään sähköasentajien sopimuksesta. Mutta julkisen sektorin (johon poliisienkin luulisi kuuluvan) systeemeistä jotakin tiedän.

  Ja saahan työnantaja maksaa ihan mitä tahansa, se ei ole millään tavalla kiellettyä, mutta verovapaan korvauksen ylittävä tietysti kiinnostaa verottajaa.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 40. Osmo Soininvaara:
  Tarkennetaan tätä nyt vähän. Piipahtaminen ei toki riitä, mutta mit’än matkamääräystä ei tarvita. Riittää, että tavanomainen partio ulottuu 15 km:n päähän ja tuon rajan ulkopuolella pysytään kuusi tuntia, jolloin irtoaa osapäiväraha 17 €. Jos on ensi kolari ja sitten kotikeikka, ja molemmat ovat rajan ulkopuolella, yleensä päiväraha irtoaa.
  Kyse ei ole siitä, että poliisin palkka nousee näin liian suureksi, vaan siinä, että tämä rajoittaa poliisin toimintaa, koska päivärahoille on budjettirajoitus. Sillä, onko kolari 14 vai 16 kilometrin päässä, ei ole sanottavaa vaikutusta poliisin työhön eikä lounasmahdollisuuksiin.
  Partioinnista sinänsä pitäisi maksaa jokin partiolisä, koska lounaskuppilaan ei kesken partioinnin pääse. Tai nuo päivärahat pitäisi siirtää palkaksi huomioiden niiden nykyinen verottomuus. Silloin tuo aivan aikansa elänyt kilometriraja ei ohjaisi toimintaa epäoptimaalisesti. Tämä jopa vaarantaa turvallisuutta noilla päivärahaan oikeutetuilla alueilla.
  Poliisien ansiot ovat liian matalat, mutta tämä on väärä tapa sitä nostaa.
  Jos Helsingin virkamiehillä on seutukokous Espoossa, ei siitä mitään päivärahaa kyllä makseta eikä taitaisi mennä verottajalta läpi, jos maksettaisiin.

  Eli päivärahan määräytyminen ei ole kiinni yksittäisestä poliisista vaan siitä että siellä yli 15 km päässä on hätäkeskuksen antamia tehtäviä jotka kestävät yli 6 h. Näin ollen olisiko syytä myös miettiä onko näillä poliisiasemien lakkauttamisilla saatu sitä hyötyä mitä on haettu? Lisäksi katson että jos päivärahat estävät poliisipartoiden järkevän käytön on se ensin työnantajan ongelma. Heidän tehtävä on turvata toiminta eikä niin että poliisit luopuvat päivärahasta koska työantaja ei hallitse tehtäviään. Lisäksi poliisin palkka on muutenkin jälkeenjäänyt joten tuntuu omituiselta että keskustelu avataan sillä että otetaan päivärahat pois.
  Samalla Soinivaaralle tiedoksi että näissä PORA uudistuksissa käy myös niin että samassa poliisilaitoksessa toiset saavat suurempaa palkkaa kuin toiset. Näin ollen koko poliisin palkkaus vaatii uudistusta mutta koska aloitteet ovat aina tyyliä päivärahat pois niin tavalliset rivipoliisit ovat menttäneet luottamuksen POHA:n ja VM:n suuntaan. Samalla luottamus eduskuntaan on heikentynyt josta esimerkkinä on poliisin eläkeikä ja sen nosto.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 41. Onhan tämä kohta järjetö, jos se ohjaa partioajelua. Miksi ei ohjaisi, poliisit ovat ihmisiä ja näin ihmiset toimivat. Minäkin tekisin näin, jos mahdollista. Eli tämä kohta kannattaa muuttaa. Laki päivärahoista ei tietenkään tarkoita tällaista ajelua päivärahaperusteeksi.

  Laki toki sanoo 15km rajaksi. Meillä tavallisislla ihmisillä se on tesseissä 40km. Tämä tietenkin minua ihmetyttää, että julkinensektori vetää parhaat työehdot, joka kohdassa. Tietenkin rahaa on ollut helppo jakaa, kun minkäälaista tulosta ei tarvitse tehdä. Jaetaan toisten rahaa. Yrittäjillä sopimuskumppanina tilanne on toinen.
  Eli tästä täytyy sanoa. Ei ainoatakaan uutta veroa tai maksua, ennen kuin julkisesektorin tuhlailu on saatu kuriin.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 42. Osmo Soininvaara:
  … jos asemapaikka on Kaartin poliisiasemalla.

  Mikä Kaartin poliisiasema? Poliisin palvelut ovat lähimmillän kaiketi Pasilassa tai Malmilla. Ymmärrän, että Pasilassa ja varsinkin Malmilla tarvitaan paljon enemmän poliisin “palveluja” kuin keskustassa.

  En ole ihan varma, että tämä on tehty kaikessa ymmärryksessä. Spurgujen hoitokoteja (HBL) on siirretty viime vuosina laitakaupungilta keskustaan ja Poliisi taas kesksutasta laitakaupungille.

  Spåraa käyttävänä helsinkiläisenä en pidä tätä kehitystä hyvänä. Jo nyt 3:ssa näkyy tulos. Pohjasakka häiritsee veronmaksajia ja poliisia ei näy missään.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 43. Sopisiko tähän pieni oheispostaus aiheellä JÄRJETÖN YHTEISHAKU

  Otetaan esimerkiksi kauppatieteellisen alan yhteisvalinta. Sen valintakoe pidetään tiistaina 11.6.2013 klo 10.00–14.00.

  Hakuaika alkoi 4.3.2013 ja päättyi 3.4.2013 klo 16.15.

  Tämä hölmöys siirtää kevään ylioppilaiden ja alemman tutkinnon suorittaneiden opintojen alkamista vuodella!

  Todennäköoisesti suuri osa on tämän luppovuoden työttömänä.

  Miksei hakuaika voisi päättyä vaikkapa 3.6.2013 ja koe voisi varmaan olla 3.7.2013.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 44. Kyllä kokeeseen ainakin ennen pääsi kunhan yo-paperit oli koepäivään mennessä taskussa (tai pari päivää ennen sitä). Eikä koetta voi paljoa siirtää myöhemmäksi, kun korjaamiseen pitää varata n. kuukausi, viikko kokouksiin, tarkistuksiin ja postituksiin, kuukausi vastausaikaa, pari vk muun opiskelupaikan valitsevilta vapautuvien paikkojen tarjoamiseen seuraaville + vastausaika, ja aloituspäivän infopostitukset pitäisi saada pari viikkoa ennen 1. päivää perille viimeisillekin, sekä lopulliset tiedot käytännön opetustyötä järjesteleville. Ekalla valituskierroksella hyväksytytkin täytyy kutsua aloittamaan “ajoissa”, eikä sitten kun muut on opiskelleet jo kuukauden.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 45. “Virkamatkan ei kuitenkaan ole katsottava vielä päättyneen, kun asianomainen palaa virka- tai työpaikalleen ainoastaan työvälineiden luovuttamista tai vaihtamista, uusien työmääräysten saamista tai muuta niihin verrattavaa, lyhyt-
  aikaista virka- tai työtehtävien hoitamista varten edellyttäen, että hän tämän jälkeen välittömästi jatkaa virkamatkaansa. ”

  Valtiolla tulkinta on tällainen ja koskee kaikki valtion virkamiehiä.

  Miten on mahdollista, että rahat riittävät muiden virkamiesten päivärahoihin, mutta ei poliisien ?
  Jos budjetissa ei ole tarpeeksi rahaa niin sehän on johtamisvirhe , kyllä kai poliistoimintaa aioitaan vielä pyörittää Suomessa ?

  Jos rahasta on pulaa niin sen voi vähentää muista vähemmän tärkeistä kohteista.

  Ilmeisesti valtiolla ei haluta priorisoida vaan kaataa ongelma pienipalkkaisen poliisin niskaan jotta rahat riittävät virkamieseliitin metsästys-ja hiihtoreissuihin.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 46. jp Lehto:
  ‘snip’
  Laki toki sanoo 15km rajaksi. Meillä tavallisilla ihmisillä se on tesseissä 40km. Tämä tietenkin minua ihmetyttää, että julkinensektori vetää parhaat työehdot, joka kohdassa.
  ‘snip’

  Laki ei sano tästä mitään.
  Kyse on valtion matkustussäännöstä, joka myös on valtion virka- ja työehtosopimus.
  Kunta-alalla tällaista järjettömyyttä ei ole, niin että älä yleistä – vaikka verottomuuden osalta kaikki noudattavatkin valtion matkustussääntöä.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 47. Ongelma ei koske vain poliiseja vaan kaikki valtion virkamiehiä.Sama haitta koskee niin ministeriöiden korkeita virkamiehiä kuin tullia tai rajavartiostoa etc

  Valtiolla on omat työehtosopimusneuvottelut, joten asia voidaan ottaa esiin ja varman on otettukin.

  Mutta ongelma sisältyy jo Osmon esitykseen, sillä vaikka hän esittää, että asia voidaan korjata muuttamalla palkkausta.

  Mutta jos ongelma on, että rahat eivät riitä nyt niin eivät ne riitä uudessa systeemissäkään, sillä palkka+päivärahasumma ei pienene mikäli Osmoa on uskomnen

  Rahat ovat edelleen loppu ja loppuvuodesta lomautetaan.

  Eli sopu lienee kaatunut juuri Osmon esitykseen piilotettuun sikaan, jossa tosiasiallisesti leikataan etuuksia .

  Nyt ministeriötä harmittaa kun sika ei mennyt läpi ja Osmo ja kumppanit on masinoitu propagoimaan työnantajan puolesta.

  Osmon esilletulo on pelkkää populismia

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 48. Syltty: Päivärahat ovat todenäköisesti olemassa sen takia, että matkatyöt ovat niin ikäviä ja niistä pitäisi saada enemmän palkkaa,mutta kenenkään perse ei kestä maksaa niitä parempia palkkoja verollisena. Jos pitäisi kokopäivaraha saada työntekijän tilille verollisena, niin työnantaja saisi lyödä kyllä melko vinon pinon taaloja tiskiin.

  Päivärahat ovat olemassa matkustamisen kulujen korvaamiseksi työn vuoksi matkustajalle. Yhdellä könttämaksulla korvaaminen säästää byrokratiaa, kun ei tarvitse käydä matkustajan kuitteja läpi ja maksaa sitten niiden mukaan. Kuitteihin siirtyminen ei välttämättä säästäisi edes rahaa, kun matkustajat sitten söisivät kalleimmissa mahdollisissa paikoissa. Korvaajalle on yhdentekevää, törsääkö matkustaja koko päivärahansa Michelin-ravintolassa, vai käy hampurilaisella ja panee loput rahat omaan taskuunsa. Sillä, että korvaus vedettäisiin niin alas, että vain tuo hampurilaisella käynti olisi mahdollista tai sitten menisi omasta taskusta, ei niitä työmatkalle suostujia löytyisi.

  Palkka on sitten eri juttu, eikä päivärahaa ole tarkoitettu sellaiseksi, että sillä korvataan työn ikävyyttä. Monikin ihminen tekee työtä, joka on ikävää, mutta maksaa siitä verot ihan niin kuin kivaakin työtä tekevät. Jos työsopimuksessa mainitaan, että työtehtävään kuuluu työmatkat, niin sitten ne kuuluvat. Ei tästä minusta mitään ihmeellistä verotonta ekstraa kuulu maksaa.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 49. Samuli Saarelma: Päivärahat ovat olemassa matkustamisen kulujen korvaamiseksi työn vuoksi matkustajalle. Yhdellä könttämaksulla korvaaminen säästää byrokratiaa, kun ei tarvitse käydä matkustajan kuitteja läpi ja maksaa sitten niiden mukaan. Kuitteihin siirtyminen ei välttämättä säästäisi edes rahaa, kun matkustajat sitten söisivät kalleimmissa mahdollisissa paikoissa. Korvaajalle on yhdentekevää, törsääkö matkustaja koko päivärahansa Michelin-ravintolassa, vai käy hampurilaisella ja panee loput rahat omaan taskuunsa. Sillä, että korvaus vedettäisiin niin alas, että vain tuo hampurilaisella käynti olisi mahdollista tai sitten menisi omasta taskusta, ei niitä työmatkalle suostujia löytyisi.

  Palkka on sitten eri juttu, eikä päivärahaa ole tarkoitettu sellaiseksi, että sillä korvataan työn ikävyyttä. Monikin ihminen tekee työtä, joka on ikävää, mutta maksaa siitä verot ihan niin kuin kivaakin työtä tekevät. Jos työsopimuksessa mainitaan, että työtehtävään kuuluu työmatkat, niin sitten ne kuuluvat. Ei tästä minusta mitään ihmeellistä verotonta ekstraa kuulu maksaa.

  Koska jos ei ole matkalla niin silloin ei syö? Ainakin joka työmatkalla missä itse olen ollut on ollut mahdollisuus joko tehdä itse ruokansa, tai käydä ravintolassa ihan siinä missä kotonakin. Tai lisänä yleensä hotellissa saa ilmaisen aamiaisen, jolloin ruokaan menee vähemmän rahaa kuin kotona.

  Joku mainitsi sen korvaavan veroetua mitä jotkut saavat verottomassa työpaikkaruokailussa, tällöin tosin jää pari kysymystä:
  Työpaikkaruokailun veroetu karkeasti laskettuna 8€*0.5=4€/vrk, miksi päiväraha lähes kymmenkertainen?
  Miksi se on suomen ulkopuolella vielä suurempi? Yleensä noin 50€…100€/vrk.

  Haluan kyllä itsekkin enemmän palkkaa siitä jos joudun reissaamaan, mutta en näe sen parempaa syytä pitää sitä verottomana kun muunkaan palkan.
  Sillä kyllä saisi monta ongelmaa korjattua jos palkan verotuksen lopettaisi.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 50. Osmo Soininvaara: Lisäksi osapäivärahan saa, kun virkamatka kestää yli 6 tuntia. Lisäksi “pistäytyminen” yli 15 km päässä asemapaikasta täytyy kestää vähintään puolet osapäivärahaan oikeutetun matkan keston verran, eli 3h.
  Jotta olisi oikeutettu kokopäivärahaan, täytyy virkamatkan kestää yli 10 tuntia ja tästä yli puolet ajasta (5 h), on “pistäydyttävä” yli 15 km etäisyydellä.

  Mistä ihmeestä te näitä tietoja hyvä kansanedustaja kaivatte? JOKAINEN päivärahahakemus menee taloustoimiston kautta ja esimiehen hyväksyttäväksi eikä niitä todellakaan makseta mistään helvetin keikoista, joita on suoritettu yli 15 km:n päässä omasta laitoksesta! Siis aivan käsittämätöntä puhetta.. ja jos tällaisia laitoksia on, missä näin tehdään, niin mielelläni vaihdan virkapaikkaa.. Päivärahat maksetaan VAIN ja AINOASTAAN silloin, kun esimerkiksi saman poliisilaitoksen alueella on poliisiasemat A ja B ja näistä A on määrätty kenttäpartiossa työskentelevien virkapaikaksi ja myös B:n alueella suoritetaan partiointia ja yksi partio per vuoro MÄÄRÄTÄÄN suorittamaan virkatehtäviä SAMAN poliisilaitoksen alueen TOISELLE asemalle. Fyysisesti poliisimiehen on mahdoton mennä suoraan tuolle määrätylle “toiselle” asemalle, vaan sattuneesta syystä on käytävä siellä varsinaisessa virkapaikassa (tavallaan on hyvä olla jonkinasteinen kulkuneuvo, virkavaatetus ja jotain asejuttujakin pitänee ottaa mukaan..). Tällöin partio lähtee sieltä varsinaiselta virkapaikalta sinne yli 15 km:n päässä sijaitsevalle asemalle, tekee 12 h vuoron siellä ja palaa takaisin omalle virkapaikalle (voisi tulla sanomista, jos autoa ei palauttaisi vuoron jälkeen). Ja ihan pikkupikku nyanssina, meidän alueella ei ainakaan ole mitään työpaikkaruokalaa..omat eväät tai mäkkäri. Mutta kyllähän vihreiden linajana ollut vain hankaloittaa sekä poliisin, että vankilaviranomaisten työtä.. jatkakaa samalla linjalla! Tuntuu muuten hyvältä hoitaa pienellä palkalla töitä, joita kukaan muu ei suostuisi tekemään edes ihan oikealla palkalla.. siinä sivussa saada vähän kansalaisten vihaa niskaan – mitäänhän poliisi ei tee oikein edes vahingossa – riskeerata oma henki ja/tai terveys ja ainoana kiitoksena p*aa niskaan; milloin valitetaan, kun ABC antaa alennusta, milloin “huimat” päivärahat kiukuttavat jne. Jokainen voi hiljaa mielessään miettiä, että kuinka moni oikeasti suostuisi tällaista työtä tehdä? Kuinka moni teistä haluaisi olla ensimmäisenä paikalla, kun perheenisä on surmannut koko perheensä? Kuinka moni haluaisi kantaa laitapuolen kulkijoita suojaan? Kuinka moni haluaisi mennä joukkotappelun väliin? Kuinka moni haluaisi kerätä junan alle jääneen ruumiinosia radan varresta? Ihan oikeasti..kyllä, on kutsumusammatti, mutta pakko se on kuitenkin yrittää jollain elääkin. Päivärahat maksetaan täysin VES:n mukaisesti, joka on laadittu Suomen lainsäädännön pohjalta ja kyllä laitokset pitää huolen, ettei niitä missään nimessä makseta senttiäkään enemmän – aina löytyy perusteita olla maksamatta. Jospa vaikka kansanedustajat näyttäisivät esimerkkiä ja pudottaisivat palkkansa vaikka vaatimattomaan 2 700 e/kk ja samanlaiset VES:n mukaiset muut ehdot kuin muillakin julkisen sektorin ihmisillä? Eikö? Kumma juttu.. omat edut on ne, mistä viimeksi tingitään. Pyydetään kansaa ymmärtämään ja osallistumaan säästötalkoisiin, osaamatta itse näyttää minkäänlaista esimerkkiä, muuta kuin yrittää repiä rahaa ruohonjuuritason selkänahasta. Joskus olin mukana politiikassa itsekin, mutta pelkäsin muuttuvani ahneeksi, jos jatkan, koska muunlaisia ihmisiä ei valtaapitävistä löydy. Puheita puheita puheita, mutta ei mitään ymmärrystä oikeasta elämästä. Jonkun tutkimuksen mukaan menee n. 3kk siihen, että kansanedustaja unohtaa, millaista oli olla tavallinen ihminen. Toivottavasti pistää miettimään edes pikkusen.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 51. Ja nyt on vielä kyllä pakko kysyä, että meinaako herra kansanedustaja ihan oikeasti, että partioiden toimintaa ohjaa se, minne keikka tulee 😀 ? Että porukka tappelisi siitä keikasta, mikä sattuu olemaan siellä yli 15 km:n päässä ja siellä sitten kolaripaikalla valokuvattaisiin 7 h, jotta saataisiin päivärahat 😀 nää on niin loistavia ajatuksia kyllä.. voi hyvä luoja. Ei voi muuta sanoa. Tervetuloa tutustumaan poliisin toimintaan ihan konkreettisesti. Täällä ei todellakaan arvoteta partiointia, keikalle ajoa tai siellä viipymistä minkään päivärahan mukaan. Koskaan tuollaisesta edes kuullut.

  Ja kuinka usein (edes teoriassa) käy niin, että ensin olisi keikka vaikkapa 16 km:n päässä asemasta ja juuri kun olet saanut sen suoritetuksi, tulisi keikka siihen viereen ja näistä molemmat olisi niin pitkäkestoisia, että siellä viivyttäisiin yli 6 tuntia? No teoriassa kyllä, mutta käytännössä.. ymmärrän kyllä, jos esimerkiksi tulisi joku pitkä piiritystilanne toinse kunnan alueelle ja sinne pyydettäisiin tukea yli 15km:n ja tilanne kestäisi vaikka 7h, niin silloin varmasti päivärahoja tuosta joku saattaisi hakea, mikä kyllä olisi täysin oikeutettua.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 52. Nyt on kyllä huonoa tietoa jaettu. En todellakaan käsitä, mistä tuollaista on keksitty. Tietenkään ei voi kritisoida kommentin kirjoittajaa, jos lähteet tiedoille ovat huonot. Pahoittelut siis.

  Muistuttaisin, että kaikki hätäpuhelut menevät hätäkeskukseen, joita ei kovin montaa ole (eli päivystäjillä
  siellä ei ole sellaista paikallistuntemusta, että pystyisivät sanomaan kuinka kaukana mikäkin tehtävä on mistäkin laitoksesta). Häke välittää tehtävät partioille yleensä sen mukaan, mikä partio lähinnä on. Poliisin on hoidettava lain mukaan ihan jokainen tehtävä, jonka häke välittää. Jotkut tehtävät on mahdollista hoitaa esim. puhelimitse ohjeistamalla ilmoittaja vaikka tekemään rikosilmoitus virka-aikaan (lievissä tapauksissa). Pääsääntöisesti paikalla kuitenkin käydään.

  Kertaakaan en ole kuullut, että tehtävien hoitamiseen vaikuttaisi millään tavalla se, kuinka kaukana keikkapaikka on. En ole (eikä kollegat) kuulleet, että päivärahaa olisi keikanajon perusteella haettu. Tilanne voi toki olla toinen isoissa pitäjissä, joissa välimatkat voivat olla satojakin kilometrejä. Ja aika harva keikka vaatii yli kuuden tunnin paikallaoloa keikkapaikalla.

  Laitos ei ole se, joka partioita lähettää tehtäville vaan hätäkeskus.

  Vastaisuuden varalle voisi olla ihan hyvä idea pyytää kuulemisiin niitä, jotka ihan oikeaa, käytännön työtä tekevät ja suhteellisen laajalla otannalla. Päivärahat eivät ole se, mikä kansalaisten turvallisuuden vaarantaa, vaan jatkuvasti pienenevät resurssit. Ei yksikään partio juokse päivärahan perässä, vaan kyllä se kansalaisten turvallisuus ja häken antamat keikat ovat ne, jotka toimintaa ohjaavat.

  Mainitsemillasi perusteillahan kaukana laitoksesta sijaitsevat alueet olisivat todella turvallisia, kun päivärahojen takia kannattaisi partioida yli 15 kmn säteellä virkapaikasta koko ajan 😉

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 53. Osmo Soininvaara:
  Kun laitoksilla on gbudjetti tiukoilla, kynnys lähettää ketään 15,2 kilometrinpäähän nousee. Tämä kävi ilmi valiokunnan kuulemisessa.

  Tämäkin on johtamisongelma. Kumpaa poliisin johto pannaan pririsoimaan: Palvelutaso vai raha. Jos johtaminen ajetaan centtien kyttäykseen niin täytyy arvioida onko johtaminen ja tavoiteasetanta kunnossa

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.