Kaavoihin kangistuneet (4) Kaavoituksen nopeus ja valitukset

31.5.2013 · Aihe Kaupunkisuunnittelu · 24 Kommenttia 

EVAn raportissa valitetaan minusta aiheellisesti kaavoituksen hitaudesta. Kuinka nopeasti virkakoneisto saa kaavan aikaan on täysin ennakoimatonta, mutta yksinkertaisenkin muutoksen tekeminen voi joskus kestää kauan aivan vain jonoon joutumisen takia. Itse jouduin puuttumaan yksittäiseen kaavaan, jossa toimistotalon käyttötarkoituksen muutos asuintaloksi kesti pari vuotta, kun arkkitehdillä oli muita kiireitä. Sinä aikana kallis talo seisoi tyhjänä. Minun on vaikea ymmärtää, miten yhden kirjaimen muuttaminen kaavassa voi kestää niin kauan. Toki siinä piti hyväksyä muutospiirustukset ja sitten on tietysti se pysäköinti.

Kaupunkisuunnittelulautakunta ei nykykäytäntöjen tai tapojen puitteissa voi asiaan puuttua viraston toimintaan. Me käsittelemme vain valmiita esityksiä. Joko viraston pitää sujuvoittaa toimintaansa – mihin uskon se johdolla olevan aitoa halua – tai meidän pitäisi ryhtyä myös viraston ulkoiseksi hallitukseksi, mihin tehtävään meitä ei kyllä ole valittu eikä osaamisemme siihen viittaa.  Jos ulkopuolista sparraajaa tarvitaan, tehtävä kuuluisi apulaiskaupunginjohtajalle. Mutta turhaa viivyttelyä ei pitäisi hyväksyä. Lue lisää

Huonosti toimiva hallitusyhteistyö

Toimittajat kyselivät eilisessä TV 1:n puheenjohtajapaneelissa väitteestäni, että hallitusyhteistyö sujuu huonosti, koska kokoomus ja demarit ampuvat alas toistensa ehdotuksia. On ehkä hyvä sanoa loppuun ajatus, josta ehdin A-Studiossa sanoa vain osan, ennen kuin toimittaja siirsi puheen muihin asioihin.

Pidän Suomen taloudellista tilannetta erittäin huolestuttavana. Olen kirjoittanut tästä ennenkin, joten en mene nyt yksityiskohtiin.

Joillekin asioille nyt vaan ei voi mitään, mutta kyllä tämä on myös itse aiheutettu ongelma. Haikailen kovin siihen poliittiseen kulttuuriin, joka Suomessa vallitsi Lipposen kahden hallituksen aikana. Silloin nimittäin osattiin tehdä päätöksiä. Lipponen peri maan todella huonokuntoisena, mutta kahdeksan vuoden kuluttua Suomi oli ykkönen melkein kaikessa muussa kuin marraskuisessa säässä. En kaikista päätöksistä pitänyt, mutta politiikka oli johdonmukaista ja tulosta tuli. Lue lisää

Mitä tehdä Vartiosaarelle?

29.5.2013 · Aihe Kaupunkisuunnittelu, _ · 57 Kommenttia 

Kaupunkisuunnittelulautakunnalle esiteltiin pari viikkoa sitten kokouksen ulkopuolella ajatuksia Vartiosaaren kaavoittamisesta. Kaikki vaihtoehdot olivat hienoja ja tasokkaita. Kyse on siitä, uhrataanko Vartiosaari asumiselle vai tehdäänkö siitä kaikkien helsinkiläisten virkistysalue.

Yksi asia on minusta selvä. Ei ole mitään perustetta jatkaa Vartiosaaren elämää nykyisenä, hyvin pienen piirin suljettuna alueena, johon muilla kaupunkilaisilla ei de facto ole asiaa. Saarelle saa kyllä mennä, mutta se pitäisi tehdä ilmiintymällä. Siltaa sinne ei ole haluttu, ”koska se muuttaisi saaren luonnetta”, mutta edes veneen omistaminen ei riitä, koska saarella ei ole vierasvenesatamaa. Lue lisää

Kaupunkisuunnittelulautakunta 28.5.2013

28.5.2013 · Aihe Kaupunkisuunnittelu · 56 Kommenttia 

Talousarvio ja taloussuunnitelma

Listan mukaan paitsi, että hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksestani lausuma, että kun lähiöprojekti on siirtynyt kiinteistövirastosta kaupunkisuunnitteluvirastoon, olisi kiva saada tehtävien ohella myös siihen tarkoitetut rahat. Viraston laihduttaminen tarkoittaa, että yhä enemmän suunnittelua on tehtävä virkatyönä ja yhä vähemmän voidaan ostaa konsulttityötä.

Tapulikaupungin kaava

Läpi äänin 5-3. Demarit, vasemmistoliitto ja perussuomalaiset olisivat halunneet vähentää asuntorakentamista. Saatiin 44 omakotitonttia. Tämä on viisi prosenttia lautakunnan tavoitteesta täydennysrakentamisen osalta. Lue lisää

Vihreiden puoluekokous

27.5.2013 · Aihe _ · 53 Kommenttia 

Kokouspaikka oli Dipoli. Tarvittiin iso tila, sillä kokousedustajia oli 380 ja muuten vain läsnä olevia toinen mokoma. Paljon on muuttunut 1990-luvun kotikutoisten kokousten jälkeen. Silloin vielä tunsin melkein kaikki osallistujat. Toiminta oli silloin vielä aika amatöörimaista ja lehdistö pääsi herkuttelemaan joidenkin hyvin originellien kokousedustajien puheenvuoroilla.

Tavattomasti on liike kasvanut ja vahvistunut. Kuuntelin huolella poliittisen keskusten, jossa käytettiin 88 minuutin puheenvuoroa. Puheenvuorojen rajaaminen noin lyhyiksi ei ole järkevää. Pitäisi mennä samaan käytäntöön kuin vaikkapa europarlamentissa, jossa jokaisella ryhmällä on tietty minuuttimäärä puheenvuoroa ja ne ryhmä voi jyvittää valitsemilleen henkilöille. Puoluekokouksessa tämä tarkoittaisi, että piirijärjestöt valitsisivat puhujat ja nämä tietysti joutuisivat tästä kiitollisina valmistelemaan puheenvuoronsa huolella. Lue lisää

Kaavoihin kangistuneet (3): liian yksityiskohtainen kaavoitus

25.5.2013 · Aihe Kaupunkisuunnittelu · 40 Kommenttia 

EVAn raportissa suositellaan, että kaavoitus olisi ylimalkaisempaa ja rakennussuunnittelu jätettäisiin kokonaan rakennusliikkeille. Laadunvarmistus tapahtuisi rakennuslupavaiheessa. Kaavoittaja on huono rakennussuunnittelija. Rakennusliikkeiden mielestä yhtä hyvää laatua saisi paljon halvemmalla, ellei tarvitsisi taipua kaavoittajan jäykkiin vaatimuksiin. Jos kaavoittajan ei tarvitsisi miettiä kovin yksityiskohtaisia kaavamääräyksiä, jäisi enemmän aikaa ja resursseja strategisiin valintoihin, jotka kaavoittajalle kuuluvat. Lue lisää

Mikä olisi paras keino nuorisotyöttömyyden torjumisen tehostamiseksi?

25.5.2013 · Aihe Eduskuntatyö, Matalapalkkatyö · 79 Kommenttia 

(Vastaukseni HS-raadin kysymykseen)

Lisätään oppisopimusjärjestelyjen painoarvoa koulutuksessa

Oppisopimuskoulutus parantaisi tehokkaimmin juuri niiden nuorten töihin pääsyä, joille se nyt on vaikeinta. Sen ehtoja pitää muuttaa, koska nyt työnantajat eivät uskalla tätä mahdollisuutta käyttää.

= = = =
Joku voi pitää yllättävänä, etten pidä parhaana Juhana Vartiaisen ja minun nimiini pantua nuorisopalkkaa. Esitimme myös muutoksia oppisopimuskoulutukseen, ja tämä on esityksistämme tärkeämpi. Nyt oppisopimuskoulutuksen suurin este on se, ettei sopimusta voi purkaa, vaikka kaikki syyt työsuhteen purkamiseen olisivat olemassa. Työantajat pitävät riskiä liian suurena, kun on kyse huonoin arvosanoin peruskoulusta valmistuneesta, vailla työkokemusta olevasta nuoresta. Lue lisää

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 28.5.2013

24.5.2013 · Aihe Kaupunkisuunnittelu · 18 Kommenttia 

Listan voi lukea tästä

Kaupunkisuunnitteluviraston alustava toimintasuunnitelma vuosille 2014 – 2016, vuoden 2014 talousarvioehdotus ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2014 – 2016

(Pöydältä)

Viraston voimavarat koko ajan pienenevät. Voidaan tietysti kysyä, suunnitellaanko liian pikkutarkasti, mutta ei se nyt niinkään voi olla, että asuntojen rakentaminen (1,5 mrd €/vuosi) on kiinni siitä, onko varaa ostaa mustetta suunnittelijan kynään. Lähiöprojektin rahoittaminen on siirtynyt kiinteistövirastosta kaupunkisuunnitteluvirastoon, mutta rahat ovat unohtuneet kiinteistövirastoon. Lue lisää

Kaavoihin kangistuneet (2) Kaavojen hierarkia

24.5.2013 · Aihe Kaupunkisuunnittelu · 8 Kommenttia 

Kaavoitus menee periaatteessa rataa

maakuntakaava -> yleiskaava -> asemakaava -> tontiluovutussopimus

Nämä kaavatasot eivät toimi rationaalisesti niin, että saisimme hyvää yhdyskuntaa. Lue lisää

Kaavoihin kangistuneet (1) Kaavoituksen ongelmat ovat taloudellisen kasvun este

23.5.2013 · Aihe Kaupunkisuunnittelu · 25 Kommenttia 

Aion käydä läpi EVAn raporttia Kaavoihin kangistuneet, jossa suomitaan kaavoituksen nykyisiä ongelmia. Palastelen tämän lukuisiin pieniin kirjoituksiin. Aikaa tähän menee, sillä seuraavat viikot ovat muutoinkin työntäyteisiä. Lue lisää

Seuraava sivu »