Eduskuntatyö, Kaupunkisuunnittelu

Auto Singaporessa

Singaporessa on noin 90 autoa tuhatta asukasta kohden eli noin kolmannes Helsingin autotiheydestä ja neljännes koko Suomen autotiheydestä, mutta hehtaaria kohden paljon enemmän kuin Helsingissä, Suomesta nyt puhumattakaan. Verrattuna Hongkongiin autoja on asukasta kohden 50 % enemmän. Singapore on hyvin autoistunut kaupunki – tai siis liikenne vie paljon tilaa ja autoliikenteen sujuvuus syrjäyttää tavoitteena katutilan viihtyisyyden. Liikenne sujuu hyvin. Katuverkossa…

Jatka lukemista

Eduskuntatyö, Talouspolitiikka

Singaporen ja Suomen ero

Kun me sanoimme isännillemme, että ei tämä teidän verotuksenne täällä Singaporessa ihan matalaa olekaan, kun pelkästään sosiaaliturvatileille  menee jo 36 prosenttia palkasta, isännät vastasivat, ettei tämä ole veroa, kun raha menee omaksi hyväksi. Tällä saa kuitenkin ihan niitä samoja asioita, joita meillä saa maksamalla veroja. Tuo eläkeosuus vastaa aika hyvin suomalaista ansioeläkejärjestelmää. Terveystilin maksut ovat samaa luokkaa kuin on kunnallisverotuksessa…

Jatka lukemista

Eduskuntatyö, Talouspolitiikka

Singaporen henkilökohtaiset sosiaalitilit

Singaporessa on ollut henkilökohtaisiin sosiaaliturvatileihin perustuva pakollinen kolmikantaisesti hallittu sosiaaliturvajärjestelmä vuodesta 1955. Tähän alle 50-vuotiaiden bruttopalkasta tilitetään 36 % palkkasummasta, Rahasta 20 % kutsutaan työnantajan rahaksi ja 16 % työntekijän rahaksi, mutta maassa, jossa palkanmuodostus on käytännössä vapaata, tällä jaottelulla ei ole mitään merkitystä. (Ei sillä ole kyllä Suomessakaan.) Maksu on samansuuruinen 50 ikävuoteen asti, mutta pienenee sen jälkeen asteittain,…

Jatka lukemista

Eduskuntatyö, Talouspolitiikka

Kiinalaiset ottavat velkakriisinsä rennosti

Hongkongissa ja Singaporessa melkein kaikissa puheenvuoroissa sivuttiin jotenkin Kiinan sisäistä velkaongelmaa. Kiinan aluehallintoelinten ylivelkaantuminen on paljon pahempaa kuin euromaiden velkaongelmat, eikä kukaan oikein tiedä, miten asia ratkeaa. Mittavat luottotappiot ovat joka tapauksessa edessä, sillä monilla aluehallintoviranomaisilla ei ole mitään  mahdollisuutta selvitä veloistaan. Velkaongelma alkoi paisua, kun aluehallintoviranomaisia suorastaan rohkaistiin lainanottoon, jotta teollisuusmaiden velkakriisi ei toisi lamaa Kiinaan. Velaksi tehdyt infrainvestoinnit…

Jatka lukemista

Talouspolitiikka, _

Hongkongin ja Singaporen tulevaisuus

Hongkong ja Singapore ovat olleet suuria menestyjiä Aasiassa. Brittiläinen oikeusvaltio ja toimiva markkinatalous ovat taanneet investoijille suojan ja turvallisen ympäristön. Kun muu Aasia on ollut enemmän tai vähemmän kaoottisessa tilassa eikä oikeusjärjestelmä ole toiminut,  nämä kaksi kaupunkivaltiota ovat voineet kuoria kermaa. Länsimaiset yritykset ovat perustaneet Aasian toimistonsa usein jompaankumpaan näistä kaupungeista.

Eduskuntatyö, Talouspolitiikka

Kiinan kasvuvauhti

Aasian taloutta hallitsee kysymys, mitä tapahtuu Kiinan talouskasvulle. Se ei voi enää kasvaa vientivetoisesti, koska ostajamaat eivät voi velkaantua enempää. Siksi Kiinan vaihtotaseen ylijäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen on laskenut kahteen prosenttiin, mikä alkaa muuan maailman kannalta olla siedettävää. Vaihtotaseen alijäämä olisi vielä parempi, koska se purkaisi maailman velkaongelmia.

Eduskuntatyö

Kuplatalous nyt Aasiassa?

Verojaosto kuuli maanantaina IMF:n André Meieriä Kiinan ja Aasian talousnäkymistä. Luottoekspansion hyökyaallot ovat nyt Aasiassa. Taloudellisen katastrofin riski on pienentynyt, mutta kasvu lännessä on heikkoa. Työttömyyden kasvu Euroopassa muodostaa talouden tervehdyttämiselle poliittisen riskin, kun hallitukset eivät pysty viemään läpi välttämättömiä toimia.

Eduskuntatyö

Outo käytäntö Hongkongissa

Matkalla kohti Singaporea verojaosto on pysähtynyt pariksi päiväksi Hongkongiin ihmettelemään Aasian talouden tilaa. Ennen kuin raportoin siitä, yksi paikallinen erikoisuus. Hongkongissa liikehuoneistot vuokrataan betonivalmiina ilman väliseiniä. Vuokralainen rakentaa toimiston omalla kustannuksellaan loppuun. Kun vuokrasuhde päättyy, TOIMISTO PALAUTETAAN ENNALLEEN ja lattiat ja väliseinät puretaan. Hirvittävää haaskausta, mutta tällä lisätään vuokralaisten uskollisuutta. Toimitilan vaihtaminen on todella kallista.

Talouspolitiikka

Saksalainen, pohjoismainen vai perustuloon perustuva malli

(Kirjoitus on julkaistu kolumnina Savon Sanomissa) Amerikkalaisille talousoppineille, jopa liberaalille Paul Krugmanille, on mahdoton ymmärtää, miten eurooppalainen hyvinvointivaltio ylipäänsä voi toimia. Miksi kukaan menisi töihin, jos melkein saman saa sosiaaliturvana? Tämän täytyy heidän mukaansa johtaa siihen, että moni hakeutuu työttömäksi. Kun ensimmäisen kerran luin Krugmanin epäilyt, työttömyys oli Suomessa selvästi vähäisempää kuin Yhdysvalloissa. Sittemmin eurooppalainen malli on alkanut yskiä ja…

Jatka lukemista

Kaupunkisuunnittelu, _

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 16.4.2013

Olen ensi viikon valtiovarainvaliokunnan verojaoston kanssa tutustumassa Singaporen autoverotukseen.:J Lautakuntaan menee puolestani Mikko Särelä. Siksi sepustus on vähän kursorinen. Vuoden kaavoituksen arviointi Peräti 92 prosenttia asuntokaavoituksesta menee raidevyöhykkeelle. Tosin raiteet ovat vielä suurelta osin rakentamatta.