Auto Singaporessa

Singaporessa on noin 90 autoa tuhatta asukasta kohden eli noin kolmannes Helsingin autotiheydestä ja neljännes koko Suomen autotiheydestä, mutta hehtaaria kohden paljon enemmän kuin Helsingissä, Suomesta nyt puhumattakaan. Verrattuna Hongkongiin autoja on asukasta kohden 50 % enemmän. Singapore on hyvin autoistunut kaupunki – tai siis liikenne vie paljon tilaa ja autoliikenteen sujuvuus syrjäyttää tavoitteena katutilan viihtyisyyden.

Liikenne sujuu hyvin. Katuverkossa autojen keskinopeus on 28,5 kilometriä tunnissa ja moottoriteillä 62 km/h. Monessa kaupungissa katuverkossa keskinopeus on alle 10 km/h. Maapinta-alasta 14 % on varattu autoille, mikä on huomattavan paljon. Jalkakäytävät ovat leveitä, mikä tarkoittaa, että rakennusalaa on suhteessa vähemmän. Hongkongiin verrattuna liikenne on todella sujuvaa. Pääkadut ovat yleensä yksisuuntaisia ja kaistoja on viidestä seitsemään, minkä lisäksi kuvan kaltaisia moottoriteitä on runsaasti. Lue lisää

Singaporen ja Suomen ero

21.4.2013 · Aihe Eduskuntatyö, Talouspolitiikka · 18 Kommenttia 

Kun me sanoimme isännillemme, että ei tämä teidän verotuksenne täällä Singaporessa ihan matalaa olekaan, kun pelkästään sosiaaliturvatileille  menee jo 36 prosenttia palkasta, isännät vastasivat, ettei tämä ole veroa, kun raha menee omaksi hyväksi. Tällä saa kuitenkin ihan niitä samoja asioita, joita meillä saa maksamalla veroja. Tuo eläkeosuus vastaa aika hyvin suomalaista ansioeläkejärjestelmää.

Terveystilin maksut ovat samaa luokkaa kuin on kunnallisverotuksessa meillä se osuus, joka menee terveydenhuoltoon. Erona on oikeastaan vain se, että joka ei veroja maksa, joutuu turvautumaan sukulaistensa ymmärtäväisyyteen. Meihin verrattuna tämä on myös vähemmän solidaarista, koska yli 3 300 euroa menevästä palkan osasta ei makseta maksuja. Tämä tarkoittaa, että rikkaat rahoittavat suhteessa vähemmän köyhien terveydenhuoltoa. Toisaalta köyhimpien ja sairaimpien terveydenhuolto maksetaan kuitenkin verovaroista ja tähän rikkaatkin pääsevät osallistumaan. Lue lisää

Singaporen henkilökohtaiset sosiaalitilit

21.4.2013 · Aihe Eduskuntatyö, Talouspolitiikka · 7 Kommenttia 

Singaporessa on ollut henkilökohtaisiin sosiaaliturvatileihin perustuva pakollinen kolmikantaisesti hallittu sosiaaliturvajärjestelmä vuodesta 1955. Tähän alle 50-vuotiaiden bruttopalkasta tilitetään 36 % palkkasummasta, Rahasta 20 % kutsutaan työnantajan rahaksi ja 16 % työntekijän rahaksi, mutta maassa, jossa palkanmuodostus on käytännössä vapaata, tällä jaottelulla ei ole mitään merkitystä. (Ei sillä ole kyllä Suomessakaan.) Maksu on samansuuruinen 50 ikävuoteen asti, mutta pienenee sen jälkeen asteittain, millä halutaan tukea ikääntyneiden työllisyyttä. (Jotain tällaista ikäporrastusta taisimme esittää Juhana Vartiaisen kanssa eläkemaksuihin Suomessakin.) Lue lisää

Kiinalaiset ottavat velkakriisinsä rennosti

20.4.2013 · Aihe Eduskuntatyö, Talouspolitiikka · 42 Kommenttia 

Hongkongissa ja Singaporessa melkein kaikissa puheenvuoroissa sivuttiin jotenkin Kiinan sisäistä velkaongelmaa. Kiinan aluehallintoelinten ylivelkaantuminen on paljon pahempaa kuin euromaiden velkaongelmat, eikä kukaan oikein tiedä, miten asia ratkeaa. Mittavat luottotappiot ovat joka tapauksessa edessä, sillä monilla aluehallintoviranomaisilla ei ole mitään  mahdollisuutta selvitä veloistaan. Velkaongelma alkoi paisua, kun aluehallintoviranomaisia suorastaan rohkaistiin lainanottoon, jotta teollisuusmaiden velkakriisi ei toisi lamaa Kiinaan. Velaksi tehdyt infrainvestoinnit korvasivat viennin hiipumista.

Toisin kuin Eurooppa, Kiina ei ole pysäyttänyt taloudellista toimintaansa riidelläkseen siitä, kuka maksaa kenen velkoja. Siellä taidetaan ymmärtää, että taloudellisen toiminnan sabotointi keskinäisen riitelyn nimissä vahingoittaa jokaista. Lue lisää

Hongkongin ja Singaporen tulevaisuus

19.4.2013 · Aihe Talouspolitiikka, _ · 44 Kommenttia 

Hongkong ja Singapore ovat olleet suuria menestyjiä Aasiassa. Brittiläinen oikeusvaltio ja toimiva markkinatalous ovat taanneet investoijille suojan ja turvallisen ympäristön. Kun muu Aasia on ollut enemmän tai vähemmän kaoottisessa tilassa eikä oikeusjärjestelmä ole toiminut,  nämä kaksi kaupunkivaltiota ovat voineet kuoria kermaa. Länsimaiset yritykset ovat perustaneet Aasian toimistonsa usein jompaankumpaan näistä kaupungeista. Lue lisää

Kiinan kasvuvauhti

17.4.2013 · Aihe Eduskuntatyö, Talouspolitiikka · 16 Kommenttia 

Aasian taloutta hallitsee kysymys, mitä tapahtuu Kiinan talouskasvulle. Se ei voi enää kasvaa vientivetoisesti, koska ostajamaat eivät voi velkaantua enempää. Siksi Kiinan vaihtotaseen ylijäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen on laskenut kahteen prosenttiin, mikä alkaa muuan maailman kannalta olla siedettävää. Vaihtotaseen alijäämä olisi vielä parempi, koska se purkaisi maailman velkaongelmia. Lue lisää

Kuplatalous nyt Aasiassa?

16.4.2013 · Aihe Eduskuntatyö · 23 Kommenttia 

Verojaosto kuuli maanantaina IMF:n André Meieriä Kiinan ja Aasian talousnäkymistä. Luottoekspansion hyökyaallot ovat nyt Aasiassa.

Taloudellisen katastrofin riski on pienentynyt, mutta kasvu lännessä on heikkoa. Työttömyyden kasvu Euroopassa muodostaa talouden tervehdyttämiselle poliittisen riskin, kun hallitukset eivät pysty viemään läpi välttämättömiä toimia. Lue lisää

Outo käytäntö Hongkongissa

15.4.2013 · Aihe Eduskuntatyö · 18 Kommenttia 

Matkalla kohti Singaporea verojaosto on pysähtynyt pariksi päiväksi Hongkongiin ihmettelemään Aasian talouden tilaa. Ennen kuin raportoin siitä, yksi paikallinen erikoisuus.

Hongkongissa liikehuoneistot vuokrataan betonivalmiina ilman väliseiniä. Vuokralainen rakentaa toimiston omalla kustannuksellaan loppuun. Kun vuokrasuhde päättyy, TOIMISTO PALAUTETAAN ENNALLEEN ja lattiat ja väliseinät puretaan. Hirvittävää haaskausta, mutta tällä lisätään vuokralaisten uskollisuutta. Toimitilan vaihtaminen on todella kallista. Lue lisää

Saksalainen, pohjoismainen vai perustuloon perustuva malli

13.4.2013 · Aihe Talouspolitiikka · 87 Kommenttia 

(Kirjoitus on julkaistu kolumnina Savon Sanomissa)

Amerikkalaisille talousoppineille, jopa liberaalille Paul Krugmanille, on mahdoton ymmärtää, miten eurooppalainen hyvinvointivaltio ylipäänsä voi toimia. Miksi kukaan menisi töihin, jos melkein saman saa sosiaaliturvana? Tämän täytyy heidän mukaansa johtaa siihen, että moni hakeutuu työttömäksi.

Kun ensimmäisen kerran luin Krugmanin epäilyt, työttömyys oli Suomessa selvästi vähäisempää kuin Yhdysvalloissa. Sittemmin eurooppalainen malli on alkanut yskiä ja rakenteellinen työttömyys kasvaa – siis se osa työttömyydestä, joka ei poistu edes nousukauden aikana. Suomessa rakenteellinen työttömyys on kolminkertaistunut parissa vuosikymmenessä, mutta on vasta saavuttanut Yhdysvaltain tason. Lue lisää

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 16.4.2013

13.4.2013 · Aihe Kaupunkisuunnittelu, _ · 12 Kommenttia 

Olen ensi viikon valtiovarainvaliokunnan verojaoston kanssa tutustumassa Singaporen autoverotukseen.:J Lautakuntaan menee puolestani Mikko Särelä. Siksi sepustus on vähän kursorinen.

Vuoden kaavoituksen arviointi

Peräti 92 prosenttia asuntokaavoituksesta menee raidevyöhykkeelle. Tosin raiteet ovat vielä suurelta osin rakentamatta. Lue lisää

« Edellinen sivuSeuraava sivu »