Kaupunkisuunnittelu

Pois Via Baltican linjaus Mechelinkadulta!

Raskas liikenne pitää ohjata Mechelinkadulta Vuosaareen, jonne Jätkäsaareen (ja Katajanokalle) nyt tuleva rekkaliikenne Tallinnasta tulee ohjata.

Mechelinkadun asukkaat ovat syystä tyytymättömiä liikenneolojen kehityksestä kadullaan. Puut kaadetaan, asukaspysäköintipaikat menevät, ratikkapysäkki poistetaan ja pyörätie vie arvokasta tilaa.

Mechelinkadusta tehtiin aikanaan kaupunkisuunnittelulautakunnassa liikennesuunnitelma, jota ei viety asukkaiden kuultavaksi niin kuin kaavat, koska tämä ei ole ollut tapana. Asukkaita on kuultu vasta katupiirustusvaiheessa, mikä on auttamattomasti liian myöhään, koska liikennesuunnitelma sitoo katupiirustuksia. Toisaalta mieliä kuohuttanutta puiden uusimista ei tässä vaiheessa olisi osattu kertoa. Ne johtuvat siitä, että kun katua rakennetaan raskaammalle liikenteelle, sen alla oleva viemäri uusitaan. Ratikkakiskojen perustukset myös uusitaan ja tässä kaivamisessa menevät puiden juuret. Kumpikaan näistä ei johdu liikennesuunnitelmasta eikä niitä olisi liikennesuunnitelmasta kuultaessa kuulemisen yhteydessä osattu kertoa.

Toisin kuin väitetään, pyörätie ei vie pysäköintipaikkoja. Pysäköintipaikat menevät, kun kadun liikenteen ennustetaan kasvavan toisaalta Jätkäsaaren kasvavan asukasmäärän ja työpaikkojen takia sekä toisaalta, koska Via Baltica on linjattu Helsingissä Jätkäsaaren ja Mechelininkadun kautta.  Keskustatunnelikaan ei Mechelinkatua auttaisi, koska keskustatunneli menee aivan eri suuntaan kuin Mechelininkatu.

Ratikkapysäkin poistuminen oman oven edestä tietysti harmittaa. Kyse on ratikan nopeuttamisesta. Helsinginkadulta menee toinen pysäkki eikä tämä ehkä tähän lopu. Helsingin ratikat ovat toivottoman hitaita, ja yksi syy tähän on erittäin lyhyt pysäkkiväli. Kun pysäkkivälejä pidennetään, kävelyaika pysäkille kasvaa, mutta aika ratikassa lyhenee. Jälkimmäinen on määrällisesti selvästi merkittävämpi kuin edellinen, joten matkustajat saavat selvää aikasäästöä.

Mechelinkadulla on ollut erikoinen järjestely yöaikaan käytössä olevista asukaspysäköintipaikoista, joista autot on vietävä pois aamuseitsemään mennessä. Nyt katu muuttuu nelikaistaiseksi myös yöaikaan, joten nämä paikat menetetään.  Tästä syytettiin julkisuudessa pyörätiesuunnitelmaa, mutta pyörätiellä ei ole pysäköintipaikkojen kanssa mitään tekemistä. Ne menetetään kasvavalle autoliikenteelle.

Osittain Mechelinkadun liikennemäärien kasvulle ei voi mitään, mutta rekoille voi. Varustamojen kannalta on toki mukavaa saada käyttää samoja laivoja ihmisten ja tavaran kuljettamiseen ja vielä niin, että ihmiset pääsevät kätevästi Jätkäsaareen tai Katajanokalle. Harmi vaan, että rekkojenkin on tultava samaan satamaan. Järjestely on varustamoille edullinen, mutta väitän, että sen haitat asukkaille ja kantakaupungille ovat paljon suuremmat kuin hyödyt varustamoille. Laivaliikenne Helsingin ja Tallinnan välillä ei loppuisi, vaikka kaupunki ilmoittaisi varustamoille, että rekkoja kuljettavat laivat ovat tervetulleita vain Vuosaareen.

Näin pitää tehdä.

 

 

91 thoughts on “Pois Via Baltican linjaus Mechelinkadulta!

 1. “Kyse on ratikan nopeuttamisesta. Helsinginkadulta menee toinen pysäkki eikä tämä ehkä tähän lopu. Helsingin ratikat ovat toivottoman hitaita, ja yksi syy tähän on erittäin lyhyt pysäkkiväli. Kun pysäkkivälejä pidennetään, kävelyaika pysäkille kasvaa, mutta aika ratikassa lyhenee. Jälkimmäinen on määrällisesti selvästi merkittävämpi kuin edellinen, joten matkustajat saavat selvää aikasäästöä.”

  Eikö mukavuudella ole väliä? Minulle ainakin ratikka on mukavuuskulkuneuvo eikä nopeus ole tärkeintä. Esim. lastenvaunujen kansa arvostaa enemmän pysäkin lähisyyttä kuin nopeutta. Mutta saatan olla vähemmistössä – onko tästä dataa?

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 2. Wtf? Eikö koko Vuosaaren idea ollut se, että tavaraliikenne mereltä saadaan ohjattua keskustasta pois? Ai ei vai?
  Mechelininkatua(kin) tarvitaan Jätkäsaaren asukkaiden autoille, kun ei niitä parkkipaikattomia kaavoja sitten saatu aikaiseksi.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 3. Jos kiinnostaa ratikan nopeuttaminen Mechelininkadulla, niin tässä vois miettiä, miksi nuo vaatimattomat 3-4 autokaistaa pitää levittää vielä ratikkakiskoillekin: http://goo.gl/maps/0Ckh5

  On meinaan ruuhka-aikaan varsin tukkoinen, kun keskustaan menevät autot tukkii nuo ratikkakiskot ja ratikkaa nykii auto kerrallaan eteenpäin tuota alamäkeä. Pisin aika, minkä kellotin, oli suunnilleen viitisen minuuttia Marian sairaalalta tuonne Porkkalankadun risteykseen…

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 4. Osmon teksti on mielenkiintoista luettavaa sellaiselle, jolla ei ole kokemusta kaupungin päätöksenteossa. Mechelininkadun asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien suhteen on varmasti aivan keskeinen ongelma, että he eivät ole päässeet lausumaan näkemyksiään liikennesuunnitelmasta. Siinähän nimittäin on jo hyvin pitkälle päätetty ne edellytykset, joiden puitteissa kadun kunnostusohjelmaa lähdetään toteuttamaan. Liikennesuunnitelman lähtöolettama on ennuste liikenteen kasvusta Helsingin uusien asuinalueiden rakentamisen seurauksena. Tähän todelliseen tai kuviteltuun ruuhkaongelmaan halutaan varautua. Tästä seuraa oikeastaan itsestään selvästi, että Mechelininkadulla tulee kysymykseen ainoastaan kaksikaistainen (yhteen suuntaan) vaihtoehto, joka haluttaisiin toteuttaa myös iltaisin ja öisin. Kun tämä on jo käytännössä päätetty, ei ole erityisen mielekästä pohtia esimerkiksi tavanomaista asukaspysäköintiä, autoista vapaita jalkakäytäviä tai ylipäätään kadun viihtyisyyden kasvattamista liikennemääriä pienentämällä.

  Mechelininkadun pysäköintipaikoista Osmo toteaa, että “[n]e menetetään kasvavalle autoliikenteelle”. Samoin Osmo toteaa, että “[o]sittain Mechelininkadun liikennemäärien kasvulle ei voi mitään, mutta rekoille voi.” Osmokin siis lähtee ilmeisesti siitä, että Mechelininkadulla tulee väistämättä tapahtumaan liikennemäärän kasvu, joka edellyttää Mechelininkadun kaksikaistaisuutta myös jatkossa. Liikennemäärien suhteen olisi mielenkiintoista tietää, kuinka luotettavasti tulevaa kehitystä kyetään arvioimaan. Helsingin asukasluku on käsittääkseni ollut jo pitemmän aikaa kasvussa. Samoin Helsinkiin on vuosien varrella tullut useita uusia asuinalueita. Tästä huolimatta Helsingin niemen rajan ylittävä liikenne on jo pitkään pysynyt miltei samana. (http://www.hel2.fi/ksv/julkaisut/los_2012-1.pdf, ks. kuvio 4.). Tämän lisäksi autoliikenne on Helsingissä objektiivisesti arvioituna sujuvaa. (http://wheelmedia.fi/press/2012/07/10/helsingissa-ei-ruuhkista-ole-tietoakaan/). Tämä viittaisi siihen, että tulevaisuudessa tapahtuva liikennemäärien kasvu ei ehkä olisikaan niin suurta, kuin nyt arvioidaan. Samoin voidaan ehkä ajatella myös niin, että Helsingin liikenteellä on jopa varaa hieman ruuhkaantua ilman erityisen dramaattista seurausta liikenteen sujuvuudelle. Kaiken kaikkiaan ei voikaan välttyä ajatukselta, että meillä sittenkin saattaa vielä olla vaihtoehtoja. Tämä toki sillä edellytyksellä, ettei asiasta ole jo tehty poliittista sopimusta joidenkin puolueiden kesken. Siinä tapauksessahan peli on tietysti selvä, ja jäljellä on vain tehdyn päätöksen perustelu sopivaksi katsotuilla argumenteilla.

  Jos Mechelininkatua ja muita vastaavia väyliä tarkasteltaisiin vain kantakaupungissa asuvien helsinkiläisten näkökulmasta, niin suosituimman liikenneratkaisun voisi kuvitella olevan selvä. Kaduilla olisi yksi kaista, jonka lisäksi olisi kaista pysäköintiä varten. Tähän mahtuisi mukaan pyöräkaista. Lienee kuitenkin niin, että Helsingin liikennettä suunnittelevat asiantuntijat eivät joko voi tai halua nähdä tilannetta näin. Heidän näkökulmansa on laajempi, he todennäköisesti mieltävät itsensä osaksi laajempaa kokonaisuutta (pääkaupunkiseutu tms.), jonka liikenteen sujuvuus on heidän vastuullaan. Kaistan poistaminen Mechelininkadulta olisi tässä katsannossa itsestään selvästi negatiivinen toimenpide. Se olisi muutos huonompaan suuntaan, kun asiaa tarkastellaan laajemmasta, ja nimenomaan autoliikenteen sujuvuutta korostavasta näkökulmasta. Mechelininkadun ongelma lieneekin pitkälti siinä, ettei sitä ole tarkoituskaan ratkaista ainoastaan kadun asukkaiden, tai edes helsinkiläisten etua silmällä pitäen.

  Jossain vaiheessa olisikin ehkä paikallaan käydä periaatteellinen keskustelu siitä, kenen ehdoilla päätöksiä Helsingissä loppujen lopuksi tehdään. Kenen ehdoilla esimerkiksi ratkaistaan kysymys katutilan jakamisesta eri intressiryhmien kesken? Keiden etua silmällä pitäen ratkaistaan kysymys autoille, pyöräilijöille ja kävelijöille annettavan tilan jakamisesta? Pyritäänkö liikenneratkaisulla palvelemaan ensisijassa helsinkiläisten etua, vai onko maan pääkaupungilla esimerkiksi jonkinlainen laajempi liikenteellinen palvelutavoite, joka ei välttämättä aina palvele Helsingissä asuvien ihmisten tarpeita? Haluttaessa voidaan lähteä siitä, että Helsingissä nimenomaan autoliikenteen sujuvuus jalkakäytäväpysäköinteineen on ykkösprioriteetti esimerkiksi siksi, että se palvelee koko pääkaupunkiseudun asukkaiden etua. Tämä pitäisi kuitenkin rehellisesti ilmaista kaupunkilaisille, jotta heille ei muodostuisi virheellistä käsitystä niistä reunaehdoista, joilla päätöksiä kaupunkiympäristöstä tehdään.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 5. Ei Mechelininkadulla ole rekkoja, voi vaikka mennä katsomaan. Niitä kaistoja tarvitaan Jätkäsaarelaisten yksityisautoille. Myös tilastoista asia selviää.

  Tällainen lauttaliikenteen siirtämisen vaatiminen on näennäistä puuhastelua.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 6. Osmo on siis siirtämässä Tallinnan lautat (ja ilmeisesti sitten myös ruotsinlaivat, sillä nekin kuljettavat rekkoja) Vuosaareen.

  Tämähän tarkoittaa sitten nykymuotoisen matkustajalaivaliikenteen loppumista Helsingistä. Laivaliikenne ei kannata pelkkien matkustajatulojen varassa, vaan rahdin kuljettaminen on matkustajalaivojen elinehto. Mikäli rahdin kuljettaminen muualle kuin Vuosaareen kielletään, myös matkustajalaivaliikenne suurimmaksi osaksi loppuu, sillä yksittäisen matkalipun hinta nousisi huomattavan korkeaksi, mikä puolestaan merkittävästi vähentäisi virolaisten repputyöläisten matkustusta Suomenlahden yli sekä suomalaista ostosturismia Tallinnaan, mikä tarkoittaa päivämatkustajalaivojen matkustajamäärille romahdusta. Ja kun rahtiakaan nimenomaisesti ei saisi enää kuljettaa, niin se on sitten liikenteen loppu saman tien.

  Jos autolautat oikeasti halutaan Vuosaareen, on Vuosaareen ensin rakennettava niille sopivat matkustajaterminaalit, nykyinen Saksan liikennettä hoitava Hansaterminaali on auttamatta liian pieni ruotsinlaivoille ja tallinnanlautoille eikä siinä edes ole matkustajasiltoja vaan matkustajat kuljetetaan terminaalista laivoihin busseilla. Tällainen bussikuljetussysteemi vaikkapa ruotsinlaivan kohdalla olisi täysin järjetön. Lisäksi Vuosaareen sataman julkisen liikenteen yhteyksiä olisi parannettava, tällä hetkellä satama on täysin bussiliikenteen varassa, mutta Vuosaareen metro on toki jatkettavissa huoltoraidetta pitkin satamaan saakka. Eli siitä vain laskeskelemaan, mitä maksavat uudet terminaalit ja metron jatke…

  Sinänsä toki on mielestäni Osmolta rohkeaa ehdottaa kokonaisen merkittävän elinkeinon lakkauttamista Helsingistä.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 7. Muuten hyvä idea, mutta miksi jättää siirto puolitiehen? Siirretään koko Tallinnan-liikennettä Vuosaareen. Ode nostaa rekat tässä tikunnokkaan, mutta laivojen muu ajoneuvoliikenne, kuten bussilastit sisä-Suomesta ja virolaisten keikkatyöläisten pakut jäisivät kuitenkin edelleen pörräämään Jätkäsaareen. Toteuttamalla yleiskaavan mukainen metron jatke Vuosaaren satamaan voitaisiin koko ropax-lauttaliikenne siirtää pois Jätkäsaaresta, ja Mechelininkadun umpisolmu ratkeaisi. Metro tarjoaisi vajaan 30 minuutin matka-ajan Rautatientorille (vastaava kuin matka lentokentältä tulevalla Kehäradalla). Muualle Suomeen suuntautuva ajoneuvoliikenne kulkisi Kehä III:n kautta suoraan ulosmenoväylille. Myös henkilöjunaliityntää Keravan kautta pääradalle satamarataa pitkin sietäisi tutkia.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 8. Kyse on tosiaan yksityisautoilun tarkoitushakuisesta lisäämisestä kantakaupungissa. Mechelininkadun asukkaat eivät ole huolissaan pyörätiestä, eikä varmastikaan ratikkapysäkkien siirtymisestä. Kyse on tavoitteesta luoda Mechelininkadusta neljäkaistainen moottoritie kaupungin halki sekä kannustaa jätkänsaarelaisia sekä viabalticalaisia ajelemaan kantakaupungin läpi. Vihreiden tulisi ottaa kantaa suunnitelmiin, joilla hyvin alkanut yksityisautoilun vähentäminen Helsingissä aiotaa pikku hiljaa kuopata.

  Pysäköinnin rooli asiassa on hillitä nelikaistaisen moottorien käyttöä ilta- ja yöaikaan tarpeettomaan yksityisautoiluun. Kaippa asukaspysäköintipaikat löytyvät jostakin. Olennaista tässä olisi kohtuullistaa liikennettä pysköimällä yksityisautot ilta- ja yöaikaan toiselle kaistalle.

  Töölöläiset ovat varmasti Helsingin eniten pyöräilevää kansaa, joten pyörätiet ovat varmasti tervetulleita myös Mechelininkadulle, mikäli kohtuuttomat liikennemäärät ja tilannenopeudet saadaan kuntoon. Pyöräilijöillä pitää olla turvallista ajaa ajoradan reunassa olevaa pyörätietä.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 9. kuhlmey: Eikö koko Vuosaaren idea ollut se, että tavaraliikenne mereltä saadaan ohjattua keskustasta pois?

  Vuosaareen kulkee vuorokaudessa monia tuhansia kuorma-autoja, Länsisatamasta ja Katajanokalta lähtee kummastakin muutama laiva päivässä, joista jokainen vetää 50-60 kuorma-autoa. Ne tuhannet siirtyivät.

  Keijo Mattinen: Tästä huolimatta Helsingin niemen rajan ylittävä liikenne on jo pitkään pysynyt miltei samana.

  Kantakaupungin työpaikkojen ja asuntojen määrä ei ole tainnut pahemmin kasvaa. Nyt on tulossa Jätkäsaari yms. joihin ja joista pitää asukkaiden päästä töihin ja kotiin, joten liikenne lisääntyy väistämättä. Liikennemuotoon voi yrittää vaikuttaa.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 10. Keijo Mattinen: Kaistan poistaminen Mechelininkadulta olisi tässä katsannossa itsestään selvästi negatiivinen toimenpide. Se olisi muutos huonompaan suuntaan, kun asiaa tarkastellaan laajemmasta, ja nimenomaan autoliikenteen sujuvuutta korostavasta näkökulmasta. Mechelininkadun ongelma lieneekin pitkälti siinä, ettei sitä ole tarkoituskaan ratkaista ainoastaan kadun asukkaiden, tai edes helsinkiläisten etua silmällä pitäen.

  Se on aivan selvää, että Mechelininkadun tilannetta ei ratkaista alueen asukkaiden edun mukaisesti. Asukkaille parasta olisi tehdä isot asukasparkit ja tiukasti valvottu läpiajokielto kadulle mahdollisimman pitkälle matkalle. Lisäksi sporapysäkkejä pitäisi olla 200 metrin välein, max.

  Liikennemäärällisesti Mechelininkadun kadunvarsipysäköinnin vähentäminen ei ilmeisesti lisäisi ruuhka-ajan liikennemääriä, koska katu taitaa jo nyt olla täynnä. Eikä se ilmeisesti lisäisi hiljaisen ajan liikennettä, koska hiljaiseen aikaan liikenne soljuu vauhdilla yhtäkin kaistaa pitkin. Tällä logiikalla liikennemäärien lisääntyminen tapahtuisi lähinnä ruuhka-aikojen ympärillä.

  Ympäristön ja viihtyisyyden kannalta liikenteen lisääntyminen on yksiselitteisesti huono asia. Viihtyisyyden osalta hintalappu löytyy asuntojen hinnoista. Ympäristön osalta tilanne on kimurantimpi, mutta ehkä siinäkin voi pääosin tukeutua siihen, että henkilöautot maksavat kohtuullisesti kaukopäästöistään ja lähipäästöt (pöly, hiukkaset, melu) näkyvät asuntojen hinnoissa.

  Paikalliset kivijalkamyymälät lienevät häviäjien puolella paikoituksen hävitessä. Tätä voisi yrittää mitata liikkeiden liiketuloksella, mutta toki siihenkin vaikuttaa moni muu tekijä. Erityisesti Mechelininkadulla tilanne on kimurantti, koska ei siihen nytkään kai autoaan hyvään liikeaikaan saa laittaa.

  Voittajien joukko on huomattavasti vaikeammin rajattavissa. Noin periaatteessa liikenteen lisääntyminen on hyvästä taloudelle yleensä, koska silloin suurempi joukko ihmisiä tavoittaa toisensa. (Tätä ei pidä sotkea siihen, että suunnittelun pitäisi huolehtia sellainen yhdyskuntarakenne, jossa tarvitsee liikkua vähän.)

  Voittajia eivät mitenkään välttämättä ole kadun nykyiset käyttäjät, koska lisääntynyt kapasiteetti menee ihan yhtä tukkoon. Voittajia eivät välttämättä ole myöskään vaihtoehtoisten reittien nykyiset käyttäjät, koska lisääntynyt kapasiteetti lisää liikennettä.

  Kompetenssini ei riitä sen arviointiin, onko hanke ylipäätään perusteltavissa yleisellä edulla. On hyvin mahdollista, että jokin vaihtoehtoinen toteutustapa olisi parempi, tai että nykytilanne on paras vaihtoehto. Olennaista on kuitenkin se, että tällaisissa hankkeissa voittaja on “yhteiskunta”, häviäjät hyvin fokusoituja ryhmiä.

  Tätä taustaa vasten on ihan ymmärrettävää, että asukkaiden mielipiteelle ei voida antaa kovin suurta painoarvoa. Sen sijaan asiasta informointi ja detaljien saaminen järkevästi olisi kyllä kovinkin paikallaan. Eikä ehkä olisi pahasta analysoida häviäjien kokemia haittoja vs. yhteiskunnallista hyötyä vähän laajemminkin.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 11. Grejus:
  Ei Mechelininkadulla ole rekkoja, voi vaikka mennä katsomaan. Niitä kaistoja tarvitaan Jätkäsaarelaisten yksityisautoille. Myös tilastoista asia selviää.

  Tällainen lauttaliikenteen siirtämisen vaatiminen on näennäistä puuhastelua.

  Ihan silmämääräisenä havaintona tuntuisi siltä, että laivojen tulo- ja lähtöajat aiheuttavat selvää ruuhkautumista Mechelininkadulla nimenomaan suurten henkilöautomäärien vuoksi. Kokonaisliikennemäärät eivät tuosta ole mahdottomia, mutta hetkellisyyden vuoksi ne näyttäisivät saavan nurkkakunnan paikat jumiin.

  Jätkäsaari on tältäkin kannalta surkea, koska sinne ei pääse muuta kuin katuverkon kautta. Tietysti katuverkkoa on yritetty muuttaa asvalttihehtaareiksi Ruoholahden tyvessä, mutta jälki on aika hurjaa.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 12. Lienee yllätys monelle, mutta jos jokaiselle Jätkäsaaren asunnolle pitää rakentaa parkkipaikka, niin jotain kautta autot sinne Jätkäsaaren parkkipaikoille kulkevat.

  Helsingin liikenne- ja kaupunkisuunnittelu on kaikessa skitsofreenisuudessaan jopa koomista.

  Ensin suunnitellaan uudet alueet ja väylät kasvavalle autoliikenteelle. Sen jälkeen ihmetellään, että mitä tämän kasvavan autoliikenteen kanssa tehdään. Kafkamaista huumoria tuo hienoin korulausein koristeltu strategia kevyen ja julkisen liikenteen lisäämiseksi.

  Henkilöautoliikennettä ei vähennetä sen edellytyksiä parantamalla. Henkilöautoilu ei myöskään (enää) ole yleisen vaurastumisen kanssa käsi kädessä kasvava ikiliikkuja.

  http://www.economist.com/node/21563280
  http://en.wikipedia.org/wiki/Peak_car

  Jos taas autoilua ei edes aiota vähentää, tulee rehellisesti kertoa mitä se tarkoittaa liikenteen haittojen ja infran kustannusten kannalta.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 13. Helsingin suunnittelun strategiseksi linjaukseksi olisi “jossain” / “joskus” pitänyt ottaa, että asuntoalueiden läpiajoliikennettä ei lisätä vaan vähennetään erityisesti kantakaupungin katuverkossa. Liikenne ohjataan Länsiväylää pitkin jne. mutta olennaisin keino on tietysti kulkumuotojakaumaan vaikuttaminen lisäämällä pyöräilyn ja raideliikenteen sujuvuutta, verkostoa jne.
  Mielestäni Mechelininkadun yöpysäköinti oli epäonnistunut ratkaisu, koska kadulla ajaessa oli välillä vaikea hahmottaa onko auto pysäköity vai liikkuuko se. Lisäksi autoja jäi aika usein siirtämättä myös päiväsaikaan, joten jokainen voi kuvitella seuraukset. Onneksi tarvitsin Mechelininkatua hyvin harvoin mutta silloinkin nämä ilmiöt tulivat esille.
  Ne puut kylllä harmittavat, sillä yksi kantakaupungin puu vastaa karkeasti arvioiden 100 hehtaaria yhtä vanhaa metsää muualla.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 14. Osmo: “Laivaliikenne Helsingin ja Tallinnan välillä ei loppuisi, vaikka kaupunki ilmoittaisi varustamoille, että rekkoja kuljettavat laivat ovat tervetulleita vain Vuosaareen.”

  Jätkäsaareen pääsee kyllä muualta kuin keskustan kautta – rekat (jos niitä yleensä keskustassa on) voidaan panna kiertämään vaikka Kehä III:n kautta.

  Ja pitäisikö siis myös henkilö- ja matkailuautot ja moottoripyörät siirtää Vuosaareen. Ei!

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 15. a_l:

  Helsingin liikenne- ja kaupunkisuunnittelu on kaikessa skitsofreenisuudessaan jopa koomista.

  —-

  Jos taas autoilua ei edes aiota vähentää, tulee rehellisesti kertoa mitä se tarkoittaa liikenteen haittojen ja infran kustannusten kannalta.

  Eiköhän liikennesuunnittelu ole vain oppinut Smith-Polvisen virheestä ja tuo nykyään kaikki liikennesuunnitelmat julki tipoittain. Tällä tavoin valtuutetut eivät ymmärrä mitä ovat kulloinkin oikeasti päättämässä, ja päästään parhaaseen lopputulokseen.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 16. Tuosta jos ottaisi satamat pois Etelä- ja Länsisatamasta, niin tulisi runsaasti tilaa paitsi lehmuksille, niin myös asuntorakentamiselle ja muulle sellaiselle, joka olisi enemmän omiaan esimerkiksi valtionjohdon residenssin vieressä, kuin mitä nykyinen rekkaralli parkkipaikoin. Kaupungin taloudellinen hyötykin olisi mittava, varsinkin jos Eteläsataman alueen pystyisi rakentamaan oikeasti ihmisten käyttöön. Jätkäsaaren kohtalo harmittaa yhä. Jotkut valtuutetut tässä ihmettelivät, että miksi autoliikenne kasvaisi, kun on rakenteilla kantakaupungin lisäystä. Ei ehkä kannattaisi sitten äänestää taloudellisia kannusteita aktiiviautoilijoille muuttaa kantakaupungin keskelle. Ensin liikennepommeista valmistuu tuo poliittisen voitelun Kannelmäen kermakakku, sitten tuo Jätkäsaaren ikuisen jonon manifesti.

  Ilmeisesti Vuosaaressa olisi tilaa, ja nyt se on jo otettu ihmiskunnan käyttöön, niin miksi ei sitten sirtäisi koko roskaa sinne metron päähän. Eteläsatamaanhan hulluteltiin tuossa kilpailuhankkeessa kaikennäköistä, ja satama-altaan rantamuurikin pitää kuitenkin korottaa, kun se maailmanhallitus antaa odottaa itseään. Itse näkisin mieluummin fiksunnäköisten kerrostalojen kiertävän rantaa, kuin kerrostaloja korkeampien ryyppylauttojen kellumista peittäen koko ranta-alueen. Millään muulla keinoin ei tuo alue edes herää henkiin, kuin viemällä laivat muualle ja avaamalla koko ranta-alueen ihmisille. Ihmettelen, jos kaupungin isillä ei ole tätä näkemystä, koska laivaliikenteen siirto ei vie tuloja, jos liikenne Vuosaaresta toimii, mutta nykytilanne haukkaa valtavasti tuottoisaa tonttimaata, ja pilaa kaupunkielämystä niin turisteilta kuin itse kaupunkilaisilta. Oikeastaan tarvitsisi tehdä vain yksi onnistunut havainnekuva tuosta muutoksesta, ja kaikki tajuaisivat nykytilanteen surkeuden. Tuossa taannoisessa kilpailussa taso ei vain oikein riittänyt. Pikkuporvarille tulisi taas uutta tarjontaa kaupunkiasumisesta, ja Kauppahalli-parka saisi ansaitsemansa ympäristön parkkipaikan sijasta, ja sen kauppiaat asiakasvirtoja.

  Tuota saastuttamistakin mieluummin harrastettaisiin siellä Vuosaaren kentillä. Rikilläkin sotkettaisiin mieluummin sitten suoraan stratosfääri kuin satama-alueet.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 17. Rekoilla on suora pääsy Vuosaaresta kehä3:lle ja sitä kautta ulosmenoväylille. Rekoilla ei liene tarvetta koukkia Länsisatamasta länsiväylälle josta pääsisi kehä 3 kautta ulosmeneville väylille. Metrolla Vuosaaren satamasta kulkisi muutamassa minuutissa Itikseen ja 15min lisää niin olisi rautatieasemalla. Ei vaativa rasti autolauttaristeilijälle. Katajanokka ja Länsisatama säilyttävät edelleen paikkansa mutta kevyelle kuljetukselle. Itse näkisin että tässä siirrossa ei olisi kuin voittajia. Ainostaan espoolainen autoilija jonka viikonloppumökki on Pärnussa joutuisi ajamaan hieman pidempään kotimaassa hyvää tietä pitkin. Jos on tarve ajella puolitoistatuntia Viron kapeaa maantietä niin eiköhän sitten ole varaa ajella myös 30min kotimaassa. Vuosaaresta lähtee myös junarata suoraan maakuntaan ja jatkossa pian lentokentälle. Mitä nopeammin tämä ohjaus tehtäisiin niin sen nopeammin myös raskaan liikenteen ongelmat pienenisivät huomattavasti kaupungin kapeilla kaduilla.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 18. ristiin-rastiin:
  Kantakaupungin työpaikkojen ja asuntojen määrä ei ole tainnut pahemmin kasvaa. Nyt on tulossa Jätkäsaari yms. joihin ja joista pitää asukkaiden päästä töihin ja kotiin, joten liikenne lisääntyy väistämättä. Liikennemuotoon voi yrittää vaikuttaa.

  Eikös esimerkiksi Ruoholahden rakentaminen lisännyt kantakaupungin työpaikkoja ja asuntoja?

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 19. Mikään ei olisi hienompaa ja järkevämpää kuin autoja kuljettavien laivojen siirto Vuosaareen kaikkialta Helsingin niemeltä. Linda linen laivat ja muut samanlaiset alukset voi jättää nykyisiin satamiinsa, mutta kaikki autolautat tulee siirtää pois. Tästä hyötyisivät helsinkiläiset vähenevän liikenteen vuoksi ja muualta Suomesta tulevat pääsisivät laivalle joustavasti ilman liikenneruuhkissa jonottamista. Laivayhtiöt tietysti parkuisivat, että tulee maailmanloppu tai ainakin hirveä työttömyys.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 20. Mechelininkadun liikennesuunnitelmat olivat esillä ja kommentoitavana aikanaan. Laiturilla järjestettiin myös esittelytilaisuus noin kolme vuotta sitten. Myös Kaupsu-messuilla (v.2010) oli kaikki piirrustukset esillä. Ihmiset eivät silloin olleet juurikaan kiinnostuneita suunnitelmista ja lähidemokratiasta ei puhunut kukaan. Vasta nyt on tullut muotiin kansalaisvaikuttaminen ja yhteisen tilan haltuunotto erilaisineen tapahtumineen.

  Entä Olympiaterminaalin rekkaliikenne? E75 jyrää Pressanlinnan editse ja jokainen laivalle tuleva tai lähtevä rekka ajaa siitä. Toisin kuin Mechelininkadulla, jossa yli 12 metriset ovat pakotettuja käyttämään Länsiväylää ja kehää.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 21. Markku af Heurlin:
  Via Baltica lienee syytä ohjata – nimenomaan Via Baltican käyttäjien edun takia – Kehä I:n kautta.

  Kehä 1 odottaa tiivistä asemarakentamista, pikaratikkaa, asuntoja ja tarvetta vastaavia hyviä liityntäparkkeja. Vuosaaren satamasta on suora yhteys kehä 3:lle josta taas ulosmenoväylille. Laivayhtiöitä se palvelee siten paremmin että rahti on vaihdettavissa nopeammin kun liikenne ei seiso laivan edessä.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 22. Seppo Nurmi:
  Mikään ei olisi hienompaa ja järkevämpää kuin autoja kuljettavien laivojen siirto Vuosaareen kaikkialta Helsingin niemeltä. Linda linen laivat ja muut samanlaiset alukset voi jättää nykyisiin satamiinsa, mutta kaikki autolautat tulee siirtää pois.Tästä hyötyisivät helsinkiläiset vähenevän liikenteen vuoksi ja muualta Suomesta tulevat pääsisivät laivalle joustavasti ilman liikenneruuhkissa jonottamista. Laivayhtiöt tietysti parkuisivat, että tulee maailmanloppu tai ainakin hirveä työttömyys.

  Laivayhtiöt hurraisivat koska rahti vaihtaisi paikkaa sulavasti eivätkä seisoisi siinä laivan edessä tukoksena.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 23. Kutoja: Eiköhän liikennesuunnittelu ole vain oppinut Smith-Polvisen virheestä ja tuo nykyään kaikki liikennesuunnitelmat julki tipoittain. Tällä tavoin valtuutetut eivät ymmärrä mitä ovat kulloinkin oikeasti päättämässä, ja päästään parhaaseen lopputulokseen.

  Kuten useimmat hyvät salaliitot, tämäkin vaan sotkeutuu omaan näppäryyteensä. Esimerkiksi tehdään ensin parkkihallit, mutta rahat loppuu kun pitäisi vetää niihin autotunneli, ja sitten ihmetellään.

  Ei tätä kokonaisuutta oikeasti johda kukaan, ja mä sanoisin että pääsyy tähän on että rahoituksellisesti ja liikenteellisesti semmoista skenaariota ei olekaan jossa autoilua ei joko rajoiteta tai se ei rajoita itseään. Mikä ei poliittisesti käy. Tai no on, lopetetaan talojen rakentaminen, mutta kun sitä nyt ei ainakaan kannata kukaan.

  Kun se mikä on poliittisesti mahdollista ei ole fyysisesti mahdollista, ja se mitä pitäisi tehdä ei ole poliittisesti mahdollista, niin se on sitten tämmöistä sekoilua.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 24. – Helsinki rakensi kalliin Vuosaaren sataman, jossa ei ole mitään edellytyksiä palvella matkustajia. Vihreät päättivät
  – Rikkidirektiivi tulee siirtämään liikenteen kumipyörille. Vihreät päättivät
  – Polttoaineen hinta nousee rikkidirektiivin myötä pilviin, ei ole edelletyksiä erillisiin rahtilaivoihin.
  – Lännessä ja Skattalla ei tykätä autoista, mutta Vuosaaressa ei tykätä matkustajista.
  – Rahti ja matkustajat nyt on vain halvempaa kaikille kuljettaa samalla lautalla.

  ELI VIHREÄ SUSI TULI

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

  1. Mille

   Vihreät olisivat halunneet Vuosaaren sataman Porkkalanniemeen, johon sitä esittivät myös jokseenkin kaikki logistiikan asiantuntijat. Nyt kun tavaraliikenne onkin paljolti Tallinnan liikennettä, Porkkalanniemi olisi ollut paljon parempi.

   Vihreiden (Satu Hassin) osuus rikkidirektiivistä oli Imon sopimuksen määräysten kiristäminen VÄLIMERELLÄ. itämeren osalta direktiivi ei tuonut mitään lisämääräyksiä, vaan siihen oli ministeri Vehviläisen johdolla sitouduttu jo IMOn sopimuksessa.

     (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 25. Helsingin ratikat ovat toivottoman hitaita, ja yksi syy tähän on erittäin lyhyt pysäkkiväli.

  Se on ehkä yksi syy, muttei kyllä merkittävin, ja kaiken lisäksi vielä kaksipiippuinen juttu kokonaismatka-ajan kannalta.

  Oleellisempaa olisi ensinnäkin saada liikennevaloetuudet kunnolla toimimaan. Vilkkuva ledi liikennevalotolpassa ei paljon mieltä lämmitä, jos ratikan pitää pysähtyä sitä ihmettelemään. Ja aivan ehdottomasti ratikkareiteiltä pitäisi saada pois jalankulkuvalot, joihin ratikat pysähtyvät, vaikka ketään ei näy mailla halmeilla. Kuinka kauan niitä varova-valoja oikein aiotaan testata?

  Lisäksi sekakaistoista on pakko päästä eroon ruuhkaisilla osuuksilla. Tuntuu aika näennäiseltä toimenpiteeltä tämäkin pysäkkien justeeraaminen, kun kohteen molemmin puolin (Caloniuksenkatu, Meklun alkupää) seisotaan autojonon seassa, eikä näiden pullonkaulojen korjaamiseksi ole ilmeisesti suunnitteilla mitään.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 26. a_l:
  Jos taas autoilua ei edes aiota vähentää, tulee rehellisesti kertoa mitä se tarkoittaa liikenteen haittojen ja infran kustannusten kannalta.

  Tämä ei ole autopuolueen tapa toimia. Sen sijaan palkataan uusi mainostoimisto vääntelemään sanoja.

  Kun asia itseä ei mitenkään kosketa, on suorastaan nautinnollista seurata, miten autopuolue toisaalta vaatii maksimaalisen määrän autopaikkoja satama-alueiden uusiin asuntoihin ja sitten samalla koittaa pitää töölöläiset äänestäjänsä uskollisina alammaisina, vaikka läpiajoliikenne heidän ikkunoidensa alla väistämättä kasvaa.

  Keskustatunnelia toki taas yrittivät. Harmi ettei se tässä auta, kun suunta on väärä. No, ei äänestäjät sitä onneksi tajua, muistavat vaan, mikä puolue tunnelinkin taas torppasi.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 27. Oleellisempaa olisi ensinnäkin saada liikennevaloetuudet kunnolla toimimaan. Vilkkuva ledi liikennevalotolpassa ei paljon mieltä lämmitä, jos ratikan pitää pysähtyä sitä ihmettelemään. Ja aivan ehdottomasti ratikkareiteiltä pitäisi saada pois jalankulkuvalot, joihin ratikat pysähtyvät, vaikka ketään ei näy mailla halmeilla. Kuinka kauan niitä varova-valoja oikein aiotaan testata?

  Joukkoliikenteen (myös raitiovaunujen) kulkua nopeuttaisi se, että edes turhat ruuhkat saataisiin pois kaduilta. Helsingissä liikenne tukitaan ajamalla autot risteykseen, vaikka on ilmiselvää, että katu ei vedä ja auto jää tukkimaan muidenkin kulun. Tällaisia paikkoja omalla työmatkallani on esimerkiksi Hämeentien ja Sturenkadun risteys.

  Toinen suhteellisen yleinen tapa tukkia kadut on pysäköinti typerään paikkaan. Sörnäisissä on keskustan suunnan kaistat usein onnistuttu tukkimaan pysäköimällä Kurvin keskustan suunnan pysäkille (tai useimmiten jalkakäytävälle). Kun bussit eivät pääse purkamaan matkustajia, ne jäävät odottamaan pysäkin vapautumista ja tukkivat molemmat ajokaistat ja pahimmillaan myös viereisen risteyksen raitiovaunukiskoineen. Ja kaikki tämä vain siksi, että joku untelo ajattelee vain omaa napaansa ja pysäköi pysäkille ruuhka-aikaan.

  Tarvittaisiin laki, joka kieltää taajama-alueella pysähtymisen jalkakäytäville ja bussipysäkeille.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 28. Koti-isä: Tämä ei ole autopuolueen tapa toimia. Sen sijaan palkataan uusi mainostoimisto vääntelemään sanoja.

  Autopuolue ei ole sama asia kuin tässä tarkoitettu kykypuolue.

  Autopuolue läpäisee ihan koko perinteisen puoluekartan, mitä nyt vihreät jäävät aika vähälle.

  Ja käsittääkseni mainostoimiston käyttö ei ole suinkaan synti, tai sitten vihreilläkin on taivastie poikki.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 29. Osmo Soininvaara:
  Mille

  Vihreät olisivat halunneet Vuosaaren sataman Porkkalanniemeen, johon sitä esittivät myös jokseenkin kaikki logistiikan asiantuntijat. Nyt kun tavaraliikenne onkin paljolti Tallinnan liikennettä, Porkkalanniemi olisi ollut paljon parempi.

  1. Vuosaaren stamalle on olemassa monia hyviä logistitia perusteita. Mm. saataman edellyttämä Hinterland on lähempänä. En ole syvällisetsi perehtynyt asiaan; keskustellut kyllä logistiikkatuttuni kanssa. – Joka tapauksessa tehty mikä tehty.

  2. Kirkkonumemn satama ei olisi ollut Porkkalanniemellä vaan Kantvikissa eli syvällä lahden pohjassa ja vieläpä Upinniemen eikä Porkkalannimeen vieressä. Hieman maantietoa. pyydän.

  3. Helsingin henkilöliikenteen kannalta Kantvik olisi paljon ongelmallisempi. Vuosaren voi tulkita olevan jopa kohtuullisen matkan päässä Hgin keskustasta, mitä Kantvik ei ole.

  4. Tavaraterminaalia on aika vaikea yhdistää matkustajaterminaaliin. Länsisatamassa näin on tehty, leikkaamalla rahtisatmasta siivu pois ennen sen poissirrtämistä.

  5. Jos oikein muistan, niin Kirkkonumemn vihreät vastustivat Kantvikin satamahanketta.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 30. Kuinka Soininvaara ne matkustajat olisi palvellut Porkkalanniemessä?

  Rahti ja matkustajat menevät samalla lautalla. Muu ei kannata.

  Liikketalous ei ole vahvuutesi. Torjutaan pahaa liikennettä susiratkaisulla, joka ei koskaan toimi.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

  1. Jaba
   Älä nyt viitsi. On varmaankin kalliimpaa kuljettaa rahti ja matkustajat samalla laivalla, mutta kustanukset kaupungille ovat paljon suuremmat siitä, että tavarasatama siirretään takaisin Vuosaaresta Jätkäsaareen. Myös pelkkikä matkustajuia kuljettavat laivat ovat poärjänneet kilpailussa.

     (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 31. Osmo Soininvaara:
  Monessa maassa on käytäntö ruuduttaa risteykset valkoisella ruudutuksella. Jos sellaiselle pysähtyy, saa sakot ilman selitystä, koska risteystä ei saa ajaa tukkoon. Meillä tämä ei kuulemma käy päinsä, koska se vaatisi autoilijoilta taitoja, joita heiltä ei voi vaatia.

  Eikös nykyinen lainsäädäntö juurikin edellytä jotain tuollaisia taitoja?

  (Tieliikennelain 15 § toinen momentti: “Lähestyessään risteystä tai sinne ajaessaan kuljettajan on sovitettava ajotapansa niin, ettei risteävän tien liikenne häiriinny, jos ajoneuvo joudutaan pysäyttämään risteykseen.”)

  Mahdollinen käytännön valvonta saattaa sitten olla asia erikseen. Tai ehkä tähänkin ongelmaan vielä kehitetään jokin automaattinen valvontakamera-ratkaisu.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 32. “Tämähän tarkoittaa sitten nykymuotoisen matkustajalaivaliikenteen loppumista Helsingistä. Laivaliikenne ei kannata pelkkien matkustajatulojen varassa, vaan rahdin kuljettaminen on matkustajalaivojen elinehto. Mikäli rahdin kuljettaminen muualle kuin Vuosaareen kielletään, myös matkustajalaivaliikenne suurimmaksi osaksi loppuu, sillä yksittäisen matkalipun hinta nousisi huomattavan korkeaksi, mikä puolestaan merkittävästi vähentäisi virolaisten repputyöläisten matkustusta Suomenlahden yli sekä suomalaista ostosturismia Tallinnaan, mikä tarkoittaa päivämatkustajalaivojen matkustajamäärille romahdusta.”

  Höpö höpö. Nytkin Helsingin ja Tallinnan välillä liikennöi aluksia, jotka kujettavat vain henkilömatkustajia. Laivayhtiöt sopeuttaisivat kalustonsa nopeasti uuteen tilanteeseen. Vaikka lipun hinta hieman nousisi, mitä epäilen, olisi järjestelystä muuta hyötyä. Rekkojen ajattaminen keskustan kautta on aivan älytöntä. Virolaisia ja ahvenanmaalaisia laivayhtiöitä haitat eivät tietenkään kiinnosta.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 33. Osmo Soininvaara:
  ‘snip’
  On varmaankin kalliimpaa kuljettaa rahti ja matkustajat samalla laivalla, mutta kustanukset kaupungille ovat paljon suuremmat siitä, että tavarasatama siirretään takaisin Vuosaaresta Jätkäsaareen. Myös pelkkiä matkustajia kuljettavat laivat ovat pärjänneet kilpailussa.

  Matkustajalaivat ovat pärjänneet kilpailussa viimeksi noin 60 vuotta sitten.
  Muistan kyllä Aallottaren ja Birger Jarlin, nehän rakennettiin Helsingin olympialaisia varten.

  Tavarasataman siirto takaisin ei tietenkään ole järkevää, eihän se edes mahtuisi.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

  1. Jos rahtilaivat ohjataan Tallinnaan, liikennöinnin kustannukset kasvavat, mutta se ei tee liikennöinnistä kannattamatontas, koska kaikkien toimijoiden tilanne on sama. Matkalippujen hinnat nousevat ehkä viidellä eurolla, eli yhteensä noin 35 miljoonalla eurolla (seitsemän miljoonaa matkaa). Tätä kannattaa verrata siihen haiuttaan, jonka tuo liikenne tuo Jätkäsaaren kaavoittamiselle ja asukasviihtyvyydelle esimerkiksi Mechelininkadulla.

     (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 34. “Vihreiden (Satu Hassin) osuus rikkidirektiivistä oli Imon sopimuksen määräysten kiristäminen VÄLIMERELLÄ. itämeren osalta direktiivi ei tuonut mitään lisämääräyksiä, vaan siihen oli ministeri Vehviläisen johdolla sitouduttu jo IMOn sopimuksessa.”

  Uskon tässä asiassa mieluummin Eija-Riitta Korholaa, kuin Hassia. Ai miksi? Sen takia että Korhola on ziljoona kertaa paremman näköinen kuin Hassi. Ja onhan Korhola oikeassa verrattuna vihreitten mölinään.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 35. Osmo Soininvaara: Laki kieltää risteyksen ajamisen tukkoon, mutta vaikka muissa maissa siitä voi rangaista, Suomessa se kuulemma olisi autoilijoille henkisesti ylivoimainen asia.

  Ei, vaan sen valvonta ei optimoi valtion keräämiä tuloja. Siksi keskitytään nopeuksien kameravalvontaan ja jätetään kaikki muu vähemmälle.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

  1. Meiltä puuttuu liikennesäännöistä tuo muualla tunnettu risteysalueen valkoinen rastittaminen, jolla pysähtymisestä saa sakot aina. Merkintää on kokeiltu Helsingin keskustassa, mutta sillä ei ole juridista merkintää vaan se on ohjeellinen niinkuin Sokoksen edessä olevat ratikkavalot.

     (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 36. Osmo Soininvaara: Monessa maassa on käytäntö ruuduttaa risteykset valkoisella ruudutuksella. Jos sellaiselle pysähtyy, saa sakotilman selitystä, koska risteystä ei saa ajaa tukkoon. Meillä tämä ei kuulemma käy päinsä, koska se vaatisi autoilijoilta taitoja, joita heiltä ei voi vaatia.

  Kyllä niitä on joissain paikoissa Suomessakin.
  http://goo.gl/maps/YDTgc

  Mutta kieltämättä esimerkiksi viimeisen neljän kuukauden ajan vallinneissa sääoloissa valkoista ruudutusta on aika mahdotonta nähdä tien pinnalla olevan valkoisen tasavärisen materiaalin alta.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 37. N: Tarvittaisiin laki, joka kieltää taajama-alueella pysähtymisen jalkakäytäville ja bussipysäkeille.

  Sellainen laki on jo. Pysäkille saa pysähtyä vain, jos se voi tapahtua linja-autoliikennettä estämättä (TLA 531, 532). Sitä rikotaan, mutta ei se maailman polttavin liikenneongelma ole. Tosin poliisi valvoo liikennettä ainoastaan nopeuskameroilla, ei juuri muuten.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 38. Seppo Nurmi:
  Mikään ei olisi hienompaa ja järkevämpää kuin autoja kuljettavien laivojen siirto Vuosaareen kaikkialta Helsingin niemeltä.

  Tuo siis siirtää ongelman, ei poista sitä. Kaikkien väylien varrella asuu ihmisiä ja lisäksi ne halkovat viheralueita, joiden on tarkoitus toimia asukkaiden virkistysalueina. Esikaupunkialueilla asuu myös valtaosa helsinkiläisistä lapsista, joten pienhiukkasia ja typenoksideja tuottavan polttomoottoriliikenteen siirtäminen noille alueille on hyvin epäeettistä. Pääsääntöisesti nämä suunnitellut “kiertotiet” vielä lisäävät ajettua matkaa. Liikenteen haittojen siirtämisellä ei siis ole kyse vihreydestä vaan nimbyilystä.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 39. tpyyluoma: Kuten useimmat hyvät salaliitot, tämäkin vaan sotkeutuu omaan näppäryyteensä. Esimerkiksi tehdään ensin parkkihallit, mutta rahat loppuu kun pitäisi vetää niihin autotunneli, ja sitten ihmetellään.

  Hiljaa hyvä tulee.

  Vapaudenkatukin on päätetty jo rakentaa Nordenskjöldinkadun pohjoispuolelle, ainakin alkuviikon hesarin mukaan (Veturitien siirto). http://www.hs.fi/paivanlehti/kaupunki/Helsingin+ruuhkia+ei+kesytet%C3%A4+ilman+kiistoja/a1363583848218

  Pisararadan yhteydessä voi parantaa Vauhtitietä ja sitten onkin jo tuotu ruuhkat Töölönlahdelle.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 40. Osmo Soininvaara:
  … sillä ei ole juridista merkintää vaan se on ohjeellinen niinkuin Sokoksen edessä olevat ratikkavalot.

  Tässä ratikkavaloilla ilmeisesti tarkoitetaan raitiotien ylittäville jalankulkijoille tarkoitettua valoa. En usko sen olevan juridisesti pätemätön.

  Tieliikenneasetuksen mukaan jalankulkijaopastimia pitää noudattaa. Vaikka kyseinen valo on vähän tavallisuudesta poikkeava, se on silti tieliikenneasetuksen tarkoittama jalankulkijaopastin. Asetushan ei tarkkaan määrittele millainen opastimen kuuluu olla.

  Valo on tosin tienpitäjää koskevan normin vastainen, mutta tästä normista on poikettu ministeriön poikkeusluvalla, joten valot ovat täysin lailliset.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 41. Ennen vanhaan raitiovaunulinjat rakennettiin sinne, missä on matkustajia, mikä hidastaa matkantekoa. Nyt on huomattu, että jos pysäkit poistetaan, raitsikoiden kulku nopeutuu huomattavasti.

  Uudet raitiovaunureitit puolestaan halutaan rakentaa sellaisiin paikkoihin, missä ei edes asu matkustajia. Laajasalosta Kruununhakaan pitäisi päästä siltoja pitkin, vaikka Kruunuvuorenselällä ei asu ketään, ja Arabiasta pitäisi päästä Pasilaan Vallilanlaakson puiston läpi.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 42. Raimo K: Matkustajalaivat ovat pärjänneet kilpailussa viimeksi noin 60 vuotta sitten.Muistan kyllä Aallottaren ja Birger Jarlin, nehän rakennettiin Helsingin olympialaisia varten.Tavarasataman siirto takaisin ei tietenkään ole järkevää, eihän se edes mahtuisi.

  60 vuotta sitten ei paljon Tallinnaan matkustettu. Nyt liikennettä on niin paljon, että järkevänkokoinen ja -laatuinen matkustajalaiva luultavasti olisi varsin tehokas. Ja kuten Osmo jo totesi, kilpailutilanne olisi kaikille sama. Laituripaikat keskustassa pitäisi muutenkin kilpailuttaa.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 43. Hinnat ylös ja satama korpeen ilman kulkuyhteyksiä ja matkustajaterminaaleja, jo lopui turha matkustus Tallinnaan mummoilta. Vain autolliset pääsee kun kaasuttavat autoillaan ensin ympäri Helsinkiä.

  10.000 meklun varrella asuvaa voittaa aina 6 miljoonaa viron matkailijaa. Ne ei ole hienoja Töölöläisiä! Voivat olla maalaisia. Hui!

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 44. Tämä keskustelu olisi hieman hyödyllisempää, jos joku kertoisi kuinka paljon autoja yksi Viron / Ruotsinlaiva ottaa?. Kuinka paljon autoliikennettä on päivän mittaan? Kuinka paljon siitä on tavaraliikennettä a) kesällä, b) talvella ja c) muina vuodenaikoina. Ja kuinka paljon se on koko keskustan liikenteestä?

  Muutoin ole sitä mieltä, että merentakaupunki ilman satamaa ja laivoja on kuollut.

  Muistankohna oikein? En tähän hätään voi tarkistaa. Skeppsbron edestä Tukholman vanhasa kaupungisa kulkee aika vilkasliikenteinen nelikaistainen tie. Tosin en ole siellä päin vuosiin liikkunut.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 45. Pyöräilijäautoilijajalankulkija: Autopuolue ei ole sama asia kuin tässä tarkoitettu kykypuolue.

  Autopuolue läpäisee ihan koko perinteisen puoluekartan, mitä nyt vihreät jäävät aika vähälle.

  Ja käsittääkseni mainostoimiston käyttö ei ole suinkaan synti, tai sitten vihreilläkin on taivastie poikki.

  Tarpeetonta auotoilua voisi helmpommin vastustaa, jos vaivautuisi katselemaan asiaa myöäs toisen osapuolen kannalta. Tämä taito teki äskettäin edesmenneestä Max Jakobssonista niin merkittävän diplomaatin

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 46. Pekka Taipale: Sellainen laki on jo. Pysäkille saa pysähtyä vain, jos se voi tapahtua linja-autoliikennettä estämättä (TLA 531, 532). Sitä rikotaan, mutta ei se maailman polttavin liikenneongelma ole. Tosin poliisi valvoo liikennettä ainoastaan nopeuskameroilla, ei juuri muuten.

  Risto Roistonen kertoo omalta kohdaltaan, että hän hyvin usein nappaa tuttunsa lina-autopysäkiltä mukaan tai tiputtaa pois. En teksi sitä ruuha-aikaan Mannerheimintiellä.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 47. Pyöräilijäautoilijajalankulkija: Autopuolue ei ole sama asia kuin tässä tarkoitettu kykypuolue.

  Uskoo ken haluaa. Toinen autopuolueen kyky, joka istuu myös kaupunkisuunnitelulautakunnan ylimpänä päättäjänä, yritti myös kovasti HS:n 19.3. julkaistussa “analyysissä” selittää mustaa valkoiseksi. Tyyliin: Emme ole autopuolue. Mutta uskomme keskustatunneliin!

  Hienoja nämä kykypuolueen twiitin mittaiset ajatukset. Varsinkin kun niitä laittaa sopivasti peräkkäin.

  Samassa jutussa tämän blogin ylläpitäjällä oli mielenkiintoinen kommentti puolueensa uudesta päättäjäpolvesta: “Se on uu­si ur­baa­ni su­ku­pol­vi, jo­ka ei enää muu­ta las­ten kans­sa Nur­mi­jär­vel­le vaan jää Kal­lioon. He ovat erit­täin au­to­vi­ha­mie­li­siä. Se on hei­dän asui­na­luet­taan, ja jot­kut tu­le­vat ul­ko­puo­lel­ta pi­laa­maan sen au­toil­laan.”

  Sama tosiasia päinvastoin on toki arkipäivää ainakin monilla “korkeamman profiilin” pientaloalueilla, joissa maisemaa ulkopuolisen silmin hallitsevat muurit, portit, yksityisalue-kyltit ja vartiointiyritysten kiellot.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

  1. Olen pahoillani tuosta Hesarin artikkelissa olleesta “autovihamielisyys” -ilmaisusta. Jos olisin saanut tarkistaa haastattelun, olisin varmaankin tehnyt ilmaisusta sisäsiistimmän. Se ei muuta muuksi sitä, että kantakaupungissa asuvat nuoret perheet eivät pidä ulkopuolisten aiheuttamasta autoliikentestä.
   Aikanaan Töölössä oli satoja äänestäjiä, jotka äänestivät valtiollisissa vaaleissa kokoomusta (eivät pitäneet veroista) ja kunnallisvaaleissa vihreitä (eivät pitäneet espoolaisista autoilijoista).

     (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 48. Markku af Heurlin: kuinka paljon autoja yksi Viron / Ruotsinlaiva ottaa

  Varustamoiden sivuilla on laivojen tietoja, mutta en kaikkia katsonut. Kuitenkin useimpiin mahtuu n. 50-70 kuorma-autoa kerrallaan, ja 200-400 henkilöautoa. Ison auton paikan listahinnalla (esim. 236e hki-tal, max 12m eli ilman perävaunua) vs. 20e/autoton matkustaja (olettaen että useimmilla on joku alennusristeily ja hihasta ravistettu 60% täyttöaste) yhden Tallinnanlaivan lipputuloista enintään kolmannes on raskaista ajoneuvoista. Henkilöautopaikkojen täyttyminen vielä pienentää osuutta.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 49. Koti-isä:
  Sama tosiasia päinvastoin on toki arkipäivää ainakin monilla “korkeamman profiilin” pientaloalueilla, joissa maisemaa ulkopuolisen silmin hallitsevat muurit, portit, yksityisalue-kyltit ja vartiointiyritysten kiellot.

  Minulla on tapana käveleskellä ja pyöräillä oman reviirini ulkopuolella myös alueilla jotka ainakin omaan luottorajaani verrattuna ovat korkeaprofiilisia (esim. Kulosaari, Marjaniemi, Munkkivuori, Kaskisaari).

  Mitään muureja en kyllä ole juuri havainnut, mahdolliset portitkin näyttävät olevan siksi jotta puudelit ja pikkulapset eivät juoksisi ajotielle. Minulla ei ole ollut erityistä tarvetta lähteä palloilemaan toisten pihoille joten en ole tarkistanut niiden lukituksia. Tapansa kullakin ja eläköön rauhassa.

  Ehkä tarkoitit nyt jotain ulkomaita?

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 50. Osmo Soininvaara: Se ei muuta muuksi sitä, että kantakaupungissa asuvat nuoret perheet eivät pidä ulkopuolisten aiheuttamasta autoliikentestä.

  Varmasti noin, olisi paljon mukavampi ajella omalla autolla eerikinkadulta ostoksille ruoholahden citymarkettiin jos reitillä ei olisi ulkopuolista liikennettä. Vastaavasti esimerkiksi monet vantaalaiset eivät pidä ulkopuolisten aiheuttamasta lentoliikenteestä, tai espoolaiset ulkopuoliseten aiheuttamasta kaatopaikasta.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 51. Koti-isä: Hienoja nämä kykypuolueen twiitin mittaiset ajatukset. Varsinkin kun niitä laittaa sopivasti peräkkäin.

  Olkiukkojen keksiminen lauseita ja sanoja asiayhteydestään irroittamalla onkin tosi kehittävä harrastus. Kannustan kovasti, koska sillä on ennenkin onnistunut hankkimaan itselleen hiemen hölmön maineen…

  “korkeamman profiilin” pientaloalueilla, joissa maisemaa ulkopuolisen silmin hallitsevat muurit, portit, yksityisalue-kyltit

  En muuten ole nähnyt pääkaupunkiseudulla montaakaan “yksityisalue” -kylttiä. Äkkipäätä ei tule mieleen kuin pari Porkkalassa, ja niissäkin lukee tarkemmin katsoen “Privat” eivätkä ne ole ihan uusia.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 52. Logistiikka-lehden mukaan Helsingin ja Tallinnan väliä kulkee noin miljoona ajoneuvoa vuodessa. En osaa sanoa, kulkevatko kaikki Länsiterminaalin kautta.

  Vuorokautiseksi liikenteeksi tämä tekee n. 3400 eli pyörein luvuin 1700 suuntaansa.

  Ei mitätön määrä, mutta ei myöskään oleellinen.

  Määrä on kyllä syytä pysäyttää. Mutta taitaa tehdä jo satamakapasiteetti kummallakin puolella. Mahdollisesti ja todennäköisesti tavaraliikenen ohjataan Vuosaaren kautta Tallinnan ulkopuolelle-

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 53. Osmo Soininvaara:
  Noita yksityisalue -kylttejä löytyy yllättämen kaupungin viharalueilta läheltä yksityisköyttöön vuokrattuja huviloita, vaikka noilla huviloilla ei ole oikeutta minkäänlaiseen rajattuun pihapiiriin.

  Käsittääkseni ihmisellä, jopa kaupungin vuokralaisella on oikeus tiettyyn kotirauhaan. Minkä on sen sopiva piiri, on sitten tulkintakysymys.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 54. En tiedä mistä paikasta puhe on ollut, mutta myös asuinrakennuksen välitön ympäristö on kotirauhan piirissä. Vaikkei satunnainen yksityisalue-kyltti metsässä merkitse mitään, varmasti kohtuullisesti (kuka sen sitten lopulta tulkitseekin) asukkaan hallinnoimalle alueelle asetettua kylttiä voisi pitää riittävänä osoituksena pihapiirin rajasta, jos tarkka raja ei muutoin ole ohikulkijalle selvä (esim. pensasaita tai vastaava).

  HE 184/1999: “suojan kohteena on koti ja sen välitön ympäristö” … “suojaamia paikkoja olisivat asunnot, loma-asunnot ja muut asumiseen tarkoitetut tilat” “Tarkkaa rajaa asunnon, loma-asunnon ja muun asumiseen tarkoitetun tilan välillä ei tarvitse tehdä, koska ehdotettu säännös kattaa mainitut paikat.”

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 55. Jos autolautat siirretään pois keskustasta, niin sitten ne pelkästään matkustajia kuljettavat alukset tulevat kannattavammiksi, koska niillä on jokin kilpailutekijä.

  Toki osa matkustajista siirtyy matkustamaan Vuosaaresta (erityisesti ne jotka tulevat laivalle autolla muualta kuin Helsingistä, vaikkeivat autoa mukaan ottaisikaan), mutta hyvin merkittävä osa matkustajista luultavasti käyttää mieluummin laivoja joille pääsee julkisilla.

  Rahtiliikennettä varten laiva voisi käydä jättämässä matkustajat keskustaan, käydä Vuosaaressa tiputtamassa autot ja lastaamassa uudet ja noutaa uudet matkustajat keskustasta.

  Jos Vuosaareen sittemmin pääsisi paremmin julkisilla, niin toki voi olla että kaikki laivaliikenne siirtyy sinne. Mutta mikä ongelma se sitten olikaan ? Ei sataman ole tarve olla kenellekään kävelyetäisyydellä.

  Itse olen ainakin valinnut Tukholman laivat yleensä sen mukaan mihin terminaaliin ne menevät. Autoa ei ole ollut mukana.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 56. Osmo Soininvaara:
  Kotirauha koskee kotia. Siis sellaista, jossa asutaan. Nuo kyltit ovat olleet täysin laittomia.

  Hieman tulkinnanvarainen asia. Talon, myöäs huvilan, mökin tms.y ympärillä on tietty kotirauhan piiri, vaikka itse maapohjaa ei olisikaan vuokrattu. Kyysmys on hyvistä tavoista – siis puolin ja toisin.

  Lauttasaaresa on kapungin vuokramaalla pieniä mökkejä. Kullakin voi sanoa olevan sellainen aarin-parin oma pihapiiri, mutta välistä sopii kulkea. nätisti ovat hoidetut-

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 57. Osmo Soininvaara:
  Nuo kyltit olivat siis kyseisen laajasalolaisen alueen sisääntulotien varrella ikään kuin osoittamassa, että koko alue olisi yksityisaluetta. Eikä niissä huviloissa saa asua. Kaavoitimme sinne nyt kunnollisia kävelyteitä, jota ei linjattu ihan terassin läpi.

  Kysysmys on siis aivan eri asiasta kuin oletin. Enpä ota enempää kantaa, kun en aluetta tunne. Missä käytössä ko. huvilat muuten ovat? J amis’s ne sijaitsevat? Saanko niissä yöpyä?

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 58. -e-: 60 vuotta sitten ei paljon Tallinnaan matkustettu. Nyt liikennettä on niin paljon, että järkevänkokoinen ja -laatuinen matkustajalaiva luultavasti olisi varsin tehokas. Ja kuten Osmo jo totesi, kilpailutilanne olisi kaikille sama. Laituripaikat keskustassa pitäisi muutenkin kilpailuttaa.

  Olihan Tallinnaan jo kantosiipialusliikennettä eli ei autoja ole pakko kuljettaa mukana, että matkustajaliikennettä voisi harjoittaa. Lisäksi autolautatkin tekevät risteilymatkoja, joilla ei autoja kuljeteta, ja ilmeisesti on kannattavaa puuhaa sekin. Kaiken lisäksi Vuosaaren liikennemääriin verrattuna kantakaupungin satamien rahti on niin olematonta, että ei sen kieltäminen tuntuisi missään. Henkilöautot ovat paljon pienempi paha tilankäytöllisesti ja liikenteessä, joten jos niitä on pakko kuljettaa, jätetään edes rekat pois.
  Keskustan laituripaikkojen kilpailuttaminen olisi mielenkiintoista – ehkä eniten rahaa tulisi kelluvista pääkonttoreista eikä laivoista. Lisäksi satama- ja parkkialueet ovat niin keskeisellä paikalla, että jos markkinatalous saisi päättää, niille rakennettaisiin taloja ja keksittäisiin vaihtoehtoisia ratkaisuita nykymenolle. On romanttinen ajatus, että satamassa pitää olla laivoja, mutta kun autolautat ovat koko ajan isompia ja vaativat turva-alueet rannassa, voisi ehkä rauhoittaa Helsinginniemen rannat pienemmille aluksille.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 59. Osmo Soininvaara:
  Lauri R
  Kannattaa muistaa, että Tallinnasta katsoen Vuosaari on kaukana. Todennäköisesti käivi niin, että jonnekin Helsingin länsipuolelle Tallinnaa vastapäätä tulisi laituri näitä laivoja varten. Nehän eivät varsinaista satamaa tarvitse.

  Miksi niin kävisi?
  Nykyisin ne laivat (molemmat) lähtevät Makasiiniterminaalista Kauppahallin vierestä (aikaisemmin myös vastapäätä Kanavaterminaalista). Eipä taida olla mitään syytä siirtyä Helsingin länsipuolelle, kun keskellä kaupunkia jo on varsinainen satama ja terminaali jonne myös johtaa laivaväylä.

  Tallinnasta katsottuna Vuosaari on suunnilleen yhtä kaukana kuin nykyiset satamatkin, mutta Vuosaaressa ei ole terminaalia eikä sinne ole helppo tulla provinssista.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 60. Lauri R:
  ‘snip’
  Rahtiliikennettä varten laiva voisi käydä jättämässä matkustajat keskustaan, käydä Vuosaaressa tiputtamassa autot ja lastaamassa uudet ja noutaa uudet matkustajat keskustasta.
  ‘snip’

  No, laivat ovat aika isoja ja hitaita, ne eivät oikein sovellu samanlaiseen liikenteeseen kuin esim. raitiovaunut.

  Mutta voisihan ne matkustajat siirtää Vuosaareen vaikkapa helikoptereilla. Yhden laivallisen rahtaamiseen ei tarvittaisi kuin… no… noin 100 helikopteria, kyllä ne Jätkäsaareen sopisivat paremmin kuin rekka-autot. 😉

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 61. Markku af Heurlin:
  Logistiikka-lehden mukaan Helsingin ja Tallinnan väliä kulkee noin miljoona ajoneuvoa vuodessa. En osaa sanoa, kulkevatko kaikki Länsiterminaalin kautta.

  Vuorokautiseksi liikenteeksi tämä tekee n. 3400 eli pyörein luvuin 1700 suuntaansa.

  Ei mitätön määrä, mutta ei myöskään oleellinen.

  Määrä on kyllä syytä pysäyttää. Mutta taitaa tehdä jo satamakapasiteetti kummallakin puolella. Mahdollisesti ja todennäköisesti tavaraliikenen ohjataan Vuosaaren kautta Tallinnan ulkopuolelle

  Miksi rekkaliikenne pitäisi pysäyttää? Ja mihin?

  Länsisataman lisäksi Viking Line käyttää Katajanokkaa ja varsinaiset rekkalautat Vuosaarta, Tallinnan itäpuolella on Muugan satama käytössä.
  Ehkä ei sinulle oleellinen, mutta eivät ne rekat huviajelulla ole.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 62. Osmo Soininvaara:
  Nuo kyltit olivat siis kyseisen laajasalolaisen alueen sisääntulotien varrella ikään kuin osoittamassa, että koko alue olisi yksityisaluetta. Eikä niissä huviloissa saa asua. Kaavoitimme sinne nyt kunnollisia kävelyteitä, jota ei linjattu ihan terassin läpi.

  Hieman siis eri asia kuin “huviloilla ei ole oikeutta minkäänlaiseen rajattuun pihapiiriin.”?
  Pihapiiri kuuluu kotirauhan alueeseen ja jokaisella on siihen lain mukaan oikeus. Sinänsä olis ihan mielenkiintoista kuulla jonkun lainoppineen tulkinta siitä, miten kotirauhan häiritsijä voisi selvittää, onko asunnon haltija sillä hetkellä läsnä ja jos ei olisi, niin saisiko sitten pihalla käyskennellä ilman että se olisi kotihäirintää. Käsittääkseni kotirauha on voimassa muuallakin kuin huoneistossa, jossa häiriintyjä on kirjoilla, joten “asuminen” ei sinänsä liity kotirauhaan.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 63. Yksityisalue on eri asia kuin pääsy kielletty on eri asia kuin kotirauha on eri asia kuin ei-julkinen tila.

  Moni kerrostalopiha on yksityisaluetta ja rakennusvirasto jopa kehottaa kyltittämään sen sellaiseksi kaikilla pihaanajoreiteillä, jotta ilman lupaa pysäköiviä voi sakottaa siitä että ovat pysäköineet ilman lupaa yksityisalueelle. Ei se silti estä ketään kävelemästä pihan poikki tai sitä ympäri – tarkemmin katsoen asuinrakennuksia ei ole julkisrauhassa mainittu, joten aidatullakaan kerrostalon pihalla oleskeluun ei näillä voi puuttua. Tuo Salomonkadun kyltti perustunee tuohon pysäköintiasiaan, tontin (se aukiopuoli, eikä Salomonkatu) haltijan on helpompi saada pysäköinninvalvonta paikalle kun alueen luonne on ainoalla ajoreitillä selkeästi ilmaistu, eikä sakotetulle jää valitusperustetta jota tarvitsisi tutkia.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 64. Olli Pottonen:
  Mitä tulee asiattomiin yksityisalue-kyltteihin, niin Salomoninkadun väittäminen yksityisalueeksi on röyhkein tapaus minkä olen nähnyt.

  Autokoulun käyneet tunnistavat että kyseessä on Pysäköinti kielletty -liikennemerkin lisäkilpi joka koskee siis sitä liikennemerkkiä.

  Automielisistä voi tuntua röyhkeältä että kaupungissa ei saa pysäköidä minne tahansa, mutta minä soisin että näitä merkkejä olisi enemmänkin.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 65. Pyöräilijäautoilijajalankulkija: Autokoulun käyneet tunnistavat että kyseessä on Pysäköinti kielletty -liikennemerkin lisäkilpi joka koskee siis sitä liikennemerkkiä.

  Automielisistä voi tuntua röyhkeältä että kaupungissa ei saa pysäköidä minne tahansa, mutta minä soisin että näitä merkkejä olisi enemmänkin.

  En nyt ihan ymmärrä. Onko yleistä paikkaa siis hyväksyttyä väittää yksityisalueeksi jos väite esitetään liikennemerkin lisäkilvessä? Miksi näin?

  Automielisten harmiksi Salomonkatu on kävelykatu ja Tennispalatsinaukio jalkakäytävä (tai ehkä sekin on kävelykatua). Näistä kummallakin autojen pysäköinti on kielletty ilmankin erillistä liikennemerkkiä. Merkillä kielletäänkin ainoastaan polkupyörien ja muiden moottorittomien ajoneuvojen pysäköinti kävelykadun puolella ja/tai polkupyörien ja mopojen pysäköinti jalkakäytävän puolella. Mielestäni polkupyörien pysäköintiä ei kuitenkaan pitäisi kieltää.

  Käsittääkseni kaupungissa on jo ihan riittävästi merkkejä kieltämässä minne tahansa pysäköinti. Vielä tarvittaisiin lisää resursseja pysäköinninvalvontaan valvomaan kieltojen noudattamista.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.