Talouspolitiikka, _

Mitä opimme Talvivaarasta?

Kaivostoiminnasta odotetaan Lappiin uutta nousua. Talvivaaran kokemusten perusteella ympäristöhallintomme ei ole tämän edellyttämässä kunnossa.

Outokumpu sai Talvivaaran kaivosoikeudet haltuunsa vuonna 1987. Talvivaaran nikkelivarat ovat niin köyhiä, ettei Outokumpu katsonut kaivostoiminnan kannattavan. Esiintymä muuttui kiinnostavaksi, kun opittiin erottamaan nikkeli bakteerien avulla liuottamalla.

Outokumpu myi malmisesiintymän ja kehittämänsä liuotustekniikan vuonna 2004 Talvivaara Oyj:lle yhdellä eurolla. Viisikymmentätuhatta suomalaista on investoinut säästöjään tähän uuteen Nokiaan. Koska esiintymä on köyhä, kiveä pitää murskata paljon yhtä nikkelikiloa kohden. Talvivaarassa on tarkoitus panna kalliota sepeliksi kymmenien neliökilometrien alalta. Kun toiminta on näin laajaa, sen ympäristövaikutukset ovat myös isoja. Niiden hallitseminen vastuullisesti on hyvin kallista, jos ylipäänsä mahdollista lainkaan.

Kun kaivos oli jo toiminnassa, kemiallisessa prosessista löytyi virhe. Se olisi kuulemma löytynyt, jos olisi osattu kysyä riittävän etevältä kemistiltä. Olisi ainakin kannattanut kokeilla uutta prosessia pienemmässä mittakaavassa ja riittävän kauan, mutta maltti ei riittänyt. Prosessi saatiin korjatuksi, mutta ympäristöpäästöjä ei saatu enää mitenkään mahtumaan ympäristöluvan ehtoihin. Nuo ehdot taas perustuivat yhtiön omaan ilmoitukseen päästöjen määrästä.

Toiminnan jatkuttua pitkään kerrottiin, että jätteessä on myös uraania, joka haluttaisiin ottaa talteen. Se riittäisi tuottamaan yli puolet suomalaisten ydinvoimaloiden polttoaineesta. Pidettiin huijauksena kertoa tämä vasta tässä vaiheessa. Näin vältyttiin hakemasta lupaa uraanikaivokseen, joka olisikin ollut vaikeampi saada.

Sinänsä uraanin talteenottoa pitäisi jopa vaatia, koska jäteliemeen jäävä uraani muodostaa merkittävän ympäristöriskin. Ongelmana on pikemminkin se, ettei yhtiö aio ottaa uraanista talteen kuin osan. Säteilyriski ei ole sen suurempi kuin se, johon moni altistuu oma-aloitteisesti hankkiessaan porakaivon tai laiminlyödessään talonsa raadontuuletuksen. Ongelma on uraanin myrkyllisyys. Nyt karkuun päässeessä jätevedessä uraanin määrä ylittää myrkyllisyyden suhteen rajat monikymmenkertaisesti, vaikka säteilymäärä pysyy sallituissa rajoissa.

Valvonta petti täysin kipsisakka-altaan kohdalla. Se on asiantuntijoiden mukaan on aivan väärin, mutta oikein tehtynä allas olisi maksanut hyvin paljon. Halpaversio on kuitenkin saanut luvan. Selitys tähän on, ettei altaaseen pitänyt alun perin varastoida vettä vaan kipsisakkaa. Kaivoksella ei kuitenkaan ollut varauduttu tavallista suurempiin sateisiin, ja johonkinhan vesi piti johtaa!

Mitä tästä opimme?

Ympäristöhallinto – siis ELY-keskus – ei ole ollut lainkaan tehtäviensä tasolla. Työpaikat ovat tainneet olla ympäristöä tärkeämpiä. Tämän mittaluokan hankkeet viranomaisten on tarkistettava huolellisesti ja ammattitaidolla eikä luottaa yrityksen antamiin tietoihin. Jos osaamista ei ole, sitä pitää ostaa.

Edellisen hallituksen aikana ympäristöhallinnolta vietiin sekä itsenäisyys että voimavarat. Sen ei haluttu häiritsevän liikaa elinkeinotoimintaa. Toisin kun keskustalaiset ministerit muistavat, asiasta oli hallituksen sisällä iso riita, jonka vihreät suurimmalta osalta hävisivät. Kirjoitan tästä erillisen postauksen.

Kun asiat ovat tällä tolalla, en pitäisi kiirettä Lapin jakamisessa kansainvälisten kaivosyhtiöiden kesken. Ympäristöhallinnollamme ei ole voimavaroja eikä osaamista hallita kaivostoiminnan riskejä. Jos kotimainen kaivosyhtiö toimii näin, miten toimii kansainvälinen kaivosjätti, jolla ei ole tunnesiteitä Suomeen ja ympäristöviranomaiset ovat aivan pihalla? Sitä voi käydä katsomassa Kongossa.

En ymmärrä erittäin epäisänmaallista kaivoslakiamme, jonka mukaan Suomen malmivarat ovat yhtäläisesti koko maailman käytettävissä periaatteella löytäjä saa pitää. Kansainvälisillä kaivosyhtiöillä on hallussaan malminetsinnän osaamista, jota suomalaisilla ei vielä ole. Ne ehtivät saaliin jaolle ennen suomalaisia.

Muissa maissa malmista joutuu edes maksamaan.

123 thoughts on “Mitä opimme Talvivaarasta?

  1. “Edellisen hallituksen aikana ympäristöhallinnolta vietiin sekä itsenäisyys että voimavarat.”

    Ylen tarkistamien tietojen mukaan vihreät puolsivat eduskunnassa aluehallintouudistusta yksimielisesti.

      (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

    1. Ylen tarkistamien tietojen mukaan vihreät puolsivat eduskunnassa aluehallintouudistusta yksimielisesti.

      Ylen toimittajat yrittävät vekkulisti uskotedlla, etteivät ymmärrä parlamentaarisesta päätöksentekotavasta mitään. Hallituspuolueet riitelevät keskenään ennen eduskuntakäsittelyä mutta ajavat lait läpi eduskunnassa. Minäkin joudun äänestämään leimaveron korottamisen puolesta asuntokaupoissa, vaikka pidän esitystä järjettömänä.
      Kirjoitan aiheesta oman postaukseni.

        (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

  2. Osmo kaataa tässä kaiken ELY-keskusten niskaan unohtaen ympäristöministeriön, joka ohjaa edelleen ELY-keskusten toimintaa ympäristöasioissa. Mitä ympäristöministeriö on tehnyt, vaikka kaivosbuumin syntyminen on ollut tiedossa jo vuosia sitten? Ympöristöministeriön olisi tullut luoda puitteet määräyksillä ja ohjeilla kaivostoiminnan valvontaan. Nyt on jouduttu tilanteeseen, jossa aluehallinto joutuu luomaan pelisääntöjä, vaikka näiden luominen on nimenomaan ministeriön tehtävä. Toinen virasto, jonka toimintaa voi arvostella, on Suomen ympäristökeskus. Entisissa YLE:n toimitiloissa Kesäkadulla työskentelee n. 600 henkilöä tutkimus- ja asiantuntijatehtävissä. Miksei siellä ole panostettu tutkimusresursseja kaivostoiminnan valvonnan tietoperustan luomiseen? Suomen ympäristökeskuskin on ollut enemmän kiinnostunut kansainvälisistä tutkimushankkeista, vaikka tällaisten sektoritutkimuslaitosten tulisi ensisijaisesti tuottaa ministeriöille tietoa konkreettisten ongelmien ratkaisuun. Perustutkimus kuuluu enemmän yliopistojen reviiriin. Kainuun Ely-keskusten virkamiehet ovat joutuneet median hampaisiin, mutta esim. ympäristöministeriön ympäristönsuojeluosaston ylijohtaja ei ole joutunut juurikaan vastaamaan kysymyksiin ministeriön toimimattomuudesta.

      (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

  3. Opimme että osta Suomalaista kinkkua ja suosit kotimaisuutta muutenkin ja saat vastustaa Talvivaaraa.

    Jos taas suosit halvempaa ulkomaalaista tavaraa, sinulla ei ole lupa vastustaa Talvivaaraa, UPM:ää, Kemiraa jne.

    Jos taas vastustat Talvivaaraa ja ostat ulkomailta halvalla, toivotamme sinut tervetulleeksi ilmaiseen lobotomian työharjoittelun asiakkaaksi. Operaatio suoritetaan vessani lattialla.

      (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

  4. Hyvä, että joku yrittää yhteenvetää pääfaktoja kokonaiskuvan saamiseksi.

    Olin vihkimässä Loviisan ensimmäistä atomivoimalaa. Sen toiminta kuvattiin niin maan perusteellisesti paikallis- sekä valtakunnan lehdistössä ja tv:ssä, moneenkin kertaan, jotta rivikansa jokseenkin tiesi, mitä siellä piilopaikassa tapahtuu ja miten. Insinöörit voimalan ulkopuolellakin pystyivät varmasti päättelemään asioiden laidan.

    Oliko Talvivaaran kohdalla kukaan edes yhtään kiinnostunut?
    Minä täällä etelässä en ainakaan ole ollut kiinnostunut niin paljon, että olisin mistään nähnyt selostusta siitä, mitä ja miten Talvivaarassa oikein tehdään.
    Siellä on siis kemiallinen tehdas, ainutlaatuinen rikastamo. Kaivos-sana ei ole antanut kansalle oikeansuuntaista mielikuvaa laitoksesta.

    Jos on tietoa, kansa kyllä nousee vaikuttamaan. Miksi tietoa ei ole ollut?

      (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

  5. Avain tähän on yksinkertaisesti se, että ympäristönsuoelu vaatii kovia pääomia toiminnan alkaessa ja toiminnan aikana vahvaa kassaa.

    Ihan niinkuin kaikki muukin yhteiskuntavastuuseen viittaava, myös ympäristönsuojelu onnistuu parhaiten silloin, kun yritystoiminta on oikein kannattavaa. Ja omistajilla paljon rahaa pankissa.

      (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

  6. ´kyllä maissa on helppo olla viisas kun merellä on hätä´

    Talvivaaran ympäristöpuolen murheet ovat vakavia. Nyt löytyy syyttelijöitä ja arvostelijoita mutta silloin kun päätöksiä tehtiin ei asioihin paneuduttu riittävästi. Näyttää siltä, että rikkidirektiivin kanssa tämän asian valmistelu on samassa sarjassa – kotityöt tekemättä. Kyse on osaamispuutteista ei välttämättä rahan puutteesta. Pitäisi tietää mitä ei tiedä ja olla kyky hankkia tarvittava tieto.

    Ihmettelen ympäristöministerin kovia kantoja tilanteessa,jossa kyseessä on ympäristön ja yhtiön kannalta hätätila. Mielestäni pitäisi moittimisen ja oikeustoimilla usuttamisen sijaan kaikin keinon tukea sitä porukkaa joka yrittää saada tilanteen haltuun. Johtopäätösten ja jälkipelin aika on myöhemmin. Yhtiön johdon pitää antaa nyt sammuttaa tulipalo ja turvata se mikä turvattavissa on. Käsittäkseni siellä tehdään hyvää työtä kaikin irroitettavissa olevin resurssein. Annetaan työrauha. Kukaan ei ota tällaisia riskejä jos ne olisivat tunnistetut päätöksentekohetkellä. Tuntematon riski on vaarallisin koska se on tuntematon

    Toinen vielä vakavampi asia on poliittinen riski: Ettei nyt onnettomuuden kiihkossa tehtäisi sellaisia päätöksiä, jotka vievät koko liiketoiminnalta tulevaisuuden. Asettamalla pikaistuksissa ylimitoitettuja harkitsemattomia vaatimuksia saadaan kyllä toiminta pysähtymään, yhtiö konkurssiin ja tuhatkunta uutta työtöntä kainuuseen. Se vaihtoehto olisi todellinen katastrofi – ympäristöriski jäisi eikä olisi olemassa vastuullista organisatiota joka sitä hallitsee. Vaalit ovat ohi – nyt voisi myös ajatella järkevästi.

    On Talvivaaran johdon ja yhtiön tukemisen paikka – ei moittimisen. Toiminnan jatkumiseen tarvitaan kassavirtaa – ei katkaista sitä painostussyistä. Vain yhtiön toiminnan jatkumisella tämä asia pysyy jossain hallinnassa.

    Päätöksiä tehdessä pitää ajatella kuten shakin pelaaja: jos teen tämän siirron mihin siitä ruudusta pääsee ja mihin siitä – ei tapeta lypsävää lehmää ja ajeta tilannetta yhteiskunnan syliin totaaliseen katastrofiin.

    Auta miestä mäessä älä mäen alla!

      (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

  7. åke:
    Avain tähän on yksinkertaisesti se, että ympäristönsuoelu vaatii kovia pääomia toiminnan alkaessa ja toiminnan aikana vahvaa kassaa.

    Ihan niinkuin kaikki muukin yhteiskuntavastuuseen viittaava, myös ympäristönsuojelu onnistuu parhaiten silloin, kun yritystoiminta on oikein kannattavaa. Ja omistajilla paljon rahaa pankissa.

    Ei se näin mene ainakaan kehitysmaissa, missä kaivokset todella tekevät rahaa. Jäljelle raiskattu ympäristö.

    Jos Talvivaaran kaivos lakkaa tai lopetetaan, bakteeritoiminta ja sen seurauksena metallien ja uraanin liukeneminen ja kulkeutuminen vesistöihin jatkuisi vuosikymmeniä. Näin kirjoitti Hesarissa 10.11 prof. Kari Heiskanen ja kysyy, kuka hoitaa jälkihoidon.
    Voiko todella olla niin, että kaivosluvissa ei ole varaumaa, mitä tehdään jos toiminta lakkaa kesken kaiken? Jos ei ole, pitää kiireesti ympäristöministerin aloittaa lakitason muutoksien teko. Olisiko poikkeuslain paikka, jos se olisi nopeampi tie, sillä täytyyhän olla systeemi, jolla äkkinäisiin katastrofeihin voidaan puuttua. Syyllisten etsiminen ei tuo pelastusta, sen aika on myöhemmin.

      (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

  8. Käsittääkseni vihreät olivat hallituksessa tekemässä nykyistä kaivoslakia. Samoin vihreät olivat mukana lakkauttamassa ympäristökeskuksia (kai tälläkin on jokin verran ollut vaikutusta valvonnan luonteeseen). Ja nytkin vihreillä ministereillä on aika iso osa kaivos- ja ympäristöasioissa. Vihreät ovat siis olleet keskeisesti mukana ohjaamassa kaivospolitiikkaamme sen nykyisille urille.

    Toivottavasti vihreiden tulkinta ei ole se, että muut puoleueet tekevät hallituksessa huonot päätökset, ja vihreät vain kannattavat näitä päätöksiä eduskunnassa ottamatta vastuuta tuestaan niille.

    Jos nämä päätökset tehdään hallitusohjelman mukaisina, vihreät ovat ne hyväksyneet hallitukseen mennessään.

    Jos taas päätökset tehdään hallituksen toimikauden aikana, vihreillä on mahdollisuus vaikuttaa päätöksiin. Eivät kai vihreät ajattele niinkään, että kannattavat mitä tahansa hallituksen sisäistä enemmistöpäätöstä eduskunnassa, mutta varaavat oikeuden sysätä vastuut muiden niskaan.

    Jos oikeasti vastustaa jotain asiaa, ei pidä mennä mukaan. Tai vaihtoehtosesti voi tehdä kompromissin, joka on kokonaisuudessaan hyvä, vaikka jotkut osat voivatkin olla huonoja.

    Jos hallituksen kaivospäätökset ovat olleet huonoja, mitä vastaavaa hyvää vihreät ovat saaneet aikaseksi noiden huonojen päätösten vastapainona? Lopputuloksen pitäisi olla joka tapauksessa yhteenlaskettuna positiivinen, ja vihreidenkin pitäisi olla ylpeitä saavutuksistan, joiden osa muotoutunut kaivospolitiikka on.

      (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)


  9. Ylen toimittajat yrittävät vekkulisti uskotedlla, etteivät ymmärrä parlamentaarisesta päätöksentekotavasta mitään. Hallituspuolueet riitelevät keskenään ennen eduskuntakäsittelyä mutta ajavat lait läpi eduskunnassa. Minäkin joudun äänestämään leimaveron korottamisen puolesta asuntokaupoissa, vaikka pidän esitystä järjettömänä.
    Kirjoitan aiheesta oman postaukseni.”

    Aika monella suomalaisella jää luottamus ja äänestäminen tuollaisten “päätöstekotapojen” takia. Just saying…. sitoutumattomat kiinnostavat enemmän, kunhan moisilla olisi jotain mahdollisuuksia edes päästä läpi paitsi sitoutumalla nykypuolueiden listoille. Menneehän teidän päättämisenne noinkin, vaan ei sillä luottamusta tulla koskaan keräämään.

    Useimmille jälkikäteen ovat nuo selitykset seliseli-ja-ei-mitään-väliä… itsepähän olette “parlamentaarisiin päätöksentekotapoihin” itsenne hukanneet… turha sitten haluta että moiseen löytyy suurelta osalta kansalaisista kannatusta.

      (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

  10. Olisiko niin, että globaalisti kilpailulla kaivosalalla ei kaivosyritys voi samaan aikaan pitää huolta ympäristöstä ja tuottaa voittoa.

    Miten Suomessa oleva kaivos voisi käyttää paljon enemmän rahaa ympäristöasioihin kuin kehitysmaissa (esim Kongossa) toimiva täysin säätelemätön kaivos? Jos yrittää hoitaa ympäristöasiat hyvin, lopputuote maksaa enemmän kuin muiden lopputuotteet. Konkurssi uhkaa hyvin pian.

    Toki jos malmio on moninkertaisesti rikkaampi kuin missään muualla tai tarvittavien raaka-aineiden (vesi, öljy, ihminen, hapot, …) on Suomessa paljon muita maita halvempi, niin sitten on varaa huolehtia ympäristöstäkään.

    Eiks tämän pitänyt olla markkinataloudesta huolehtiville itsestäänselvyys jo Talvivaaraa perustettaesa?

      (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

  11. Osmo Soininvaara:
    Aina voi kieltäytyä vikuttamasta mihinkään ja jäädä oppositioon, mutta minusta se on petos äänestäjiä kohtaan. Silloin saa äänestääaivan rauhassa mitä tahansa eikä se toisaalta vaikuta mihinkään.

    Vihreät valitsivat kaivoslain ja muutamia muita hankkeita. Perussuomalaisille europolitiikka plus muut olivat liikaa, joten he päättivät vastustaa muodostettavan hallituksen politiikkaa.

      (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

  12. sari:

    ‘snip’
    On Talvivaaran johdon ja yhtiön tukemisen paikka – ei moittimisen.
    ‘snip’

    No ei varmasti ole – kun yhtiö on itse ilmoittamillaan päästöarvoilla saanut ympäristöluvan, kyllä sen on niitä noudatettava eikä sitä ympäristön tuhoamisessa tueta.
    Ympäristön piittaamaton pilaaminen ahneuksissa on moitittavaa.
    Ongelman korjaaminen on aiheuttajan tehtävä eikä siinä sananlaskujen lateleminen auta.

      (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

  13. Ihmetyttää kovasti, kun nämä ylikansalliset yhtiöt myrkkyineen ja jättikaivoksineen saavat tuosta noin vaan luvan tulla kaivamaan Suomen maankamarat, mutta ketään ei ihan oikeasti tunnu kiinnostavan mihin kuntoon nämä tienoot jäävät kaivosten lopetettua.
    Sen sijaan mm. Mauri ja Paula olivat lopettamassa Lemmenjoen kullankaivun (joka on ollut siellä jo ENNEN kansallispuiston perustamista, ja jolle luvattiin jatkoa puiston sisällä). Vedottiin tekaistuihin vesistöjen sameutumisiin (tottakai sulamisveden mukana valuu maa-ainesta, joka saattaa näkyä vesissä), ja ties mihin.
    Nämä miehet, suurin osa, kaivavat kaivospiireillään ja valtauksilla pelkän hauiksen ja lapion (lue: ruisleivän) voimalla, ilman mitään lisäaineita ja myrkkyjä. Heillä on tarkat säännöt ja vastuut miten toimia, heitä valvotaan ja sisäinen valvonta pelaa. Heillä on myös velvollisuus maisemoida nuo kaivupaikkansa (ei sitä lapiolla kovin suuria lääneja kaiveta muutenkaan) ennalleen kaivun loputtua.
    Tuo toiminta elättää monia paikallisia, monia matkailuyrittäjiä, Inarin kuntaa verotuloilla, ja kaiken lisäksi antaa kuluttajille mitä kauniimpia kultahippuja koristeeksi.
    Ja tämä kaikki haluttiin siis lopettaa, ilman mitään korvauksia menetetystä ansiosta ja haitasta. Tätä kuoliniskua lapin kullankaivajille taisi olla myös vihreät antamassa, samaan aikaan kun laitettiin villalapasta näiden isojen yhtiöitten pään päälle…

      (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

  14. Matti Kinnunen:
    Jos yrittää hoitaa ympäristöasiat hyvin, lopputuote maksaa enemmän kuin muiden lopputuotteet. Konkurssi uhkaa hyvin pian.

    Ei nyt välttämtää noinkaan. On kiva, jos olet halvin tuottaja, mutta toiminta on taloudellisesti järkevää, kunhan tuotantohinnastasi jää tyydyttävä voittomarginaali, vaikka se marginaali jollain toisella olisi paljon muhkeampi.

    Rikkaan malmion omistaja tahkoaa rahaa, mutta hänenkin kaivoksellaan on rajallinen kapasiteetti, jolloin hän ei useinkaan voi lisätä tuotantoaan nykyisestä ja täten romahdutaa markkinahintoja.

    Nikkelin hinnanmuodostus on ollut viimeaikoina kysyntävetoista. Kaikki myyvät suunilleen samaan hintaan, tämä hinta vain antaa eri toimijoille eri suuruiset voitot (mutta laihakin voitto on voitto).

      (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

  15. Mielestäni ei kannata selittää pahantahtoisuudella sitä minkä voi selittää ajattelemattomuudella ja osaamattomuudella.

    Ymmärtääkseni Talvivaara ei ole tahallaan laskenut mitään, ilmoittanut tahallaan väärin, vaan nykyinen tilanne on monen vuoden pituinen ketju ongelmia, joita ei pitänyt tulla sekä korjaus toimenpiteitä joiden seuraukset olivat siemen seuraaville ongelmille.

    Syyllisiä ovat varmasti Talvivaara ja lupaviranomaiset. Ei kuitenkaan kannata alkaa rankaista vaan tutkia mikä meni pieleen ja korjata toimintakulttuuri jottei uusia vastaavia ongelmia synny. Ilmeisesti se vaatii virastojen uudelleenjärjestelyjä.

    Btw, mielestäni ulkomaista pääomaa ei kannata sorsia, kun kotimaista pääomaa ei ole ollut tarjolla…

      (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

  16. Minniina:
    Ihmetyttää kovasti, kun nämä ylikansalliset yhtiöt myrkkyineen ja jättikaivoksineen saavat tuosta noin vaan luvan tulla kaivamaan Suomen maankamarat, mutta ketään ei ihan oikeasti tunnu kiinnostavan mihin kuntoon nämä tienoot jäävät kaivosten lopetettua.

    Tämä pahin pukari eli Talvivaarahan on ihan suomalaisten omaa keksintöä ja tuotosta. Ehkä on sittenkin hyvä että tänne tulee ulkomaalaisia ja ammattimaisesti toimivia kaivoksia eikä näitä amatöörejä, jotka sitten harjoittelevat ensimmäiset 10v kaivostoimintaa.

    Talvivaaran pääasiallisena ongelmana on aivan selvästi ammattitaidon puute. Siitä sitten seuraa hosuminen, talousvaikeudet joista johtuu kaikkien muiden paitsi ympäristöasioiden priorisointi.

      (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

    1. Kansainvälisissa yrityksissä on se vika, ettei niillä ole tunnesidettä Suomeen eikä maineen pilaaminen pienessä Suomessa ole niiden kannalta kovin vahingollista. Minulla ei ole asiasta empiiristä näyttöä, mutta väitän, että jos tutkittaisiin vaikkapa kanadalaista kaivosyhtiötä ja sen ympäristövastuullisuutta toisaalta Kanadassa ja toisaalta jossa toisessa maanosassa, vaikkapa Kongossa, havaitsisimme, että Kanadassa on toimittu vastuullisemmin. Joku voi sanoa, että se johtuu Kongosta. Niinpä juuri.
      Suomen ei pidä ryhtyä kaivospolitiikassaan Kongoksi. Ulkomaista yhtiötä ei saa toimimaan vastuullisesti millään muulla tavalla kuin ankaralla viranomaisvalvonnalla ja ankaralla vahingonkorvausperiaatteellla ja vaatimalla kaiken kattavaa vastuuvakuutusta ilman ylärajaa.

        (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

  17. Jos olen ymmärtänyt lehtitiedot oikein, varsinainen virhe on tapahtunut siinä vaiheessa, kun kipsisakka-altaaseen, jota ei ollut suunniteltu eikä ymmärtääkseni luvitettu veden varastoitiin, päätettiin johtaa vettä. Tämä päätös on tutkittava. Kuka sen teki, oliko siihen lupaa ja jos oli, millä asiantuntemuksella lupa oli annettu.

      (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

  18. Osmo Soininvaara:
    Aina voi kieltäytyä vikuttamasta mihinkään ja jäädä oppositioon, mutta minusta se on petos äänestäjiä kohtaan. Silloin saa äänestääaivan rauhassa mitä tahansa eikä se toisaalta vaikuta mihinkään.

    Itse en tiedä yhtään hyvää asiaa, jonka Vihreät ovat saaneet aikaan. Voisiko joku sivistää minua?

      (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

  19. Osmo Soininvaara:
    Jos olen ymmärtänyt lehtitiedot oikein, varsinainen virhe on tapahtunut siinä vaiheessa, kun kipsisakka-altaaseen, jota ei ollut suunniteltu eikä ymmärtääkseni luvitettu veden varastoitiin, päätettiin johtaa vettä. Tämä päätös on tutkittava. Kuka sen teki, oliko siihen lupaa ja jos oli, millä asiantuntemuksella lupa oli annettu.

    Tuosta löytyy jotain vihjeitä…

    http://www.ely-keskus.fi/fi/ELYkeskukset/KainuunELY/Ymparistonsuojelu/muutpaatokset/Documents/16.8.2012%20p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s,%20lyhytainen%20poikkeaminen,%20Talvivaara.pdf

      (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

  20. Osmo Soininvaara:
    Jos olen ymmärtänyt lehtitiedot oikein, varsinainen virhe on tapahtunut siinä vaiheessa, kun kipsisakka-altaaseen, jota ei ollut suunniteltu eikä ymmärtääkseni luvitettu veden varastoitiin, päätettiin johtaa vettä. Tämä päätös on tutkittava. Kuka sen teki, oliko siihen lupaa ja jos oli, millä asiantuntemuksella lupa oli annettu.

    Nyt kun on televisiosta nähty ne valtavat jätealtaat, tulee mieleen Neuvostoliiton systeemi. Viron Sillamäessä oli aivan vastaava radioaktiivinen vesiallas jätteen loppusijoituspaikkana, mutta paljon pienempi.

    Sitä sitten siivottiin EUn (myös Suomen) rahoilla ja loppujen lopuksi allas katettiin, että sadevedet eivät lisäisi jätteen määrää.
    Ajatuskin valtavista avoaltaista jätteen loppusijoituspaikkana on absurdi.

    Siitä sitten vaan Talvivaara altaitaan kattamaan, että sateet eivät aiheuta tulvia. 😉

      (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

  21. Kutoja:

    http://www.ely-keskus.fi/fi/ELYkeskukset/KainuunELY/Ymparistonsuojelu/muutpaatokset/Documents/16.8.2012%20p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s,%20lyhytainen%20poikkeaminen,%20Talvivaara.pdf

    Mielestäni oleellinen lause löytyy sivulta 9.

    ”Tilanne johtuu osaltaan paitsi kevään ja kesän runsaista sateista, myös siitä, että Talvivaara on jättänyt ympäristösyista johtamatta vettä kipsisakka-altaasta jälkikäsittely-yksikölle.”

      (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

  22. Osmo hyvä, älä vertaa Suomea Kongoon. Kongon sisällissodassa on kuollut Suomen väkiluvun verran ihmisiä ja raiskattu samassa mitassa. YK on joutunut tuomitsemaan maassa esiintyneen kannibalismin. Kyseessä on aika lähelle failed state #1 maailmassa. Kaivosoikeuksia on myyty veren vuodattamisen kykyä vastaan.

    Hyväksyn pointin verottamisesta ja nykyinen kaivoslainsäädäntö on vastuuton, mutta Suomea nyt ei kuitenkaan vaan voi verrata Kongoon.

      (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

  23. Kannattaa miettiä, mitä Talvivaarasta voisi oppia yleisellä tasolla eli miten se kuvastaa “maan tapaa”.

    Talvivaaran tapaus on esimerkki systeemistä, jossa pieni piiri liikkuu toisiaan lähellä olevien organisaatioiden välillä (esim. toteuttavasta organisaatiosta valvovaan viranomaiseen). Vaikka seuraukset eivät aina ole Talvivaaran luokkaa, tuottavat tällaiset systeemit väkisinkin huonoa jälkeä.

    Vastaavanlainen toiminta on Suomessa valitettavan yleistä. Sitä esiintyy esimerkiksi tässäkin blogissa usein käsitellyssä kaupunkisuunnittelussa.

      (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

    1. Suomi on myös niin pieni maa, että jos kaivostoimintaa osaava ympäristövalvonnan pariin menevä sitoutuisi siihen, ettei koskaan elämässään menisi kaivosyhtiön palvelukseen, eikä olisi myös koskaan ollut, voisi olla aika vaikea rekrytoida osaavaa väkeä valvontapuolelle. Sama ongelma koskee STUK:ia ja ydinvoimayhtiöitä.

        (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

  24. käsittääkseni padot pitää suunnitella siten, että ne kestävät täyttämisen ja ylivuodonkin. Kipsisakka on vettä painavampaa, joten altaan paine vedellä täytettynä on täyttä kipsisakkaa alhaisempi. Vika on siis muualla.

    Altaan pohja on vuotanut jolloin on kuulemma muodostunut ´kraateri´josta on sitten syntynyt louheen läpi virtauskanava luontoon. Pohja ei voine mennä rikki siksi, että siihen tulee vettä vaan tässä tapauksessa siksi, että padon pohjarakenteet ovat pettäneet( kraateri) ja puhkaisseet muovikalvon. Tässä tullaan itse asiaan: todennäköisesti padon pohjarakenteiden suunnittelussa on tapahtunut perusmoka – väärä mitoitus tai huono työ esim. terävä kivi on puhkaissut kalvon, jonka jälkeen vesi on syönyt tiensä.Padon ja sen pohjarakenteiden suunnittelija ja rakentaja/valvoja ei ole ollut tarpeeksi huolellinen.

    Käsittääkseni talvivaara on tilannut parhaaksi katsomaltaan asiantuntijalta suunnittelun ja toteutuksen ´avaimet käteen´ ja saanut käsiinsä pommin.

    Ikävä kyllä rakennuttaja vastaa, vaikka ei olisi itse osallistunut ko urakkaan. Tilanne vastaa sitä, että taloyhtiön hallitus vastaa talon perustusten pettämisestä voikka ei olisi ollut missään tekemisissä itse vastuullisen rakentajan kanssa.

    vedenlaskemispäätöksen sijaan menisin penkomaan perusmitoitusta. Syyttelystä tämä ei nyt parane. Vaurion perusyy on löydettävä ja sitten korjattava/ rakennettava uusi oikein mitoitettu ja tehty allas. Onkohan altaan takuu voimassa? Mitä sanoo sen rakentaja? Jokin väliaikanen ratkaisu pitää myös löytää jos allas on susi. Seisokki tai hätäallas.Päätös pitää perustua faktoihin eikä tunteisiin.

    Talvivaara antanee osakkailleen jonkin tiedoitteen kun tietää mistä on kyse.

      (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

    1. Vesi taisi tulla sen kipsisakan lisäksi eikä sen tilalle. Ainakin patoa jouduttiin korottamaan. Vesi reijästä läpi päästyään on kipsisakkaa parempi raivaamaan itselleen tien eteenpäin. Tänään Hesarissa kirjoittaneen kaatopaikka-asiantuntijan mukaan muovikalvon alla olisi pitänyt nykynormien mukaan olla bentoniittisavea, joka olisi tukkinut vuodon, mutta tästä määräyksestä oli jostain syystä myönnetty poikkeus.
      Ehkä kannattaa kuitenkin odottaa tarkempia tietoja.
      Kun minua kiinnostaa tässä asiassa oman ammattini puolesta se, mitä valtion puolella pitäisi tehdä, ettei tällaista voisi sattua uudestaan. Vaikuttaa siltä, että valtion viranomaisten valvonta on pettänyt pahasti. Onko kyse ammattitaidosta, rahan puutteesta vai alisteisesta asemasta ELY-keskusten sisällä vai mistä? Olen itse STUK:n neuvottelukunnan puheenjohtaja. STUK:n turvallisuuskulttuuri on kovin erilainen. Ennen kuin Lappi jaetaan kansainvälisten kaivosyhtiöiden kesken, ympärtistöhallinnon pitäisi olla kunnossa, joka on paljon nykyistä lähempänä STUK:n turvallisuusajattelua.

        (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

  25. “Suomi on myös niin pieni maa, että jos …, voisi olla aika vaikea rekrytoida osaavaa väkeä valvontapuolelle”

    Niinpä. Tämäntyyppisen rekrytoinnin täytynee ulottua maan rajojen ulkopuolelle, varsinkin kun Talvivaaran touhuja aletaan tutkia. Maassa ei ehkä riitä ammattilaisia, jolla ei jo ole lusikka sopassa.
    Ee

      (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

  26. Minä olen oppinut sen että kaivostoiminta työllistää niin paljon enemmän kuin matkailu että lapin luonto kannattaa tuhota… …pitäisi varmaan myös tuhota puolet aivosoluista ja katsella Big Brotheria päivät pitkät ottamatta mistään asiasta selvää ja ymmärtämättä mistään mitään… …huoh… …että todellisuuden järjettömyyttä kestäisi.

      (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

  27. Tiivistelmä julkisesta keskustelusta: Talvivaaran kaivos on pahis, joka on nyt tahallaan tuhonnut luontoa, ja viranomaisten olisi pitänyt olla hyviksiä, jotka olisivat pelastaneet maailman. Mutta kun viranomaiset ovatkin korruptoituneita pahiksia, niin maailma ei pelastunut.

    Ei taida maailma olla kuitenkaan ihan niin yksinkertainen. On ihan selvää, että sekä kaivos että viranomaiset ovat mokanneet aika spektakulaarisella tavalla. Kuitenkin kummallakin puolella on ollut samat intressit (katastrofien välttäminen) ja ongelmat (osaamattomuus).

    Talvivaaran kaivoksesta erityisen tekee sen käyttämä teknologia, jota ei vastaavassa mitassa ole missään muualla käytössä. Tämä osa Talvivaarasta on ainakin potentiaalisti monella tavalla erittäin hyvä asia. Lisäksi kaivos tuo työpaikkoja alueelle, johon tarvitaan työpaikkoja, mikä sekin on erittäin hyvä asia.

    Toisessa vaakakupissa ovat sitten ympäristöarvot ja muiden elinkeinojen edut. Ideaalitapauksessa lupaprosessi olisi sellainen, jossa viranomainen auttaisi luvanhakijaa muokkaamaan toimintaansa sellaiseksi, että toiminnan haitat ovat mahdollisimman vähäisiä. Jos lupaprosessi on pelkkä “kyllä/ei/tällä ehdolla”, se luo vastakkainasettelun lupaviranomaisen ja luvanhakijan välillä.

    En tiedä, miten asia on tässä tapauksessa mennyt. Kovasti kuitenkin epäilen, että prosessi on ollut aidon yhteistyön sijasta jonkinlainen lobbaamisen taidonnäyte, ja ettei riittävää osaamista ole ollut kummallakaan puolella pöytää.

    Tältä kantilta katsottuna ympäristönsuojelun oleminen ELY-keskuksessa ei sellaisenaan ole hyvä tai huono asia. Voi olla helpompi kerätä kaikki osaaminen yhden pöydän ääreen, jos se on saman katon alla. Ongelma on tavoitteenasettelussa. Jos elinkeinoviranomaisten tavoite on vain saada mahdollisimman paljon liiketoimintaa alueelle, ympäristöasiat jäävät jalkoihin. Jos ympäristöviranomaisten tarkoitus on vain minimoida luonnolle aiheutuvat haitat, kaikki inhimillinen toiminta alueella kannattaa kieltää.

    Kuitenkin parhaiten toimiva ELY-keskus on sellainen, joka saa mahdollisimman paljon liiketoimintaa alueelle vaarantamatta luontoarvoja. Tämä vaatiikin sitten jo yhteistoimintaa viranomaistoiminnon sisälläkin, jotta elinkeinonharjoittajia osataan ohjata oikeanlaiseen toimintaan. Ja lisäksi se vaatisi huomattavan määrän kovan tason teollista osaamista, jota ei nyt taida olla.

      (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

    1. Tältä kantilta katsottuna ympäristönsuojelun oleminen ELY-keskuksessa ei sellaisenaan ole hyvä tai huono asia. Voi olla helpompi kerätä kaikki osaaminen yhden pöydän ääreen, jos se on saman katon alla.

      Ajattelitko, että nyt Säteilyturvakeskukseen keskitetty ydinvoimaloiden valvonta pitäisi myös hajauttaa paikallisille ELY-keskuksille?

        (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

  28. eli perusmoka ilmeisesti on rakenteessa.
    joku on anonut ja joku toinen antanut luvan. riski on tämän mukaan otettu tietoisesti.
    ikävä juttu.
    Vastuu ja vastaaminen ovatkin sitten eri asioita. Pahimmassa tapauksessa vastuullinen löytyy, mutta vastaajaa ei.
    Yhtiössä omistajat vastaavat sijoittamallaan pääomalla, virkamies virallaan. Mutta kuka vastaa siivoustyöstä onkin se varsinainen ja ikävä kysymys.

      (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

  29. Osmo Soininvaara:
    Onko kyse ammattitaidosta,

    Ei. Ehkä joillain virkamiehillä ei ole kovin vahvaa asiantuntemusta, mutta jos johonkin ehdotettuun hankkeeseen liittyvät asiat ovat vaikeita, pitää ottaa selvää tai asettaa varmasti riittävät ympäristöehdot. Valvonnassa sama kaava. Jos päätösten tueksi ei saa riittävää tietoa, vika on hallintotavassa, ei yksittäisten virkamiesten asiantuntemattomuudessa.

    rahan puutteesta

    Ei. On mahdollista, että nykyisille valvojielle on asetettu niin paljon velvollisuuksia, että he eivät ehdi valvoa kunnolla. Mutta tuollainen ongelma hoituisi muutamalla lisäviralla koko maahan, mikä ei ole valtion mittakaavassa iso kulu.

    vai alisteisesta asemasta ELY-keskusten sisällä

    Kyllä, varmasti ainakin jonkin verran. Mielestäni ELY-uudistus viittasi vahvasti nimenomaan tähän suuntaan. Ihmettelin vihreiden kantaa ja hiljaisuutta asiassa. Kulissien takaisia kauppoja hallituksessa ja ELY-keskusten nykyistä ilmapiiriä en tunne, mutta ulospäin ELY-hanke ei todellakaan näyttänyt askeleelta vihreään suuntaan.

    vai mistä?

    Selvästi viimeaikaisille hallituksille lojaalius ylikansallisen vapaakaupan suuntaan, halu olla mallikelpoinen EU-jäsen (myös teollisen toiminnan vapaudessa), ja jatkuva maksimaalinen talouskasvu ovat olleet keskeisiä tavoitteita. Tämä on tarkoittanut sitä, että kansainvälisten yritysten ja omienkin yritysten toiminta, erityisesti yli rajojen, on tehty mahdollisimman sujuvaksi. Kaikkea protektionismiin viittaavaa (kuten vaikkapa ylimäräisiä ympäristövaatimuksia) on vältetty. Uusien yritysten tuoma talouden kasvu ja työpaikat on otettu tyytyväisinä vastaan. Tässä ympäristössä ympäristöasiat ovat voineet jäädä helposti kakkosprioriteetille, hurskaiden toiveiden varaan.

    Tämän lisäksi myös ihan normaali taloudellinen ahneus pehmentää aina ympäristöhuolia, ja johtaa riskien ja vaikutusten aliarvioimiseen.

      (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

  30. Osmo Soininvaara:

    Ehkä kannattaa kuitenkin odottaa tarkempia tietoja.

    Järkevä mielipide. Linkissä toinen tärkeä huomioon otettava asia.

    http://yle.fi/uutiset/professori_talvivaaraa_ei_saa_paastaa_konkurssiin/6371946

    Onneksi vihreistä kovinta kieltä ovat käyttäneet tekniikasta ja taloudestä vähiten ymmärtävät sosiaalivihreän siiven edustajat, jotka ovat saaneet jonkinlaisen ympäristöherätyksen. Toivottavasti heidän tarkoituksenaan ei ole pelkkä poliittisten irtopisteiden keräily. Ainakaan he eivät ehdota mitään kovin rakentavaa.

      (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

    1. Jos osoittautuu – ei ole osoittautunut vielä – ettei Talvivaaran kaivosta saada siedettävään kuntoon ympäristön kannalta, toiminta pitää ajaa alas. Alas ajaminen tarkoittaa, ettei kiveä louhita lisää, mutta jo louhittu kivi, jossa liuottava bakteeritoiminta on käynnistynyt, käsitellään loppuun ja siitä erotetaan ne metallit hyötykäyttöön. Ei kai niitä liukenevia metalleja nyt voi luontoonkaan laskea.

        (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

  31. sari:

    Käsittääkseni talvivaara on tilannut parhaaksi katsomaltaan asiantuntijalta suunnittelun ja toteutuksen ´avaimet käteen´ ja saanut käsiinsä pommin.

    Ikävä kyllä rakennuttaja vastaa, vaikka ei olisi itse osallistunut ko urakkaan.

    Kipsisakka-altaan on Talvivaaralle urakoinut valtiollinen Destia…

      (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

  32. Osmo Soininvaara: Ajattelitko, että nyt Säteilyturvakeskukseen keskitetty ydinvoimaloiden valvonta pitäisi myös hajauttaa paikallisille ELY-keskuksille?

    Eipäs nyt sekoiteta asioita… ajatus siitä, että ydinvoimalaa valvottaisiin läheltä ei a priori tunnu sinänsä mahdottomalta.

    Mutta Talvivaaran kokemuksen perusteella erillisen ‘kaivosasioiden ylihallituksen’ perustaminen olisi perusteltua.

    ELY-keskuksen haukkuminen Talvivaaran luvista ei ole paikallaan, sillä luvat on myönnetty “itsenäisten” ympäristökeskusten aikana – ja nykyisin ympäristöluvat myöntää AVI. ELY-keskus valvoo ja antaa huomautuksia.

      (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

  33. Osmo Soininvaara: Alas ajaminen tarkoittaa, ettei kiveä louhita lisää, mutta jo louhittu kivi, jossa liuottava bakteeritoiminta on käynnistynyt, käsitellään loppuun ja siitä erotetaan ne metallit hyötykäyttöön.

    Enää ei ihmetytä, miksi Outokumpu myi kaivoksen ja liuotustekniikan yhdellä eurolla – ilmeisesti riskilaskelmat oli tehty ja konsernin muuta toimintaa ei haluttu vaarantaa. Pelkästään Talvivaaran kaivosta pyörittävä yritys voi ottaa enemmän riskiä; jos huonosti käy, yhteiskunta sitten maksaa viulut.

      (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

  34. Osmo, olet pettänyt meidät planeettamme elonkehää suojelevat ihmiset! Täysin urbaanina asukkaana pidät parempana keskittää väestö kaupunkeihin – täysin lajityypillisyytemme vastaiseen ympäristöön – ja hyödyntää luonnonresursseja insinöörivihreyden keinoin. Sähköauto edustaa tätä typeryyttä. Jos sähkö tuotetaan ydinvoimalla, on uraani louhittava jostain. Nyt sitä aiotaan “ottaa talteen” Talvivaarassa. Siellä rikastamo on jo valmis, koska valtioneuvosto antoi 1.3. klo 10 periaateluvan. Vihreät jättivät muodollisen eriävän mielipiteen. Silti Niinistöllä olisi ollut valta pyytää jättämään asia pöydälle ja lisäharkintaan vaan hänelläpä oli kiire setänsä pressavihkiäisiin samana päivänä klo 12.
    Niinistö olisi voinut jo aikaa sitten tehdä kahiluodot eli vaatia jyräkästi louhinnan keskeyttämistä. Hänellä,kuten myös sinulla, on ollut koko ajan tarkat tiedot, missä mennään Talvivaaran suhteen.
    Pyysimme jo helmikuussa Vuokatin mielenosoitukseen Hautalaa, Hassia ja Niinistöä. Hassi ja Niinistö eivät kiireiltään ehtineet. Hautala ei edes vastannut sähköpostiin.
    Viime torstain 7.11. mielenosoituksessa ei näkynyt koijärveläisiä.
    Arvelen, että olet istuskellut liikaa STUK:n saunakabinetin kokouksissa. Kabinettipolitiikka on kompromissien tie. Väärän ja oikean ero hämärtyy. Ihminen ei osaa sanoa enää “EI”.
    Kainuussa ja Savossa toimii Stop Talvivaara -liike. Se vaatii kaivoksen ja kemiantehtaan hallittua alasajoa suurin piirtein samoin perustein kuin itse kirjoitat tosiasioista. Totta kai kaivos voidaan sulkea, jos se kerran on avattukin. Luontoa ja ihmisiä vaarantava toiminta on mahdollista lopettaa. Prof. Heiskanen sattuu olemaan Pekka Perän ja Harri Natusen kavereita. Hänen lausunnoilleen ei täällä paljon painoa laiteta. Heiskanen on järjestämässä 22.11. Jyväskylään Perän & kumpp. kanssa FinnMater -messut, joka tarkoittaa käytännössä kaivosalan messuja. Heiskanen istuu Perän kanssa FinnMaterin valtuuskunnassa. Suomi on toisaan pieni maa, kun katsoo hyvä veli -organisaatioita.
    Kaivoksen ja kemiantehtaan alasajo tarkoittaa vähittäistä ennallistamista,. Rikkihappoliuotuskasat – joita media kuuluttaa “bio”liuotuskasoina – voidaan peittää ja koska niitä ei kastella, liukeneminen loppuu. Ei sieltä pitkään metalleja irtaudu, vaikka Heiskanen Häkämiehen tilaaman nuotiston mukaan mediassa puhuukin toista.

    Ke 14.11. klo 16 on suuri mielenosoitus Eduskuntalon edustalla Talvivaaran aiheuttaman ympäristökatastrofin vuoksi. Sinulla, Osmo, on tietysti STUK:n saunakabinettikokous harmillisesti juuri tuohon aikaan.

      (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

  35. Osmo Soininvaara:
    STUKinkokus on aamulla. Klo 16 on valtuusto.
    Ihmisen lajityypillinen käyttäytyminen on kyllä laumassa eläminen. Tämä suomalainen sadan hehtaarin yksinäisyys omien peltojeb keskellä kukana muista on kovin epätyypillinen.

    Ihmnen on laumaeläin. Sen huomaa varsinkin seuratessaan vihreitä, vain esimerkin mainitakseni.

    “Sadan hehtaarin yksinäisyydessä” voi ihminen olla yllättävän laajassa sosiaalisessa verkostossa. Missään ihminen ei ole niin yksinäinen kuin suurkaupungissa.

      (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

  36. Ei luonnon keskellä ihminen milloinkaan yksin ole, mitä sinä höpiset. Mutta itse asiaan: Voisitko, Osmo, vastata, kannatatko Talvivaaran nikkeli-uraanikaivoksen ja sen kemiantehtaiden sulkemista? Jos et, niin miten luontopuolueen perustajana perustelet jatkamisen?

      (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

  37. Osmo Soininvaara: Ylen toimittajat yrittävät vekkulisti uskotedlla, etteivät ymmärrä parlamentaarisesta päätöksentekotavasta mitään. Hallituspuolueet riitelevät keskenään ennen eduskuntakäsittelyä mutta ajavat lait läpi eduskunnassa. Minäkin joudun äänestämään leimaveron korottamisen puolesta asuntokaupoissa, vaikka pidän esitystä järjettömänä.
    Kirjoitan aiheesta oman postaukseni.

    Kun aina kirjoitan asiallisesti, on pääteltävä, että olet ottanut käyttöön mielipiteiden karsinnan silloin, kun kommentti ei pääse läpi. Silti kokeilen vielä: Nykyiseen kaikkien puolueiden hallitukseen osallistumista jokainen osallistuva puolue perusteli mahdollisuudella vaikuttaa ja valmiudella kantaa vastuuta. (Varsinainen syy lienee ollut estää uusiin vaaleihin ajautuminen saman tien ). Perustelusi osoittaa, että vaikuttamisen mahdollisuudet riippuvat voimasuhteista ja halusta pysyä hallituksessa. Seuraava kysymys: Millä hinnalla?

    Mitä merkitystä on vihreällä puolueella, jolle ympäristön tila ei ole kynnyskysymys vaan hallituksessa pysytellään sen kustannuksella?

    Ja mitä merkitystä on demokratialla, kun normaalitilanteessa perusteettomat ylileveät koalitiot yhdessä aiemman määrävähemmistösäännösten poistamisen kanssa takaavat oppositionkin voimattomuuden?

    Mitä vastuuta voi kantaa,ja miksi puhua vastuun kantamisesta, kun on suostunut luovuttamaan kaiken vallan pois?

    Miltä luulet näiden selitysten, että olemme hallituksessa ja vastuuministeriössä, mutta emme voi millekään mitään, tuntuvan äänestäjästä?

      (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

  38. Talvivaaran ympäristöpuolen murheet ovat vakavia. Nyt löytyy syyttelijöitä ja arvostelijoita mutta silloin kun päätöksiä tehtiin ei asioihin paneuduttu riittävästi. Näyttää siltä, että rikkidirektiivin kanssa tämän asian valmistelu on samassa sarjassa – kotityöt tekemättä. Kyse on osaamispuutteista ei välttämättä rahan puutteesta. Pitäisi tietää mitä ei tiedä ja olla kyky hankkia tarvittava tieto.

    Ihmettelen ympäristöministerin kovia kantoja tilanteessa,jossa kyseessä on ympäristön ja yhtiön kannalta hätätila. Mielestäni pitäisi moittimisen ja oikeustoimilla usuttamisen sijaan kaikin keinon tukea sitä porukkaa joka yrittää saada tilanteen haltuun. —- Kukaan ei ota tällaisia riskejä jos ne olisivat tunnistetut päätöksentekohetkellä. Tuntematon riski on vaarallisin koska se on tuntematon

    Toinen vielä vakavampi asia on poliittinen riski: Ettei nyt onnettomuuden kiihkossa tehtäisi sellaisia päätöksiä, jotka vievät koko liiketoiminnalta tulevaisuuden. Asettamalla pikaistuksissa ylimitoitettuja harkitsemattomia vaatimuksia saadaan kyllä toiminta pysähtymään, yhtiö konkurssiin ja tuhatkunta uutta työtöntä kainuuseen. Se vaihtoehto olisi todellinen katastrofi – ympäristöriski jäisi eikä olisi olemassa vastuullista organisatiota joka sitä hallitsee. Vaalit ovat ohi – nyt voisi myös ajatella järkevästi.

    On Talvivaaran johdon ja yhtiön tukemisen paikka – ei moittimisen. Toiminnan jatkumiseen tarvitaan kassavirtaa – ei katkaista sitä painostussyistä. Vain yhtiön toiminnan jatkumisella tämä asia pysyy jossain hallinnassa.

    — ei tapeta lypsävää lehmää ja ajeta tilannetta yhteiskunnan syliin totaaliseen katastrofiin.–

    Mielestäsi ei tiedetty, että ei olisi pitänyt antaa perustamislupaa niillä ehdoilla kuin annettiin, mutta jatkamislupa niillä samoilla ehdoilla pitää antaa? Logiikka on kuen sanot: lypsävää lehmää ei saa tappaa, ympäristöstä viis.
    Just.

      (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

  39. Osmo Soininvaara: Ajattelitko, että nyt Säteilyturvakeskukseen keskitetty ydinvoimaloiden valvonta pitäisi myös hajauttaa paikallisille ELY-keskuksille?

    Kuten itse kirjoitit, pakka on näissä asioissa aika totaalisen sekaisin AVI/ELY/jokumuu -hässäkässä. Pointtini oli se, että elinkeino- ja ympäristöasioiden keskittäminen saman katon alle ei minusta sellaisenaan kuulosta pahalta. Se voi toteutuksesta riippuen tuoda huomattavasti lisäarvoa. (Nyt se näyttää kylvävän vain huonoja asioita, mutta vika ei ole näkökulmien yhdistämisessä, vika on toteutuksessa.)

    Mitä sitten tulee erilliseen KTUKiin (Kaivosturvallisuuskeskus), niin hyvin spesialisoitunutta asiantuntemusta vaativissa asioissa sellainen voisi olla ihan paikallaan. Valvonnan osalta tuntuu siltä, että kaivosasioissa tekemistä riittää eri tasoille. ELY voisi olla oikea taho valvomaan päästörajojen noudattamista. Rakenteisiin ja prosesseihin liittyvä toiminta (prosessimuutokset, ymv.) taas vaatii korkeamman tasoista asiantuntemusta.

      (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

  40. Matti Kinnunen:
    Olisiko niin, että globaalisti kilpailulla kaivosalalla ei kaivosyritys voi samaan aikaan pitää huolta ympäristöstä ja tuottaa voittoa.

    Miten Suomessa oleva kaivos voisi käyttää paljon enemmän rahaaympäristöasioihin kuin kehitysmaissa (esim Kongossa) toimiva täysin säätelemätön kaivos? Jos yrittää hoitaa ympäristöasiat hyvin, lopputuote maksaa enemmän kuin muiden lopputuotteet. Konkurssi uhkaa hyvin pian.

    Toki jos malmio on moninkertaisesti rikkaampi kuin missään muualla tai tarvittavien raaka-aineiden (vesi, öljy, ihminen, hapot, …) on Suomessa paljon muita maita halvempi, niin sitten on varaa huolehtia ympäristöstäkään.

    Eiks tämän pitänyt olla markkinataloudesta huolehtiville itsestäänselvyys jo Talvivaaraa perustettaesa?

    Mikä 0n johtopäätöksesi? Sekö, että maailmassa ympäristön tuhoaminen on välttämätöntä?

      (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

  41. Jos oikein muistan, samalla kun Outokumpu myi eurolla tai kahdella Talvivaaran kaivosoikeudet se samalla merkittiin 20 %:n osuudella kaivosyhtiön osakkaaksi nimellisellä hinnalla. – Joku voisi tarkistaa.

      (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

  42. Osmo Soininvaara: Aluehallinto on kyllä ihan sekaisin. Luvan siis todellakin antaa AVI mutta sen voi peruuttaa – tai siis toiminnan keskeyttää ELY joka oli myös antanut luvan poiketa ympäristöluvasta.

    No ei se, että on olemassa eri viranomaisia, tarkoita sitä, että hallinto olisi sekaisin – eikä se ilmeisesti olekaan sekaisin. Se vaan ei toimi ja kyllä tässä tapauksessa sormi osoittaa ympäristöministeriöön, joka ELY-keskuksen ympäristöviranomaiset ohjeistaa ja joka ei ole suhtautunut kaivostoimintaan tarpeeksi vakavasti.

    Ja sehän ei ole Ville Niinistön vika, vaan ainakin Paula Lehtomäen osalta valvonta taisi jäädä osakepotin ostoon?
    En osaa sanoa, oliko luvista päätetty jo aikaisemmin, mutta valvontaan olisi tietysti pitänyt panostaa silloin, kun toiminta käynnistyi.

      (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

  43. Markku af Heurlin: Luin kirjoituksen ja varsinkin kommentit. Mieltä kohottavia tällaiset yleiset hirttäjäiset.

    Voiman artikkeli on hyvä, koska se todella selittää, miten tämä kaikki on mahdollista.
    Mitenkäs se Vihriälä sanoikaan: Lahjontaa ei Suomessa tarvita mihinkään siksi, että puolue organisoi ajamansa asian totettamiseen tarvittavan koneiston haltuunsa kaikilla organisaatiotasoilla niin, että sen sujumiseen ei mitään voitelua tarvita. Hän puhui Keskustapuolueen Nuorisosäätiön hankkeista, joiden läpimeno hoidettiin valitsemalla oikeat ihmiset oikeisiin paikkoihin etukäteen. Samanlainen “toteutusputki” näyttää pystyteyn myös talvivaaran toteutusta varten.
    Mielenkiintoisia nuo Pääkkösen kommentit riskinotosta Kainuun sanomien haastattelussa.
    Ja mielenkiintoisia näkemyksiä vastuusta tämän ketjun kommentoijilla: Ketään ei saisi asettaa vastuuseen. Koko ajan suojellaan ihmisten mainetta luonnon kustannuksella – ihmisten, jotka sanovat ottavansa vastuun, kuten Pekkarinen. Mitähän hän mahtaa tarkoittaa?

      (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

  44. Jos oikein muistan, samalla kun Outokumpu myi eurolla tai kahdella Talvivaaran kaivosoikeudet se samalla merkittiin 20 %:n osuudella kaivosyhtiön osakkaaksi niellisellä hinnalla. – Joku voisi tarkistaa.

      (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

  45. Pidin muutama vuosi sitten hyvänä ajatuksena aikaan sijoittaa perheyhtiömme likvidejä varoja Talvivaaraan. Poikani sanoi njet ja kertoi, että hanke ei ole niin hyvä kuin miltä kuulostaa.

    Kaikesta päätellen Kuplasssa, teekkareiden sukellusyhdistyksessä, kuulee kaikenlaista hyödyllistä.

    Tämä ympäristövahinko merkitsee myös kaivokseen sijoittaneille suurta vahinkoa, pahimmasa tapauksessa koko sijoituksen arvon nollautumista. Talvivaara etsii uutta rahoitusta maksuvalmiutensa ylläpitämiseen: Onko se lähellä likviditeettikonkurssia?

    Ilmeisestikin sen takia, että päätettiin säästää väärässä paikassa 50 Me 1000 Me.n investoinnissa.

      (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

  46. Uraani on herättänyt intohimoja.

    Yksi asia ihmetyttää.

    Kun Talvivaaraa oltiin suunnittelemassa, niin kyllä alueen geologia oli jo julkista tietoa. Muutenhan kaivosyhtiötä ei voi mekritä pörssiin. Ja joka tapauksessa vähänkin asiaan perehtyneelle – jollaiseksi en itseäni laske – oli selvää, että malmi todenäköisesti sisältää uraania merkittäväksi katsottavan määrän. Mitä sille tehdään? Jätetäänkö paikoilleen periaatteessa, mutta ei välttämättä käytännössä liukenemattomana ätteenä vai kerätäänkö talteen?

      (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

  47. Näyttää siltä, että tämä Talvivaara-tapaus muodostuu monessa suhteessa merkittäväksi:

    1) Talvivaara on muninut tämän projektin oikein kunnolla ja hävinnyt vielä asiasta käytävän mediasodan. Upea suurhanke on nyt pahassa jamassa.

    2) Talvivaaran ympäristövahinkojen vaarallisuus ja laajuus on jäänyt ainakin minulle vielä epäselväksi. Kaikenlaista kansaa pelottelevaa mediakohinaa on kyllä kuulunut, mutta kunnollista tieteellistä faktaa ei paljonkaan. Muistuvat mieleen Tshernobilin jälkeiset poronteurastukset, jotka taisivatkin osoittautua sitten turhiksi…

    3) Luulisi, että vakavasti otettava ympäristöväki olisi jo tehnyt faktapuutteelle jotakin, mutta näyttääkin siltä, että ympäristöministeriä myöten ollaan mieluummin pupulisti-mielessä liikeellä ja pyritään pääsemään vastuupakoon keinolla millä hyvänsä. Surullista mutta tyypillistä.

    4) On odotettavissa, että tästä lähtee nyt liikkeelle monivuotinen prosessi, jossa sekä syylliset, että syyttömät joutuvat kärsimään. Monen toimijan tavoitteena näyttää olevan Talvivaaran toiminnan lopettaminen, kyseenalaisiakaan keinoja kaihtamatta. Kukahan virkavirhettä pelkäävä byrokraattirukka uskaltaa enää antaa millekkään isommalle hankkeelle startilupaa? Traagista.

    5) Sen sijaan, että laitettaisiin Suomen asiat nyt kuntoon, suunnataan suuri osa resursseistamme tämän Talvivaara-sotkun puimiseen, mikä ei paljoa auta maan polttavien nykyongelmien ratkaisemisessa. Päinvastoin!

    6) Tämä surullinen prosessi todennäköisesti nostaa uusien kaivoshankkeiden, yms. isompien investointien aloituskynnystä huomattavasti. Nykyisessä investointilamassa tämä on myrkkyä.

    7) Taustalla on vielä se, että kenelläkään ei Suomessa ollut aikanaan kykyä ja haluja ottaa Talvivaara-luokan hankkeen riskirahoitusta kantaakseen. Siihen tarvittiin ulkominen rahoittaja. Saattaapa käydä nyt niinkin, että riski-investoijia ei enää pitkiin aikoihin löydy mihinkään Suomen merkittävään hankkeeseen…

    Seppo Korppoo
    Yrittäjä, joka riski-investoi rajusti omiin pikku-hankkeisiinsa

      (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

  48. Osmo Soininvaara: Aluehallinto on kyllä ihan sekaisin.

    Niin näyttäisi jossain määrin olevan. Ehkä asiat olisivat kunnossa, jos meillä olisi yhä vanha lääneihin pohjautuva järjestelmä. Toki muuttaakin saa, mutta en ole koskaan pitänyt poliittisten tuulten mukaan jatkuvasti tehtävistä enemmän tai (ehkä useammin) vähemmän onnistuneista muutoksista hallintorakenteeseen, perustuslakiin yms.

    Näissä asioissa laajapohjainen valmistelu ja pitkän tähtäimen tavoitteista sopiminen voisi olla (vaihtuvien) hallitusten sisäisiä sopimuksia, hallitusten sisäisiä enemmistöpäätöksiä ja hallituksen äänestyskuria parempi lähestymistapa.

    ELY-keskusksissa yksi perusristiriita näyttäisi olevan siinä, että sama organisaatio sekä kehittää että valvoo. Tuossa voi helposti käydä niin, että valvominen jää vähemmälle, koska se jarruttaisi alueen kehitystä. En tiedä kuinka pitkälle tuo maakuntia kehittävä rooli syö maakuntien toimia valvovaa ja jarruttavaa roolia, mutta riskejä ja ristitiitaisia tavoitteita tässä kyllä on. Henki ELY-keskuksessa voi hyvinkin olla maakunnan taloudellisia etuja ajava.

    Jos eri organisaatioita pitää niputtaa, voisin niputtaa mieluummin valvovat (jarrupoljinta painavat) organisaatiot yhteen ja kehittävät (kaasupoljinta painavat) organisaatiot yhteen. Tässä mielessä säteilyturvakin voisi periaatteessa sopia ympäristövalvonnan kanssa samaan puljuun, vaikka ympäristön valvonnassa onkin enemmän tarvetta paikalliseen toimintaan koko maassa.

    Maakuntia kehittävä toiminta voi olla paljolti alueellistakin (siis erilaista kussakin maakunnassa), mutta valvonnan ei pitäisi olla, sillä tarkoitus on kai toteuttaa samat normit koko maassa (maakunta on tässä vain keskitetyn järjestelmän yksi haarakonttori).

      (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

  49. Kuka kantaa vastuun ja lähtee kaltereiden taakse istumaan pitkää tuomiota ympäristörikoksesta?

    Jos yksityishenkilö päästäisi vastaavan määrän myrkkyä luontoon niin pitkä kakku olisi luvassa!

    Vaan eikö laki ole kaikille sama?

      (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

  50. Osmo, miksi et vastaa kysymykseeni: kannatatko Talvivaaran nikkeli-uraanikaivoksen toiminnan jatkamista? Ja etkö voi laittaa varaedustajaa ke 14.11. kokoukseen ja tulla Koijärven henkeen osoittamaan mieltä Talvivaaraa vastaan ja luonnon puolesta? Sumuvuori ja Alanko-Kahiluoto ovat jo sen tehneet Kajaanissa Ely-keskuksen edessä.
    Suomeen on annettu kansainvälinen uraanivaroitus https://mail.google.com/mail/?shva=1#inbox/13af13113bdf8128. Vesistöjämme uhkaa todellinen vaara, jota Soininvaara ei tiedosta! Viranomaisemme eivät ole kertoneet kansalle yhdessäkään uutisessa kansainvälisestä varoituksesta.
    Maapohjaisista hätäaltaista raskasmetallit ja uraani valuvat pohjavesiin ja ojia ja puroja pitkin järviin. Paljonko, Ossi, sinulle maksetaan STUK:n paikasta? Epäilykseni herää ostetusta miehestä. Raha vai luonto?

      (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

  51. HH

    Ei asioita kannata päälaelleen kääntää.
    Meillä on parhaat mahdolliset asiantuntijat talvivaarassa selvitämässä mitä pitä tehdä.
    Olen täysin samaa mieltä Osmon kanssa siitä, että olemassa olevan prosessin turvallinen käynnnissäpitäminen on ympäristön kannalta paras ratkaisu. Investoidaanko uuteen permpaan altaaseen toiminnan jatkamiseksi ja louhitaan lisää kiveä vai ajetaanko prosessi alas siten, että lopettamisen yhteydssä hoidetaan alue siihen kuntoon, että se voi jäädä ´sileen´ on harkiten tehtävä teknistaloudelllinen poliittinen päätös.

    se mistä pyrin varoittamaan on päätös äkkikuolemasta taloudellisen tai poliittisen tahon tekemänä. Äkkikuolema jättää pahimman mahdollisen ympäristöjäljen – myös paikkakunnala työskenteleviin ihmisiin.Heidänkin luontoaan ja toimeentuloaan pitää suojella

    nyt tarvitaan viileää harkintaa tulevaisuudesta ei menneisyydestä.

      (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

    1. Kannattaa erotella uraanin säteilyvaikutus ja sen myrkyllisyysvaikutus toisistaan. Turvallisuusraja säteilyn osalta on paljon alempi kuin sen raja säteilyn osalta. Myrkyllisyysrahjat ovat paukkuneet ajat sitten. Kun jätteessä oleva uraani on näin vaarallista, m,inun on ollut vaikea ymmärtää sitä monen ymnpäristöjärjestön kantaa, että uraania ei saisi ottaa jäteliemestä talteen.

        (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

  52. Ode:

    Turvallisuusraja säteilyn osalta on paljon alempi kuin sen raja säteilyn osalta.

    Tuossa on varmaan typo, pitäisi olla, että toksisuuden osalta turvaraja on alempi.

    WHO:n toimenpideraja (kemiallisen toksisuuden-perusteella) uraanille juomavedessä on 30 μg/l,kun suomalainen STUKin säteilyyn perustuva raja vastaavasti 100 μg/l.

      (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

  53. Osmo Soininvaara:
    Alas ajaminen tarkoittaa, ettei kiveä louhita lisää, mutta jo louhittu kivi, jossa liuottava bakteeritoiminta on käynnistynyt, käsitellään loppuun ja siitä erotetaan ne metallit hyötykäyttöön. Ei kai niitä liukenevia metalleja nyt voi luontoonkaan laskea

    Tuokin menee kyllä valtion piikkiin. Kaivosyhtiö tarvitsee pikaisesti rahoitusta koska kuluttaa enemmän rahaa kuin tienaa ja jos tiedossa on alasajo, sitä ei kukaan täysijärkinen rahoittaja myönnä.

      (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

  54. Nuo mainitut uraanipitoisuudet jätevesissä (n. 200-300 mikrogrammaa litrassa) ovat sellaista luokkaa, että samanlaisia tai korkeampia pitoisuuksia mitataan säännöllisesti porakaivovedestä. Näin ainakin väitetään esim. THL:n sivuilla:

    …paikkakunnilla, joiden kallioperässä on runsaasti uraania, porakaivoveden uraanipitoisuus vaihtelee tasolla 100-700 µg/litra. Suurimmat todetut uraanipitoisuudet ovat 1500-1900 µg/litra.

    http://www.ktl.fi/portal/suomi/tietoa_terveydesta/elinymparisto/vesi/kaivovesi/uraani/

    Varmaankaan tuollaisia vesiä ei kannattaisi koko ikäänsä juoda, mutta minun ainakin on vaikea nähdä, miten juuri nimenomaan uraani olisi tässä yhteydessä mitenkään erityisen merkityksellinen ihmisten tai luonnon kannalta.

    Tai sitten minun täytynee tunnustaa syyllistyneeni vastaavaan ympäristörikokseen, kun olen porakaivovesiä joskus kaatanut maahan.

      (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

  55. Markku af Heurlin: Luin kirjoituksen ja varsinkin kommentit. Mieltä kohottavia tällaiset yleiset hirttäjäiset.

    Olet oikeassa, Voima -lehti katsoo asioita hyvin yksisilmäisesti. Juttu kuitenkin antaa yhdenlaista kuvaa, miten valvonta ja päätäntä tässä asiassa on kietoutunut yhteen.

    Olemme pankkikriisin kaltaisessa tilanteessa. Talvivaaraa ei voi kaataa, koska puhdistus jää kokonaisuudessaan veronmaksajille (too big to fail). Taas jos tällaisen ympäristörikoksen jälkeen valtio sallii toiminnan jatkamisen, on se pahasti ihmisten oikeustajua vastaan…

      (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

  56. hyvää analyysiä aiheesta sortumatta pelkkään poliittisten irtopisteiden keräilyyn. kaivosalalla toiminnan uudeksi lähtökohdaksi voisi ottaa sen että kaivostoiminnasta kerätään jatkossa maksu, jolla resurssoidaan nykyistä perusteellisempi ympäristöasioiden valvonta, varautuminen kriiseihin ja pieleenmenneiden hankkeiden saattohoito.

      (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

  57. Raimo K:
    No, ainakin Talvivaara opettaa, että sitten kun ympäristölupa on saatu, sen noudattamisella ei ole mitään väliä, sanktioita ei ole.
    Viranomaiset ovat ehkä rehellisiä, mutta pääasiassa pelkureita.

    Nythän oikea sanktio olisi kansallistaa yritys.
    Toiminta voisi olla pätevää, mutta nykyiset omistajat/pomot ovat osoittaneet täydellisen kyvyttömyytensä ja haluttomuutensa tehdä asioita oikein. Otettakoon siis lelu yhteisen hyvän nimissä heiltä pois.

      (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

  58. Osmo, taitavana väistelijänä et vastaa ksymykseeni: kannatatko maailmanluokan nikkeli-uraanikaivoksen toiminnan jatkumista Sotkamossa?
    STUK on tyrinyt ja pahasti. Tästä tulee melkoinen soppa. Olet osaltasi salannut tietoa äänestäjiltäsi, jos kerran olet tiennyt prosessiongelmista, uraanista ym. HV-klubilaisuus tekee ihmisestä väistelijän. Kirjoitat blogissasi väistelijän tapaan passiivissa: vältyttiin, kerrottiin, pidettiin. Miksi et kirjoita yhtiöstä, STUK:sta, KaiEly:sta ym. keskeisistä tahoista? Poliittista pelurointia tuo väistelysi.

      (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

    1. Olisi aivan tolkutonta mennä lyömään kanta kiinni jatkoon ennen kuin pöly on laskeutunut ja faktat selvillä.
      Minä olen pitänyt koko kaivosta perin huonona hankkeena sen jälkeen kun kävin katsomass sitä vuonna 2008. HelsinkiLäisen on kuitenkin paha mennä sanoman Kainuulaisille, että olette tässä asiassa väärässä, kun Kainuusta ei muuta viestiä tullut kuin Talvivaara meille ja heti.
      Uraanista olen tiennyt yhtä kauan kuin kaikki muutkin, en siloin, kun kaivos sai luvan. Voitko täsmentää, miten STUK on tässä tyrinyt? Toisin kuin moni muu, olen oLlut sitä mieltä, että uraanin talteenottoa ei pidä ainoastaN sallia, vaan sitä pitäisi vaatia.

        (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

  59. anonyymi: Eiköhän urakoija tee vain sen, mitä tilaaja haluaa.
    Eivät taida Olkiluodon alihankkijatkaan tietää ydinvoimalan suunnittelusta yhtään mitään.

    Kuten jo toisaalle tähän blogiin kirjoitin, niin Destia on kuulemma suunnitellut sen. Itse altaan ovat tehneet jotkut yksityiset maanrakennusliikkeet.
    Näin Ylen mukaan:

    http://yle.fi/uutiset/talvivaaran_jatevesialtaita_rakennettiin_joensuulaisvoimin/6373098

      (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

  60. Syltty: Tuokin menee kyllä valtion piikkiin. Kaivosyhtiö tarvitsee pikaisesti rahoitusta koska kuluttaa enemmän rahaa kuin tienaa ja jos tiedossa on alasajo, sitä ei kukaan täysijärkinen rahoittaja myönnä.

    Mistä tuleekin mieleeni: Tunnetaankohan tällä toimialalla lainkaan vastuuvakuutuksia, joilla vahinkojen riskeihin varauduttaisiin?

      (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

  61. Kuka on syyllinen?: Kuten jo toisaalle tähän blogiin kirjoitin, niin Destia on kuulemma suunnitellut sen. Itse altaan ovat tehneet jotkut yksityiset maanrakennusliikkeet.
    Näin Ylen mukaan:

    http://yle.fi/uutiset/talvivaaran_jatevesialtaita_rakennettiin_joensuulaisvoimin/6373098

    Aiemmasta linkistä ELY-keskuksen lupatekstiin opin sen, että allastyöllä olisi ollut myös riippumaton valvoja, jonka vastuulla lopputuloksen laadun siis pitäisi olla. Tekstistä ei selvinnyt, kuka on kyseessä.

      (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

  62. sari:
    HH

    Ei asioita kannata päälaelleen kääntää.
    Meillä on parhaat mahdolliset asiantuntijat talvivaarassa selvitämässä mitä pitä tehdä.
    Olen täysin samaa mieltä Osmon kanssa siitä, että olemassa olevan prosessin turvallinen käynnnissäpitäminen on ympäristön kannalta paras ratkaisu. Investoidaanko uuteen permpaan altaaseen toiminnan jatkamiseksi ja louhitaan lisää kiveä vai ajetaanko prosessi alas siten, että lopettamisen yhteydssä hoidetaan alue siihen kuntoon, että se voi jäädä ´sileen´ on harkiten tehtävä teknistaloudelllinen poliittinen päätös.

    se mistä pyrin varoittamaan on päätös äkkikuolemasta taloudellisen tai poliittisen tahon tekemänä. Äkkikuolema jättää pahimman mahdollisen ympäristöjäljen – myös paikkakunnala työskenteleviin ihmisiin.Heidänkin luontoaan ja toimeentuloaan pitää suojella

    nyt tarvitaan viileää harkintaa tulevaisuudesta ei menneisyydestä.

    Kerropa vielä, Sari, mitä käänsin päälaelleen, kun niin kerran väität.
    “Parhaat mahdolliset asiantuntijat” saavat aikaan tämän. mitä se kertoo asiantuntemuksen tasosta?
    Keskusrikospoliisista oli YLEn Ykkösaamussa haastattelussa asiantuntija, jonka kertoman perusteella Suomessa on nimenomaan laiminlyöty ympäristöriskien ja -rikosten asiantuntemuksen hankkiminen niin, että olemme EU-alueella takapajula. Ruotsissa ympäristöhallinnolla on lakisääteinen velvollisuus ilmoittaa ympäristörikkeet poliisille, poliisilla on erikoiskoulutetut yksiköt niiden tutkimiseen ja osa syyttäjistäkin on erikoiskoulutettuja. Onko ihme, että Ruotsissa suuri kaivannaisteollisuus ei tuota tällaisia uutisia? Vastaavat käytännöt on luotu moneen muuhunkin Euroopan maahan. NYT ne on viimeistään saatava meillekin tämän nykyisen vastuuhäivyttämishimmelin (vrt. Jari Tervo) tilalle. – Mitä tulee Kainuulaisten tappiohin: Miten suuressa määrin ne ovat suoraa seurausta kaiken “vihreyden” halveksunnasta, joka on ollut sielläpäin poliittisten vallanpitäjien keskeinen propagandaviesti omalle väestölleen?

    Toivottavasti Kainuulaiset käyvät näiden omien, heitä parhaillaan vaientavien, harhaanjohtajiensa kimppuun, joiden viesti on koko ajan ollut se, että ympäristöriskeistä puhuminen on “hörhöilyä” ja “luonnon asettamista ihmisten edelle”.

    Joko alkaa muistua mieleen, miten asia oikeasti on? Vain puhtaassa ympäristössä voi elää ja ansaita leipänsä.
    Kuka muuttikaan kenen elinympäristön elinkelvottomaksi ja omaisuuden arvottomaksi?
    Etelän cityvihreätkö?
    No heiltä kysyisin: Eikö Suomen jälkeenjääneisyys ollut tiedossanne, kun en ole huomannut siitä mitään mainintaa? Ajatella: Paremmat mallit ovat koko ajan olleet tuossa naapurissa saatavilla!

      (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

  63. H.H.
    Miltä luulet näiden selitysten, että olemme hallituksessa ja vastuuministeriössä, mutta emme voi millekään mitään, tuntuvan äänestäjästä?

    Mä olen äänestäjä ja minusta ne tuntuvat rehellisiltä puheilta. Semmoinen korjaus toki, ettei Niinistö ole vastuuministeri, vaan ely-keskus on TEM:n alaisuudessa (ei kyllä pitäisi olla).

    Mitä haluaisitte Ville Niinistön tekevän, lukitsevan itsensä munalukoilla Talvivaaran portteihin? Näin voi jokin ympäristöjärjestö tehdäkin mutta ministeri vaikuttaa lainsäädännön suomin keinoin. Ihan selvä peli.

      (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

  64. Kannattaa muistaa, että Niinistöstä valitti oikeuskanslerille henkilöt Keskustan Joutsenmediasta ja Talvivaarasta. Paljonko olisi auttanut Niinistön jatkaa Talvivaaran julkista painostamista ja ottaa ehkä tuomio? Olisi ollut pelkkää teatteria ja Talvivaara olisi saanut jatkaa toimiaan. Nyt nämä valittajat näyttäytyvät huonossa valossa.

    On aika mautonta toimintaa porvarileiristä, kun Häkämies, joka kieltäytyi ympäristövalvonnan rahoituksen lisäämisestä ja piti sitä jo asiallisena, pääsi vastuusta EK:n pomoksi ja ei sano asiaan mitään. Presidentinkin mielestä kaikki oli kunnossa. Lehtomäki ja Pekkarinen eivät myöskään ota toimistaan vastuuta. On aika vaikea nähdä miten Niinistö olisi vastuussa Talvivaaran välinpitämättömyydestä, joka on perua näiden kepulaisten toimista, joille kokoomuslaiset antoivat tukensa.

    Ei paljoa Lehtomäkeä kiinnostanut Talvivaaran ongelmat, vaan lähinnä omat omistukset ja taputukset elinkeinoelämältä. Kepu vielä järjesti oikeuskanslerin suukapulan Niinistölle ja nyt sitten yrittävät selittää, että Niinistö ei ole tehnyt mitään. Älkää antako tälläisen tempun mennä läpi.

    Nyt toki kepumedia toki vyöryttää syytä Niinistölle, mutta jos vihreät häviävät tämän mediasodan näistä lähtökohdista, niin täytyy ihmetellä. Aikamoista väistelyä, kun nyt sitten kepuleiristä perustellaan Talvivaaraa sillä, että maailmalla on vielä huonompiakin kaivoksia. Todella ryhdikästä! Mitä jos pistettäisiin se kaivos kuntoon, eikä etsittäisi huonompia esimerkkejä perusteeksi puutteelliselle toiminnalle?

    Nyt olisi aika vihreillä tehdä politiikkaa ja sauma laittaa ympäristövalvonta kerralla kuntoon. Mitään muuta ei tarvita kuin näyttää julkisuuteen, millainen systeemi Keskustan johdolla synnytettiin ja kenen etuja suojelemaan. Julkinen paine hoitanee loput.

    Juttelin eräässä ELY:ssä toimivan biologin kanssa vuosi pari sitten, ja hän sanoi että E ja L tekevät keskenään omaansa ja Y on tavallaan ulkopuolinen. Eli ei tämä homma toimi, kun ympäristöä pidetään ELY:n rakenteessa vain välttämättömänä pahana. Pakko nämä on panna erilleen ja voimistaa ympäristön valvontaa irti yritysten vaikutusvallasta.

    Yksi pointti tässä on sekin, että presidentti kaatoi heti ensitöikseen ILO-sopimuksen ja veti saamelaisilta maton alta. Mitään muuta motiivia en keksi, kuin presidentin halun varmistaa kaivosyhtiöille vapaampi toiminta Lapissa. Oli tosin presidentin mielestä inflaation synnyttäminenkin, mitä Haavisto ehdotti, vielä ennen vaaleja köyhien kiusaamista, mutta heti vaalien jälkeen lopullinen ratkaisu talouskriisiin. Kumma heppu.

    Kokoomus näyttää muutenkin päättäneen, että Lappi kaivetaan auki, joten kaikilla toimilla, joilla varmistetaan kansallinen etu ja ympäristön etu, on todella kiire. Minusta vihreiden kannattaisi yrittää koota jonkinlaista vastavoimaa tälle kehitykselle muiden halukkaiden puolueiden kanssa. Suomen Luonnon viimeisessä numerossa annettiin aika synkkä kuva muissakin kaivoksissa olevista puutteista, jotka johtanevat uusiin vakaviin ongelmiin. Nämä on tarkistettava myös. Miksi Kokoomus haluaa Suomesta bulkkiviejän, on sitten oma omituisuutensa. Ja vielä sellaisen, joka ei itse siitä oikein hyödy.

    Itse Talvivaara ja Perä ovat tomineet niin vastuuttomasti, että mikä tahansa muu pulju olisi jo suljettu. Nyt valtiokin on mukana 100 miljoonalla, joten kaivos saa paljon enemmän siimaa kuin mikään muu. Tässäkään on turha sysätä Hautalalle vastuuta, vaan Solidiumin pomoille, jotka ovat vastuussa sijoituspäätöksestä. Jos Hautala olisi pannut kampoihin, niin olisivat istuneet oikeuskanslerin oven takana Niinistön kanssa. Se vielä puuttuisi, että joku haluaisi ministerin saavan suorat valtuudet tehdä päätöksiä mihin yhtiöihin valtio laittaa rahansa.

    Muutenkin ihmeellistä katsella, että lehdistön edustajille tulee yllätyksenä, että ministerit eivät ole Suomessa diktaattoreita. Eivät ainakaan ne, jotka liikkuvat niin sanotusti kevyen salkun kanssa. Ympäristöministeri on niin monen eri ministeriön alainen jo rahojenkin jaossa, että vaikea nähdä miten voi toimia, jos suuremmat eivät rahoita. Nyt vain testataan vihreiden politiikan taitoja siinä, että nähdäänkö julkisuudessa oikea kuva asiasta vai Kepun ja muiden kuvaelma. Joku voisi myös sanoa eräille, että ei riitä vastuunotoksi se, että omien omistusten arvot ovat tippuneet. Siellä menee nyt myrkkyä luontoon ja Lennun faija itkee osakkeidensa arvoa. Vähän vielä matkaa koko kansan presidentiksi.

    Ne uraanit sitten talteen. Mitä ihmettä oikein ehdotellaan, että firma saisi jättää myrkkynsä sinne? Muutenkin jo vastuuton temppu lähteä kokeilemaan sellaisella tekniikalla, josta kukaan ei osaa varmasti sanoa, ja jää vielä koko homma muiden syliin, jos pulju menee nurin. Fiasko.

      (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

  65. Osmo Soininvaara:
    Talvivaaran malmi sisältää uraania neljä kertaa niin paljon kuin tavallinen graniitti, eli ei juuri yhtään, mutta tonneittain sitä kuitenkin on, kun kivitonneja on paljon. Lupa uraanin maasta vientiin on tulossa valtioneuvoston käsittelyyn tuotapikaa.

    Talivaaran kaivosyhtiön tiedotteen mukaan (9.2.2010) uraania on tarkoitus ottaa talteen 350 tonnia/vuosi. Nikelintuotannon pitäisi täydellä höökillä olla jotain 35.000 tonnnia/vuosi eli uraania on likimain 1 % nikkelimalmista. Hyvin yksinkertaistaen.

      (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

  66. Markku af Heurlin: Talivaaran kaivosyhtiön tiedotteen mukaan(9.2.2010) uraania on tarkoitus ottaa talteen 350 tonnia/vuosi. Nikelintuotannon pitäisi täydellä höökillä olla jotain 35.000 tonnnia/vuosi eli uraania on likimain 1 % nikkelimalmista. Hyvin yksinkertaistaen.

    1% nikkelin määrästä (noilla luvuilla). Nikkeliä itsesään oli muistaakseni siinä malmissa luokkaa 0,2-0,3%. Talvivaarahan käytää sitä prosessia, mitä käyttää, juuri siitä syystä, että malmi on köyhempää kuin aikaisempina vuosikymmeninä muualla hyödynnetyt.

      (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

  67. OS tuossa edellä tuntui olevan sitä mieltä, että Talvivaarasta voi piakkoin tulla valtionyhtiö.

    Tässä tapauksessa toimitusjohtajaksi tulee nimetä Heidi Hautala, jolla on vakuuttavia näyttöjä esimerkiksi valtionyhtiöiden asuntoasioiden hoitamisessa.

    Tekniseksi johtajaksi tulee nimetä Satu Hassi, joka on maailman viisain ihminen, kun on kerran löytänyt totuuden, jota kukaan muu ei ole ennen häntä pystynyt löytämään, ja joka lisäksi on erikoistunut kaikkien teollisuuslaitosten ja kuljetusmuotojen alasajoon.

    Tiedotusjohtajaksi tietenkin tulee Ville Niinistö, joka on tehnyt vakuuttavaa työtä varsinkin Talvivaaran ympäristöasioiden alalla.

    Valtionyhtiö Talvivaaran IT-puolen johtoon tulee palkata kaikki valtion ja kuntien IT-vastaavat, joilla on ilmeisesti maailman parhaat kokemukset siitä, mitä IT-puolella ei pitäisi tehdä.

    Tässä nimityskierroksessa ei saa unohtaa Jorma Ollilaa, josta tietenkin tulee hallituksen puheenjohtaja. Hän tuo yhtiöön vakuuttavaa kokemusta siitä, että kuinka ei tehdä yhtään virhettä.

    Kaikista näistä vakansseista tulee kuitenkin rajusti kilpailemaan Erkki Tuomioja, jonka salarakas on itse Marx, jonka oppien mukaan hän osaakin erinomaisesti sosialisoida ihan mitä vain.

    Seppo Korppoo
    Yrittäjä, joka on samaa mieltä Mauno Koiviston kanssa siitä, että tavallisesti asiat eivät ole niin, kuin miltä ne näyttävät.

      (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

  68. Tämän päivän Iltasanomissa toimittaja kysyy seuraavaa: “Mitkä ovat Talvivaaran kaivosvuodon suurimmat terveyshaitat, tutkimusprofessori Hannu Komulainen Terveyden ja hyvinvoiniin laitokselta?”

    Katso: http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1288516204159.html

    Vastaus: – Ihmisten huoli tapahtuneesta voi kasvaa suuremmaksi terveysongelmaksi kuin itse saasteet. Ihmisillä on hirvittävä huoli, ja saasteet aiheuttavat pelkoa. Näitä haittoja ei pidä vähätellä.

    Professorin mielestä muita terveysriskejä ei sitten ollekkaan…

    Että silleen…

    Seppo Korppoo
    Yrittäjä, joka taitaa lähteä kaljalle…

      (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

  69. Talvivaarassa tehdään nikkeliä, jota viedään Kiinaan.

    Kiinassa nikkelistä tehdään halvalla akkuja ja aurinkopaneeleita, joita tuodaan takaisin Eurooppaan.

    Tällä tavalla kierrättämällä Eurooppa saa ilmastosopimusten vaatimaa “ympäristöystävällistä” akku- ja energiateknologiaa.

    Onkohan jossain supertietokoneessa ohjemointivirhe, kun minun aivoni sanovat että nämä energiansäästölamput ym. teknologiat ovat syvältä…

      (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

  70. Hanna-Leena Ylinen:
    Kannattaa miettiä, mitä Talvivaarasta voisi oppia yleisellä tasolla eli miten se kuvastaa “maan tapaa”.

    Talvivaaran tapaus on esimerkki systeemistä, jossa pieni piiri liikkuu toisiaan lähellä olevien organisaatioiden välillä (esim. toteuttavasta organisaatiosta valvovaan viranomaiseen). Vaikka seuraukset eivät aina ole Talvivaaran luokkaa, tuottavat tällaiset systeemit väkisinkin huonoa jälkeä.

    Vastaavanlainen toiminta on Suomessa valitettavan yleistä. Sitä esiintyy esimerkiksi tässäkin blogissa usein käsitellyssä kaupunkisuunnittelussa.

    Samaa mädännäisyyttä esiintyy myös kivilouhimoissa. Sisäpiiri pyörii ja hyvä-veli verkosto pitää huolen siitä kivilouhimoiden omistajat eivät joudu vastuuseen. Ihmisten kodit muutuvat asuinkelvottomiksi louhimoiden naapureissa, mutta eivät saa mitään korvauksia. (Esim. takat halkeilevat, kaakelit lentelevät seinistä puhumattakaan melu- ja pölyhaitoista. ) Lakeja rikotaan räikeästi mm. käyttämällä moninkertaisia määriä räjähdysaineita, mitä suurimmat sallitut määrät ovat. (Jopa noin takkiautollinen kerrallaan.) Yhdestä louhimosta valuu jopa jätevesiä naapurin pihalle, mutta poliisi ei puutu, vaikka on tehty rikosilmoitus. Jos kiinnostaa, niin liity louhimo postilistalle.
    Postilistan ohjeet:
    http://dl.dropbox.com/u/14280165/louhimo.htm
    Yhteys listan ylläpitäjään:
    http://www.freebok.net/books/kx/sign.htm

      (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

  71. Jos nyt jotain rakentavaa koittaisi keksiä niin tulee mieleen tapa jolla Suomen kemiallisen metsäteollisuuden menestystarinaa pohjustettiin eli laajamittainen yhteistyö akateemisen maailman kanssa.

    Käytännössä siis tehtailemaan diplomitöitä, väitöskirjoja ja tutkimushankkeita eri kulmista. Tekemistä tuntuisi riittävän.

      (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

  72. anonyymi: Miksi odottaa? Parempi antaa nyt pieni läpsäys, kun vielä voidaan.

    Jaa, niin. Tämä taitaakin jo olla enimmäkseen myyty piensijoittajile ja valtiolle. Taisivat puuhamiehet huomata jo aika paljon etukäteen, miten riittämättömiä tai tahallisen huonoja ympäristöpuolen panostukset olivat.

    Voisiko tuota henkilökohtaista vastuuta nyt kerrankin jakaa vastuullisille?
    Aloitetaan vaikka ympäristöluvan hakijoista, joiden antamat numerot olivat niin pahasti alakanttiin, että kyse on selvästi tahallisesta vedätyksestä.

    Evert The NeveRest: Kiinassa nikkelistä tehdään halvalla akkuja ja aurinkopaneeleita, joita tuodaan takaisin Eurooppaan.

    Jotenkin tuntuisi siltä, että näitä voisi tehdä Suomessakin samalla hinnalla. Saataisiin vaikka niitä tarpeellisia työpaikkoja.

    Kribe: Yhdestä louhimosta valuu jopa jätevesiä naapurin pihalle, mutta poliisi ei puutu, vaikka on tehty rikosilmoitus.

    Sitten vaan ensin poliisista, sitten -asemasta, sitten -hallinnosta, sitten -ylijohtajasta ja sitten sisäministeriöstä ja -ministeristä rikosilmoitukset ja yhteisvastuullinen korvausvaatimus vetämään. Ei siitä välttämättä mitään kostu elleivät poliittiset päättäjät herää, mutta onpahan puuhastelua ja saa retustella asiaa blogeissa ja iltapäivälehdissä.

      (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

  73. Kribe: Jos kiinnostaa, niin liity louhimo postilistalle.

    Jos oikeasti kiinnostaa tehdä muuta kuin valitella pienessä seurassa, kannattaa nyt ainakin ihan ensimmäiseksi siirtää nuo semmoiseen paikkaan näkyville, että niitä pääsee lukemaan muutkin kuin rekisteröityneet käyttäjät. Ei Karpokaan tehnyt ohjelmaansa tilattaville videokaseteille.

      (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

  74. Evert the Neverest:

    Talvivaarassa tehdään nikkeliä, jota viedään Kiinaan.

    Kiinassa nikkelistä tehdään halvalla akkuja ja aurinkopaneeleita, joita tuodaan takaisin Eurooppaan.

    Talvivaaran nikkelituotanto on myyty 10 vuoden sopimuksella ihan koto-Suomeen, Harjavaltaan (Norilsk Nickel). Harjavallan tehtaan nikkelituotteiden asiakastietoja ei ole julkistettu, mutta koko Norisk Nickel-konsernin kaupasta vain 23% menee Aasiaan (Eurooppa on 54%), joten tuo Kiinaheittosi on aika kaukana totuudesta.

      (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

  75. anonyymi: Jos oikeasti kiinnostaa tehdä muuta kuin valitella pienessä seurassa, kannattaa nyt ainakin ihan ensimmäiseksi siirtää nuo semmoiseen paikkaan näkyville, että niitä pääsee lukemaan muutkin kuin rekisteröityneet käyttäjät. Ei Karpokaan tehnyt ohjelmaansa tilattaville videokaseteille.

    Edellisessä viestissäni oli linkki listan ohjeeseen.
    Postilista ei ole mikään nettisivu, jolta voi käydä lukemassa viestejä. Se perustuu sähköposteihin. Kun jollain on jotain sanottavaa, niin hän postittaa viestin yhteen osoitteeseen, josta sähköposti edelleen lähetetään kaikille listan jäsenille. Se on semmoinen kuin se on, sillä muuta systeemiä minulla ei ole käytettävissä. Ainakaan vielä. Sähköposteihin perustuvalla yhteydenpidolla on myös omat hyvät puolensa verrattuna avoimiin foorumeihin.

    Koen lähinnä loukkaavaksi tuon “jos oikeasti kiinnostaa tehdä muuta kuin valitella pienessä seurassa”, sillä sillä ei ole katetta. Ei tässä ole valiteltu vain pienessä piirissä, vaan meillä on ollut mm. kokous josta ihmisiä tuli ympäri Suomea. Lisäksi meillä on yhteyksiä mm. toimittajiin, jotka ovat olleet kovin kiinnostuneita. Itse keskustelin ympäristöminiterin kanssa noin varttitunnin tästä aiheesta. Enkä ole ainoa listan jäsen, joka on ollut suorassa yhteydessä päättäjiin.
    Kun pahin kaivoshässäkkä on ohi, niin ympäristöministeri kertoi ottavansa seuraavaksi suurennuslain alle soranoton ja kivilouhimot.

      (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

  76. Kribe: Postilista ei ole mikään nettisivu, jolta voi käydä lukemassa viestejä.

    Tuo pyörii Yahoo Groupsin alla. Käsittääkseni kaikki ryhmän viestit tallennetaan sinne ja ovat selaimella luettavissa. Valitettavasti kyseisen ryhmän arkisto on kuitenkin suljettu ulkopuolisilta.

    Kribe: Edellisessä viestissäni oli linkki listan ohjeeseen.

    Suljetun sivuston ongelma on se, ettei minkäänlaista “kansallista närkästystä” pääse syntymään, jos satunnaiset lukijat eivät pääse suoraan sisältöön käsiksi. Jos blogit, lehdet, sähköpostit ja facebook-päivitykset eivät voi suoraan linkittää johonkin avoimeen resurssiin, suuri yleisö ei saa asiaa tietoonsa eikä siltä saa samanlaista tukea.
    Harva lähtee erikseen rekisteröitymään tai liittymään vain nähdäkseen, mitä kiinnostavaa siellä mahtaisi olla.

    Kribe: Kun pahin kaivoshässäkkä on ohi, niin ympäristöministeri kertoi ottavansa seuraavaksi suurennuslain alle soranoton ja kivilouhimot.

    Toivotaan, että näin myös tapahtuu.

      (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

  77. anonyymi: Tuo pyörii Yahoo Groupsin alla. Käsittääkseni kaikki ryhmän viestit tallennetaan sinne ja ovat selaimella luettavissa. Valitettavasti kyseisen ryhmän arkisto on kuitenkin suljettu ulkopuolisilta.

    Suljetun sivuston ongelma on se, ettei minkäänlaista “kansallista närkästystä” pääse syntymään, jos satunnaiset lukijat eivät pääse suoraan sisältöön käsiksi. Jos blogit, lehdet, sähköpostit ja facebook-päivitykset eivät voi suoraan linkittää johonkin avoimeen resurssiin, suuri yleisö ei saa asiaa tietoonsa eikä siltä saa samanlaista tukea.
    Harva lähtee erikseen rekisteröitymään tai liittymään vain nähdäkseen, mitä kiinnostavaa siellä mahtaisi olla.

    Toivotaan, että näin myös tapahtuu.

    Viestiarkisto on tällä hetkellä suljettu ulkopuolisilta. Ongelmana tässä on se että moni on lähettänyt postia sinne sillä oletuksella, että viestejä ei levitetä ulkopuolisille. Toisaalta siitä olisi myös hyötyä asiallemme, jos “sopivat” ihmiset pääsevät tutustumaan viestiarkistoon. Louhimo-listalla on ollut tapana esiintyä omilla nimillään, joten jos olet kiinnostunut aiheesta, niin ota yhteyttä tämän linkin kautta:
    http://www.freebok.net/books/kx/sign.html
    En ainakaan minä halua että kaikki minun omalla nimellä kirjoittamani viestit ovat kenen tahansa luettavissa.

      (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

  78. pekka:

    Evert the Neverest: “Talvivaarassa tehdään nikkeliä, jota viedään Kiinaan”

    Talvivaaran nikkelituotanto on myyty 10 vuoden sopimuksella ihan koto-Suomeen, Harjavaltaan (Norilsk Nickel). Harjavallan tehtaan nikkelituotteiden asiakastietoja ei ole julkistettu, mutta koko Norisk Nickel-konsernin kaupasta vain 23% menee Aasiaan (Eurooppa on 54%), joten tuo Kiinaheittosi on aika kaukana totuudesta.

    Siinäpä hyödyllistä tietoa, jota perustallaaja ei osaa ihan heti esiin kaivaa. Kiitokset, Pekka …ööö… Perä?

      (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

  79. Mikko Kiviranta:

    pekka:

    Talvivaaran nikkelituotanto on myyty 10 vuoden sopimuksella ihan koto-Suomeen, Harjavaltaan (Norilsk Nickel). Harjavallan tehtaan nikkelituotteiden asiakastietoja ei ole julkistettu, mutta koko Norisk Nickel-konsernin kaupasta vain 23% menee Aasiaan (Eurooppa on 54%), joten tuo Kiinaheittosi on aika kaukana totuudesta.

    Siinäpä hyödyllistä tietoa, jota perustallaaja ei osaa ihan heti esiin kaivaa. Kiitokset, Pekka …ööö… Perä?

    Jaa että Perä, ei nyt ihan sentään 🙂
    Tässä perustallaajalle netti-lähde tuolle edellä esittämälleni tiedolle Talvivaaran nikkelin myynnistä Harjavaltaan (YLEn tiedetoimittaja Sisko Loikkasen artikkeli kemia-lehdessä) http://www.kemia-lehti.fi/pdf/kem808_talvivaara.pdf

    Norilsk Nickel konsernin vientijakautuma löytyy täältä: (Key Financial Figures, revenue breakdown by destination 2011)
    http://www.nornik.ru/en/investor/fact/

      (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

  80. Juho Laatu: Vihreät valitsivat kaivoslain ja muutamia muita hankkeita. Perussuomalaisille europolitiikka plus muut olivat liikaa, joten he päättivät vastustaa muodostettavan hallituksen politiikkaa.

    Juuri näin, Perussuomalaiset vastustivat EU-politiikkaa ja jäivät sen varjolla pois hallituksesta, eli antoivat muodostettavalle hallitukselle vapaat kädet jatkaa entistä politiikkaa. Hallituksen sisältä olisivat ehkä voineet vaikuttaa jotenkin mutta nyt ainoa mitä voivat tehdä ovat välikysymykset, ja niiden teho on jo ennalta tiedossa.
    En äänestänyt PS:a, enkä myöskään Vihreitä.

      (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

  81. http://webdynasty.pohjoiskarjala.net/Dynasty/Ilomantsi/kokous/20121234-8.PDF

    Uusi Talvivaara? Yhtiö haluaa tehdä altaat mahdollisimman halvalla, päästörajat yhtiö ilmoittaisi vuoden keskiarvoista, syanidi tulisi mukaan liuotukseen, mihinkään onnettomuuteen ei varauduta, vaan kaikki menisi keskiarvoisen hyvin ilman päästöpiikkejä. Yksi piikki jaettuna 365:llä laimenee jo toki mukavasti, mutta tekee juuri sinä yhtenä päivänä tuhoa aika kivasti.

    Mittään en mistään ymmärrä, mutta minusta tässä on nyt tärkeämpi kohta se, että voiko kansalainen luottaa viranomaisiin, yhtiöihin ja poliittiseen johtoon. Ei se, onko Talvivaarassa kuolleita kaloja 10 vai 10 000.

    Nyt tämä näyttää menevän ympäri maata siten, että kun yhtiö on kerran saanut luvan aloittaa toimintansa, niin se voi laajentaa toimintaansa ja samalla itse määrätä päästörajansa. Puheet Talvivaarasta ainoana ongelmallisena kaivoksena on ainakin outoja.

    Jos halutaan todella kaivosteollisuudesta uutta huipputeknologiaa myytäväksi, niin lainsäädännöllä pitää pakottaa yhtiöt ottamaan sitä käyttöön. Mikään putki mereen, kyllä se myrkky meressä laimenee-politiikka ei tuota mitään uusia keksintöjäkään.

    Jotenkin kummallista kansankiihotusta selittää kuinka kaivos tuo tuloja seudulle, mutta sitten jätetään kertomatta mitä sitten tapahtuu, kun kaivos lopettaa. Kunnat rakentaa infraa omaan piikkiin velalla, palkat toki jää, mutta kaivos ehtyy joskus ja jäljelle jää tyhjiä taloja ja mahdollisesti myrkkyjä vuotava kaivosalue, kun mitään ei ajatella kuin kaivoksen etua. Käy kuin paperitehtaan ympärille kasvaneelle kylälle. Samalla kaivosyhtiö saa niskalenkin kunnasta, kun kunta joutuu katsomaan perseilyä läpi sormien, kun kunnan talous on rakennettu kaivoksen varaan ja kunnan investoinnit on vielä maksamatta.

      (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

  82. Talvivaaran tapahtumia alkavat selvittää sekä poliisi että onnettomuustutkintakeskus. Tämä on erinomainen asia. Toivottavasti he käyttävät eri asiantuntijoita, jotta saadaan mahdollisimman laaja näkemys. Joka tapauksessa on selvää, että Talvivaarassa on tehty virheitä pitkin matkaa. Nämä ovat sitten kumuloituneet ja tuloksena on nähty sekasotku.

    Kipsisakka-altaan ovat suunnitelleet ja rakentaneet kaivoksen ulkopuoliset toimijat. Altaalla oli myös voimassaoleva viranomaishyväksyntä. Kaikki nämä asiantuntijat on koulutettu eräässä eteläisessä Suomessa sijaitsevassa merenrantakaupungissa. Siellähän on maailman paras Aalto-yliopisto, joka on huippuyliopisto. He ihan itse sanovat niin. Patoaltaiden rakentaminen sinänsä ei ole rakettitiedettä, vai milloin viimeksi olette kuulleet padon sortumisesta Suomessa? Viimeiset edes hieman vastaavanlaiset tapaukset taitavat olla Kaivannon kanavan ja Vuoksen uoman rakennustöissä 1800-luvun puolella.

    Lehdistön suhtautuminen oli ja on itselleni suuri yllätys. Siinä eivät tosiasiat paljon painaneet, kun otsikoita reviteltiin. Klikkaa ja katso kuvat oli jokaiselle lehdelle pääasia.

    Ylivoimaisesti törkein ylilyönti ei tullutkaan vihreiltä poliitikoilta. Oululainen kansanedustaja Martti Korhonen syytti tuohtuneena kaivosyhtiötä yrityksestä myrkyttää oululaisten juomavesi! Häneltä jäi vaan kertomatta, miten se tapahtuu. Välissähän on mm. Oulujärvi, jonka tilavuus on vain kuusi kuutiokilometriä. Siinä saa Talvivaaran kaivosyhtiö syytää vesistöön kaiken kiinni saamansa uraanin useiden vuosikymmenten ajan, ennenkuin Oulujoen suulla uraanipitoisuus mitenkään nousee. No, Korhonen on kommunisti. Sille jengille eivät luonnonlait tai totuus ole ennenkään merkinneet mitään.

    Toisen sijan disinformaatiokilpailussa saa luonnonsuojelijoitten Leo Stranius. Hän on sitä mieltä, että Talvivaaran onnettomuus on kansainvälisessäkin mittakaavassa viime vuosikymmenten pahin ympäristökatastrofi. Saisikos hieman kuvamateriaalia väitteen tueksi? Mieluummin silpoutuneita lapsia, kiitos.

    Ympäristöministeri Ville Niinistö loikki ympäriinsä ja antoi itkuisella äänellä lausuntoja ennenkuin joku hänen avustajistaan sai ministerin hieman rauhoittumaan. Viime päivinä onkin sitten ollut hieman rauhallisempaa ja asiallisempaa.

    Mitä sitten on todella tapahtunut? Liian heikosti perustetun altaan pohja petti ja mineraalipitoista vettä on valunut vesistöön kahteen suuntaan, kun kerran vedenjakajalla ollaan. Suurin osa vedestä on kuitenkin pysynyt kaivosalueella. Ja joka tapauksessa altaalla oli viranomaisten hyväksyntä. Kaiken tämän selvittää jo käynnistynyt tutkinta ja vasta sen jälkeen on oikeustoimien aika. Ja jos ne sitten johtavat ääritapauksessa vaikkapa kaivoksen sulkemiseen, niin siitä vaan. Kapitalismiin kuuluu myös yrittäjäriski.

    Sinänsä valitettavat haitat ovat olleet paikallisia ja sellaisina ne myös pysyvät. Oulua tai Kuopiota ei tarvitse evakuoida. Sen sijaan olisi pitänyt jo vuosia sitten ostaa paikalliset haitta-alueella asuvat ihmiset ulos. Joko vapaaehtoisin kaupoin tai pakkolunastuksin, mutta kuitenkin niin, että maksettavat hinnat ylittäisivät 10 – 15 %:lla käyvän hintatason. Näin menetellen vältyttäisiin katkeruuden syntyminen. Tähän kuluva lisäkustannus on häviävän pieni summa kokonaisuuden kannalta.

      (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.