Ryhmäpuhe 18.9.2012 valtion talousarvion lähetekeskustelussa

18.9.2012 · Aihe Eduskuntatyö, _ · 99 Kommenttia 

Ohessa 18.9.2012 pitämäni Vihreän eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro valtion vuoden 2013 talousarvioesityksen lähetekeskustelussa. Olen muokannut sen muistinvaraisesti kirjoitetusta versiosta. Eduskunnan keskustelupöytäkirjaan saattaa tulla hieman toinen versio.

 

Valtion budjetti on suhdanteita ajatellen tehty niin hyvin kuin nykytiedoin on mahdollista. Budjetti on lievästi kiristävä eli veroja nostetaan ja menoja leikataan. Näissä oloissa budjetissa on vähän ilonaiheita ja paljon ikävää. En puutu niihin tässä puheessa vaan yritän hahmottaa, miten tulevaisuudessa budjetteja voitaisiin tehdä iloisemmissa olosuhteissa. Lue lisää

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 18.9.2012

17.9.2012 · Aihe Kaupunkisuunnittelu, _ · 26 Kommenttia 

En pääse kokoukseen, koska pidän ryhmäpuheenvuoroa eduskunnassa budjetista. Mikko menee, ja parempi niin, koska hän tuntee näitä asioita paremmin. Varsinkin kun tuo Hernesaaren helikopterikenttä on jo hävitty lautakunnan osalta. Esityslista tässä.

Kuninkaantammen asemakaava

Pöydältä. Korviini ei ole kantautunut tästä viikon aikana mitään uutta eikä sekään, miksi tämä pantiin pöydälle

Hernesaaren osayleiskaavan lausunnot ja muistutukset

Yleiskaavaan on tehty joukko pieniä täsmennyksiä, joista laadullisesti merkittävin on erään vesialueen muuttaminen yleistä vesialueesta korttelin sisäiseksi. Näin vaihtuu maksaja, mutta näin alue ehkä suljetaan ulkopuolisilta. Hmmm.

Suuri periaatteellinen kiista koskee niemen kärkeen kaavailtua 90 miljoonaa euroa maksavaa helikopterikenttää. Hanke on järjetön jo taloudellisesti. Kunnan toimialaan sen rakentaminen ei kuulu. Yksityisesti rahoitettuna se ei toimi, koska yhtä helikopterimatkustajaa kohden pääomakustannukseksi tulee helposti 150 euroa. Huhujen mukaan kentän taloutta aiotaan kohentaa lennoilla Pietariin, joita ehkä tuettaisiin viisumivapaudella. Viisumivapaus on lyhytaikainen ilo, sillä oletettavasti viisumivapaus tulee kaikille kulkumuodoille melko pian. Jos kentän käyttö olennaisesti lisääntyisi, lisääntyisi myös sen meluhaitta. Laskeutuva tai nouseva suuri helikopteri pitää infernaalista ääntä (hallintovaliokunta havainnoi asiaa viime viikolla Rajavartioston vieraana). Kentän sijoittaminen keskelle merialuetta maksimoi äänen etenemisen. Lue lisää

Maakaasu, tuuli ja aurinko?

17.9.2012 · Aihe _ · 114 Kommenttia 

Maakaasun hinta on Yhdysvalloissa laskenut tasolle, joka öljyn hintana vastaa 12 dollaria tynnyriltä. Tämä merkitsee energiapolitiikan vallankumousta. Yhdysvalloista on tulossa maakaasumaa. Maakaasua voidaan kuljettaa nesteytettynä, mutta näin siitä tulee paljon kalliimpaa. Maakaasun hinta Euroopassa on niin korkea, että tuonti kannattaa.

Yksi skenaarioista on, että kivihiileen pohjautuva sähköntuotanto tulee korvautumaan maakaasulla sekä tuuli- ja aurinkoenergialla. Molempia, maakaasuvoimaa ja tuuli- ja aurinkovoimaa rakennetaan niin paljon, että teho riittää yksin koko kulutukseen. Kun sää on pilvinen ja tyyni, sähkö tuotetaan maakaasulla ja kun tuulee ja aurinko paistaa, maakaasuvoimalat suljetaan. Kivihiileen tai ydinvoimaan verrattuna maakaasuvoimaloiden hyvänä puolena on investoinnin pienuus. Siksi maakaasu soveltuu hyvin tuuli- ja aurinkoenergian kumppaniksi . Kivihiileen verrattuna hiilidioksidipäästöt alenisivat ehkä kolmannekseen tai jopa alle.

Pysyvä ratkaisu tämä ei ole, koska joskus ne maakaasuvaratkin loppuvat, mutta aurinkoenergian laajamittaista läpimurtoa odoteltaessa kelpo vaihtoehto.

Olen ehdolla kunnallisvaaleissa ja tarvitsen tukea

16.9.2012 · Aihe Oden vaaliohjelma, _ · 39 Kommenttia 

Kunnallisvaalit ovat kuuden viikon kuluttua, 28. lokakuuta. Olen taas ehdolla.

Oma kunnallispoliittinen kiinnostukseni keskittyy kaupunkisuunnitteluun. Kaupunkisuunnittelua koskevaa ajatteluani olen tällä blogilla valottanut runsaasti, joten äänestäjä tietää mitä saa. Tarkoitukseni on, jos työkiireiltäni ehdin, laatia myös oma kunnallispoliittinen ohjelmani, jonka tarkoituksena ei ole antaa vastausta jokaiseen kysymykseen, vaan ottaa esille joitain keskeisiä. Lue lisää

Hassin direktiiviehdotus aikaisti eteläisen Euroopan velvoitteita

16.9.2012 · Aihe _ · 28 Kommenttia 

Julkisuudessa ja tälläkin blogilla on valitettu sitä, että rikkidirektiivi kohtelee Itämeren maita ankarammin kuin Välimeren maita. Tästä on syytetty direktiiviluonnoksen esitellyttä Satu Hassia. Asia on Hassin osalta täysin päinvastoin. Hassi poikkesi IMO-sopimuksesta Välimeren osalta aikaistaen sopimuksen mukaista 0,5 prosentin velvoitetta Välimerellä vuodesta 2025 vuoteen 2020. Lue lisää

Mitä yritysveron tilalle?

16.9.2012 · Aihe _ · 104 Kommenttia 

Minusta alkaa näyttää siltä, että yritysten verottaminen niiden voitosta alkaa olla tiensä päässä. Lasse Arvela (VM) näyttää olevan samaa mieltä. Yritysverosta pitäisi sopia kansainvälisesti tai koko veropohja karkaa paratiiseihin. Ruotsi alentaa nyt 22 prosenttiin ja vuorenvarmasti Suomi seuraa perässä.

Nyt esitetään verokikkailun estämistä sillä, että konsernin sisäisiä korkoja ei saa enää vähentää rajatta. Tätä on niin helppo kiertää, ettei se anna keksijälleen edes onnistumisen iloa. Ainahan sen velan ja koron voi kierrättää konsernin ulkopuolisen bulvaanin kautta: tytäryhtiö on velkaa pankille ja emoyhtiö tekee samansuuruisen talletuksen ja jokseenkin samalla korolla pankkiin, nyt esimerkiksi. Lue lisää

Asuntoluento, osa 13/13: Miksi tehdään huonoja päätöksiä?

16.9.2012 · Aihe Kaupunkisuunnittelu · 53 Kommenttia 

On olemassa monta teoriaa hyvästä kaupunkirakenteesta. Ne poikkeavat toisistaan paljon, mutta yhteistä niille on, että ne ovat kaikki parempia kuin todellisuus. Onnistuneen kaupunkirakenteen esteet ovat muualla kuin ammattilaisten osaamisessa. Vika on juristeissa ja talouden pelisäännöissä.

Järkevä kaupunkirakenne ei toteudu markkinaehtoisesti. Teoriassa syntyisi, jos pelaisimme markkinaehtoista kaavoituspeliä loputtoman pitkään ja jos parempaan tasapainoon voisi päästä kumoamalla kitkattomasti ja kustannuksitta aiemmat teot. Missä on saatu aikaan hyvää kaupunkia, julkisen vallan ote on ollut vahva. Meillä on monta vinouttavaa tekijää, joiden vuoksi kehitys ei oikeastaan voi mennä kuin vikaan. Lue lisää

Asuntoluento, osa 12: ovatko arvot muuttumassa urbaaneimmiksi?

15.9.2012 · Aihe Kaupunkisuunnittelu, _ · 61 Kommenttia 

Suhteellinen hintaero keskusta-asumisen ja lähiöissä asumisen välillä on kasvanut ja erityisesti se on kasvanut keskusta-asumisen ja kehyskuntien välillä. Myös pientalotonttien hinnat ovat laskeneet. Osoittako tämä, että elämänarvot ovat muuttuneet urbaaneimmiksi? Tai että asumisen laatu keskustoissa on parantunut.

Jos haluaa, havainnon voi mitätöidä huomauttamalla, että korot ovat historiallisen alhaalla, jolloin hintaeron vaikutus vuotuisiin asumiskustannuksiin on alentunut. Edelleen vauraus on kasvanut, jolloin on ylipäänsä mahdollista maksaa huippuhintoja keskustassa asumisesta. Lue lisää

Asuntoluento, osa 11: Missä ihmiset haluavat asua?

15.9.2012 · Aihe Kaupunkisuunnittelu, _ · 41 Kommenttia 

Eri ihmiset haluavat asua vähän erilaisissa paikoissa, onneksi, koska kaikki eivät voi asua samassa paikassa.

Hyvässä kaupungissa on erilaisia asuinalueita. Helsingin sosiaalisen sekoittamisen periaate peittää aika-ajoin alleen monimuotoisuuden hyveen. Erik Allardt sanoi joskus, että eräänlainen ghettoistuminen on hyväksi, kunhan ei tule erillisiä kurjaliston slummeja. Asukkaiden yhteiselämästä tulee paljon parempaa, kun henkisesti samanlaiset asuvat toistensa naapureina. Helsingissä on suurin piirtein samalla sosiaalisella statuksella alueita, joissa äänestetään kokoomusta ja alueita, joissa äänestetään vihreitä. Näiden pakottaminen toistensa sekaan ei tuottaisi mitään hyvää. Lue lisää

Asuntoluento osa 10: saako kaupungissa asua?

14.9.2012 · Aihe Kaupunkisuunnittelu · 42 Kommenttia 

Jos Mannerheimintie tai Mechelinkatu rakennettaisiin nyt, niiden molemmille puolille tulisi jättää liki sadan metrin asumiselta rauhoitettu vyöhyke, koska ketään ei voi panna asumaan niin viheliäisiin oloihin, joita liikenteen vaivaamilla alueilla asuminen merkitsisi. Liikenteen haitat laskevat asuntojen hintoja noiden katujen varsilla, mutta hyvin haluttuja ne silti ovat.

Lontoossa lähiön (kaupunginosan) sisääntulotie on alueen pääkatu, jonka varrella ovat kaupat ja kapakat. Meillä lähiöt kääntävät selkänsä pääväylälleen. Lähiörakentamisen ihanteet valoisuudesta ja terveellisyydestä kirjattiin aikanaan lakiin ja ulotettiin saman tien koskemaan kaikkea rakentamista. Kaupunkia ei saa enää rakentaa, on rakennettava vain lähiöitä myös keskustoihin. Esimerkiksi Eliel Saarisen tien varteen ei saa rakentaa mitään, koska muutaman kerran tunnissa ohi ajava Jokeri-bussi tekee elämästä muuten sietämättömän. Muuten Eliel Saarisen tiestä tehtäisiin tien sijasta katu. Lue lisää

« Edellinen sivuSeuraava sivu »