Vaalilupausten kommentointia

Haluaako Pekka perusduunari päästä maksamaan Elli Eläkeläiselle?

Kansanedustaja Kimmo Kiljunen lupaa Hesarissa korvata taitetun indeksin keskiarvoindeksillä niin, että keskiarvoa edustavan Elli Eläkeläisen eläke nousee 250 eurolla. Nopea päässälasku kertoo, että ehdotus maksaa noin kolme miljardia euroa vuodessa. Pekka Perusduunarin eläkemaksuja pitäisi nostaa noin kolmella prosenttiyksikölla. Toivottavasti Kiljunen muistaa kertoa sen Pekalle.

Hyviä ehdokkaita

Hyviä vihreitä ehdokkaita Pirkanmaalla

Tässä sarjassa käyn läpi vaalipiireittäin vihreiden ehdokkaita, koska niin moni on kääntynyt puoleeni ja kysynyt, ketä voisi vaalipiirissään äänestää. Olen myös aiemmissa vaaleissa suositellut tuntemiani ehdokkaita. Kaikkia en voi tietenkään tuntea. Valintaperusteena ei ole se, että esittäisin omia kloonejani, koska eduskuntaryhmässä on hyvä olla monipuolisesti erilaisia ihmisiä.  En ole myöskään tukemassa mitään omaa fraktiotani puolueen sisällä, sillä vihreiden sisällä ei…

Jatka lukemista

_

Suhtautuuko sivistyneistö suvaitsemattomasti perussuomalaisiin

Vastaukseni HS-raadin kysymykseen “Onko sivistyneistö suvaitsematon perussuomalaisia kohtaan?” 1)      Kyllä Sitä tyytymättömyyttä ja vieraantuneisuutta, joka on luonut kasvualustaa perussuomalaisille, ei pitäisi sivuuttaa niin kevyesti ja pilkallisesti kuin on tehty. Se kuvastaa kovin monen katkeroitumista ja täydellistä epäluottamusta päättäjiin tai laajemmin eliittiin. Kritiikkiin on helppo suhtautua pilkallisesti, koska sanoiksi puettu perussuomalainen kritiikki perustuu melkein kokonaan vääriin tietoihin ja ymmärtämättömyyteen. Tämä ei…

Jatka lukemista

Oden vaaliohjelma

Huumepolitiikka tulee uudistaa

Tämä on osa eduskuntavaaliohjelmaani, jota kehitetään interaktiivisesti kotisivuillani. ==== Suomessa laki suhtautuu ankarasti huumeiden käyttöön. Sen seurauksena huumeita yhteenlaskettuna käytetään Suomessa selvästi vähemmän kuin useimmissa muissa Euroopan maissa, mutta huumeista aiheutuvat ongelmat – esimerkiksi huumekuolemat – ovat yhtä yleisiä tai yleisempiä kuin maissa, joissa huumeita käytetään enemmän. Teemmekö jotain väärin? Ankara huumepolitiikka näyttääkin tähtäävän enemmän yleisen mielipiteen miellyttämiseen kuin huumeongelman…

Jatka lukemista

Hyviä ehdokkaita

Hyviä vihreitä ehdokkaita Uudellamaalla

Tässä sarjassa käyn läpi vaalipiireittäin vihreiden ehdokkaita, koska niin moni on kääntynyt puoleeni ja kysynyt, ketä voisi vaalipiirissään äänestää. Olen myös aiemmissa vaaleissa suositellut tuntemiani ehdokkaita. Kaikkia en voi tietenkään tuntea. Valintaperusteena ei ole se, että esittäisin omia kloonejani, koska eduskuntaryhmässä on hyvä olla monipuolisesti erilaisia ihmisiä.  En ole myöskään tukemassa mitään omaa fraktiotani puolueen sisällä, sillä vihreiden sisällä ei…

Jatka lukemista

Hyviä ehdokkaita

Hyviä vihreitä ehdokkaita Helsingissä

Vihreiden Helsingin lista on niin hyvä, että oikeastaan sieltä ei pitäisi nostaa erilleen ketään. Meillä on aivan loistavia koulutettuja ja päteviä nuoria naisia, joita en ryhdy panemaan paremmuusjärjestykseen, myös hyviä nuoria miehiä, mikä on politiikassa perin harvinaista nykyisin. Kaksi ehdokasta haluaisin kuitenkin nostaa yli muiden, koska heitä tarvitaan eduskunnassa.

Oden vaaliohjelma

Valikoivaan asevelvollisuuteen

Tämä on osa eduskuntavaaliohjelmaani, jota kehitetään interaktiivisesti kotisivuillani. === Yleiseen asevelvollisuuteen liittyy Suomessa suuria tunteita ja perinteitä. Kuitenkin suureen miesvahvuuteen perustuva huonosti varustettu armeija kuuluu menneisyyteen. Yleistä asevelvollisuutta ylläpitäviä maita on maailmassa aika vähän. Ymmärtääkseni myös kenraalit haluaisivat pienentää reserviä ja varustaa sen vastaavasti paremmin.

Oden vaaliohjelma

Kaupunkiseuduilla kunnat yhteen tai verotusoikeus seutuhallinnolle

Tämä on osa eduskuntavaaliohjelmaani, jota kehitetään interaktiivisesti kotisivuillani. ===== Kunnat muodostavat Suomessa hyvinvointiyhteiskunnan ytimen. Se toimii suunnilleen oikein, jos eri kunnissa on rikkaita ja köyhiä, terveitä ja sairaita suunnilleen samassa suhteessa. Näin on kaupunkiseuduilla, jos tarkastellaan koko seutua, mutta tämä ei toteudu muuttotappioalueilla eikä kuntien välillä kaupunkiseutujen sisällä. Haja-asutusalueiden kuntien ongelmat on ratkaistu mittavilla valtionosuuksilla – jäljelle on jäänyt vain…

Jatka lukemista

Vaalilupausten kommentointia, _

Vastasiko Urpilainen hädissään väärin?

Tähän asti yleinen käsitys demarien kannasta eläkeikään on ollut se, että lauseessa: ”Demarit eivät hyväksy sitä, että hallitus ensi vaalikaudella nostaa eläkeikää”, paino on ollut sanalla hallitus. Demarien mielestä asiasta päättäminen kuuluu työmarkkinajärjestöille.

_

Vähentääkö ydinvoima hiilidioksidipäästöjä?

Edellisessä ketjussa sanoin, että suhtautumiseni ydinvoimaan olisi myönteisempi, jos se korvaisi fossiilisia polttoaineita eikä tulisi niiden lisäksi. Joku kysyi, enkö todella usko, että ydinvoiman lisääminen Suomessa vähentää hiilidioksidipäästöjä. Väitän, ettei se vähennä juuri lainkaan.