Haluaako Pekka perusduunari päästä maksamaan Elli Eläkeläiselle?

Kansanedustaja Kimmo Kiljunen lupaa Hesarissa korvata taitetun indeksin keskiarvoindeksillä niin, että keskiarvoa edustavan Elli Eläkeläisen eläke nousee 250 eurolla. Nopea päässälasku kertoo, että ehdotus maksaa noin kolme miljardia euroa vuodessa. Pekka Perusduunarin eläkemaksuja pitäisi nostaa noin kolmella prosenttiyksikölla. Toivottavasti Kiljunen muistaa kertoa sen Pekalle. Lue lisää

Hyviä vihreitä ehdokkaita Pirkanmaalla

25.3.2011 · Aihe Hyviä ehdokkaita · 16 Kommenttia 

Tässä sarjassa käyn läpi vaalipiireittäin vihreiden ehdokkaita, koska niin moni on kääntynyt puoleeni ja kysynyt, ketä voisi vaalipiirissään äänestää. Olen myös aiemmissa vaaleissa suositellut tuntemiani ehdokkaita. Kaikkia en voi tietenkään tuntea. Valintaperusteena ei ole se, että esittäisin omia kloonejani, koska eduskuntaryhmässä on hyvä olla monipuolisesti erilaisia ihmisiä.  En ole myöskään tukemassa mitään omaa fraktiotani puolueen sisällä, sillä vihreiden sisällä ei tällaisia suuntautumiseroja ole — enää. Painotan kykyä toimia päättäjänä ja yritän nostaa ehdokkaita, jotka eivät meidän vaalijärjestelmässämme pärjää niin hyvin kuin pitäisi.

……..

Vihreiden ykkösehdokas Pirkanmaalla on Oras Tynkkynen, joka asiallisuudessaan on erinomainen kaveri. Hän kuuntelee myös vastapuolen argumentteja. Pidän siitä, että ymmärtää vaihtaa mielipidettään, kun huomaa olleensa väärässä. Pirkanmaalla jännitetäänkin oikeastaan vain sitä, kuka on se toinen. Tämä kamppailu on tasainen, sillä ehdolla on monia eri tavoin hyviä ehdokkaita, mikä on tietysti hyvä listan kokonaismenestystä ajatellen. Ajattelin ensin jättää koko vaalipiirin väliin, koska suosittelemalla yhtä syrjii muita ja niin montaa kannattaisi suosittaa. Esitän kuitenkin kahta joiden välillä itse valitsisin. Lue lisää

Suhtautuuko sivistyneistö suvaitsemattomasti perussuomalaisiin

25.3.2011 · Aihe _ · 191 Kommenttia 

Vastaukseni HS-raadin kysymykseen “Onko sivistyneistö suvaitsematon perussuomalaisia kohtaan?”

1)      Kyllä

Sitä tyytymättömyyttä ja vieraantuneisuutta, joka on luonut kasvualustaa perussuomalaisille, ei pitäisi sivuuttaa niin kevyesti ja pilkallisesti kuin on tehty. Se kuvastaa kovin monen katkeroitumista ja täydellistä epäluottamusta päättäjiin tai laajemmin eliittiin.

Kritiikkiin on helppo suhtautua pilkallisesti, koska sanoiksi puettu perussuomalainen kritiikki perustuu melkein kokonaan vääriin tietoihin ja ymmärtämättömyyteen. Tämä ei mitätöi tunteen aitoutta.  Jos päättäjien sanoma ei ole mennyt perille, vika voi olla myös sanomassa. Politiikan kieli on muuttunut niin tekoabstraktiksi, ettei sitä voi vihkiytymätön ymmärtää. Lue lisää

Huumepolitiikka tulee uudistaa

24.3.2011 · Aihe Oden vaaliohjelma · 91 Kommenttia 

Tämä on osa eduskuntavaaliohjelmaani, jota kehitetään interaktiivisesti kotisivuillani.

====

Suomessa laki suhtautuu ankarasti huumeiden käyttöön. Sen seurauksena huumeita yhteenlaskettuna käytetään Suomessa selvästi vähemmän kuin useimmissa muissa Euroopan maissa, mutta huumeista aiheutuvat ongelmat – esimerkiksi huumekuolemat – ovat yhtä yleisiä tai yleisempiä kuin maissa, joissa huumeita käytetään enemmän. Teemmekö jotain väärin? Ankara huumepolitiikka näyttääkin tähtäävän enemmän yleisen mielipiteen miellyttämiseen kuin huumeongelman lieventämiseen. Lue lisää

Hyviä vihreitä ehdokkaita Uudellamaalla

24.3.2011 · Aihe Hyviä ehdokkaita · 13 Kommenttia 

Tässä sarjassa käyn läpi vaalipiireittäin vihreiden ehdokkaita, koska niin moni on kääntynyt puoleeni ja kysynyt, ketä voisi vaalipiirissään äänestää. Olen myös aiemmissa vaaleissa suositellut tuntemiani ehdokkaita. Kaikkia en voi tietenkään tuntea. Valintaperusteena ei ole se, että esittäisin omia kloonejani, koska eduskuntaryhmässä on hyvä olla monipuolisesti erilaisia ihmisiä.  En ole myöskään tukemassa mitään omaa fraktiotani puolueen sisällä, sillä vihreiden sisällä ei tällaisia suuntautumiseroja ole — enää. Painotan kykyä toimia päättäjänä ja yritän nostaa ehdokkaita, jotka eivät meidän vaalijärjestelmässämme pärjää niin hyvin kuin pitäisi.

====

Uudellamaalla vihreiden äänestäjillä on mistä valita. Vihreiden parhaat ääntenkerääjät Uudellamaalla ovat oikeusministeri Tuija Brax ja lajissaan maan parhaisiin asiantuntijoihin kuuluva Jyrki Kasvi. Heidän ohellaan haluan nostaa kolme muuta, joiden valinta eduskuntaan ilahduttaisi minua suuresti. Lue lisää

Hyviä vihreitä ehdokkaita Helsingissä

23.3.2011 · Aihe Hyviä ehdokkaita · 83 Kommenttia 

Vihreiden Helsingin lista on niin hyvä, että oikeastaan sieltä ei pitäisi nostaa erilleen ketään. Meillä on aivan loistavia koulutettuja ja päteviä nuoria naisia, joita en ryhdy panemaan paremmuusjärjestykseen, myös hyviä nuoria miehiä, mikä on politiikassa perin harvinaista nykyisin. Kaksi ehdokasta haluaisin kuitenkin nostaa yli muiden, koska heitä tarvitaan eduskunnassa. Lue lisää

Valikoivaan asevelvollisuuteen

23.3.2011 · Aihe Oden vaaliohjelma · 181 Kommenttia 

Tämä on osa eduskuntavaaliohjelmaani, jota kehitetään interaktiivisesti kotisivuillani.

===

Yleiseen asevelvollisuuteen liittyy Suomessa suuria tunteita ja perinteitä. Kuitenkin suureen miesvahvuuteen perustuva huonosti varustettu armeija kuuluu menneisyyteen. Yleistä asevelvollisuutta ylläpitäviä maita on maailmassa aika vähän. Ymmärtääkseni myös kenraalit haluaisivat pienentää reserviä ja varustaa sen vastaavasti paremmin. Lue lisää

Kaupunkiseuduilla kunnat yhteen tai verotusoikeus seutuhallinnolle

22.3.2011 · Aihe Oden vaaliohjelma · 28 Kommenttia 

Tämä on osa eduskuntavaaliohjelmaani, jota kehitetään interaktiivisesti kotisivuillani.

=====

Kunnat muodostavat Suomessa hyvinvointiyhteiskunnan ytimen. Se toimii suunnilleen oikein, jos eri kunnissa on rikkaita ja köyhiä, terveitä ja sairaita suunnilleen samassa suhteessa. Näin on kaupunkiseuduilla, jos tarkastellaan koko seutua, mutta tämä ei toteudu muuttotappioalueilla eikä kuntien välillä kaupunkiseutujen sisällä.

Haja-asutusalueiden kuntien ongelmat on ratkaistu mittavilla valtionosuuksilla – jäljelle on jäänyt vain pienen kuntakoon aiheuttama haavoittuvuus. Kaupunkiseutujen sisällä käydään rajua taistoa hyvistä veronmaksajista ja siitä, miten kalliit, paljon palveluja käyttävät asukkaat saataisiin häädetyiksi naapurikuntiin. Keinona tässä on asuntopolitiikka ja esimerkiksi toimeentulotukiasiakkaiden kyykyttäminen laittoman pitkissä jonoissa, asunnottomuusongelman jättäminen kylmäverisesti hoitamatta ja lakisääteisten vammaispalvelujen laiminlyöminen. Lue lisää

Vastasiko Urpilainen hädissään väärin?

21.3.2011 · Aihe Vaalilupausten kommentointia, _ · 37 Kommenttia 

Tähän asti yleinen käsitys demarien kannasta eläkeikään on ollut se, että lauseessa: ”Demarit eivät hyväksy sitä, että hallitus ensi vaalikaudella nostaa eläkeikää”, paino on ollut sanalla hallitus. Demarien mielestä asiasta päättäminen kuuluu työmarkkinajärjestöille. Lue lisää

Vähentääkö ydinvoima hiilidioksidipäästöjä?

18.3.2011 · Aihe _ · 152 Kommenttia 

Edellisessä ketjussa sanoin, että suhtautumiseni ydinvoimaan olisi myönteisempi, jos se korvaisi fossiilisia polttoaineita eikä tulisi niiden lisäksi. Joku kysyi, enkö todella usko, että ydinvoiman lisääminen Suomessa vähentää hiilidioksidipäästöjä. Väitän, ettei se vähennä juuri lainkaan. Lue lisää

« Edellinen sivuSeuraava sivu »