Verotyöryhmnän kommentointia 4: vuokrasta verovähennys

31.12.2010 · Aihe _ · 157 Kommenttia 

Käydyn keskustelun tuloksena olen päätynyt siihen, että paras tapa saattaa verotus likipitäen neutraaliksi asumisessa on saattaa vakituisesta asunnosta maksettava vuokra verotuksessa vähennyskelpoiseksi. Tietääkseni Eero Heinäluoma on päätynyt samalle kannalle. Vähennys tehtäisiin pääomatuloverokannan mukaan (nyt 28 %) samoista syistä kuin korkojen verovähennyskin. Vähentää voisi 70 prosenttia vuokrasta tai vaihtoehtoisesti vähennyskelvotonta omavastuuta olisi noin kolme euroa neliöltä.  Tämä siksi, että hoitokulut eivät olisi vähennyskelpoisia, vaan pelkästään koron osuus vuokrassa. Verovähennysoikeus otettaisiin huomioon asumistue3ssa, koska muuten nämä kaksi tukimuotoa nousisivat yhdessä sataan prosenttiin vuokramenoista. Lue lisää

Verotyöryhmän kommentointia 3: kotitalousvähennys

30.12.2010 · Aihe _ · 45 Kommenttia 

Verotyöryhmä esittää kotitalousvähennyksen alentamista 50 prosenttiin ja sen määrän alentamista 2300 euroon vuodessa veronmaksajaa kohden. Ehdotuksen taustalla on Elina Pylkkäsen tekemä selvitys, johon tutustuu nopeiten tästä.

Jotain on kotitalousvähennykselle tehtävä, koska verotukena se on jo nyt ilmeisesti suurempi kuin yleinen asumistuki ja samaa suuruusluokkaa opintorahan kanssa.  Vuonna 2009 siihen solahti noin 400 miljoonaa ja tänä vuonna varmaankin taas paljon enemmän. Lue lisää

Verotyöryhmän kommentointia 2: kiinteistövero

28.12.2010 · Aihe _ · 151 Kommenttia 

Työryhmä toistaa sen, että suurin osa ekonomisteista pitää maapohjan kiinteistöveroa hyvänä verona, koska se ei vaikuta käyttäytymiseen eikä nosta maanvuokria.  Rakennusten kiinteistövero sen sijaan alentaa kannustinta rakentaa ja siten nostaa rakennusten hintoja/vuokria. En pysty väittämään vastaan: juuri näin olen itsekin kirjoittanut.

Työryhmä esittää, että maapohjalle tulee oma liike-rakennuksia korkeampi kiinteistöveroprosentti. Nyt molempien kohdalla alaraja on 0,6 prosenttia, tästä eteenpäin maapohjan alaraja olisi 0,8 prosenttia. Rakentamattomien asumiseen kaavoitettujen tonttien kiinteistöveron tulee Helsingin seudulla vähintään prosenttiyksikön verran korkeampi kuin muun maapohjan, minimissään siis 1,8. Mietinnöstä ei käynyt ilmi, tarkoitetaanko tällä Helsingin seudun 14 kuntaa kuten nyt vai koko maata. Nurmeksessa tämä voisi olla kohtuutonta.  Muuten kiinteistöveroihin ei esitetä muutoksia. Lue lisää

Oletetaan musiikin täydellinen hinnoittelu

27.12.2010 · Aihe _ · 58 Kommenttia 

Musiikin tuottamisen rahoitus on kriisissä, koska vapaa kopioiminen ja suoranainen varastaminen on vienyt muusikoiden leivän. Tosin alan liikevaihto taitaa olla aika suurta edelleen.

Tehkäämme ajatuskoe: mitä musiikintekijöiden tulonmuodostukselle tapahtuisi, jos olisi mahdollista hinnoitella kaikki musiikin kuuntelu markkinaehtoisesti juuri niin kuin musikantti ja säveltäjä itse haluavat. Tekijänoikeuden vanhenisivat kuitenkin kuten nytkin niin, etteivät Beethovenin perilliset kuitenkaan voisi esittää vaatimuksia esi-isänsä sävellysten esittämisestä.  Kartellit olisivat tietysti kiellettyjä.

Muusikko voisi esimerkiksi myydä CD-levyn joko niin, että siitä on kertakorvaus ja ostaja saa kuunnella sitä niin paljon kuin haluaa – tai niin, että jokainen kuuntelukerta maksaa kiinteän summan. Kaikki netistä kuunneltava olisi myös hinnoiteltu. Radiolähetyksistä maksettaisiin yksilöllisesti jokaisen artistin vaatimusten mukaan ja jokaisesta koulubileissä soitetuista kappaleesta tulisi sellainen hinta kuin artisti on juuri tähän tilaisuuteen määrännyt. Tämä kaikki on tietysti teknisesti mahdotonta ja vaatisi mielettömän määrän informaatiota, mutta kuvitellaan, että kaikki on mahdollista. Kuvittelevathan taloustieteilijätkin täydellisen kilpailun. Kuluttaja voisi myös kitkattomasti etsiä edullisinta musiikkia. Lue lisää

Miksi omistusasumista suositaan lähes kaikkialla?

22.12.2010 · Aihe _ · 89 Kommenttia 

Tarkoitukseni ei edellisessä postauksessa ollut puhua asuntotulon verotuksen puolesta vaan vain kertoa, mitä verotyöryhmä esittää. Koska asia näyttää kiinnostavan, käydään tätäkin pohdintaa läpi.

Siitä on minusta turha käydä väittelyä, suosiiko vai syrjiikö vuokralla asumista se, että omistusasumisen asuntotulo on verotonta, verottomasta tulosta saa tehdä tulonhankkimisvähennyksen, vuokra-asunnon tuoma tulo on verotettavaa eikä vuokrakulua saa vähentää verotuksessa ja lisäksi periaatteessa kaikkien muiden sijoitusten tuottoa verotetaan, jopa pankkitalletuksia nimelliskorosta.  Sitä, ettei tämä syrjisi vuokralla asumista, ei voi kestävästi perustella. Lue lisää

Verotyöryhmän kommentointia 1: Asumisen verotus

21.12.2010 · Aihe _ · 129 Kommenttia 

Työryhmän pohdinta asumisen verottamisesta muistutti kovin paljon tällä blogillakin käytyä pohdintaa. On epäloogista, että asuntolainan korko on verotuksessa vähennyskelpoista, jos kerran asuntotulo ei ole verotettavaa.  Asuntotulon verottomuus tuottaa eriarvoisuutta vuokra-asumisen kanssa, koska vuokratulo on verotettavaa.

Selvästi parhaana vaihtoehtona perusteluissa esitettiin asian korjaamista saattamalla asuntotulo uudestaan verotettavaksi. Asuntotulo on (lievästi) verotettavaa aina vuoteen 1993, jolloin siitä luovuttiin. Euroopan maista oikeastaan vain Sveitsissä asuntotulo on verotettavaa siinä missä muukin pääomatulo. Työryhmä kuitenkin toteaa, että ajatus on epärealistinen, koska enemmistöllä on omistusasunto eivätkä ihmiset hyväksy asuntotulon verotusta eivätkä kaikki kykene edes ymmärtämään, mistä on kyse. Lue lisää

Kasettimaksu menköön C-kasetin mukana

18.12.2010 · Aihe _ · 140 Kommenttia 

Lähtökohta: sisällöntuottajien tulee saada korvaus työstään ja niiden, jotka nauttivat heidän tekojensa hedelmistä kuuluisi siitä maksaa. Niitä sisällöntuottajia, jotka polttavat päreensä jäljessä tulevan tekstin johdosta, kehotan lukemaan tämän lähtökohdan uudestaan.

Kun C-kasetit tulivat ja kun niiden pelättiin romauttavan iskelmäntekijöiden tulot, tuli C-kasettimaksu. Se osui aika hyvin kohteeseensa vaikka esimerkiksi minä jouduin maksamaan musiikintekijöille luentojen nauhoittamisesta.

Tekniikka kulki C-kasettien ohi ja niinpä kasettimaksutuloja yritetään haalia kohteista, joilla on yhä vain vähemmän tekemistä musiikin kanssa. Musiikintekijät pyrkivät sitkeästi ulottamaan verotusoikeutensa myös esimerkiksi valokuvausta tai videokuvausta harrastaviin  ja iskeä pienyritysten ja itsenäisten ammatinharjoittajien työvälineisiin. Isot yritykset voivat hakea teostomaksuista palautusta työvälineiden osalta, mutta tämä on tehty niin vaikeaksi, ettei pienyrittäjän kannatta uhrata siihen aikaa. Siksi tutkittaessa sitä, mihin ulkoisia kovalevyjä käytetään, olisi pitänyt tutkia myös niiden ammattimainen käyttö pienyrityksissä. Yritykseni omistaa kolme ulkoista kovalevyä, eikä niissä yhdessäkään ole musiikkia tai muita kuin itse kuvaamiani videoita. Lue lisää

Sopiiko jouluevankeliumi koulun kaikille oppilaille tarkoitettuun joulujuhlaan?

17.12.2010 · Aihe _ · 141 Kommenttia 

Vastaus HS-.raadin kysymykseen

1)      Kyllä

Jouluevankeliumi ja suvivirsi ovat osa suomalaista kulttuuria, joka monen mielestä on irronnut kristillisestä perustastaan siinä missä siniristilippukin tai pääsiäisnoidat omasta perustastaan. Jos tämä jotain kiusaa, häntä ei pidä juhlaan pakottaa. Monikulttuurisuus ei voi merkitä kulttuuriperinteistä luopumista, se ei olisi monikulttuurisuutta vaan kulttuurittomuutta. Suvaitsevuuden nimissä esitetyt vaatimukset näiden traditioiden karsimisesta aiheuttaisivat vain muukalaisvastaisuutta.

Vaatimukset jouluevankeliumin kieltämisestä kuuluvat samaan asennemaailmaan kuin eduskunnassa esitetty vaatimus Harry Potter-kirjojen kieltämisestä pakanallisina.

Varmuuskopioista teostomaksu

16.12.2010 · Aihe _ · 148 Kommenttia 

Valtioneuvosto on päättänyt ulottaa teostomaksun koskemaan tietokoneiden varmuuskopioinnissa käytettäviin ulkoisiin kovalevyihin. Hyvä, on myönnettävä, että esimerkiksi minä käytän ulkoisia kovalevyjä varmuuskopioinnnin ohella  valokuvien tallettamiseen. Vaatii vilkasta mielikuvitusta ajatella, että joku tarvitsisi ulkoista kovalevyä musiikin tallettamiseen. Yhden Teran kovalevyyn mahtuu musiikkia pakkaustavasta riippuen neljästä kuukaudesta kahteen vuoteen.

Maksu ei ole aivan pieni. Uutta asetusta en mistään löytänyt, mutta tämän vuoden hinnaston mukaan keskikokoisesta ulkoisesta kovalevystä maksu olisi 21 euroa, minkä päälle tulee ymmärtääkseni alv 4,62 euroa. ulkoisten kovalevyjen hintaan tulee siis noin 50 prosentin korotus. Ministeriö kuvittelee tämän lisäävän teostomaksuja 20 prosentilla.

Lue lisää

Mihin pitäisi ahtaa lumet?

15.12.2010 · Aihe Kaupunkisuunnittelu · 126 Kommenttia 

Ilmastonmuutosmallien mukaan talvet muuttuvat sateisemmiksi. Ne muuttuvat myös lumettomiksi, jos matalapaineiden reitit pysyvät ennallaan, mutta erittäin lumisiksi, jos käy kuten tänä vuonna on käynyt ja kävi viime vuonna, jolloin matalapaineet valitsivat eteläisemmän reitin ja työnsivät meille itä- ja pohjoistuulia.  Joidenkin venäläisten ilmatieteilijöiden mukaan näin tulee käymään jatkossakin johtuen pohjoisten merialueiden jääpeitteen sulamisesta, mutta tästä ei vallitse mitään yksimielisyyttä. Lue lisää

Seuraava sivu »