Helsinki käännyttää Pisa-turisteja

30.8.2010 · Aihe _ · 88 Kommenttia 

Suomen Pisa-menestyksen takia Helsinkiin tunkee opetusalan delegaatioita tutustumaan koulutusjärjestelmäämme ovista ja ikkunoista. Tulijoita on niin paljon, että suurimalle osalle on pakko vastata kieltävästi. Opetusvirastolle ei ole resursseja ottaa heitä vastaan?

Tietääkö vasen käsi kaupungilla nyt mitä oikea tekee? Poliittinen turisti on parhaita turisteja, koska he käyttävät paljon rahaa (eivät omaansa). Voisiko matkailutoimisto järkätä opetusvirastolle ne resurssit? Hotellit ja ravintolat voisivat vaikka vähän sponssata.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 2.9.2010

30.8.2010 · Aihe Kaupunkisuunnittelu · 48 Kommenttia 

Listalla ei ole kuin yksi rakennuskielto ja vastauksia ponsiin ja aloitteisiin. Kokous kuitenkin pidetään, koska esityslistan ulkopuolella keskustellaan asemakaavapäällikön viran täyttämisestä.

Valtuustoaloite pysäköintipaikan hinnan irrottamisesta asunnon hinnasta.

Ikuisuusaihe etenee, mutta hyvin hitaasti. Suunnittelijan on vaikea ymmärtää, että jokin asia irrotettaisiin suunnittelulogiikasta ja annettaisiin markkinoille – siis että suunnittelija ei määräisi, kuinka monta autopaikkaa tontille kuuluu vaan niitä tehtäisiin niin monta kuin asukkaat ovat halukkaita ostamaan tai vuokraamaan. Toki tähän liittyy myös aito ongelma. Paikat on halvinta tehdä kerralla ja kysyntää saattaa tulla vuosien päästä.  Markkinoilla ratkaistaan joskus tätäkin vaikeampia ongelmia. Lue lisää

Mustavalkoisesta puuttuu vihreys

29.8.2010 · Aihe _ · 372 Kommenttia 

(Teksti on julkaistu kolumnina Vihreässä langassa)

Ville Komsi sanoi joskus kauan sitten vihreistä, etteivät äänestäjämme hylkää meitä, vaikka olisivat jostain asiasta heidän kanssaan erimieltä, jos voivat luottaa vilpittömyyteemme. Äänestäjät haluavat ymmärrettäviä perusteluja.

Muut puolueet ovat toimineet toisin. Niiden käsityksen mukaan poliittisen sanoman on oltava yksinkertaistettua. Pidän enemmän Ville Komsin asenteesta, mutta nykyisin vihreät ovat muuttumassa muiden kaltaiseksi tässäkin. Lue lisää

Energiaverotuksen sudenkuopat

27.8.2010 · Aihe _ · 101 Kommenttia 

Mikä energiaverotuksessa mättää?

Eero Heinäluoman Pauli Lehtimäen ja  Jussi Pajusen keskustelu energiaverotuksesta kirvoitti tekemään yhteenvedon siitä, mikä energiaverotuksessa mättää.

Päämäärä on hyvä. Fossiilisia polttoaineita pitää verottaa huomattavasti nykyistä kovemmin, jotta olisi kannustin siirtyä uusiutuviin energialähteisiin. Sitten tulee yksityiskohtia, joiden vuoksi ohjausvaikutus menee pahasti vikaan. Virheitä on ainakin:

1)      Kivihiiltä verotetaan voimakkaasti, jos sillä tuotetaan lämpöä, muta se on verotonta, jos sillä tuotetaan sähköä. Tälle ei voi oikein mitään, koska kun olemme samassa verkossa muiden maiden kanssa, sähkön verorakenteen pitää olla sama. Siksi sähköä ”hiilidioksidivero” on itse sähkön hinnassa. Veron korkeus ei riipu siitä, millä se on tehty, vaan kuka sitä käyttää. Joistakin vähän mielivaltaisesti valituista sähköntuotantomuodoista veron saa osittain takaisin tuotannon subventiona. Lue lisää

Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.8.2010

26.8.2010 · Aihe Kaupunkisuunnittelu · 129 Kommenttia 

Keski-Pasilan keskustakorttelin suunnitteluperiaatteet

Pitkän keskustelun jälkeen hyväksyttiin vähän muutettuna. Keskustelua en saa referoida, mutta sellainen tieto tuli virkamiehiltä, että valtio saa rakennusoikeuden ilmaiseksi, koska siitä sovittiin, kun valtio osallistui Vuosaaren sataman rakentamiskustannuksiin. Pannaan muistiin, kun aikanaan lasketaan, kuinka huono investointi satama oli Helsingille. Tämäkin raha pitää panna osaksi sataman kustannuksia.

Tämä menee suunnittelukilpailuun, jossa suunnittelijan on sitouduttava myös toteuttamaan oma suunnitelmansa. Ei taida ainakaan kotimaasta löytyä kovin monta kilpailijaa.

Jännittävä suunnitelma.

Östersundomin yhteinen yleiskaava

Minulle vakuutettiin, että valittuun liikennevaihtoehtoon olisi päädytty, vaikka kaikki kolme kuntaa olisivat kuuluneet samaan kuntaan. Luottamusmies ei voi kuin luottaa.

Lausunto Kehä II:sta

Olin suunnitellut lisättäväksi kaikkea ikävää tästä hankkeesta, mutta esittelijä olikin laittanut ne jo omaan lausuntoonsa. Tämä on huonoa liikennepolitiikkaa, mutta ei huolta: tähän ei löydy rahaa.

Ajatus, että tähän tehtäisiin kevyempi katumainen tie (maantie, jotta valtio sen maksaa) on ainoa mahdollisuus.

Joku kommentoi, että tämän hankkeen kustannus/hyötysuhde on yli kaksi. Tuo laskentamenetelmä on kehitetty laskemaan tieyhteyttä, joka rakennetaan aution preerian halki. Kaupunkien sisäisiin liikenneyhteyksiin se ei sovi lainkaan. Sama malli antoi raide-Jokerille erittäin huonon kannattavuuden. Kun laskelma avattiin, havaittiin, että hyötypuolella ei ollut mukana yhtään niistä syistä, miksi raide-Jokeria ajetaan. Liikenneyhteyksien rakentaminen on ennen kaikkea vaikuttamista yhdyskuntarakenteeseen, mutta tämä investoinnin tärkein vaikutus puuttuu kokonaan. Lue lisää

Iltapäivälehtien epidemiologiaa

25.8.2010 · Aihe _ · 104 Kommenttia 

Lähes kaikki suomalaiset tietävät, että, että sikainfluenssarokote on sairastuttanut toistakymmentä suomalaista lasta narkolepsiaan. Oli hirvittävä virhe rokottaa kansa. Mitä havaintoja on tämän tueksi?

Fennoskandiassa oli lievä narkolepsia epidemia. Epidemia painottui Suomeen, mutta esiintyi lievempänä myös Ruotsissa. Suomessa tapausten määrä nousi normaalista noin viidestä viiteentoista. Päässä laskien ero on Suomessa tilastollisesti merkitsevä, Ruotsissa ei taida olla. Lue lisää

Kiviniemi vastaan Pekkarinen

24.8.2010 · Aihe _ · 46 Kommenttia 

Pääministeri Kiviniemi on näköjään sanonut, että Helsinki pitäisi lämmittää puuhakkeella. Energiaministeri Mauri Pekkarinen taas vaati turpeen verotusta alemmas ja sai, koska muuten turvevoimaloissa alettaisiin polttaa puuta ja metsäteollisuuden puunsaanti vaikeutuisi.

Voisivatko Mauri ja Mari keskustella asiasta keskenään?

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 26.8.2010

23.8.2010 · Aihe Kaupunkisuunnittelu · 52 Kommenttia 

Keski-Pasilan keskustakorttelin asemakaavalliset suunnitteluperiaatteet

Tästä ollaan tekemässä suunnittelukilpailua. Nyt lyödään kiinni sen raamit. Lautakunta palautti asian keväällä ja kehotti nostamaan kerrosalan ylärajaa 20 000 kerrosneliöllä. Nyt alueelle pitäisi ahtaa 100 000 – 140 000 k-m2. Hyvin monimutkainen asia. Kuuntelen selostuksen ja kerron sitten, mitä tässä on muuttunut. Uskoisin kerrosneliötä mahtuvan enemmänkin, jos alueen omistaisi kaupunki eikä valtio. Kun valtio ei suostu maksamaan rakennusoikeudesta, valtio saa sitä vähemmän.

Hyvin tärkeä päätös.

Veturitien ja Pasilan sillan liikennesuunnitelmat

Tämä liittyy edelliseen asiaan. Tieinvestointeja 60 miljoonalla.

Yhteinen yleiskaava Östersundomiin

Pöydältä. Tässä asiassa hiertää päätöksenteko. Voivatko luottamusmiehet vaikuttaa asiaan lainkaan ennen kuin on liian myöhäistä enää vaikuttaa. Hankala yhteentörmäys luonnonsuojelun ja terveen kaupunkirakenteen kanssa. Yhteiseen suunnitteluun olisi pitänyt ottaa myös Söderkullan alue, koska se vaikuttaa merkittävästi raideratkaisuun. Tällainen koordinointi kuuluisi tietysti maakuntaliitolle, mutta se elää kovin toisessa todellisuudessa.

Blogilla esitetty kritiikki hidasta metrolinjausta vastaan sai minut mietteliääksi. Lue lisää

Kannattaako libertaarin äänestää?

22.8.2010 · Aihe _ · 160 Kommenttia 

Luin joskus kansantaloustieteilijää, joka kertoi, ettei äänestämisessä ole mitään järkeä. Päättely meni jotenkin näin: Oletetaan, että presidentinvaalissa tilanne on niin tasan, että ehdokkaiden äänimäärät mahtuisivat sadantuhannen äänen sisälle.  Jos käyt äänestämässä on karkeasti arvioiden yksi mahdollisuus sadasta tuhannesta, että äänesi ratkaisee voittajan. Jos äänestäminen vie puoli tuntia ja arvostat aikasi kymmeneksi euroksi tunnissa, sinun pitää arvostaa ehdokkaasi voitto puolen miljoonan euron arvoiseksi, ennen kuin äänestäminen kannattaa. Lue lisää

Helsingin seudun kasvu

22.8.2010 · Aihe _ · 151 Kommenttia 

Moni näyttää ihmettelevän, miksi Helsingin itäpuolelle pitää asuttaa ihmisiä. Kuka haluaisi asuttaa samat ihmiset Kehäradan varteen ja kuka minnekin. Vähän mittakaavakysymyksiä.

Maankäyttöä mitoitetaan vuosikymmeniksi. Viimeisen 30 vuoden aikana uudenmaan väkiluku on noussut noin 14 000 asukkaalla vuodessa. Uudenmaanliiton arvioissa varaudutaan asuttamaan Uudellemaalle – siis lähinnä Helsingin seudulle, on tulossa seuraavien 25 vuoden aikana 430 000 asukasta.  Tilastokeskuksen väestöennuste on jonkin verran maltillisempi, 360 000 uutta asukasta vuoteen 2040 mennessä. Kun otetaan huomioon oletettu asumisväljyyden kasvu, tänne pitäisi rakentaa seuraavien 30 vuoden aikana Turun ja Tampereen yhteenlasketun asuntokannan verran lisää. Jos siis on nähnyt junan ikkunasta pienen asumattoman alueen, se ei vielä tee tyhjäksi tarvetta rakentaa lisää.

Helsinki voi sijoittaa kantakaupunkiin – lähinnä satamalta vapautuville alueille – ehkä 50 000 asukasta. Kaupunkisuunnittelulautakunta on kehottanut nostamaan tehokkuuksia, mutta ei siinä ole paljon tehtävissä, sillä esittelijöiden esityksetkin ovat olleet varsin tehokkaita. Vuosaaressa on suunnitelmia karsittu asukkaiden vastustuksen takia ja aika hankalaa voi olla rakentaa suunniteltua asutusta Meri-Rastilan metsiin, vaikka se onkin lähellä metroasemaa. Hyvä kaupunkirakenne on tiivis mutta harva: tiiviisti rakennettua kaupunkimaista ympäristöä ja lähellä kunnon viheralueet.

Vantaa pystyy ottamaan Kehäradan ympäristöön noin 50 000 asukasta. Minusta Mäntsälän pitäisi ottaa 30 000 asukasta, mutta mäntsäläläiset ovat varautuneet kolmeen tuhanteen.

Helsinki-Porvoo –akselille on kaavailtu 150 000 asukasta. Tämä on täysin mahdotonta ilman raideliikennettä.

Vielä jää paineita rakentaa kehyskuntien savipelloille kahteen autoon perustuvaa asuntokantaa.

Itse olen toiminut vuoden verran aktiivisesti sen puolesta, että Päijät-Häme kaappaisi tuosta Uudellemaalle kaavaillusta muuttovirrasta sellaiset 50 000. Ratkeaa 13.9.

Seuraava sivu »