Työnantajan vastuuttaminen ja syrjintä työhönotossa

27.2.2010 · Aihe SATA-komitea · 63 Kommenttia 

(Olen kirjoittanut tämän muistinvaraisesti ilman mahdollisuutta tarkistaa tietoja. Siksi teksissä saattaa olla asiavirheitä, joita korjaan sitä mukaa kun niitä löytyy)

Lapsilisäjärjestelmä kehittyi Suomessa perhepalkkajärjestelmästä. Osa työnantajista maksoi (miespuolisille!) työntekijöille korotettua palkkaa, jos näillä oli huollettavia lapsia. Kun perhepalkkajärjestelmä haluttiin ulottaa kaikkiin palkansaajiin, oli pakko ottaa käyttöön työnantajien välinen lapsilisämenojen tasaus, jotta lapsilisän maksuvelvollisuus ei johtaisi monilapsisten perheiden elättäjien syrjintään työhönotossa. Lue lisää

Kaupunkisuunnittelulautakunta 25.2.2010

25.2.2010 · Aihe _ · 62 Kommenttia 

Päämääränä on muuttaas asikaupunkialueita selvästi urbaaneimmiksi. Puistoista tehdään urbaanimpia, liikenneväylät teristä kaduiksi, laajat pysäköintikentät pois laittamalla autot pysäköintitaloihin tai maan alle. Tämä tuo mukanaan myös merkittävästi täydennysrakentamista. Tämä maksaa, mutta vaikutus kaupungin verotuloihin voi olla myös merkittävä.

Joku kysyi, kuinka paljon Helsingissä on autoilijoita ja paljonko autottomia. Yritän selvittää koko kaupungin luvut, mutta Kannelmäki-Lassila-Pohjoishaaga-alueella autottomia kotitalouksia on 52%, yhden auton kotitalouksia 40% jas 2+ auton kotitalouksia 8%. Itä-Helsingissä ja kantakaupungissa autottomia on selvästi enemmän. Lue lisää

Avainryhmän etuilun oikeutus

25.2.2010 · Aihe _ · 182 Kommenttia 

Jos jollakin ammattiryhmällä on avainasema, jossa se voi lakolla uhkaamalla saattaa itselleen etuja, joita muut eivät voi tavoitella, onko tämä hyvä vai huono asia? Ensin pitää ratkaista millaisessa maailmassa elämme.

a) Säälimätön luokkayhteiskunta

Yhteiskunta on jakautunut jyrkästi riistäjiin ja riistettyihin. Riistetyt syövät pettua ja riistäjät hunajaa. Avain ryhmämme pystyy kiristämään riistäjiltä vähän hunajaa pettuleipänsä painikkeeksi. Varmaankin kaikki riistetyt taputtavat käsiään, että edes jotkut heistä saavat riistäjiltä ulosmitatuksi jotain.

b) Palkansaajien nollasummapeli

Palkansaajien palkkasumma on kiinteä osuus kansantuotteesta niin, että yhden ryhmän menestys on pois muilta palkansaajilta.  Silloin avainryhmän etuilu on kiistatta eriarvoisuutta lisäävää.

Nyt pitäisi enää päättää, kumpaa yhteiskuntamallia olemme lähempänä, jotta voisimme ottaa kantaa AKT:n vaatimuksiin saada selvästi muita suurempia palkankorotuksia ja työsuhde-etuja.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 25.2.2010

24.2.2010 · Aihe _ · 55 Kommenttia 

Esikaupunkien renessanssi

Esikaupunkia pannaan kuntoon. Eräänlainen modernisoiva peruskorjaus. Oikein hyviä kohtia, mutta mikä tässä on konkreettista. Tästä tulee vielä puhetta:

7.1 Tutkitaan moottoritiealueiden kehittämistä katutilaksi, yhtenä tavoitteena ajonopeuksien alentaminen.

Kun kuulemme esittelyn, tiedän enemmän, mitä oikeasti aiotaan tehdä. Lue lisää

Yliarvostetun euron kallis hinta

21.2.2010 · Aihe _ · 125 Kommenttia 

Täällä on käyty perin vilkasta keskustelua rahapolitiikasta artikkelin ”Pelastaako Kreikka euromaat” pohjalta. Työkiireiden vuoksi en ole ehtinyt itse osallistua keskusteluun, joten kommentoin keskustelua uudella postauksella.

Euro on kilpailijavaluuttoihin nähden selvästi yliarvostettu, kun tarkoituksena on tasata tuotantokustannukset ulkomaankaupan kannalta relevanteilla talouden sektoreilla. Tämä yliarvostus on siirtänyt jonkin verran metsäteollisuutta Suomesta Ruotsiin. Se ei ole kovin tuhoisaan, koska tilanne korjautuu, kun  Ruotsin kruunun ja euron hinta normalisoituu – siis jos se joskus normalisoituu. Ruotsin autoteollisuuden katastrofi voi painaa kruunua alas pitkään. Metsäteollisuuden volyymi Suomessa tulee joka tapauksessa vähenemään markkinoiden muuttuessa. Lue lisää

Helsingin keskushallinto toimii huonosti

18.2.2010 · Aihe _ · 11 Kommenttia 

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi Helsingin energian suunnitelmista varsin tiukkasanaisen lausunnon. Nokittelun keskiössä on Hanasaaren alue. Yleiskaavan mukaan Energialaitos vetäytyy alueelta osittain niin, että vanhan ja jo puretun Hansasaari A-voimalan ja hiilikasojen alueelle on määrä tulla asuntoja. Hiilikasa siirretään voimalaitoksen ja Kulosaaren sillan välillä maan alle kuten tehtiin myös Salmisaaressa.

Helsingin energialaitoksen suunnitelmissa on kuitenkin jäädä alueella ja laittaa biomassan kaasutuslaitoksen alueelle, jolle piti tehdä niitä huikeita monikerroksissia ja aika erikoisen näköisiä asuintaloja. Lisäksi savukaasujen tiukentunut puhdistaminen toisi alueelle merkittävää ammoniakkiin perustuvaa toimintaa, jonka takia ihan viereen ei voisi asuntoja tullakaan. Lue lisää

Kaupunkisuunnittelulautakunta 18.2.2010

18.2.2010 · Aihe Kaupunkisuunnittelu · 4 Kommenttia 

Karhusaaren suunnitteluperiaatteet

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus pienellä kielellisellä korjauksella. Jouduimme äänestämään tehokkuustavoitteesta, kun kokoomuksen Elina Palmroth-Leino ja RKP:n Stefan Johansson olisivat halunneet alentaa tehokkuustavoitetteen minimiä uusien alueiden osalta Päätettiin 0,4, heidän mielestään olisi riittänyt vähintään 0,3. Äänestys siis 7-2.

Lausunto Helsingin energian kehitysohjelmasta ”Kohti hiilineutraalia tulevaisuutta”

Hanasaaren voimalaitosalueen on yleiskaavassa ollut määrä antaa tilaa asuinrakentamiselle. Energialaitos taas on suunnitellut jäävänsä paikalle ilman, että antaa tilaa neliötäkään. En tiedä, kumpi on oikeassa, mutta kovin huolestuttavaa on, että kaksi hallinnonalaa voivat Helsingissä toimia toisiinsa nähden näin. Meillä on syvällinen ongelma hallinnon rakenteessa. Tämä ansaitsee oman postauksensa.

Tapanilan kaava

Suojelu ja tiivistyskaava (liikennevihreää asuinrakentamiseen) kiitoksen läpi sellaisenaan.

Lidl:n kaava Vuosaaren Kalvikintiellä

Pohjavesiaalueela kenkää saaneen huoltoaseman tontille pysäköimistä, kauppa ja autoja. Risteykseen laitettiin kiertoliittymä. Kiertoliittymiin liittyy pieni turvallisuusriski, kun kiertoliittymän läpi suoraan ajava auto luulee ajavansa suoraan, eikä ymmärrä kääntyvänsä oikealle eikä siksi ymmärrä, että liittymästä ulos ajaessaan on väistövelvollinen fillariin. Kysyin liikennesuunnittelupäälliköltä, voisiko hän harkinta kolmiota ulos kääntyville autoille ja hän lupasi harkita.

Vasemmistoliiton Sampo Viljanen teki hyvän kysymyksen, olisiko yksimnkerroksisen kaupan päälle voitu rakentaa kerrostalo. Olisi, mutta pysäköintipaikat eivät olisi mahtuneet mihinkään. Eivätkö autotomat voisi asua siinä? Tuollainen laatikon näköinen myymälä ei ole mikään maisemankaunistus. Rakentaisin asunnot mieluummin tuohon kuin johonkin puistoon. Lisäksi kiinteristölautakunta oli varannut tontin yksikerroksisena kauppana Lidl:lle. (Höh!)

Tämän jälkeen 72 % vuosaarelaisista asuu alle 500 metrin päässä ruokakaupasta.

Lausunto ratikkaliikenteen kokonaiskehittämisselvityksestä

Hyväksyttiin esityksen mukaan, kun esittelijä oli ensin lisännyt tekstiin esityksen Munkkivuoren ratikkayhteyden selivttämisen kiirehtimisestä.

Hista ja rata

17.2.2010 · Aihe Kaupunkisuunnittelu · 26 Kommenttia 

Espoo haluaa rakentaa 20 000 asukkaan pientalokaupungin Histaan Ihamuotilan perikunnan maille. Uudenmaan liitto on maakuntakaavan osalta pannut Histan ehdoksi rautatieyhteyden, koska 20 000 asukkaan autokaupungin rakentaminen on kaikkien hyväksyttyjen periaatteiden vastaista. Uudenmaanliiton hallituksen oli määrä , äänestettiin, äänet menivät tasan 9-9 ja puheenjohtajan äänin asia päätettiin palautettavaksi niin, ettei rautatieyhteyttä vaadita vaan tyydytään toivomaan, että valtio rakentaisi Histaan radan jossakin aikataulussa. Yksi demari oli kokouksesta poissa, joten ensi kerralla äänestetään uudestaan, elleivät demarit tässä välissä sovi asiasta kokoomuksen kanssa jotain. Lue lisää

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 18.2.2010

16.2.2010 · Aihe Kaupunkisuunnittelu · 40 Kommenttia 

Karhusaaren suunnittelun periaatteet

Tämä on lautakunnan käsittelylssä toistamiseen. Periaatteista on poistettu asukaslukutavoite, kun sen kuulemma vaikutti epäilyttävältä. (2500 – 4000 asukasta) Tehokkuusluvut pysyvät ennallaan, tonttitehokkuus vähintään 0,3:na, joten todellista muutosta ei taida olla. Alueelle tulee pientaloja, joiden kerrosluku on 1 – 3. Tärkeä periaate on, että rantaviivasta vähintään 50 % on julkisessa käytössä. Rantoja vähän ruopataan. Kasabergetiä kehitetään näköalapaikkana.

Lausunto Helsingin energian kehitysohjelmasta ”Kohti hiilineutraalia tulevaisuutta”

Helsinki aikoo turvautua toisaalta jossain maakaasuputken varrella kaasutettuun hakkeeseen ja toisaalta merituulivoimaan. Lausunnossa harmitellaan sitä, että näitä hankkeita odoteltaessa hanasaaren voimala hiilikasoineen jököttää tulevan asutuksen tiellä, mikä pakottaa suunnittelemaan alueen uudestaan. Alun perin tarkoituksena oli laittaa hiilikasa maan alle, kuten on tehty Salmisaaressa.

Minä olen alkanut arvella tuota jättimäistä merituulipuistoa. Joidenkin laskelmien mukaan sähkön hinnaksi niistä tulisi 130 €/WMh. Toivon, että tämä laskelma on väärin, mutta jos se on totta, on pakko todeta, että on paljon tehokkaampia tapoja vähentää hiilidioksidipäästöjä. Hiilidioksidi pitää arvottaa noin sadaksi euroksi tonnilta, ennen kuin tuossa on järkeä.

Tapanilan Kanervantien alueen asemakaava

Suojeluhenkinen kaavan modernisointi ja tiivistäminen, jossa  jonkin verran virkistysaluetta menee asuinrakentamisen alle. Uutta rakennusalaa tulee noin 4900 k-m2, eli asukkaita noin sata. Pitäisi käydä katsomassa, mutta pyöräilykelit eivät ole parhaimmillaan. Suuri joukko vanhoja rakennuksia suojellaan. Kuvien perusteella ne ovatkin upeita.

Lidlille myymälä Vuosaareen

Kallvikintien ja Rastilantien risteyksessä huoltoasematontti poistetaan ja tilalle tulee myymälärakennus ja asuntoja ja tietysti pysäköintipaikkoja. Huoltoasema on purettu, koska se ei saanut pohjavesialueelle ympäristölupaa.

Pöydältä lausunto ratikkaliikenteen kehittämisselvityksestä

Esittelijä on lisännyt tekstiin ”Alustavien selvitysten mukaan Munkkivuoren suunnan bussiliikenteen korvaaminen raitiotieyhteydellä näyttäisi kannattavalta. Tämän vuoksi asian jatkoselvityksiä tulisi kiirehtiä.”

Kiitos tpyyluomalle liitteiden ahkerasta lukemisesta.

Hoidokista asiakkaaksi

14.2.2010 · Aihe SATA-komitea · 41 Kommenttia 

Suomi poikkeaa useimmista maista siinä, ettei meillä vastuu vanhustenhoidosta ole lapsilla vaan yhteiskunnalla. Maailmassa tavallisin tapa järjestää vanhusten hoito on velvoittaa lapset – joko lain tai perinteen voimalla – huolehtimaan vanhemmistaan. Lailla asia on järjestetty näin esimerkiksi Virossa. Japanissa vanhusten hoidosta on vastuussa vanhimman pohjan vaimo; jostain syystä perheiden esikoispojat jäävät usein naimattomiksi. Kansantaloudellisesti ajatus, että joku lapsista tai heidän puolisoistaan jää kotiin hoitamaan vanhuksia, on tehoton, koska se vie yhden ihmisen koko työpanoksen. Velvollisuuden voi kuitata myös ostamalla rahalla hoito vanhainkodista. Tämä vaihtoehto on taloudellisesti tehokas, mutta monissa tapauksissa kovin epäoikeudenmukainen. Jotkut vanhuksista elävät vanhuutensa terveinä ja toimeliaina ja kaatuvat saappaat jalassa, toiset taas elävät dementoituneita kokoaikaisen hoidon varassa parikymmentä vuotta. Lue lisää

Seuraava sivu »