SATA-komitea

Työnantajan vastuuttaminen ja syrjintä työhönotossa

(Olen kirjoittanut tämän muistinvaraisesti ilman mahdollisuutta tarkistaa tietoja. Siksi teksissä saattaa olla asiavirheitä, joita korjaan sitä mukaa kun niitä löytyy) Lapsilisäjärjestelmä kehittyi Suomessa perhepalkkajärjestelmästä. Osa työnantajista maksoi (miespuolisille!) työntekijöille korotettua palkkaa, jos näillä oli huollettavia lapsia. Kun perhepalkkajärjestelmä haluttiin ulottaa kaikkiin palkansaajiin, oli pakko ottaa käyttöön työnantajien välinen lapsilisämenojen tasaus, jotta lapsilisän maksuvelvollisuus ei johtaisi monilapsisten perheiden elättäjien syrjintään työhönotossa.

_

Kaupunkisuunnittelulautakunta 25.2.2010

Päämääränä on muuttaas asikaupunkialueita selvästi urbaaneimmiksi. Puistoista tehdään urbaanimpia, liikenneväylät teristä kaduiksi, laajat pysäköintikentät pois laittamalla autot pysäköintitaloihin tai maan alle. Tämä tuo mukanaan myös merkittävästi täydennysrakentamista. Tämä maksaa, mutta vaikutus kaupungin verotuloihin voi olla myös merkittävä. Joku kysyi, kuinka paljon Helsingissä on autoilijoita ja paljonko autottomia. Yritän selvittää koko kaupungin luvut, mutta Kannelmäki-Lassila-Pohjoishaaga-alueella autottomia kotitalouksia on 52%, yhden auton…

Jatka lukemista

_

Avainryhmän etuilun oikeutus

Jos jollakin ammattiryhmällä on avainasema, jossa se voi lakolla uhkaamalla saattaa itselleen etuja, joita muut eivät voi tavoitella, onko tämä hyvä vai huono asia? Ensin pitää ratkaista millaisessa maailmassa elämme. a) Säälimätön luokkayhteiskunta Yhteiskunta on jakautunut jyrkästi riistäjiin ja riistettyihin. Riistetyt syövät pettua ja riistäjät hunajaa. Avain ryhmämme pystyy kiristämään riistäjiltä vähän hunajaa pettuleipänsä painikkeeksi. Varmaankin kaikki riistetyt taputtavat käsiään,…

Jatka lukemista

_

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 25.2.2010

Esikaupunkien renessanssi Esikaupunkia pannaan kuntoon. Eräänlainen modernisoiva peruskorjaus. Oikein hyviä kohtia, mutta mikä tässä on konkreettista. Tästä tulee vielä puhetta: 7.1 Tutkitaan moottoritiealueiden kehittämistä katutilaksi, yhtenä tavoitteena ajonopeuksien alentaminen. Kun kuulemme esittelyn, tiedän enemmän, mitä oikeasti aiotaan tehdä.

_

Yliarvostetun euron kallis hinta

Täällä on käyty perin vilkasta keskustelua rahapolitiikasta artikkelin ”Pelastaako Kreikka euromaat” pohjalta. Työkiireiden vuoksi en ole ehtinyt itse osallistua keskusteluun, joten kommentoin keskustelua uudella postauksella. Euro on kilpailijavaluuttoihin nähden selvästi yliarvostettu, kun tarkoituksena on tasata tuotantokustannukset ulkomaankaupan kannalta relevanteilla talouden sektoreilla. Tämä yliarvostus on siirtänyt jonkin verran metsäteollisuutta Suomesta Ruotsiin. Se ei ole kovin tuhoisaan, koska tilanne korjautuu, kun  Ruotsin…

Jatka lukemista

_

Helsingin keskushallinto toimii huonosti

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi Helsingin energian suunnitelmista varsin tiukkasanaisen lausunnon. Nokittelun keskiössä on Hanasaaren alue. Yleiskaavan mukaan Energialaitos vetäytyy alueelta osittain niin, että vanhan ja jo puretun Hansasaari A-voimalan ja hiilikasojen alueelle on määrä tulla asuntoja. Hiilikasa siirretään voimalaitoksen ja Kulosaaren sillan välillä maan alle kuten tehtiin myös Salmisaaressa. Helsingin energialaitoksen suunnitelmissa on kuitenkin jäädä alueella ja laittaa biomassan kaasutuslaitoksen alueelle, jolle…

Jatka lukemista

Kaupunkisuunnittelu

Kaupunkisuunnittelulautakunta 18.2.2010

Karhusaaren suunnitteluperiaatteet Hyväksyttiin esittelijän ehdotus pienellä kielellisellä korjauksella. Jouduimme äänestämään tehokkuustavoitteesta, kun kokoomuksen Elina Palmroth-Leino ja RKP:n Stefan Johansson olisivat halunneet alentaa tehokkuustavoitetteen minimiä uusien alueiden osalta Päätettiin 0,4, heidän mielestään olisi riittänyt vähintään 0,3. Äänestys siis 7-2. Lausunto Helsingin energian kehitysohjelmasta ”Kohti hiilineutraalia tulevaisuutta” Hanasaaren voimalaitosalueen on yleiskaavassa ollut määrä antaa tilaa asuinrakentamiselle. Energialaitos taas on suunnitellut jäävänsä paikalle…

Jatka lukemista

Kaupunkisuunnittelu

Hista ja rata

Espoo haluaa rakentaa 20 000 asukkaan pientalokaupungin Histaan Ihamuotilan perikunnan maille. Uudenmaan liitto on maakuntakaavan osalta pannut Histan ehdoksi rautatieyhteyden, koska 20 000 asukkaan autokaupungin rakentaminen on kaikkien hyväksyttyjen periaatteiden vastaista. Uudenmaanliiton hallituksen oli määrä , äänestettiin, äänet menivät tasan 9-9 ja puheenjohtajan äänin asia päätettiin palautettavaksi niin, ettei rautatieyhteyttä vaadita vaan tyydytään toivomaan, että valtio rakentaisi Histaan radan jossakin aikataulussa. Yksi…

Jatka lukemista

Kaupunkisuunnittelu

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 18.2.2010

Karhusaaren suunnittelun periaatteet Tämä on lautakunnan käsittelylssä toistamiseen. Periaatteista on poistettu asukaslukutavoite, kun sen kuulemma vaikutti epäilyttävältä. (2500 – 4000 asukasta) Tehokkuusluvut pysyvät ennallaan, tonttitehokkuus vähintään 0,3:na, joten todellista muutosta ei taida olla. Alueelle tulee pientaloja, joiden kerrosluku on 1 – 3. Tärkeä periaate on, että rantaviivasta vähintään 50 % on julkisessa käytössä. Rantoja vähän ruopataan. Kasabergetiä kehitetään näköalapaikkana. Lausunto…

Jatka lukemista

SATA-komitea

Hoidokista asiakkaaksi

Suomi poikkeaa useimmista maista siinä, ettei meillä vastuu vanhustenhoidosta ole lapsilla vaan yhteiskunnalla. Maailmassa tavallisin tapa järjestää vanhusten hoito on velvoittaa lapset – joko lain tai perinteen voimalla – huolehtimaan vanhemmistaan. Lailla asia on järjestetty näin esimerkiksi Virossa. Japanissa vanhusten hoidosta on vastuussa vanhimman pohjan vaimo; jostain syystä perheiden esikoispojat jäävät usein naimattomiksi. Kansantaloudellisesti ajatus, että joku lapsista tai heidän…

Jatka lukemista