Katajanokan pysäköintiluola

31.1.2010 · Aihe _ · 31 Kommenttia 

Wanha Satama, Kesko ja Senaattikiinteistö haluavat pidentää varausta, joka koskee 500 autopaikan rakentamista pysäköintiluolaan Katajanokalle. Katajanokalla ei tästä pidetä, koska 500 autopaikkaa tuovat hirveästi lisää liikennettä ja louhinta pilaa koko saaren pariksi vuodeksi ja vaurioittaa vanhoja taloja.

Koska kaupunginhallituksessa on automyönteinen enemmistö, pitäisi miettiä kompromissia. Voisiko ajatella, että tuohon halliin purettaisiin myös nykyisiä asukaspysäiköintipaikkoja niin, että joko Luotsikatu tai Kauppiaankatu voitaisiin muuttaa pihakaduiksi, joilla saa ajaa oven eteen, mutta ei pysäköidä?

Sosiaaliset terveyserot

31.1.2010 · Aihe _ · 22 Kommenttia 

Sosiaaliset terveyserot ovat Suomessa suuria ja tilastojen mukaan ne ovat kasvussa. Terveydentila korreloi voimakkaasti sekä tulotason että koulutustason mukaan. Huolestuttavaa on, että kuoleminen vältettävissä olevat kuolemat ovat lisääntyneet nopeasti huono-osaisimpien keskuudessa. Vältettävissä olevilla kuolemilla tarkoittaan sitä, että ajoissa aloitettu hoito olisi säästänyt kuolemalta. Lue lisää

Vanhasen jääviys yhdentekevää

30.1.2010 · Aihe _ · 26 Kommenttia 

Kummallisista asioista saadaan periaatekysymyksiä, kuten siitä, olisiko Matti Vanhasen pitänyt jäävätä itsensä valtioneuvoston päättäessä vuosittaisista RAY-avustuksista. Asialla ei ole mitään merkitystä mihinkään suuntaan. Valtioneuvoston käsittely on yleensä puhdas seremoniallinen tapahtuma, joka kestää noin kymmenen sekuntia. Se, että joku ministereistä ilmoittaa esteellisyytensä osallistua tuohon seremoniaan, on tyhjänpäiväinen muodollisuus. Poliittisesti tuohon rahanjakoon pyritään kyllä vaikuttamaan ja vaikutetaankin, mutta se ei tapahdu valtioneuvoston istunnossa. Lue lisää

Työnantajan matalapalkkatuki

29.1.2010 · Aihe SATA-komitea · 63 Kommenttia 

Rakenteellinen työttömyys johtuu siitä, että osalle työvoimaa ei löydy sellaista palkkatasoa, jolla työnantajan kannattaisi työtön palkata ja työntekijän kannattaisi ottaa työ vastaan. Jos palkka on liian pieni, työntekijän ei kannata ottaa työtä vastaan. Jos palkkaa nostetaan, työnantajan ei kannata henkilöä palkata, koska hänen tuottavuutensa on pienempi kuin vaadittu palkka.  Rakenteellista työttömyyttä voi aiheuttaa myös se, että työehtosopimus määrittelee palkan liian korkeaksi suhteessa työntekijän tuottavuuteen. Pienemmälläkin palkalla työ kyllä kannattaisi ottaa vastaan, mutta pienempää palkkaa ei saa maksaa. Tästä liian korkean minimipalkan ongelmasta joskus voi olla kyse haja-asutusalueilla, mutta työehtosopimusten palkkavaatimukset eivät juuri ole syynä kasvukeskusten työttömyyteen. Lue lisää

Kaupunkisuunnittelulautakunta 28.1.2010

28.1.2010 · Aihe _ · 11 Kommenttia 

Lautakunta hyväksyi kaiken muun ehdotuksen mukaan, paitsi pani pöydälle lausunnon luonnonsuojelualueen perustamishakemuksesta Östersundomiin.

Stansvikin kaava

Vihreiden keskustelupalstoilla ehdittiin jo iloita, että Tahvonlahden nimi olisi muuttunut takaisin Stansvikiksi (vrt. Itäsalmi – Östersundom), mutta ilo oli enneaikainen. Kartanon nimi on Stansvikin kartano, mutta Tahvonlahti on yhä Tahvonlahti. Lue lisää

Vuoden merkittävin uutinen?

27.1.2010 · Aihe _ · 61 Kommenttia 

Nasan tutkijat väittävät löytäneensä lähes varmasti merkkejä alkeellisesta elämästä meteoriitista, jonka uskotaan sinkoutuneen maahan Marssista. En ota mitään kantaa tiedon todenperäisyyteen, mutta jos tieto on totta, se mullistaa maailmankuvaamme, niin luonnontieteelliseltä kuin uskonnolliseltakin kannalta.  Kun tähän asti on ajateltu, että elämän syntyminen vaatisi äärimmäisen sopivia olosuhteita ja uskomattoman hyvää tuuria, näyttäisi se tuon havainnon valossa huomattavasti todennäköisemmältä.

Tästä kuullaan vielä. Tai sitten tieto osoittautuu yli-innokkaiden tutkijoiden väärintulkinnaksi.

Linkki Hesarin uutiseen tässä

Hesari ja palveluseteli

26.1.2010 · Aihe _ · 94 Kommenttia 

Helsingin Sanomat suhtautuu jotenkin systemaattisen kielteisesti palvelusetelin käyttöön kunnallisissa palveluissa. Palveluseteleitä voi käyttää tyhmästi ja huonosti, joten tiettyyn varovaisuuteen onkin syytä. Sitä argumenttia en Hesarilta ymmärrä lainaan, ettei palveluseteliä pitäisi ottaa käyttöön, koska se ei sovellu harvaan asutuille aluille, joilla ei ole riittävää palvelutarjontaa eikä siis kilpailua. Ei sovikaan. Ei sovi ratikkakaan. Pitäisikö Hesarin siis vastustaa myös ratikoita Helsingissä sillä perusteella, että ne eivät sovellu Kiteelle?

Kunnallinen itsemääräämisoikeus tuottaa eroja, se on jopa sen tarkoitus

26.1.2010 · Aihe _ · 92 Kommenttia 

Ylen aamu-uutiset valittivat, että lapsiperheet ovat eriarvoisessa asemassa, kosta toiset kunnat maksavat lastenkotihoidontuen kuntalisää, toiset eivät. Pitäisi päättää, kannatetaanko kunnallista itsemääräämisoikeutta vai ei. Jos kunnat saavat päättää itse, siinä on se riski, että toiset kunnat päättävät yhdellä tavalla ja toiset toisella. Jos kaikkien on päätettävä samalla tavalla, silloin ei ole kunnallista itsemääräämisoikeutta.

Voidaan tietysti sanoa, että sosiaalisten tulonsiirtojen ei pitäisi olla kunnallisia vaan valtiollisia ja siten kaikille samoja. Se on sitten kokonaan eri asia. Tämähän tarkoittaisi, että paikallisesti ei saisi päättää paremmista eduista. Lue lisää

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 28.1.2010

25.1.2010 · Aihe _ · 12 Kommenttia 

Stansvikin kaava, Laajasalo

Kaava oli luonnosvaiheessa lautakunnan käsittelyssä 16.4.2009. Alue kaavoitetaan virkistykseen. Kaava on edennyt vähän riitaisesti. Valittajat eivät ole hyväksyneet Kruunuvuorenrannan voimakasta rakentamista, johon tämäkin kaava liittyy, eivätkä ennen kaikkea sitä, että kaavaa on valmisteltu yleiskaavan pohjalta, vaikka yleiskaavasta on valitettu. Tätä perustetta on vaikea hyväksyä; siis, että valittamalla voisi automaattisesti saada suunnittelun jäihin. Jos valitukset hyväksytään, kaavoittaja on tietysti tehnyt turhaa työtä, koska silloin myös tämä kaava kaatuu. Riitaa on myös yleisen virkistyskäytön ja sen välillä, että alue on aikanaan ollut pienen joukon kesämökkialueena. Kolmas riita koskee luonnons8ojelun ja virkistyskäytön suhdetta.  Kruunuvuorenrantaan tulee paljon asukkaita. Silloin virkistyskäyttö tietysti kuluttaa tätä ennen niin unohduksissa ollutta aluetta. Lue lisää

Suomenkieleen tarvitaan kaupunkia tarkoittava sana

25.1.2010 · Aihe _ · 58 Kommenttia 

Kaupunki on virallisen määritelmän mukaan kunta, joka omasta mielestään on riittävän kaupunkimainen käyttääkseen kaupungin nimitystä. Tällä pärjättiin pitkälle, mutta nyt suuret kuntaliitokset tekevät tästä määritelmästä ongelmallisen. Lue lisää

Seuraava sivu »