_

Asuntotulon vero

Blogilla on ihmetelty, miten joku voi keksiä niin hullunkurisen asian kuin oman asuntotulon vero – vero siitä vuokrasta, jonka kuvitteellisesti maksaa itselleen. Vaikeata sitä on ihmisten ollutkin ymmärtää, ja siksi se on poistunut. Tämän seurauksena taas vuokralla- asuminen on hyvin tyhmää, koska sitä verotetaan nyt asumistapahtumana ankarammin kuin omistusasumista.

Yritän havainnolistaa asiaa kahdella kaveruksella, jotka asuvat identtisissä omistusasunnoissaan Tampereella ja Turussa. He saavat molemmat vuoden työpestin ristiin toistensa asuinpaikkakunnilta, ja vaihtavat asuntoja, menevät siis asumaan toinen toistensa asuntoihin. Maksavat he toisilleen vuokraa tai ei, molempia verotetaan laskennallisesta vuokrasta. Asuminenhan ei ole vastikkeetonta, koska se perustuu vaihtokauppaan.  Lopputulosta ei voi pitää neutraalina, eikä sitä voi selittää pois sillä, ettei vaihtokauppaa pitäisi verottaa.

Oletetaan, että pankkilainan korko ja asunnon vuokratuotto ovat samalla tasolla. Jos pitää asunnon hinnan verran rahaa pankissa ja maksaa korolla vuokran, joutuu maksamaan veroa pankkitallutuksen korosta samalla kun vuokranantaja joutuu maksamaan veroa vuokrasta. Jos nostaa rahat pankista ja ostaa sen asunnon, valtion verotulot asumistapahtumasta poistuvat. Siksi vuokralla-asujat joutuvat maksamaan paljon enemmän veroa välillisesti tai välittömästi kuin omistusasujat ja siksi kaikkien kannattaa muuttaa edes naamioituun omistusasuntoon.

Naamiointi tapahtuu näin: Sen sijaan että A vuokraa asunnon B:lle, A ”myy” asunnon B:lle sopimuksella, jossa molemmat sitoutuvat siihen, että B:n muuttaessa pois tällä on oikeus ja velvollisuus myydä asunto takaisin A:lle vanhalla hinnalla. A lainoittaa asuntokaupan kokonaan. Tämän jälkeen B ei maksakaan vuokraa vaan korkoa, joka taas on verotuksessa vähennyskelpoinen toisin kuin vuokra. Tällaiseen keinotteluun varmaan jokin pykälä keksitään, mutta esimerkki on tarkoitettu havainnollistamaan vain sitä, että verotus ei ole omistus- ja vuokra-asunnon välillä neutraalia.

Siitä saisi neutraalin joko siten, että vuokratulo olisi verotonta tai siten, että vuokra olisi verotuksessa (pääomatuloveroprosentin verran) vähennyskelpoista, mutta vain yhtiövastikkeen ylittävältä osalta.

Kun asuntotuloa ei veroteta, on tietysti vähän outoa, että asuntolainan korko tulonhankkimiskuluna verovähennyskelpoinen.

Ongelmallista on sekin, että niillä, jotka omistavat omistusasunnon, myös auto-. ja purjevenelainan korko on verotuksessa vähennyskelpoinen, kun taas vuokralla asuvalla ei tätä vähennysmahdollisuutta ole. Voihan tosiasiassa purjevettä vastaan otetun lainan aina naamioida asujntolainaksi, jos vain on se asunto.

66 thoughts on “Asuntotulon vero

 1. Verotus ei ylipäänsä ole vuokraamisen ja omistamisen välillä neutraalia, esimerkiksi veneen tai juhlapuvun vuokraaja maksaa samoin enemmän veroja.

  Jos tälle jotain haluaisi tehdä, enkä ole varma onko se tarpeellista tai toivottavaa, niin äkkiseltää yksinkertaisin ratkaisu olisi yleinen omaisuusvero. Niin kuin varallisuusvero oli, mutta ilman alarajaa.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 2. Tuo viimeinen kommentti kulutusluottokoroista ei auenne kaikille. Kyse siis lienee siitä, että henkilö sen sijaan että lyhentäisi asuntovelkaansa, ostaa veneen. Tällöin korkojen verovähennysoikeus säilyy täysmääräisenä. Tämä on periaatteessa sama asia kuin se, että jatkaa asuntolainan lyhennystä, mutta ostaa veneen velaksi. Tällöin veneen lainan korot eivät ole verovähennyskelpoisia.

  Asuntotulon vertailu yhtiövastikkeeseen on toimiva ratkaisu silloin, kun asunto on taloyhtiössä. Omakotitalon kohdalla joutuu yhtiövastikkeen korvikkeeksi hankaliin laskutoimituksiin, joissa on kuvitteellisia arvoja mukana (remonttivaraukset ym).

  Huomatkaa myös, että tässä blogiartikkelissa käsitelty ongelma koskee myös omana asuntona käytetyn omistusasunnon myyntivoiton veroa. Myyntivoitto on reaalista vain, jos henkilö/perhe muuttaa paikkakunnalle, missä asuntojen hintataso ei ole noudattanut lähtöpaikkakunnan kehitystä. Jos muutetaan esimerkiksi pääkaupunkiseudun sisällä, myös muuton kohteen hinta on (todennäköisesti) noussut samaa tahtia kuin muuton lähtöpaikan.

  Tämä tarkoittaa sitä, että myyntivoiton verotus sortaa hintatasoltaan nousevalla paikkakunnalla omistusasujaa, joka joutuu muuttamaan. Asunnon hinnan nousu kun ulosmitataan vain muuttajilta. Esimerkiksi 28% myyntivoiton vero ja 100% hintatason nousu tarkoittaisi sitä, että perhe joutuisi (velattomana) muuttamaan noin 14% entistä pienempään asuntoon.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 3. Kirjoitin tänmn oikeastaan edelliseen kanankoppi-keskusteluun, mutta kyllä se tähänkin sopinee.

  Erillinen asuntotulen verotus poistettiin v. 1992 säädetyssä uudistuksessa, jossa asuntotulon verotus, kunnallinen kiinteistötulon harkintaverotus, katumaksu ja manttaalimaksu korvattiin kunnallisella kiinteistöverolla. Ode oli juuri silloin pudonnut eduskunnasta yhdeksi kaudeks-.

  Sinänsä asumistulon vero oli aivan kohtuullinen ja lähti periaattesta, että verotuksen tulee olla suhteessa verovelvollisen veronmaksukykyyn. Oma asunto verrattuan vuokralla asumiseen parantaa veronmaksukykyä. Muistaakseni muihin tuloihin lisätty progressiivisesti verotettu asuntotulo oli 3 % asunnon tietyn kynnysarvon ylittävästä verotusarvosta.

  Kuten huomaamme, kiinteistövero siis on yksi asuntotulon verotuksen muoto. Omakotitalon omistaja maksaa sen suoraan ja asunto-osakkeen omistaja vastikkeessa asunto-osakeyhtiön kautta.

  Vuokranatajalle ja vastike (ja siihen sisältyvä kiinteistöveron osuus)on verotuksessa vähennsykelpoinen erä. Vuokrlaianen ei siis periaatteessa vuokrastaan joudu kahta kertaa verottetuksi kiinteistöverosta.

  kts eduskunna pöytäkirjat vlta 1991.

  Kirjallinen kysymys 303

  Laine ym.: Kiinteistöveron toteuttamisesta
  luopumisesta

  Eduskunnan Herra Puhemiehelle

  Hallitus on ehdottanut vuokrasääntelyn purkamista uusien
  asuntojen osalta. Ensi vuoden tulo- ja menoarvioesitykseen
  liittyy eräitä asumiskustannuksia lisääviä toimenpide-
  ehdotuksia. Vuokrasääntelyn purkaminen tulisi nostamaan
  asumiskustannuksia. Samanaikaisesti hallitus jatkaa
  valmisteluja kiinteistöverotukseen siirtymisestä, joka niin
  ikään tulisi merkitsemään asumiskustannusten kohoamista.
  Lisäksi on pelättävissä, että korkorasitus tulee edelleen
  kasvattamaan asumisen kustannuksia.
  Eräissä julkisuuteen tulleissa tiedoissa on arvioitu
  kiinteistöveron avulla kerättävän verotuloja jopa neljä kertaa
  enemmän kuin nykyisin kerätään katumaksujen, manttaalimaksujen
  ja muiden kiinteistöön kohdistuvien maksujen muodossa. Yleisesti
  onkin arvioitu, että kiinteistöverotukseen siirtymisen
  tarkoituksena ei ole verotuksen yksinkertaistaminen vaan
  verotuksen kiristäminen.
  Nykyisessä tilanteessa tulisi pidättäytyä kaikista pieni- ja
  keskituloisiin kohdistuvista verotuksen kiristämistoimista sekä
  erityisesti asumiskustannusten lisäämisestä.
  Edellä olevan perusteella ja valtiopäiväjärjestyksen 37 §:n 1
  momenttiin viitaten esitämme kunnioittavasti valtioneuvoston
  asianomaisen jäsenen vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
  Aikooko Hallitus luopua asumiskustannusten nousua
  merkitsevän uuden kiinteistöveron toteuttamisesta?

  Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 1991

  Ensio Laine Pekka Leppänen
  Eila Rimmi Asko Apukka
  Iivo Polvi
  Eduskunnan Herra Puhemiehelle

  Valtiopäiväjärjestyksen 37 §:n 1 momentissa mainitussa
  tarkoituksessa Te, Herra Puhemies, olette 23 päivänä lokakuuta
  1991 päivätyn kirjeenne ohella toimittanut valtioneuvoston
  asianomaiselle jäsenelle jäljennöksen kansanedustaja Ensio
  Laineen ym. näin kuuluvasta kirjallisesta kysymyksestä n:o 303:
  Aikooko Hallitus luopua asumiskustannusten nousua
  merkitsevän uuden kiinteistöveron toteuttamisesta?
  Vastauksena kysymykseen esitän kunnioittavasti seuraavaa:
  Hallitusohjelman mukaan asuntotulon verotuksesta,
  kiinteistötulon harkintaverotuksesta ja katumaksusta luovutaan
  ja ne korvataan kiinteistöverolla. Samassa yhteydessä on
  tarkoitus poistaa manttaalimaksu.
  Hallitusohjelman mukaisen uudistuksen käsittely on vasta
  alkuvaiheessa, eikä veropohjan laajuutta sen enempää kuin
  muitakaan uuden järjestelmän sisällöllisiä yksityiskohtia ole
  vielä ratkaistu.
  Kysymyksen perusteluissa viitataan erityisesti uudesta
  verosta aiheutuvaan asumiskustannusten lisäämiseen. Huolimatta
  siitä, että uudistuksen valmistelu on vielä kesken, on syytä
  todeta, että uudistuksessa poistettaisiin nykyisiä
  asumiskustannuksia rasittavat katumaksu ja asuntotulon verotus.
  Lisäksi verotus yksinkertaistuisi, kun katumaksu,
  kiinteistötulon harkintaverotus ja asuntotulon verotus
  korvattaisiin yhdellä veromuodolla eli kiinteistöverolla.
  Kiinteistöveroa koskeva selvitystyö verorasituksen ja
  verotuoton muutoksia koskevine vertailulaskelmineen on
  parhaillaan valmisteilla. Muun muassa sen vuoksi, hallitus ei
  tässä vaiheessa ole vielä tehnyt lopullista päätöstä
  kiinteistöveron toteuttamisesta.
  Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 1991

  Valtiovarainministeri Iiro Viinanen

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 4. Ei verottaja voi ruveta laskemaan kaikkien juhlapukujen arvoja. Omaisuusvero on hallinnollisesti aivan liian hankala verrattuna tuohon haittaan. Verotuksen erilainen kohtelu on ehkä relevanttia autojen, asuntojen ja suurien veneiden kohdalla, mutta ei muuten.

  Jos ongelma halutaan korjata, pitäisi tehdä asumistulosta verollista tai vuokratulosta verotonta. Ensimmäinen vaihtoehto on hallinnollisesti hiukan hankala (pitäisi arvioida asumistulon määrä) ja poliittisesti mahdoton. Toinen vaihtoehto on subventaatio asumiseen, kaventaa veropohjaa ja pakottaa korottamaan vääristävämpää ansiotuloveroa. Mitään tekemättä jättäminen tekee heikentää vuokramarkkinoiden toimivuutta, joka laskee työvoiman liikuvuutta ja pakottaa ihmiset tekemään järjettömiä asuntosijoituksia älyttömillä velkavivuilla, aiheuttaen näppärästi asuntokuplia ja finanssikriisejä. Itse valitsisin ensimmäisen vaihtoehdon.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 5. Mutta kun sen juhlapuvun on kerran ostanut, niin sen käytöstä seuraavan kerran ei makseta veroa. Ei toki ihan sama asia kuin asuntojen kanssa.

  Olen antanut itselleni kertoa että Suomi erottuu, muutenkin kuin asuntojen suhteen, muista maista siinä että meillä ylipäänsä keskimäärin useammin omistetaan ennemmin kuin vuokrataan. Selitykseksi on tarjottu “kulttuurieroja”, joka on aina jotenkin epämääräistä ja epäilyttävää, olisiko kyse ihan vaan verotuksesta?

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 6. Jep Osmo. Juuri noin raffinoidusti eräs tunnettu asuntomarkkinatutkija asiaa minulle selitti aikoinaan kun asuntotulon verotus oli juuri poistettu.

  Tottakai, jos ajatellaan että on asunto jonka joku antaa vuokralle, ja joku toinen sen vuokraa pitäen rahansa pankissa, he “kärsivät” verrattuna siihen että joku ostaa sen asunnon itselleen vastaavalla rahamäärällä ja olla möllöttää.
  Tämä selvä.

  Mutta kuten Pyyluoma sanoi, verotus ei ole vuokraamisen ja omistamisen välillä muutenkaan neutraalia. Ja jos tälle tosiaan halutaan tehdä jotain, niin varallisuusvero sitten takaisin.

  Varallisuusveron varovainen ja vain sangen suuria omaisuuksia koskeva comeback voisi olla asiaakin, mutta itse ajattelen noin eri perusteella (veropohjan laajentaminen) kuin neutraalius vuokraamisen ja omistamisen välillä.

  Heitä joilla ei ole ostamiseen tarvittavaa rahaa, autetaan tulonsiirroin. Joita siis kannatan.

  Verotuksen yksinkertaisuus ja ns. yleisen oikeustajun mukaisuus ovat hyviä ominaisuuksia. Ensimmäinen ei automaattisesti tarkoita yövartijavaltiota ja jälkimmäinen ei ole automaattisesti populismia.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 7. Asuntotulon avulla asuntolainan korkovähennys voidaan poistaa. Ilman asuntotuloahan mentäisiin siihen, että ei oteta asuntolainaa, vaan sijoituslainaa, jonka korot voi luonnollisesti vähentää verotuksessa. Jos asunnosta tulisi asuntotuloa, niin tämä porsaanreikä voitaisiin tukkia.

  Asuntotulosta samoin kuin muista pääomatuloista voisi tehdä kiinteän vähennyksen, esimerkiksi 5000 euroa vuodessa, jota pienemmät korkomenot eivät vaikuttaisi verotukseen.
  Valtaosa ihmisistä ei joutuisi maksamaan asuntotulosta lainkaan veroa.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 8. Näpertelen noiden verotukseen liittyvien tietojärjestelmien parissa. Joten on paikallaan, että tuon vähän toisenlaisen näkökulman tähän verotustouhuun. Se mitä olen ihmetellyt verotuksen suhteen on, miten sen toimeenpanoon liittyvät toimenpiteet vaativat paljon henkilöresursseja jo siitä syystä, että verotus on monimutkaista. Monikaan ei ihan ymmärräkkään mitä se monimutkaisuus merkitsee järjestelmien kannalta. Jos haluaa tehdä muutoksia verotukseen, se vaatii aika paljon työtä ennen kun se saadaan aikaiseksi järjestelmiin. Tämä johtuu verotuksen monimutkaisuudesta. Erilaisten sääntöjen ja poikkeuksien realisoituminen järjestelmien toiminnassa ei ole ihan yksinkertainen juttu. Puhumattakaan niiden ymmärtämisestä. Minä näen tässä yhden positiivisen tekijän joka saattaa vaikuttaa verotukseen sen yksinkertaistamiseksi, se on työvoimaresurssien väheneminen. Henkilöstön määrä vähenee, joten jotta saadaan tehokkutta, täytyy verotusta yksinkertaistaa.

  Kun halutaan verotuksesta tehdä oikeudenmukaisempaa, se tarkoittaa lisää sääntöjä ja siten lisää monimutkaisuutta ja lisää työtä ja lisää resursseja ja lisää kustannuksia ja muutokset vaativat vielä enemmän töitä ja rahaa.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 9. Osmo:”Tämän seurauksena taas vuokralla- asuminen on hyvin tyhmää, ”

  Ei se ole ollenkaan välttämättä tyhmää. Riippuu vuokralla asumisen hinnasta, joka muodostuu yllätys, yllätys myös muusta kuin yhteiskunnan subventioista. Tämä asuntotulonverotuskäytäntö tekee vuokralla asumisesta vähemmän houkuttelevan kuin muuten, mutta se ei tarkoita etteikö ihmiset silti pyrkisi valitsemaan itselleen sopivinta vaihtoehtoa.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 10. Kyllähän se asuinkiinteistön kiinteistövero on tavallaan asuntotuloveroa, mutta mielestäni huono sellainen. Ensinnäkin veron pitäisi olla näkyvämpi ja toiseksi se saisi olla suhteessa asujan veronmaksukykyyn paremmin kuin nykyinen kiinteistövero.
  Minun mielestäni asuntotuloa voisi verottaa ja tuo kiinteistövero poistaa, jos löydettäisiin oikeudenmukainen ja hallinnollisesti helppo tapa laskea tuo tulo. Tuolloin asuntovelan korot ja asunnon remonttikulut (myös asuntoyhtiön kautta maksetut) pitäisi olla vähennyskelpoisia.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 11. Joren kommentti on kiinnostava. Monimutkaisuus on haittaa, se tuottaa järjestelmiä jotka on työläitä pyörittää, vaikea muuttaa ja mahdoton johtaa kun niistä ei enää kukaan ymmärrä yhtään mitään. IT-ihmisille tämä on päivänselvää koska sen kokee päivittäin konkreettisesti

  Jaakko Kiander ennusti pari vuotta sitten että viimeistään tätä nykyistä seuraava hallitus tekee verouudistuksen, Suomessa se tehdään vajaan 20 vuoden välein. Eli verotusta selkeytetään karsimalla vähennyksiä, yhdistämällä verokantoja, jne. Jonka jälkeen poliitikot rupeavat niitä pikkuhiljaa lisäämään, ja kun verotus on taas tarpeeksi sotkussa niin tehdään verouudistus…

  Rahaliikenne, tilitiedot, kirjanpito, jne. on digitalisoitunut vauhdilla. Tällä on semmoinen mielenkiintoinen seuraus, että kun tieto on periaatteessa saatavilla niin vaikkapa pienyritysten verotusta voisi hoitaa vähän niin kuin palkansaajienkin, eli verottaja keräisi tiedot suoraan ja tekisi veroehdotuksen. Kun ei enää ole omia kirjoja, niin tarvitseeko olla oma kirjanpito?

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 12. Osmo, ajatus on hölmö 😀 Kokonaisuudessaan Suomen ongelma ei ole syrjäytyminen tai työttömyys. Ne ovat pieniä tekijöitä, jotka koskettavat vain harvoja. Suomen ainoa todelline yteiskunnallinen ongelma on pääomaköyhyys.

  Pääomaköyhyys on osittain historiallista perua, mutta suuri syylinen on virheellinen veropolitiikka ja säännöstely sotien jälkeen. Siinä vaiheessa, kun olisi pitänyt lähteä rakentamaan varallisuutta, tehtiin täysin vääriä valintoja. Nyt kärsimme siitä.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 13. Jos vuokralaisen asemaa heikennetään, vuokrahuoneistojen perustamistukia poistetaan ja verotusta muutetaan lyhyellä aikavälillä, voisi olettaa, että muutoksilla on vaikutusta vuokra-asumisen suosioon. Tämähän edelleen automaattisesti tarkoittaa sitä, että vuokra-asumisen muotoja ei kannata kehittää, vaan vastapoolia eli omistusasumista pitää kiristää. Miksi ihmiset vihaavat toisiaan niin paljon?

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 14. Oman polkupyörätulon vero. Miettikää, mikä verotettava säästö syntyy polkupyöräilijälle: ei tarvitse maksaa bensaveroa, autoveroa, ajoneuvon vuosittaista käyttöveroa jne.

  Verolle vaan moinen liian säästäväinen elämäntapa.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 15. Jokunen vuosi sitten kuuntelin jonkun Virolaisen esitystä, jossa tämä kertoi, että kyllä, Virossa on eurooppalaisittain alhainen yritysveroprosentti. Mutta verotuksen suoraviivaisuuden ja vähennyksien ja tukien puutteen vuoksi yritysten todellisuudessa maksamat verot ovat käytännössä samalla tasolla muun euroopan kanssa. Muistaakseni mainitsi saksalaiset yritykset Lufthansa ja Mercedes-Benz (saattoi olla joki muukin autonvalmistaja) joiden todelliset verot ovat negatiiviset.

  Tästä on sen veran aikaa, että mitään parempia viitteitä ei ole tarjota, ja on myös mahdollista, että Virolaiset poliitikotkin ovat sotkeneet tilanteen jo vähennyksillään.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 16. Osmo: Koska asunto on jopa vuokrattavaa frakkia påitkäaikaisempi hyödyke, sen hinnassa pääoman koron vaikutus on isompi, eikä siitä makseta arvonlisäveroa.

  Arvonlisäveroa maksettiin jo pääomasta ja korko maksetaan siten myös arvonlisäverosta.

  Voidaan argumentoida — kuten Osmo tekee — että erilainen verokohtelu on jonkinlainen subventio omistuasumiselle. Argumentti ei ole täysin väärä, mutta riittävän hatara, että yllä tcrownin ja tpyyluoman esittämät kysymykset jäävät osittain vaille tyydyttävää vastausta.

  Oleellisempaa olisi kuitenkin tarkastella tätä “reiluuden” sijaan tehokkuuskysymyksenä. Vuokran verottamista voi pitää “epäreiluna” vain, jos sillä faktisesti on esimerkiksi merkittävä vuokria nostava vaikutus.

  Näin näyttäisi olevan pintapuolisesti, koska vuokraamisen tekeminen kannattamattomammaksi saisi ihmiset asumaan itse omistamissaan asunnoissa sensijaan, että vuokraavat niitä eteenpäin, mutta tämä ei kestä lähempää tarkastelua, koska (lähes) jokainen asuu jossain.

  Asuntomarkkinoilla on sellainen tilanne yleensä, että tarjonnan katsotaan olevan verrattain jäykkää. Näinollen vuokran vero kohtaantuu vuokranantajille. Tämä tarkoittaa, että vuokralaisen maksama vuokra on oikeastaan lähes yksinomaan riippuvainen kysynnästä.

  Kyse on samasta ilmiöstä kuin USA:n presidentinvaalin kampanjassa esiintynyt kysymys bensaveron kesäalennuksesta. Yksikään taloustieteilijä ei puolustanut sitä, koska kesän hintapiikki johtuu tarjonnan jäykkyyksistä, joten veron poisto olisi mennyt täysin bensakauppiaiden taskuun.

  Omistusasumisessa asumisen verottaminen sensijaan vaikuttaa suoraan omistajuuden kannustimeen. Aika moni omakotitalon rakentava perhe ryhtyy hommaan siksi, että omassa asunnossa asuminen on suhteessa halvempaa ja itse rakentaminen halvempaa kuin vanhan ostaminen. Tiedän ainakin kolme perhettä, jotka ovat rakentaneet itse omakotitalon juuri siksi, että ovat laskeneet sen edulliseksi.

  Tällä tavalla ainakin itse rakennettuja omakotitaloja tulee markkinoille. Jos rakentamisen kannustimeen tulisi merkittävä heikennys, itse rakentaminen vähenisi. Tämä puolestaan vähentäisi asumisväljyyttä, kun keskiluokka asuisi ennemmin rivitalossa vuokralla.

  Osmo ei ole argumentoinut tässä sillä, että asumisväljyyttä ehkä pitäisikin vähentää. Sellainen argumentti on tietenkin validi, mutta poliittisesti ei kovin viisas, koska ihmiset pitävät väljästä asumisesta.

  Tässä sivuutetaan lisäksi omistusaumiseen liittyvä näkökohta ympäristöstä (niin luonnosta kuin sosiaalisestakin) huolehtimisen kannustimista. Vuokralla asujan kannustimet liittyvät omaan välittömään viihtyisyyteen, mutta eivät yleiseen arvostukseen. Omistusasujalla on voimakkaat kannustimet pitää huolta paitsi asunnosta, myös sen välittömästä ympäristöstä.

  People are not that stupid. Lähde:
  http://www.youtube.com/watch?v=VVp8UGjECt4

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

  1. Tiedemiehelle:
   on vaikera arvioida, kenen maksettavaksi mikin vero kohtaantuu. Minäpä esitän erään ääritulkinnan, joka ei ole väärä kaikilla markkinoilla:

   Omistusasumiseen liittyvät verohelpotukset eivät juuri hyödytä omistusasujaa, koska kun kaikki kilpailevat ostajat saavat saman verohelpotuksen, hinnat nousevat, kunnes asumisen vuosikustannus on ennallaan. Korkeampi hinta kyullä kannustaa rakentamaan enemmän, mutta uudisrakebntamisen osuus asuntokannasta on niin marginaalinen, ettei se tai sen vaihtelut juuri vaikuta asuntojen hintoihin. Omistusasuminsen verohelpotukset menevät siis huikkaan, paitsi että ne hyödyttävät minunkailtaisiani jo asuntonsa maksaneita, jos keksisin muuttaa ulkomaille.

   Vaille merkitystä ne eivät kuitenkaan jää. Koska asuntojen myyntihinta nousee, nousevat myös vuokrat, jotka määräytyvät hinnan ja asetetun tuottovaatimuksen tulona. Tämä kytkös nimittäin toimii: kun Helsingissä yksiöiden vuokratuotto on noussut jonnekin seitsemän prosentin reaalituoton tuntumaan, vuokra-asuntokanta on kasvanut nopeasti.

   Niinpä omistusasumisen verohelpotukset heiekentävät julkista taloutta ja tuloksena on vain vuokrien nousu.

     (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 17. Varallisuusveron perään ei pitäisi haikailla, se oli sen verran sattumanvaraisesti osuva vero. Ongelma nimittäin on varallisuuden arvostaminen ja nettovarallisuus. Esimerkiksi arvostuskäytäntöjen ja velkojen suhde voivat aiheuttaa sen, että toisen henkilön verotettava varallisuus on negatiivinen ja toisen voimakkaasti positiivinen, vaikka käytännön varallisuus elämän ja tulojen kannalta oli samalla tasolla. Jompikumpi iltapäivälehdistämme kävikin läpi huippupoliitikkojen verotettavaa varallisuutta joku vuosi sitten ja päätyi samaan.

  Toinen juttu on se, mitä varallisuusvero aiheutti yrittäjille. Hyvä vertailu oli viimeisen tai toiseksi viimeisen varallisuusverovuoden suurimpien veronmaksajien lista, jossa samalla omaisuuden määrällä ja siitä maksetut verot heittelehtivät ääripäästä toiseen. Tunnettu pörssissä olleen ohjelmistotalon omistajayrittäjä maksoi tuloistaan reippaasti yli 70% veroa samaan aikaan kun toinen yhtä suurituloinen omistaja maksoi 28%. Tämä siksi, että varallisuusvero riippui yhtiön verotusarvosta (sidoksissa pörssiarvoon, joka ei välttämättä ollut missään sidoksissa yhtiön tuottamaan tuloon).

  Eiköhän vähemmän sattumanvaraisen verotuksen saa aikaan kiinteistöveron ja pääoma- sekä palkkatuloverojen avulla ilman varallisuusveroa.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 18. tcrown:”on myös mahdollista, että Virolaiset poliitikotkin ovat sotkeneet tilanteen jo vähennyksillään.”

  Toivottavasti ei, sillä Viron ja muiden Balttianmaiden esimerkki on varmaan paras mahdollisuutemme siirtyä järkevämpään verotusjärjestelmään. Mutta se on kyllä totta, että niin hienoa keksintöä ei olekaan, jonka rattaisiin poliitikot eivät pystyisi lyömään kapuloita…

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 19. Omistusasumiseen liittyvät verohelpotukset eivät juuri hyödytä omistusasujaa, koska kun kaikki kilpailevat ostajat saavat saman verohelpotuksen, hinnat nousevat, kunnes asumisen vuosikustannus on ennallaan

  Tämä on totta ja argumentti on ainakin niiltä osin validi, kuin tulee esimerkiksi asuntolainan verovähennysoikeuteen; se kapitalisoituu hintaan, koska tarjonta on jäykkää.

  Koska asuntojen myyntihinta nousee, nousevat myös vuokrat, jotka määräytyvät hinnan ja asetetun tuottovaatimuksen tulona.

  Näissä oletuksissa on jotain vikaa, koska malli on nyt degeneroitunut: Vuokramarkkinoilla on kysyntä ja tarjonta ja niin on omistusasumisenkin markkinoilla.

  Tässä tasapainotarkastelussa on nyt yksi ongelma, jonka huomannet itsekin: Näillä oletukislla pelatessa mikään toimenpide ei muka voi tiltata asumisen kannustinta sen paremmin vuokra-asumisen kuin omistusasumisen suuntaankaan, vaan ihmiset ovat joka tapauksessa indifferenttejä.

  Tämä kytkös nimittäin toimii: kun Helsingissä yksiöiden vuokratuotto on noussut jonnekin seitsemän prosentin reaalituoton tuntumaan, vuokra-asuntokanta on kasvanut nopeasti.

  Epäilemättä, mutta …

  Niinpä omistusasumisen verohelpotukset heiekentävät julkista taloutta ja tuloksena on vain vuokrien nousu.

  Otetaan kuvitteellinen asuntotulo 1000 euroa kuussa ja tästä maksetaan veroa 28 prosenttia, eli omistusasuja maksaa 280 euroa veroa asunnosta. Tämä tarkoittaa asumiskustannuksissa siis 280 euron nousua. Vuokralaisena menisi sama vero.

  Tämän päälle tulee pääomakustannus. Asujan maksukyky ratkaisee, joten tässä tilanteessa hän ostaa asunnon, jonka kuukausierä on 280 euroa alhaisempi. Jos hän aiemmin maksoi 1000 euron kuukausierää, nyt hän maksaa enää 720 euron kuukausierää. Oletetaan koroksi 5 prosenttia. Alunperin hän osti siis 240k€ asunnon, nyt hän ostaa vain 172.8k€ asunnon. (Oletetaan että nämä
  ovat pelkkiä korkoja, pääomaa ei makseta takaisin)

  Koroista maksettiin 28 pros veroa. Ennen siis 280 euroa, nyt enää 201 euroa.

  Jos ostettu asunto on uusi, niin 240k€ maksettiin alv:ia 22 prosenttia, 52.8k€. 172.8k€:sta maksetaan vain 38k€.

  Muutetaan verojen kassavirrat nykyarvoiksi:
  Veron tapauksessa 38k + (201+280)/0.05 = 47620,
  Ilman veroa: 52.8 + 280/0.05 = 58400.

  Minusta tuo jälkimmäinen näyttää isommalta.

  Toki tämä on väärin, koska kaikki asunnot eivät ole uudistuotantoa, mutta pitkällä aikavälillä asuntokanta vaihtuu. Minusta näyttää siltä, että asuntotulon verottamisen hyöty julkiselle taloudelle perustuu — jälleen kerran — yhteen intergenerationaaliseen tulonsiirtoon myöhemmiltä sukupolvilta nykyiselle.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 20. Kun nyt teoreettisia veroja pähkäillään, niin tehdään samantien niin, että testataan ihmisen reaktioaika (vahvasti g-ladattu ominaisuus, jonka voi testata niin, ettei kaveri pysty feikkaamaan hitaampaa), lask ja mätkäistään könttävero, joka ei riipu tuloista.

  Koska Suomen BKT on 35000 euroa vuodessa per capita ja meillä veroaste on 40, niin sovitaan, että ÄO 100 henkilö maksaa 17500 euroa vuodessa veroa ja tasoitetaan peliä niin, että ÄO 150 tarkoittaa joa vaikka 30 000 euron veroa. Tätä voidaan kompensoida vaikka mittaamalla esimerkiksi lihaskuntoa tms. fyysisiä ominaisuuksia.

  Onhan se nimittäin epäreilua, että joku, jolla olisi mahdollisuus opiskelun ja työnteon myötä päätyä vaikka kuusinumeroisia palkkoja tienaavaksi lakimieheksi, ryhtyykin vaikka apurahoilla kitkuttavaksi taiteilijaksi ja näin säästää veroissa kymmeniä tuhansia. Tai vaikka huippu-urheilijaksi kykenevä ryhtyy muurariksi ja välttää taas kymmenien tai satojen tuhansien verot!

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 21. Omistusasuminen ja sijoitus eivät ole yksi yhteen. Ihmiset eivät halua ostaa yksiöitä asunnokseen, mutta haluavat kenties vuokrata niitä asunnokseen – ainakin joksikin aikaa. Monelle näyttää tässä maassa olevan ongelma, että meillä on paljon omistusasujia. Parempi olisi tilanne, jossa omistajia on vähän ja torppareita enemmän. Onneksi vaimot määrää, missä asutaan.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 22. Eikö todellakaan ole keinoa saada omaisuusveroa hallintokustannuksiltaan siedettäväksi? Sillä olisi paljon hyviä ominaisuuksia verrattuna tuloveroon – tuloa yleensä kuitenkin saadaan jonkin palvelun tai hyödykkeen tarjoamisesta, ts. jostain joka on yleishyödyllistä, siinä missä omistaminen on yhteiskunnan kannalta totaalisen hyödytöntä toimintaa. Jos verotettaisiin vain omaisuutta ja ympäristö- yms. haittoja, kovin loisteliasta elämäntyyliä ei kertakaikkiaan voisi ylläpitää muuten kuin omaamalla korkeat tulot, ei ainoastaan korkean (perityn) omaisuuden. Tämä ehkäisisi dynastioiden ja herrasukujen syntymistä.

  Yleensä kotivakuutusta hankkiessaan (joka kaikilla on) ihminen arvioi koko omaisuutensa arvon jo kertaalleen. Voisiko sen yhdistää tähän?

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 23. Olen melkein ymmärtänyt tämän asuntotulovähennyksen logiikan, mutta en ihan. Olisiko samansuuntaisia veroja esimerkiksi parturin parturointiitulovero, muusikon musiointitulovero ja tietokirjailijan tietotulovero?

  Ymmärtääkseni nimittäin parturin vuokraamista verotetaan mutta jos itse parturoi, sitä ei veroteta.

  Touko Mettinen

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 24. Osmo on oikeassa omistusasumisen tukemisen suhteen siinä, että tuet valuvat lähes lyhentämättöminä hintoihin. Se, minkä hän unohtaa, on vuokra-asumisen railakas tukeminen, joka myös valuu suoraan hintoihin. Vuokra-asumisen tukeminen heikentää sekä ilman tukia vuokralla asuvien asemaa että omistusasujien asemaa!

  Järkevää on poistaa molempien asumismuotojen tuet, niin hinnat tasoittuvat melko nopeasti. Kaiken lisäksi veronmaksajat säästävät tukieurot suoraan rahassa.

  Jollain tavalla Suomen on lähivuosina saatava veroastetta alas ja reippaasti. Käytännössä suuret säästöt on mahdollista tehdä vain suurista menoeristä. Eli säästöt tulee kohdistaa sosiaali- ja terveysmenoihin. Asumisen tukeminen on yksi helpoimista säästökohteista, koska tukien poisto vaikuttaa suoraan hintoja alentavasti.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 25. jore kirjoitti 10.9.2009 kello 14:33

  “Näpertelen noiden verotukseen liittyvien tietojärjestelmien parissa. Joten on paikallaan, että tuon vähän toisenlaisen näkökulman tähän verotustouhuun. Se mitä olen ihmetellyt verotuksen suhteen on, miten sen toimeenpanoon liittyvät toimenpiteet vaativat paljon henkilöresursseja jo siitä syystä, että verotus on monimutkaista. Monikaan ei ihan ymmärräkkään mitä se monimutkaisuus merkitsee järjestelmien kannalta. Jos haluaa tehdä muutoksia verotukseen, se vaatii aika paljon työtä ennen kun se saadaan aikaiseksi järjestelmiin. Tämä johtuu verotuksen monimutkaisuudesta. Erilaisten sääntöjen ja poikkeuksien realisoituminen järjestelmien toiminnassa ei ole ihan yksinkertainen juttu. Puhumattakaan niiden ymmärtämisestä. Minä näen tässä yhden positiivisen tekijän joka saattaa vaikuttaa verotukseen sen yksinkertaistamiseksi, se on työvoimaresurssien väheneminen. Henkilöstön määrä vähenee, joten jotta saadaan tehokkutta, täytyy verotusta yksinkertaistaa.

  Kun halutaan verotuksesta tehdä oikeudenmukaisempaa, se tarkoittaa lisää sääntöjä ja siten lisää monimutkaisuutta ja lisää työtä ja lisää resursseja ja lisää kustannuksia ja muutokset vaativat vielä enemmän töitä ja rahaa.”

  Kari S. Tikka -vainaa taisi todeta, että verotus on joko oikeudenmukaista tai yksinkertaista?

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 26. “Tiedemies:..Minusta näyttää siltä, että asuntotulon verottamisen hyöty julkiselle taloudelle perustuu — jälleen kerran — yhteen intergenerationaaliseen tulonsiirtoon myöhemmiltä sukupolvilta nykyiselle.”

  Ehkä näin, jos ajatellaan asuntotulon olevan rakennuksen tuomaa vuokratuloa. Tällöin vuokratulon verotus olisi pelkästään kulutusvero, siinä missä ALV:kin. Mutta mitään tällaista rakennuksen tuomaa “asuntotuloa” ei ole olemassa, sen enempää, kuin autojen valmistuksesta syntyvää autonvuokraajatoiminnan vuokratuloa. Autoja ja rakennuksia, voidaan tehdä aina lisää ja niiden vuokratulo on kuitattu jo oston yhteydessä.
  Asuntotulon verottamisen hyöty julkiselle taloudelle perustuu täysin siihen, että asunnon vuokratulo on suurelta osin sen sijainnin synnyttämää maankorkoa (maavuokraa). Niin kuin Adam Smith sanoi, kaikki reaalitalouden tulo, enemmin tai myöhemmin, jakautuu kolmeen osaan: palkkoihin, pääoman tuottoon ja maankorkoon. Näistä ainastaan työ ja pääoma tuottavat varallisuutta. Maankorko verottaa sitä. Maankoron lisäksi asunnoissa on myös toinen windfall-tulo: sijoittajakeinottelun (markkinoiden ulkopuolisten, jotka eivät itse asuntoja käytä) asuntomarkkinoille tuoma lisäkysyntä (sijoittaja toimii alhaisemmalla korkotasolla) ja tarjonnan keinotekoinen niukkuus ja siitä seuraavat kustannukset. Näin ollen asuntotulon verotus, kun se kohdistuu sijainnin tuomaan vuokratuloon ja spekulaatiohintaan, ei verota varallisuuden tuottoa, vaan se verottaa veroa, mikä jo markkinoilla maksetaan vuokralaisten ja asuntovellaisten toimesta. Tällaisen asuntotulon verotus ei alenna tuotantoa lainkaan, vaikka sen suuruus olisi 100%. Päinvastoin se, lisää sitä, kun windfall-tuloista kerätyillä veroilla voidaan alentaa tuotantoon kohdistuvaa verotusta (tulo-, kulutus- ja yhteisöveroja).

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 27. Ihan asiaan kuulumattomasti ja ohimennen huomautan, että nyt aletaan jo nähdä, mitä euro teki Suomelle tässä lamassa (tai siinä mielessä asiaan kuuluvasti, että aiheesta tietääkseni keskusteltiin täällä joku aika sitten). Vertailukohteena on aikalailla Suomen kaltainen Ruotsi, joka ei kuulu euroalueeseen.

  Aamun Hesarin mukaan Suomen vienti väheni kaksi kertaa enemmän kuin Ruotsin vienti. Ero on noin 15 prosenttiyksikköä. Ruotsin BKT lähtikin jo 0,2%:n nousuun toisella vuosineljänneksellä. Tilastokeskuksen mukaan Suomen talous jatkoi sukellustaan 2,4% vauhdilla.

  Tulee mieleen jääkiekko-ottelu, jossa Suomi pinnistelee tasoissa ja välillä johdossakin. Sitten Suomi romahtaa ja Ruotsi johtaa taas 6–2.

  Ruotsin talous on jotenkin käsittämättömän vahva. Se puuskuttaa eteenpäin läpi Baltian pankkikriisin, autoteollisuuden alasajon ja metsäteollisuuden rakennemuutoksen liki 20 prosenttia Suomea korkeammalla kokonaisveroasteella. Eikä edes pahemmin nytkähtele.

  Tai ehkä se on vain satumaista tuuria. Pitihän oman valuutankin olla vakava ongelma mutta se olikin merkittävä etu. Pitihän liki maailman korkeimman kokonaisveroasteen olla vakava ongelma mutta se olikin merkittävä etu. Pitihän rakenteellisen työttömyyden …ja niin edelleen.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 28. Turkkalo:
  “Kiinteistövero ylös ja vuokratulon pääomatulovero alas. Ongelma ratkaistu.”

  Turkkalon ratkaisu on paras. Hallinnollisesti yksinkertainen ja kohtelee eri asumistapoja ja paikkakuntia tasapuolisesti. Suurempi kiinteistöverokertymä kalliin asumisen paikkakunnilla mahdollistaisi kunnallisverotuksen alarajan noston näillä paikkakunnilla, ja näin mahdollistaisi myös nykyistä matalatuottoisemman / tuloiltaan riskialttiimman työn tekemisen ja teettämisen. Näin rakenteellista työttömyyttä saataisiin alas.

  Toisaalta korkeampi kiinteistövero toisi kasvukeskuksiin paineita asua nykyistäkin tiiviimmin, mutta ehkä kuitenkin parempi on se, että useampi on töissä kuin että useampi asuu mielestään riittävän väljästi. Pidempään työmatkaan suostumallahan voisi edelleen saada trade-offina itselleen väljemmän asumisen.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 29. Jep

  Asuntovuokra maksetaan verotetulla tulolla, myös omistus asunto maksetaan verotetulla tulolla joko kerralla tai lainaa lyhennettäessä.

  Jos ostaa uuden 100t€ asunnon pitää tienata noin 170t€ (keskituloisen veroilla) Josta valtiolle tuloverona 70t€. Uusi 100t€ asunto sisältää alavia n.18t€ elikkä valtiolle 88t€. Vahastakin asunnosta valtio saa sen 70t€. Ihan nätti potti valtiolle. Jos tässä vielä pitäisi maksaa virtuaalivuokrasta veroa niin tupla verolle menisi. Kuka hullu sen jälkeen asuisi omistus asunnossa.

  Sen verran valtio tulee vastaan, että jos ostaa velaksi ensiasunnon niin saa korot maksaa ennen veroja (verovähennys), Tästä hyötyy lähinnä pienituloiset ja nuoret, kun heillä harvemmin on koko kauppasummaa omasta takaa. Verottaja ei taida sitä purjevene- tai autolainaa hyväksyä tähän katekoriaan.

  Pitää vielä muistaa että omistusasunnon hankkia hommaa myös itse rahat asuntoonsa, elikkä rahan hankkimisesta ei tarvitse muiden huolehtia (Valtio, eläkerahastot, yms.), korkeintaan takuumiesten 😉

  Vuokra-asujan ei tarvitse huolehtia ,kuin että tulee vuokra maksettua. Joku muu maksaa pääomakulut ja huolehtii että asunto on kunnossa

  Plogin esimerkissä A/B venkuloinnissa unohtui varainsiirtovero joka pitää maksaa menne, tullen ja palatessa, Kumpikin osapuoli on pistänyt rahaa asunnon hinnan kiinni, tai sitten se korko menee pankille. Eikä kumpikaan saa sitä korkoa vähentää koska venkuloinnin jälkeen asunto on vähintäänkin toinen asunto. Vain ensiasunnosta saa sen vähennyksen.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 30. KKtalo Yppäristä:”Verottaja ei taida sitä purjevene- tai autolainaa hyväksyä tähän katekoriaan. ”

  Eiköhän tässä ollut ajateltu sellainen sumpliminen, että asunnon omistaja joko ottaa uuden asuntolainan tai suurentaa vanhaa sen purjeveneen hinnan verran ja maksaa tällä käteen saamallaan rahalla veneen. Lopputulos: Purjeveneen verran asuntolainaa, josta saa korot vähentää. Ainoastaan jos asuntolaina on jo piikissä, ei tämä kuvio toimi, mutta tällaiset (yleensä nuoret) eivät yleensä niitä veneitä ostelekaan.

  Mitä siihen AB venkoiluun ja varainsiirtoveroon tulee, niin tietenkin se pitää maksaa, mutta se on vain kertamaksu ja tulee täysin merkityksettömäksi, jos vuokraus kestää pidempään. Se kyllä estäisi aivan lyhyiden vuokrasuhteiden sumplimisen esitetyllä tavoin.

  Kiinteistövero on tapa, jolla esim. Britanniassa kerätään paikallisvero kokonaan. Se on kai osaltaan luomassa tuloloukkoja sitä kautta, että toimeentulotuen varassa eläjille se maksetaan kokonaan, mutta jos menee töihin, niin se pitää maksaa omasta pussista. Kiinteistövero on siinä mielessä hyvä, että se kannustaa esim. yksinäisiä ihmisiä asumaan kimppa-asujina, koska silloin käytännössä kiinteistövero jakautuu asujien lukumäärän mukaan. Pahiten se rappaa pienituloisia eläkeläisiä, jotka asuvat yksin täysin maksetussa isossa omistusasunnossa. Osin tämän vuoksi sitten siellä on vanhuksille lämmityksen subventointia, jotteivät nämä jäätyisi talvella, kun rahat ovat menneet kiinteistöveroon, eikä ole varaa lämmittää.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 31. KKtalo Yppäristä:
  “Vain ensiasunnosta saa sen vähennyksen.”

  Väärin. Sehän tässä oli se ongelma.

  Soininvaara esitti tässä taannoin kootun näkemyksensä maataloudesta ja sen tuista. Olisi mielenkiintoista saada lukea, mikä on Soininvaaran koottu näkemys asumisen tuista. Onko kaikki asumisen tukeminen turhaa, koska se valuu kuitenkin hintoihin? Miksi, miksi ei, ja jos jokin asumisen tuki on toimivaa ja hyödyllistä, mikä?

  (Voi tietysti olla, että se kokonaisnäkemys on blogilla moneen otteeseen ja jo yhteenvetonakin joskus aiemmin esitetty. Lähimmät aihetta liippaavat, jotka tältä vuodelta löysin, ovat nämä:
  http://www.soininvaara.fi/2009/02/23/miksi-asumistukea-ei-upoteta-perusturvaan/
  http://www.soininvaara.fi/2009/02/06/mika-olisi-oikea-maanvuokra/

  Sivumennen, Soininvaara voisi palkata avustajan avainsanoittamaan aivan kaikki kirjoituksensa, jotta kestoaiheiden ja niistä käytyjen keskustelujen seuraaminen ja perustelujen läpikäyminen olisi kaikkien kannalta sujuvampaa ja opettavaisempaa: asuminen, pysäköinti, työttömyys- ja sosiaaliturva, maatalous, jne. Lukijan kannalta mielenkiintoisia olisivat myös näiden ilmeiset yhdistelmät, vaikkapa sosiaaliturva + asuminen.)

  jore:
  “Kun halutaan verotuksesta tehdä oikeudenmukaisempaa, se tarkoittaa lisää sääntöjä ja siten lisää monimutkaisuutta ja lisää työtä ja lisää resursseja ja lisää kustannuksia ja muutokset vaativat vielä enemmän töitä ja rahaa.”

  Tämä on joko näköharhaa tai poliittista realismia.

  On mahdollista saavuttaa oikeudenmukainen verojärjestelmä, joka on yksinkertainen. (Moni täällä luultavasti argumentoisi, että yksinkertaisuus on peräti ainoa (teoreettinen) tapa saavuttaa oikeudenmukainen verojärjestelmä. Yksinkertaisuus ei tietysti tarkoita mantraa samat verot kaikille, ainoastaan järjestelmän selkeyttä.)

  Poliittinen realismi kuitenkin sanelee, että monenlaisille erityisryhmille sorvataan oikeudenmukaisuussyihin vedoten perusteltuja vähennyksiä, helpotuksia, ym., joilla luodaan – jos ei oikeudenmukaisuutta – ainakin oikeudenmukaisuuden illuusio. Perusteluna on siis oikeudenmukaisuus, mutta kaikkia seurausvaikutuksia ei ennakoida.

  Siihen liittyen tpyyluoma viittasikin jo ajatukseen verotuksen uudistamisen 20 vuoden sykleistä. (En ole varma, onko 20 vuotta liian optimistinen arvio.)

  Sama moneen kertaan parsitun tilkkutäkin ongelma, joka Soininvaaran lukijoille tietysti on tuttu, koskee luonnollisesti myös sosiaaliturvaa. Kompleksisuuden lisääntymiselle varattu sykli, ennen kuin rakennelma kaatuu omaan mahdottomuuteensa, vain lienee sen osalta vieläkin pidempi.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 32. Asuntotulon verottamisen hyöty julkiselle taloudelle perustuu täysin siihen, että asunnon vuokratulo on suurelta osin sen sijainnin synnyttämää maankorkoa (maavuokraa).

  Jos veronkannon perusteena on maankorko (rent), niin eikö silloin verotuksen pitäisi kohdistua nimenomaan maapohjaan, eikä asuntoneliöihin? Siis tämä on argumentti maapohjaan kohdistetun kiinteistöveron korottamiselle, ei asuntotulon verottamiselle.

  Siinä onkin järkeä ja erityisen paljon järkeä on verottaa rakentamatonta maapohjaa rankasti.

  Tässä on mielestäni kolme olennaista asiaa: julkisen talouden hyöty, siis verotulot, rakentamisen kannustinvaikutukset ja asumismuodon ulkoisvaikutukset.

  Julkisen talouden hyöty suoraviivaisesti laskettuna puoltaa laskennallisen asuntotulon verotusta ainakin lyhyellä aikavälillä. Epäilen, että sillä on pahoja negatiiviisia vaikutuksia rakentamisen kannustinvaikutuksiin.

  Kaikkein pahimmat ovat kuitenkin asumismuodon ulkoisvaikutukset. Tällä foorumilla ja muutenkin Suomessa ei ole pidetty soveliaana mainita asiaa, mutta suurin osa ihmisistä tietää, millaisia negatiivisia mielikuvia vuokra-asumiseen liitetään.

  Asuin vielä hiljattain (2007-2008) itsekin vuokra-asunnossa Helsingin Herttoniemenrannassa. Olen asunut vuokra-asunnoissa ja omistusasunoissa Tampereen Hervannassa ja omistusasunnossa Tampereen keskustassa ja läntisellä Tampereella lähiössä.

  Ne negatiiviset mielikuvat, joita vuokra-asumiseen liitetään, eivät ole mitenkään keksittyjä tai “ilkeitä, ennakkoluuloisia puheita”. Vuokratalot ovat epäsiistimpiä, vuokra-asunnoista pidetään huonompaa huolta, pihojen kunnossapito, jätteiden lajittelu, jne. kaikki ovat vuokra-asumisen yhteydessä paljon heikommissa kantimissa.

  Vuokra-asumisen ja omistusasumisen tuominen “samalle viivalle” voi kuulostaa reilulta, mutta minusta näyttää siltä, että tässä on pelissä aika vahva ulkoisvaikutus, joka välittyy sen kautta, kenellä on kannustimet pitää huolta lähiympäristöstään. Omistusasujalla tällaiset kannustimet ovat suuremmat.

  Yksi verojen laatimisen periaatteista pitäisi olla se, että negatiivisia ulkoisvaikutuksia tuottavia ilmiöitä verotetaan enemmän kuin positiivisia. On makuasia haluaako nähdä asian niin, että vuokra-asumisella on negatiivisia vai niin, että omistusasumisella on positiivisia vaikutuksia. Näkisin asian mieluummin jälkimmäisellä tavalla. Kämpän takapihaa haluaa ja jaksaa pitää siistinä ja asuinalueen arvostuksesta välittää enemmän silloin, kun omistaa asuntonsa.

  Minusta on jotenkin hullunkurista, että näin ilmeinen asia sivuutetaan toistuvasti.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 33. Minä olisin valmis niinkin radikaaliin kompromissiin, että poistetaan kaikki verotuet ja jaetaan ne lyhentämättöminä tulovernalennuksina.

  Täysin vastaava toimenpide pitäisi tehdä teollisuuden ja muidenkin tukien kanssa. Tuet vaan pois ja nimellisveroa alas. Vilkaiskaapa joskus tukihässäköitä kaikenmaailman finnverojen ja TE-keskusten nettisivuilta. Siellä on korkotukilainaa, investiontitukea, naisyrittäjätukea, tehostamistukea, avainhenkilön palkkaamistukea, kehitystukea, sitä tukea ja tätä tukea. Parhaimmillaan joku julkisen rahoituksen turvin toimiva pulju tekee markkinavetoisten insinööritoimistojen T&K hommia. Sitten on tietenkin se surullisenkuuluista maatalouden ympäristötuki, jolla ei ole mitään vaikutusta ympäristön tilaan.

  Ja näitä kyllä riittää…

  Voin sanoa, että varmasti suurin osa noista virityksistä on täysin järjettömiä.

  Mekin haimme korkotukea investointeihin, jotka oltaisiin kyllä tehty ilman tukiakin. Silloin vain olisi joutunut kaivamaan rahat omasta lompakosta tai maksamaan rahoituskesta markkinahinnan. Mutta kuka hullu niin tekee, jos rahaa jaetaan yhteisestä pussista kunhan vain käy pyytämässä?

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 34. Ilmeisesti minulla on epäselvää ensiasunnon verovähennys. Onko kyse sen perässä vetämisestä kun vaihdetaan asuntoa?
  Minä lähdin vain omasta kokemuksesta.
  Tyttö ja sen poikakaveri osti asunnon, pojalla oli jo aiempi asunto nimissä velkoineen, ei saa vähennystä enään. Tytölle ensi asunto, saa vähennyksen.

  Siitä venelainakikkailusta, se on verovilppi. Täällä pohjanmaalla verovirkailijat on älyllistä porukkaa ja alkavat ihmettelemään jo asuntolaina kasvaa tai ei ala pienenemään.

  Englannin malliin on hieman hankala Suomea verrata. Siellä yhteiskunnan tarjoamat palvelut on vähäiset Suomeen verratun, Jos Suomen palvelut alettaisiin kattamaan kiinteistöverolla, Olisi ne niin kovat että kiinteistöt menisi kunnille veroveloista. Ennen sotia Suomessa todellakin maaomaisuutta siirtyi kunnille veroveloista.

  Pitäisi mieluummin puhua nettoverosta. Saadut yhteiskunnalliset palvelut vähennetään maksetuista veroista. Silloin huomaisimme että eihän niitä nettoveron maksajia niin paljon olekaan. Meistä moni on saajia, meidänkin perhe.

  Mutta se on varmaa, että verotusta ei saa kaikkia osapuolia tyydyttäväksi koskaan.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

  1. Siitä venelainakikkailusta, se on verovilppi. Täällä pohjanmaalla verovirkailijat on älyllistä porukkaa ja alkavat ihmettelemään jo asuntolaina kasvaa tai ei ala pienenemään.

   Jos tuo on verovilppi, silloinhan vilppiin ovat syyllisty6neet kaikki ne, jotka omistavat veneen ja joilla on asuntolainaa. Sllä rahalla, jolla vene ostettiin, olisi voitu lyhentää asuntolainaa ja kun näin ei tehty, lainaa tavallaan on sitä venettä vastaan. Hyvin yleistä on, etrtä asuntolaina vähän ylimitoitetaan, koska täytyyhän niitä kalusteitakin ostaa.

   Takaisin venelainaan. Keskustelet Rotary-illallisella pankinjohtajasi kanssa. Mikä näistä on vilppiä:

   a) Tarttis ostaa vene. Voisitko myöntää minulle vähän lisää siihen asuntolainaan?
   b) Tarttis ostaa vene, voisiko niitä asuntolainan lyhennyksiä vähän lykätä?
   c) On vähän tiukkaa. Voisiko sitä asuntolainan lyhentämistä vähän lykätä?
   d) Tarttis ostaa asunto. Sulta kai saa sellaisen 40 vuoden asuntolainan, kun Maijan kanssa ajateltiin, ettei sitä ole kivaa niin pihisti elää kukkeinta aikaa. On vähän katseltu venettäkin.

     (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 35. Sivumennen, Soininvaara voisi palkata avustajan avainsanoittamaan aivan kaikki kirjoituksensa,

  Hauska ajatus, mutta silloin tästä blogista pitäisi tulla joitain tuloja, joista tuon palkan voisi maksaa.

  Tai sitten siihen tarvitsisi jonkun, joka ei vaadi palkkaa hommastaan.

  Tämä ei ole ollenkaan niin hullu idea kuin miltä saattaa kuulostaa. Blogilla on sen verran suuri näkyvyys ja sen verran paljon vakiokommentoijia jotka selvästikin viettävät täällä runsaasti (vapaa?)aikaansa, että halukkaita voisi hyvinkin löytyä.

  Lähtiäisiksi tarvitsisi jonkinlaiset sovitut pelisäännöt (mitä tägejä jne) ja sitten joukolle vapaaehtoisia täyspäisiä vakiokommentoijia oikeudet niitä laitella. Uskaltaisin veikata että joissakin viikoissa olisi koko blogin historia tägätty. Paljon enemmänkin ihmiset käyttävät aikaansa paljon pienempiin asioihin nettifoorumeilla. Eikä tuohon varmaan kukaan montaa tuntia viikossa laittaisi. Mutta ei tarvitsisikaan.

  Vastaavaa voisi miettiä myös kommenttien hyväksymiseen, mutta siinä tietysti menetettäisiin se, että nyt jokaisen kommentin on lukenut Osmo henkilökohtaisesti.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 36. Niin, blogin muuttaminen intellektuellien verkkolehdeksi tai muut taannoiset tulonhankkimis- ja/tai ylläpitotaakanjakoideat eivät ainakaan vielä näy ottaneen enempää tulta alleen. Mutta kai hyvästä harrastuksesta jotain voi maksaakin? 😉

  (Ulkoishyödyille on tietysti ottajia.)

  664 kirjoitusta, ei niiden lajittelussa kauaa nokka tuhisisi.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 37. En ymmärrä, miten veneen osto voitaisiin verovilpiksi tulkita. Tai sitten pitää jokainen asuntolainan otto, jossa lainan ottajan tilille jää asunnon oston jälkeen senttikin rahaa laskea verovilpiksi. Tai vastaavasti joka kerta, kun asuntolainan maksaja hakee pankilta lupaa olla väliaikaisesti lyhentämättä lainaa, pitää paikalle tuoda myös verotarkastaja, joka käy läpi maksajan tilit ja toteaa, ettei sitä maksukykyä todellakaan ole. En todellakaan usko, että näin toimitaan sen puoleen Pohjanmaalla kuin muuallakaan.

  Mitä Englantiin tulee, niin siellä kyllä on ilmainen terveydenhoito ja koulutus aivan kuten Suomessakin. Ja siis siellä terveydenhoito on käyttäjille ihan oikeasti ilmainen eikä mitään terveyskeskusmaksuja tms. joudu maksamaan. Toki kunnat saavat sen kiinteistöveron lisäksi valtiolta tukea (joka kattaa noin puolet budjetin koko summasta), mutta niin saavat Suomessakin. Mihinkähän Suomea vähäisempiin julkisiin palveluihin oikein viittaat?

  Nettoveron laskeminen taas on hyvin vaikeaa. Mikä on rahallinen arvo yksillölle vaikka maanpuolustuksesta tai poliisista? Sekö, paljonko niihin menee rahaa jaettuna ihmisten määrällä? Siinä olet toki oikeassa, että maksajien joukko on aika pieni. Tuloveroista 90% maksetaan paremmin ansaitsevan puolikkaan taskuista.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 38. Samuli kirjoitti:
  “Mitä Englantiin tulee, niin siellä kyllä on ilmainen terveydenhoito ja koulutus aivan kuten Suomessakin. Ja siis siellä terveydenhoito on käyttäjille ihan oikeasti ilmainen eikä mitään terveyskeskusmaksuja tms. joudu maksamaan. Toki kunnat saavat sen kiinteistöveron lisäksi valtiolta tukea (joka kattaa noin puolet budjetin koko summasta), mutta niin saavat Suomessakin.”

  Mutta Englannissa kunnat eivät vastaa sosiaali- ja terveystoimen menoista, kuten Suomessa.
  Ja kiinteistövero (Council TAX) on vain 25% kuntien tuloista. Wikipedian mukaan keskimääräinen kiinteistövero (per kiinteistö) oli vähän yli 1000 puntaa (2008), eli merkittävästi vähemmän kuin Suomessa tavallinen keskituloinen kahden palkansaajan perhe maksaa kunnallisveroa.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 39. Tiedemies:
  “Vuokra-asumisen ja omistusasumisen tuominen “samalle viivalle” voi kuulostaa reilulta, mutta minusta näyttää siltä, että tässä on pelissä aika vahva ulkoisvaikutus, joka välittyy sen kautta, kenellä on kannustimet pitää huolta lähiympäristöstään. Omistusasujalla tällaiset kannustimet ovat suuremmat.”

  Tuossa on pointtinsa. Toisaalta samaan aikaan kauhistellaan työttömyyttä ja työvoimapulaa. Asumisen vakinaisuus ja asunnon omistaminen kohottanee asuinympäristöön laatua, mutta vuokra-asuntoon toiselle paikkakunnalle muuttamisen kalleus hillinnee työn perässä muuttamista ja heikentänee työvoiman kohtaantoa.

  Kun omistusasumisesta on etua, vaikkei sitä erityisesti tuettaisikaan, pitkään samalla paikkakunnalla asuvat rationaaliset ihmiset valitsisivat useasti edelleen omistusasumisen.

  Toki tuon työn kohtaanto-ongelman ratkaisemiseksi voisi nykyistä enemmän miettiä myös sellasisiakin vaihtoehtoja, että miten se työ saataisiin sen potentiaalisen tekijän luo sillä tavalla ettei hänen tarvitsisi vaihtaa paikkakuntaa. Lisäksi voi toki olla että tuo työvoimapulakeskustelu on näin laman aikana teoreettista ja ettei mitään todellista työvoimapulaa ole millään sellaisella alalla, jossa asumiskustannukset muodostavat kynnyskysymyksen muutolle.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 40. Kyllä tää asuntotulon vero on yleisessä hyväksyttävyydessään nollan luokkaa. Yhtä hyvin voisi verottaa kävelijöitä siitä kun he saavat etua makolijoihin nähden.
  Asian pitäminen esillä palvellee jotain muuta tarkoitusta. Pidetäänkö sitä pelottelun vuoksi vaihtoehtona, jotta korkojen vähennysoikeuden poisto voisi joskus toteutua?

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 41. Osmo: “Lopputulosta ei voi pitää neutraalina, eikä sitä voi selittää pois sillä, ettei vaihtokauppaa pitäisi verottaa.”

  Miksi sitä ei voi selittää pois sillä, ettei vaihtokauppaa pitäisi verottaa? Sama dilemmahan syntyy missä tahansa vaihtokaupassa, oli sitten kysymyksessä asunto tai jokin muu omaisuuskohde. Virallisten sääntöjen mukaan tuota pitäisi verottaa, koska kyseessä on kauppa.

  Keskustelussa on noussut esiin myös korkojen vähennysoikeus, mikä on kuitenkin alkuperäisen aiheen vierestä. Se on ihan aidosti kysymysmerkki, sillä rahaa ei voi korvamerkitä ja siten esimerkkeinä esiin nousseet auto- ja venekaupat ovat mahdollisia.

  Mutta sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että omistamisen hyödyn verottaminen olisi järjetöntä. Vai pitäisikö meidän verottaa myös auton omistamisesta syntyvää hyötyä (suhteessa leasing-autoon) tai moottoriveneen omistamisesta syntyvää hyötyä (suhteessa vuokrattavaan veneeseen)?

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 42. Tiedemies:
  “Jos veronkannon perusteena on maankorko (rent), niin eikö silloin verotuksen pitäisi kohdistua nimenomaan maapohjaan, eikä asuntoneliöihin? Siis tämä on argumentti maapohjaan kohdistetun kiinteistöveron korottamiselle, ei asuntotulon verottamiselle.”

  Mitä ovat asuntotulot? Onko autonomistajilla “autotuloja” ja veneenomistajilla “venetuloja”?

  “Julkisen talouden hyöty suoraviivaisesti laskettuna puoltaa laskennallisen asuntotulon verotusta ainakin lyhyellä aikavälillä. Epäilen, että sillä on pahoja negatiiviisia vaikutuksia rakentamisen kannustinvaikutuksiin.”

  Mikään rehellinen yrittäjä ei Suomessa toimi samoilla katteilla kuin rakennusyhtiöt. Ei Nokia, eikä kukaan muukaan rehellinen yrittäjä saa poliitikoilta maavuokria liikevaihtoonsa. Nokia ei valita “negatiivisista kannustimista” vaikka valtio ei anna jokaiseen kännykkään 50% windfall-tuloja.

  “Yksi verojen laatimisen periaatteista pitäisi olla se, että negatiivisia ulkoisvaikutuksia tuottavia ilmiöitä verotetaan enemmän kuin positiivisia. On makuasia haluaako nähdä asian niin, että vuokra-asumisella on negatiivisia vai niin, että omistusasumisella on positiivisia vaikutuksia. Näkisin asian mieluummin jälkimmäisellä tavalla. Kämpän takapihaa haluaa ja jaksaa pitää siistinä ja asuinalueen arvostuksesta välittää enemmän silloin, kun omistaa asuntonsa.”

  Juuri näin. Adam Smith kritisoi juuri tuohon tapaan “Kansojen Varallisuudessa” feodaaliyhtiskunnan tilanjakokieltoa. Kysymys ei ole motiivista vaan rahasta. Jos vuokralainen alkaa tekemään omilla varoilla taloon investointeja, vuokranantaja nostaa hänen vuokraansa. Mikään yrittäminen tai työnteko ei kannata. Smith vastusti yhtä voimakkasti vuokratiloja, kuin ammattikuntaoikeuksiakin. Ainakin rivien välistä voi lukea selvästi “elinkeinovapauden” vaatimuksen tarkoittaneen myös oikeutta itsenäiseen maanomistukseen.

  “Minusta on jotenkin hullunkurista, että näin ilmeinen asia sivuutetaan toistuvasti.”

  Se oli keskeinen asia klassisille eknomisteille. Hullunkurista se ei ole. Taloustiede siirtyi “Star Trek”-aikaan (uusklassismiksi kutsuttuun poliittiseen propanagaan) 100v sitten. Ja poisti maan ja vuokrat taloustieteestä.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 43. Niin, siis asuntotulon verotuksessa vero kohdistuu asunnon laskennalliseen vuokraan. Käsittääkseni siihen vaikuttaa paljon muukin kuin maankorko, so. maan niukkuuden tuoma vuokranlisä.

  Maapohjaan kohdistuva kiinteistövero, vielä korotettuna rakentamattomalle tonttimaalle, on neutraali yllä esitetyllä tavalla, koska se kapitalisoituu suoraan maan hintaan. Sensijaan asuntotuloon kohdistuva vero perustuu muuhunkin, mm. rakennettuihin neliöihin.

  Kaavoitus on toki niin tiukkaa, että nämä ovat melkein sama asia kaupungeissa, missä maa on arvokasta, mutta ei ihan. Minusta itseasiassa rakennuksiin kohdistetusta kiinteistöverosta voisi luopua kokonaan ja verottaa vain maapohjaa.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 44. Osmolle
  Keskustelet Rotary-illallisella pankinjohtajasi kanssa: Jos itse asuntolainaan kytketään muita lainoja se on verovilppiä. Puhtaasti sitä mitä verolakikin tarkoittaa. Moralisointi erikseen. Ainakin täällä maaseudulla pitää kiinteistön kauppakirjassa eritellä mikä on talon hintaa ja mikä on muuta. Onneksi minulla ei ole mahdollisuutta päästä mihinkään paitakerhoon.

  Meille maalaisille on varainsiirtovero 4%. Mehän emme asu yhtiöissä.

  En edelleenkään pidä Brittien saamia yhteiskuntapalveluja samantasoisina kuin Suomessa. kouluruokailu, mahdollisuus kohtuullisen ilmaiseen yliopistoon, opintotuet, yms.

  Adam Smith on oikeassa, nimen omaan korkean maapohjan hinnan/ vuokran takia asunto Helsingissä maksaa monta kertaa enempi kuin Yppärissä. Niukkuus nostaa maanhintaa.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 45. Ensinnäkin, yhteiskunnallisesti ajatellen omistusasumista tulisi suosia kaikin mahdollisin tavoin. Varmin tapa päästä eläkeläisenä leipäjonoon ja sosiaalihuollon armopalojen varaan on jättäytyminen vuokralle. Vastikkeen ja muiden kulujen maksu ei tuota ongelmia kenellekään, mutta vuokra ja siihen tulevat indeksikorotukset, jotka ylittävät aina eläkkeen nettoindeksikorotukset, vievät eläkeläisen köyhyysloukkuun varmasti.

  Toisekseen nykyisenlaisten taantumien kestokyky on suoraan verrannollinen kansan yleiseen varallisuustasoon. Mikäli keskiluokan pääomien kertyminen estetään, keskiluokka elää käytännössä kädestä suuhun palkan varassa. Kun tuo palkka katkeaa taantuman tähden, alkavat vaikeudet, jotka heijastuvat eteenpäin koko yhteiskuntaan. Kulutus pysähtyy kuin seinään ja se taas katkaisee monen muun palkan juoksun.

  On suorastaan irvokasta, että kansaa kehotetaan pistämään syrjään pahan päivän varalle, mutta toisaalta pyritään keräämään mahdollisimman paljon tuosta potentiaalisesta säästövarasta valtiolle. Kenellekään ei pitäisi olla epäselvää, että valtiolle annettu raha ei taatusti jää säästöön pahan päivän varalle, sillä sille löytyy mitä älyttömämpiä käyttökohteita musiikkitaloista uusiin viranomaisinstansseihin.

  Saattaa olla, että tämänkaltaisten puheiden taustalla olevat aikomukset ovat hyvät, mutta realistinen seuraus on luokkayhteiskunta, jossa keskiluokalle ei oikeasti anneta mahdollisuuttakaan vaurastua vaan kaikki ylimääräinen pyritään keräämään pois.

  Periaatteessa on niin, että omistusasumiseen velaksi siirtyvä ottaa aina aluksi kovan riskin, jota vuokralaisella ei ole. Mikäli elämäntilanne huonontuu radikaalisti, vuokralainen saa avun turvaverkosta, mutta omistusasuja ei. Lisäksi omistusasuja maksaa pitkän aikaa paljon suurempia asumiskuluja kuin vuokralainen.

  Se, että omistusasujalle alkaa pikkuhiljaa siirtyä omaisuuserä, ei paljoa lohduta kukkarossa, kun pääoma on kiinni siinä perustarpeessa eli asumisessa. Omistusasuminen on siis pitkäjänteinen ratkaisu, jonka palkkio lunastetaan sitten joskus, kun asumiskulut oikeasti pienenevät.

  On hämmästyttävää, että jollekin tulee edelleen mieleen palauttaa vero, joka ehkä joskus sodanjälkeisessä talkooyhteiskunnassa on ollut tarpelliinen, mutta joka nykyisessä yhteiskunnassa pikemminkin edistää kansakunnan kahtiajakoa. Miten yleensäkin on mahdollista, että jälkiteollisessa yhteiskunnassamma, jossa lähes jokainen vero ja maksu on kansainvälisesti ajatellen tapissa, kehdataan keksiä yhä uusia ja uusia veroja sekä piiloveroja?

  Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden nimissä pitäisi pikemminkin vapauttaa kaavoitus, jotta jokaisella työssäkäyvällä oikeasti olisi mahdollisuus omaan kotiin, sen sijaan, että palkka kannetaan entisaikojen torpparien tapaan vuokraisännälle hamaan hautaan asti. Kuten jo sanottu, yhteiskunnallisestikin se tekisi hyvää.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 46. Hyvä yritys.Lisää vaan veroja menoista. Tyypillistä vihreää politikointia. Ei mitään älyä. Ja kaiken maksaa tietysti maan köyhimmät. Suurituloiset asuvat tietysti niissä firmojensa luksusasunnoissa vuokralla ja nauravat Osmon partaa.Tule jo Osmo aikuiseksi.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 47. Vexi kirjoitti asiaa. Lisäksi vuokralla asuvat ovat pieni vähemmistö. Joidenkin rikkaiden,opiskelijoiden ja elämäntaihmisten lisäksi suurin osa on juoppoja luusereita joilla raha menee kapakassa notkumiseen ja fatta maksaa vuokrat.Yhteiskunnan pitää tukea myös rehellisiä työssä käyviä pienituloisia ihmisiä niin että heillä on varaa asua omassa kodissa.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 48. Asunto ei suinkaan ole ainut hyödyke, jonka omistamisella säästää vuokraamiseen verrattuna.

  Toinen lähes asunnon verran kuukaudessa maksava hyödyke on henkilöauto. Jos ostaa esim. 30 tuhatta euroa maksavan auton, sen kuukausikustannukset ovat jo satoja euroja pelkän pääoman osalta. Kuitenkin tästä pääomasta ei auton omistaja maksa kuukausittain veroa. Jos henkilö ottaa vastaavan auton leasing sopimuksella, hän maksaa kuukausittaisesta leasing maksustaan veroa, jonka toki tilittää auton vuokrauksella voittoa tekevä leasing yhtiö. Tuollaisen 30-40 tuhannen euron auton leasing maksu on helposti 500-600 euroa kuukaudessa, joka pitää sisällään myös melkoisesti veroa. Tämän auton vuokratulon sisältämän veron välttyy se, joka ostaa auton itselleen.

  Näin syntyy siis “autotuloa”. Oman auton omistajan tulisi siis maksaa veroa, jonka hän säästää auton omistamisella vuokraamiseen verrattuna. Sama pätee tietysti myös loma-asuntoon, loma-osakkeisiin, kalliisiin vaatteisiin jne. Eli esim. frakin omistajan tulisi maksaa “frakkituloa”, koska hän ei maksa sitä veron osuutta, joka vuokrapukuun sisältyy.

  Loppujen lopuksi yksinkertaisinta olisikin siis palata sosialismiin, jossa liki pitäen kaikki omistaminen on kielletty, koska asunnon, auton, ym. omistaja välttyy verolta, minkä hän joutuisi maksamaan vuokraamalla nyt omistamansa tavarat. Lisäksi voitaisiin kieltää ruoan laitto kotona, koska kotona ruokaa laittava välttyy helposti kymmenien eurojen verolta kuukaudessa verrattuna siihen, että hän syö ravintolassa.

  Sosialismissa yksityisomistus oli pääosin kielletty, Soinivaara on keksinyt sosialismin uudelleen.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 49. tämä laki syrjii selvästi normaalituloisia ja tekee vaan suurempaa ero köyhien ja rikkaiden välille no toisaalta suurin osa maailmasta kulkee samaan suuntaan… kenen omistuksessa arvoisa herra siis haluaa että suomen asunnot ovat? keski ja pieni tuloisten ei kannata mennä pankin kanssa enää naimisiin jos vielä omasta asunnostakin joutuu vuokran maksamaan itselleen verojen muodossa…kyllähän vuokrata voi auton, pyyhkeen , veneen polkupyörän, uimahousut ,ja toisen sukupuolielimen miksei saman tien aleta keräämään nussimis veroa huoran tunti hinnat alkavat 100e ylöspäin tantra on muodissa jossa voidaan harrastaa aktia monta tuntia… noi herran perustelut oli ihan perseestä eikä tuollaista asuntojen ristiin vetämistä tapahdu oikeassa elämässa kaiken voi perustella niinkuin nykyajan tv on meille opettanut missä muoti ohjelmissa miehet väittävät olevansa naisia syntyneenä väärään ruumiiseen moni mieskin on varmasti siis oikeen iso munainen mutta syntynyt vaan pieni munasen ruumiiseen tai voimaa kyllä on mutta kun ruumis on väärä…

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 50. Kyllä siinä valtion ja kuntien menot kasvaisivat rutkasti, kun ihmisiä ryhdyttäisiin verottamaan tulosta, jota he eivät saa konkreettisesti eli tulosta, joka ei perustu maksukykyyn, ihan oikeasti saataviin pääoma- ja ansiotuloihin.

  Esim. itse pienituloisena eläkeläisenä en pystyisi maksamaan asuntotulon veroa omistusasunnostani. Jos sellainen vero tulisi, myisin asunnon pois ja tuhlaisin rahat tai laittaisin ennakkoperintönä jälkeläisille. Sitten menisin vuokralle ja saisin liki täyden eläkkeensaajan asumistuen, mikä maksaisi yhteiskunnalle monta sataa euroa nykyiseen tilanteeseen verrattuna.

  Paitsi tietysti, jos asuntotulon verottamisen lisäksi muutettaisiin asumistukijärjestelmää niin, että saisin tähän asuntooni yhtä paljon asumistukea, kuin saisin vastaavaan vuokra asuntoon. Niinhän pitäisi saadakin, jos kerran katsottaisiin, että asumiskuluni ovat saman verran kuin vuokralla ja joudun sen mukaan maksamaan veroa. Eli eläkkeeni päälle laskettaisiin minulle “asuntotuloa” vaikka 500, josta joutuisin maksamaan veroa reilu sata euroa, mutta pienten tulojeni vuoksi saisin asumistukea kuvitteellisen vuokran mukaan omaan asuntoon, jota saisin vaikkapa 300 euroa.

  Ylempänä joku kirjoittikin, että kyllähän sitä monessa välttyy veroilta, kun ostaa jotain omaksi eikä vuokraa. Tai tekee itte, eikä palkkaa toista tekemään. Kyllä on järjettömiä ideoita poliitikoilla, kun näkevät verotettavaa tuloa siellä, missä sitä ei ole. Jokainenhan voi valita, maksaako veroa asunnon, kesämökin tai minkä vaan vuokraamisessa, vai omistaako samat asiat ja välttyy verolta. Nämä kommunistit, joilta Suomi taannoin pelastettiin, haluaisivat näköjään ruveta verottamaan ihmisiä olemassa olostaan, tienasi tai ei. Jos ei ole tienistejä, valtio sitten pistää omaisuuden pakkomyyntiin, jos sellaista on ja loput keksityt velat ja verot sitten varmaan maksetaan vankilassa pakkotyöllä.

  Siinä olisikin vihreille loistoidea Stalinin jatkoksi, verotetaan kaikkia riippumatta siitä, onko heillä tuloja tai ei, jos ei pysty maksamaan sheriffin keräämiä veroja (Robin Hood), heitetään pakkotyöhön, jotta voi työllä maksaa veronsa.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 51. Tavoitellaanko tällä työssäkäyvien perheiden pakkosiirtoa. Olen opiskellut ja säästänyt oman asunnon. Kaverit matkustelivat juhlivat minä säästin. Nytkö sitten maksan veroa siitä että varmistin oman kodin? Perheillä on elämäkin, vanhukset joita hoidetaan lapsilla koulut harrasteet kaverit. Hyvinvointi on turvallisuutta ja itsemääräämisoikeutta. Vuokrasumisessa rahat valuvat kenen taskuun? Ei kai vain kokoomuksen jäsenten taskuun, heillä on varaa omistaa koti ja taata lapsille vakaa varma ympäristö. Kokoomuslainen muuttelisi parin vuoden välein perheineen eripaikkakunnille. Siis jos omistat talon voit olla työtön tulevaisuudessa. Vuokraihmiset muutelkoon miten vaaditaan.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.