_

Pietari Kalmin katu alistettiin kaupunginhallitukselle

Helsingin kaupunginhallitus käsittelee tiistaina Pietari Kalmintien liikennesuunnitelmaa; sitä, jonka kaupunkisuunnittelulautakunta hylkäsi. Apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä esittää, että kaupunginhallitus kumoaisi lautakunnan hylkäävän päätöksen ja hyväksyisi liikennesuunnitelman. En tiedä, miten kaupunginhallitus aikoo asiassa toimia – se riippuu demareista ja kokoomuslaisista – mutta pitäisi onnettomana, jos tähän vaihtoehtoon päädytään. Tämä osoittaisi luottamusmieshallinnon pelaavan surkeasti yhteen Helsingissä. Pietari Kalminkadun jatkaminen  on Vallilanlaakson ratapenkkaa pitkin kulkevaa linjausta huonompi, katsoo asiaa sitten puiston virkistysarvon tai joukkoliikenteen edellytysten kannalta.  

Pietari Kalmin kadun jatko nopeuttaa kyllä yhteyksiä yliopistolta Pasilan asemalle, mikä on hyvä juttu, mutta muuten se ei nopeuta tiedelinjaa lainkaan, koska mäenpäällä kiemurteluun tuhlautuu se aika, joka oikaisusta voitetaan. Suurimmalla osalla yliopistolle tulevista yhteydet säilyvät yhtä huonoina kuin ne ovat nyt, koska Hämeentien ja Kustaa Vaasan tien pysäkeiltä ei edelleenkään olisi kunnon yhteyttä mäen päälle yliopistolle.  Koska Kalasataman raitiolinja tulee joka tapauksessa käyttämään ratapenkkaa, nyt kaupunginhallitukselle esiteltävä vaihtoehto merkitsee, että bussin tulee halkomaan yhden joukkoliikenneyhteyden sijasta kaksi.

Pietari Kalmin jatkeen puolesta on esitetty vain yksi näkökanta: siitä on kaava, joten asiaa ei voi jarruttaa valituksella. Ratapenkkavaihtoehdon pelätään lykkäytyvän valitusten takia vuosilla. Erikoinen seuraus valitusoikeudesta.

10 thoughts on “Pietari Kalmin katu alistettiin kaupunginhallitukselle

 1. “Pietari Kalmin jatkeen puolesta on esitetty vain yksi näkökanta: siitä on kaava, joten asiaa ei voi jarruttaa valituksella. Ratapenkkavaihtoehdon pelätään lykkäytyvän valitusten takia vuosilla. Erikoinen seuraus valitusoikeudesta.”

  Lyhyesti; mikäli kaupunginhallitus hyväksyy tuon vanhaan voimassaolevaan kaavaan perustuvan ratkaisun, miten homma etenee? Aikaa on niin niukasti, että nyt pitäisi pelata varman päälle.
  Kuinka vanha tuo voimassaoleva kaava on?
  Joka tapauksessa; kaavailtu ratkaisu ei ole hyväksyttävissä.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 2. Jos Khs Penttilän ehdotuksen hyväksyy, asia on ymmärtääkseni sillä selvä. Toki jarruttaa voi vieläkin – minä en pidä valitusoikeuden käyttämisestä pelkkään jarrutukseen – mutta kyllä se bussikatu siihen silloin tulee. Kaava on runsaat kaksikymmentä vuotta vanha.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 3. Samaa mieltä; ei valita pelkästään valittamisen ilosta ja oikeudesta.
  Mielessäni oli, kun tämä kaava on näinkin vanha, että pitäisikö valtuuston ottaa kaava uuteen käsittelyyn? Tässä ajassahan kaupunki on täysin muuttunut monellakin tapaa. Julkinen liikenne ja siihen suhtautuminen on yksi näistä.
  Toki ymmärrän, ettei kaava vanhene samalla tavalla kuin elintarvikkeet tai rakennuslupa.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 4. Toivottavasti kaupunginhallituksessa voitaisiin välttää tilanne, jossa kaksi huonoa ratkaisua on jälleen vastatusten.

  Kumpaakaan katuhanketta ei ole välttämätöntä eikä edes tarpeellista toteuttaa, koska Kumpulanmäen liikenteen parantamiseksi on olemassa monia toimivia vaihtoehtoisia keinoja, jotka sitä paitsi tulisivat halvemmiksikin.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 5. Olen käsittänyt, että valitusoikeudella on tällaisia seurauksia nykyään. Tai että ilmeisesti yksi vahva syy, miksi asuntolaa rakennetaan Töölöön juuri sinne, minne rakennetaan, on se, että siellä on kaavassa asuntola. Mikä on toki tavallaan melko ironista.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 6. “Jos Khs Penttilän ehdotuksen hyväksyy, asia on ymmärtääkseni sillä selvä. [–] Kaava on runsaat kaksikymmentä vuotta vanha.”

  Käsittämätöntä, ymmärsinkö oikein, että kokoomus ja demarit voivat saada yhteen hiileen puhaltamalla vanhentuneen kaavan läpi?

  Eikö demarien Hannu Penttilä huomaa,että “maailma muuttuu, Eskoseni. — Yli 20 vuotta sitten hyväksytty kaava tarkoittanee 1980-lukua.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 7. Penttilän roolista tässä asiassa ei pidä hermostua liiaksi. Hän saattaa suhtautua asiaan puhtaan legalistisesti: kun on olemassa kaupunginhallituksen päätös toteuttaa bussiyhteys Pietari Kalmin katua pitkin, on tavallaan luonnollista alistaa lautakunnan päinvastainen päätös kaupunginhallitukselle, joka voi sen jälkeen toistaa vanhan kantansa tai perua sen.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 8. Minusat oikea ratkaisu onnyt katkaista peli ja ottaa miettimisaikaa. En väitä, että Pietari klaminkatu olisi täsyin huono asai, mutta se nkatkaisee vallilanlaakson. Asia ei ole todella akuuti, olkoon että sitä ei myöskään välttämättä pidä turhan kiiehtiä.

  Jos P.K.K. ei todella nopeuta matka-aíkaa Viikistä ja Arabiasta Åasilaan, se on tarpeeton, Jos esittämäni tunneli (lisäkustannukset verrattuna Pietari Kalmin katuun) pvat 8-10 Me, se ei ole taloudellisesti suhteettoman kallis, sillä silloin tn. saavutettava aika-etu olisi väh 10 minuuttia ehkä enemmänkin. sillä väöletään periaatteesa 3 risteystä.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 9. Hienoa, että asia etenee, vaikka lautakunta ei halunnutkaan tehdä poliittisesti kallista ratkaisua. Yhteiskunta osoittaa toimivuutensa, jos ärhäkästä paikallisesta vastustuksesta huolimatta kokonaisedun kannalta tärkeitä hankkeita saadaan toteutettua järkevällä aikataululla ilman loputonta veivausta, johon lautakunnan ehdotus olisi johtanut.

  Tietysti harmillista, että kategorisen vastustuksen seurauksena joudutaan toteuttamaan ei niin optimaalinen ratkaisu nojautuen jo olemassa olevaan kaavaan. YIYBY.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.