_

Mankumisesta aitoon päätöksentekoon

Pitänee käydä läpi tuota kunta-valtio -suhde vähän tarkemmin.

Koko kunnallisen demokratian idea on siinä, että päätösvalta ja vastuu päätöksistä ovat lähellä. Kunnilla on verotusoikeus – ja siis oikeus päättää kunnallisveron korkeudesta – juuri siksi, että ne voisivat punnita vastakkain palvelujen laatua ja hintaa.

Koska valtio kuitenkin tukee kuntia alati vaihtuvin perustein, kunnissa on totuttu kannattamaan kaikkea hyvää ja vaatimaan valtiota maksamaan. Tästä seurannut mankumiskulttuuri on politiikan vastenmielisimpiä asioita ja se minua harmittaa myös EU:n toiminnassa. Maakuntaliittojen keskeinen tehtävä on mankua EU:lta rahaa jos mihinkä väkisin pumpattuun aktiviteettiin, jota ei pidettäisi lainkaan järkevänä, jos sen joutuisi itse maksamaan.

Nämäkin vaalit käydään tunnuksilla, joissa vaaditaan kaikkea hyvää joka paikkaan ja kun kysytään, paljonko se kaikki hyvämaksaa, vastaus on, että valtio maksakoon. Vastuu kunnallistaloudesta pitäisi sysätä selkeämmin kunnille itselleen.

Ministerinä ollessani lakkautin valtionavustukset sosiaali- ja terveystoimen investointeihin ja siirsin ne rahat käyttötalouden valtionosuuksiin. Tuloksena oli suuri investointiaalto, koska enää ei kannattanut jäädä odottamaan valtion rahaa. Ainoa, joka tästä kärsi, olivat STM:n ympärillä olevat lounasravintolat, joissa kuntien mankujadelegaatiot syöttivät virkamiehiä. Jos opetusministeriö ei jakaisi avustuksia homekoulujen korjauksiin, ne olisi korjattu ajat sitten.

Minusta valtion avustukset kunnille pitäisi tehdä hyvin kaavamaisiksi. Keskeinen avustuksen peruste olisi tulojen tasaus. Toisilla kunnilla sama veroäyri tuottaa enemmän rahaa kuin toisilla, mutta sairaalat ja koulut ovat periaatteessa yhtä kalliita.

Rasitustekijöitä voi ottaa huomioon, koska joillakin kunnilla on enemmän tarvetta palveluihin kuin toisilla. Vanhusten suuri määrä on peruste korkeammille valtionosuuksille. Tosin panisin valtion osallistumaan suoraan vanhustenhoidon kustannuksiin niin, että kun vanhuksen kunto on luokiteltu huonoksi, valtio maksaa hänestä kiinteän summan sille, joka vanhusta hoitaa.

Kalliiksi tulee vähän kaikki kunnissa, joista muuttovirta on vienyt kaupunkeihin ja jäljelle on jäänyt yhä harveneva väestö ja pitkät etäisyydet. Tämä tulee korvata, mutta itse aiheutettuja ongelmia ei tule korvata. Haja-asutus, joka on syntynyt uustuotannosta, on paikallinen, itse aiheutettu kuluerä, josta muiden ei tule olla maksuvelvollisia.

Valtion tulee osallistua suoriteperusteisesti sen kaltaisiin tehtäviin kuten vammaispalveluihin ja esimerkiksi maahanmuuttajien kotoutukseen, koska nämä ovat kulueriä, joista voi vapautua karkottamalla “kulun” naapurikuntaan. Suoriteperusteinen tarkoittaa kiinteätä euromääräistä korvausta, ei prosenttikorvausta kulujen mukaan.

Kun valtion taloudellinen rooli on tiedossa, kunnallisvaalit voitaisiin käydä älyllisesti paljon rehellisemmin. Jos haluaa kouluun pienempiä opetusryhmiä, kertoo mitä se maksaa, ja on suora selkäisesti valmis tämän menon käyttämistä puolustamaan.
Mankuminen muuttuisi aidoksi valinnaksi.

Tagged

33 thoughts on “Mankumisesta aitoon päätöksentekoon

 1. Minä olen lähes samaa mieltä yllä esittämistäsi asioista, mutta yhtä kohtaa en oikein ymmärrä:

  ja esimerkiksi maahanmuuttajien kotoutukseen, koska nämä ovat kulueriä, joista voi vapautua karkottamalla “kulun” naapurikuntaan.

  Yivoimaisesti suurin osa maahanmuuttajistahan on virallisen totuuden mukaan työperäisiä maahnamuuttajia, jotka maksavat tietenkin heti kunnallisveroa, oman vuokransa ja opiskelevat kieltä kansalaisopistossa tms. paikassa lähinnä omalla ajallaan joten mitä ihmeen “kuluja” kunnalle tästä on?

  Sittenhän meillä on vielä virallisen totuuden mukaan aivan äärimmäisen häviävän pieni sanotaan nyt sitten vaikka että maahanmuutettavien joukko, pakolaisia jne. joita tulee ihan vähän aikaa ihan vähän auttaa. Onhan kaikille ihmisille selvää ettei heitä nyt sukupolvesta toiseen tarvitse tukea.

  Valtiohan korvaa nämä kotoutumisen kulut jopa niin hyvin että pakolaiset ovat myös tässäkin mielessä aivan loistava biznez kunnille, joten mistä ihmessä kumpuaa tämä rasissmille haiskahtava väite että kunnat haluaisivat heistä eroon?

  Vanhimmat näistä maahanmuutettavista ryhmistä ovat olleet täällä jo kaksikymmentä vuotta joten onhan selvää paitsi että he itsessään ovat niin myös tuottavat näin kuvainnollisesi toki kultamunia kunnan rahakirstuihin ja rahoittavat näin kukkuramitoin uudempien ryhmien mahdollisia pikkuruisia kuluja!

  Eikö olisi aivan loogista pikemminkin vaatia jonkinlaista taloudellista hyvikettä niiltä kaupungeilta, kuten Turulta ja Vantaalta, jotka ovat eniten saaneet nauttia näiden rikastajien tuomasta taloudellisestakin menestyksestä?

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 2. Hesarin mukaan kuntien menoja on leikattava viimeistään vuonna 2010.

  Miten sen blogi-isäntämme tekisi?

  Toivoisin päättäjien kykenevän priorisointiin tällä kertaa, tähän astihan on leikattu yhtä tasaisesti elämän ja kuoleman asioista kuin huvituksistakin. Toivoisin sosiaali- ja terveyssektorin, koulun ja HKL:n ainakin jäävän rauhaan. Leikkaukset kohdistaisin – kauhistukaa! – kulttuurisektorille ja liikuntapalveluihin, vapaa-ajan palveluihin siis.

  Voi kun löytyisi se tutkiva journalisti joka jaksaisi käydä kulttuuri- ja vapaa-aikasektorien tilikertomuksia läpi ja kirjoittaisi raportin siitä mihin kaikkeen rahaa palaa! Budjettikirja ei ole tarpeeksi yksityiskohtainen. Minulla ei itse asiassa ole käsitystä siitä, mistä asiakirjoista kansalainen näitä tietoja saa, jos budjettikirja ei riitä, mutta arvaan että tilikertomukset ovat julkisia. Ovatko ne?

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 3. Vihreät voisi suoraselkäisenä uuden ajan puolueena tehdä sellaisen selvityksen kaupungin taloudesta, jonka jaksaisi lukea ja jonka ymmärtäisi keskimääräinen kansalainenkin. Mielenkiintoista olisi esim. tietää, mitä omien ja ostettujen palveluiden yksikkökustannukset ovat ja millaisen osuuden käyttäjämaksut kattavat. Tai miltä yrityksiltä ja yhteisöiltä sekä mihin hintaan kaupunki ostaa palveluita. Johtavien virkamiesten palkkoja ei sentään tarvitsisi julkaista:-)

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 4. Anna-Liisa,

  Eihän tuota kukaan kauhistu… Lähes kaikkihan noin ajattelevat.

  Mutta tätä kauhistuvat: Terveyssektori niukkuuskuurille!

  Ei senttiäkään enää liikunta- ja kulttuuripalveluista pois. Ei yhtään kenttää, jota ei talvella jäädytettäisi, ei yhtään kirjastoa, jonka aukioloajoista nipistettäisiin.

  Ihminen on terveempi, kun hän liikkuu ja harrastaa kulttuuria. Se vähentää terveydenhoidon tarvetta.

  Tavallinen terveyskeskuslääkäri tietää, että noin puolet käynneistä ovat kliinisessä mielessä turhia. Joten karsimisen varaa on.

  Sehän oli Osmolta esim. hyvä ehdotus, että jos ei työnantaja luota työntekijänsä ilmoitukseen sairaudesta, niin kustantakoon itse tälle vastaanottoajan ja todistuksen.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 5. “Koko kunnallisen demokratian idea on siinä, että päätösvalta ja vastuu päätöksistä ovat lähellä.”

  Mitkä niistä asioista, jotka nyt on päätetty maksaa kuntien yhteisestä pussista, ovat luonteeltaan sellaisia, että lähellä tehtävät päätökset ovat parempia kuin kauempana?

  Terveydenhuolto? Lääkitseekö lääkäri paremmin kun palkan maksaa kunta eikä valtio?
  Koulutus? Opettavatko opettajat paremmin kun opetuksen maksaa kunta?

  Ainoat, jotka minä keksin ovat kaavoitukseen liittyvät asiat. Noidenkaan vuoksi ei tarvita kuntaa erillisenä taloudellisena yksikkönä, vaan valtio voi kustantaa paikallisia (päätösmielessä) itsenäisiä kaavoitusyksikköjä ja kunallispoliitiikot voivat keskittyä niihin paikallisiin kysymyksiin, kuten mihin tämän kunnan päihdehuolto ja lastentarhat sijoitetaan. (Ei miten ne maksetaan).

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 6. Elina, minustakin Osmon ehdotus on kannatettava. Myös tämä blogikirjoitus on järkevää asiaa.

  En tietenkään tiedä, kirjoittaako Hesari aivan silkkaa fuulaa kirjoittaessaan sosiaali- ja terveyssektorin kurjuudesta. Oli miten oli, pelkkää lääkärintodistusta varten vastaanotolle tuloa lukuun ottamatta on mahdotonta luoda käytännössä toimivia vastaanotolle-tulon-esto- tai rajoitussääntöjä. Terveysfasismi nostaa sellaisia sääntöjä kehitellessä rumaa päätään. (Eiväthän viralliset ravitsemussuositukset tiedä edes miten kakkosdiabetesta ehkäistään ja hoidetaan, vaan suosittavat ruokavaliota jolla tauti varmimmin hankitaan ja pahennetaan.)

  Odotinkin sitä vastalausetta, että kansan hyvinvointi on sidoksissa kulttuuritoimintoihin. Tietenkin on. Mutta jos on valittava, kustannanko nuoren viisaudenhampaiden leikkauksen vai kuskaisinko kirjaston kirjan ilmaiseksi Rikhardinkadulta Kirjasto 10:iin noudettavaksi (etäisyyttä ehkä puoli kilometriä), lopettaisin kirjojen rahtauksen ilmaiseksi toisiaan hyvin lähellä olevien kirjastojen välillä. Pitemmät välimatkat kattava kuljetus voisi jatkua entiseen tapaan. Varmuuden vuoksi toistan toisin päin: en jättäisi nuorta viisaudenhampaineen oman onnensa nojaan, jotta joku säästyisi puolen kilometrin kävelyltä. Tällaisiahan ne valinnat ovat, oikeasti, siinä vaiheessa kun budjettia tehdään.

  Osaisin heti nimetä muitakin aivan varmasti överiksi meneviä vapaa-ajan ja kulttuuripalveluita, joiden poistaminen pikemminkin kohentaisi kansalaisterveyttä, mutta jääkööt nimeämättä, koska en oikein voi sitä tehdä yleisellä tasolla yksilöimättä palveluja tai virastoja.

  Juuri tätä varten olisi tärkeätä tutkia asiaa. Mikään yksi menoerä ei tee suuria säästöjä, mutta monista pienistä raapimalla ehkä saisi kokoon jo merkittävänkin summan.

  Ei sen puoleen, kyllä minä olisin valmis jonkun 50 egeä kuussa maksamaan lisää veroakin, vaikka pienipalkkainen olen, jos sillä saisi turvallisuudentunnetta sen suhteen että yhteiskunta edelleen huolehtii heikoistaan ja ylläpitää infrastruktuuriaan.

  Säästötoimien priorisoinnista olisi vain päätettävä. Hirveä poru taivaisiin asti siitä nousisi, se on selvä. Siksipä sitä ei tehdä, ja nuori saa kärsiä viisaudenhampaansa jotta minun ei tarvitsisi rasittaa itseäni puolen kilometrin terveyslenkillä.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 7. Yksi selvempää linjausta vaatima rahoituskohde kuntien ja valtion välillä on liikenneväulien raknetaminen. Nyt valtio kerää verotuloja autojen polttoaineista ja autoveroista. Pääosa valtion väyläinvestoinneista menee moottoritieluokan hankkeisiin, kaupunkien kontolle jää katuväylät ja vaikkapa pääkaupunkiseudun ratainvestoinnit. Osmon ajatuksia seuraten, valtion pitäisi vain myöntää jollain perusteella väylärahoja kaupungeille, rakentakaa mitä tarvitsette. Tietysti voi käydä niinkin että sen jälkeen metrot ja moottoritiet päättyvät rajoille. Ai muytta sehän on jo nykytilanne.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 8. Karsinta kunnan menoissa on jokseenkin ylivoimainen asia. 90 prosenttia on lakisääteisiä menoja subjektiivisine oikeuksineen. Luokkakokoja ja päivähoitoryhmiä voidaan edelleen kasvattaa, potilaita pitää jonossa jne.

  Kunnan menoista lähes kaikki on työntekijöiden palkkoja. Jos henkilökuntaa vähennetään, niin silloin puututaan mainittuihin luokkakokoihin ja potilasjonoihin jne.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 9. Antti kysyy aiheesta liikennehankkeiden rahoitusuhteita. Sitä pahimman laatuista mankumista kutsutaan siltarumpupolitiikaksi ihan syystä.

  Homma menee nyt niin, että jos tehdään junarata niin valtio maksaa siitä pääsääntöisesti 70%, jos tehdään metroa niin 30%, moottoriteissä osuus on ihan mitä sattuu nollasta sataan, ja ratikkakiskot kaupunki maksaa ihan itse. Tästä seuraa mammuttihankkeita, kun niitä voi naama vakavana väitää valtakunnallisiksi. Jos joku muukin on ihmetellyt, että minkä takia raideyhteys Kivistöön, rata lentokentälle ja Vantaan poikkittaisliikenne on koplattu yhteen hankkeeseen niin kyse on nimenomaan tästä. En syytä Vantaan kunnanisiä, vaan sekavaa ja huonoa rahoitusmallia.

  Esimerkiksi Savonlinna haluaa ohitustien. Kun tämä on selvästi paikallinen hanke jonka hyödyt on etupäässä paikallisia, niin miksei Savonlinnalaiset maksa sitä ihan itse? Liikennehankkeiden rahoitus pitäisi olla lähes poikkeuksetta paikallista, tai kuntien keskenään sopimaa. Asiaa auttaisi jos autoverotus menisi tienkäyttömaksujen suuntaan, jotka jäisivät kunnalle jonka alueella ajetaan.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 10. “Kun valtion taloudellinen rooli on tiedossa, kunnallisvaalit voitaisiin käydä älyllisesti paljon rehellisemmin.”

  Puolueilla tai ehdokkailla ei oikein ole insentiivejä tehdä vaaleista älyllisesti rehellisiä muissakaan suhteissa. Jos lupaa poneja kaikille, voi luottaa siihen, että äänestäjien ei kannata käyttää aikaansa ehdotuksen seurausten selvittämiseen. Äänestäminen ei vie kuin viisi minuuttia, ja jos sillä voi saada sateenkaaren värisen koiranpennun niin kyllähän se kannattaa.

  Valtion ja kunnan maksuvastuun jakamisesta voi tietysti pitää meteliä, mutta en tiedä mitä tämän perusdilemman ratkaisemiseksi pitäisi tehdä.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 11. En tiedä, kuka on luvannut Arho Toikalle sateenkaaren värisen koiranpennun ja miksi ihmeessä hän aikoo sellaista sekoboltisia äänestää, mutta meikäläinen ainakin äänestää ensi sijassa puoluetta ja toiseksi henkilöä lähinnä taustan perusteella (viime aikoina olen suosinut maahanmuuttajia).

  Puolueen valinta ei ole tapahtunut viidessä minuutissa vaan pikemmin parissakymmenessä vuodessa. Suosimaani taustaakaan en keksi hätäpäissäni vaalikopissa, vaan sen konteksi on vuosikymmenien elämänkokemus suhteutettuna nykyiseen tilanteeseen.

  Tiedän, etten ole mikään tavaton poikkeus tässä suhteessa, pikemmin varmaan sääntö.

  Jotkut amerikkalaisista demokratiaa halveksivista oikeistoteorioista innostuneet pitävät demokratian voittokulkua selittämättömättömänä mysteerinä. Ei se ole, kun ihan lautamiesjärjellä ajattelee.

  Kehittää voi tietty siitä huolimatta.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 12. Osmolainen, huomasitko tämän päivän uutisista, että demokraattisesti valitussa ja varsin homogeenisen arvomaailman jakavassa Iranissa on sitten kansanedustajien voimin, kansan suureen enemmistöön nojaten, äänestetty laista, jolla kristityt (miehet) voidaan teloittaa (naiset elinikäiseen).

  Tuo on – valitettavasti – juuri sellainen esimerkki, josta kävimme keskustelua (EVAn käsitys hyvästä kunnasta) aiemmin. Oletko vielä samaa mieltä kuin siinä yhteydessä:
  “Demokratiassa noudatettavista arvoista päätetään enemmist5ön mielipiteiden mukaan.”

  Myös idolini Tommi Uschanov kirjoitti tuossa yhteydessä:
  “…enemmistö saa määrätä asioista, ja tätä pidettiin jopa sen tärkeimpänä etuna verrattuna ns. sosialismiin…”

  Vihreillä on ylivoimainen enemmistö (80%) Suomessa asuvista muslimiehdokkaista, joista ainakin osa omissa blogeissaan kannattaa hyvinkin tiukkaa islamilaista tapakulttuuria (esim. Pia Jardi). Onko ääni Osmolle mahdollisesti myös ääni suvaitsemattomuudelle? Onko tällaisia asioita lainkaan käyty Vihreän puolueen paikallisosastoissa läpi, kun ehdokkaita on valittu? Mikä on esimerkiksi oma kantasi surullisen kuuluisaan musliminaisten uimahallivuoroon?

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 13. “Osmolainen, huomasitko tämän päivän uutisista, että demokraattisesti valitussa ja varsin homogeenisen arvomaailman jakavassa Iranissa on sitten kansanedustajien voimin, kansan suureen enemmistöön nojaten, äänestetty laista”

  Minulla kun välillä on hiukan vaikeuksia tunnistaa huumoria, niin pitää tarkistaa: Vitsailetko vai oletko vakavissasi?

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 14. Markus: pieni googlaaminen kertoo, että Pia Jardi on sosiaalidemokraattien ehdokas. Anyway en nopealla katsomisella löytänyt hänen blogistaan mitään kovin tiukkaa. Ehkä Markus voi löytää meille vihreän ehdokkaan, joka kannattaa jotain pelottavaa?

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 15. Luin tässä vuosia vanhaa lehteä, jossa oli Tony Halme kertomassa edukunnasta. Sanoi mm. että Soininvaara oli alkanut karttamaan häntä, muun muassa kääntyilemään takaisin päin, jos näki käytävillä. Oliko teillä Halmeen kanssa jotain rähinää talolla:)?

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 16. “Vihreillä on ylivoimainen enemmistö (80%) Suomessa asuvista muslimiehdokkaista, joista ainakin osa omissa blogeissaan kannattaa hyvinkin tiukkaa islamilaista tapakulttuuria (esim. Pia Jardi).”

  Pia Jardi on demari.
  http://piajardi.blogit.uusisuomi.fi/

  Lienee varsin helppo todentaa, että Vihreät ovat maan selkeästi arvoliberaalein puolue, joka on tällä vaalikaudella päättämässä mm. samaa sukupuolta olevien perheiden adoptio-oikeudesta.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 17. Anna-liisa

  “Tavallinen terveyskeskuslääkäri tietää, että noin puolet käynneistä ovat kliinisessä mielessä turhia. Joten karsimisen varaa on.”

  Hän on aivan oikeassa. Kun vain tietäisi kumpi puoli.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 18. “En tiedä, kuka on luvannut Arho Toikalle sateenkaaren värisen koiranpennun ja miksi ihmeessä hän aikoo sellaista sekoboltisia äänestää”

  Tuollainen vaalilupaus olisi kuitenkin realistisempi toteutettava kuin useimmat puolueiden oikeat tavoitteet.

  Nojoo, mutta todellisuudessa: puolueuskollisuus ei ole oikein mikään todiste siitä ettei tätä ongelmaa olisi. Jos olisit valmis vaihtamaan puoluetta viidessä minuutissa huomatessasi, että koiranpentu olikin vain kaksivärinen, sitten argumenttisi olisi paljon voimakkaampi.

  Demokratia on hieno järjestelmä yhteisistä asioista päättämiseen, mutta huono ponien jakamiseen.

  Bonuksena libertaari maahanmuuttokommentti: rajat auki. En tiedä miksi millään porukalla olisi oikeutta määrätä minkä värisiltä ihmisiltä saan ostaa mitä ikinä.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 19. “Bonuksena libertaari maahanmuuttokommentti: rajat auki. En tiedä miksi millään porukalla olisi oikeutta määrätä minkä värisiltä ihmisiltä saan ostaa mitä ikinä.”

  Noin ajattelen periaatteessa itsekin. Mutta mitä se tarkoittaa? Jos rajat ovat yhtäkkiä aivan auki, samantien voi X miljoonaa lähialueen asukasta muuttaa Helsinkiin ja saa äänioikeuden kunnallisvaaleissa ja toimeentulotuen ja asumistuen (ja tarvitsee asunnonkin)… Sitten pitää tehdä muutoksia monessa asiassa, heikentää ainakin hetkellisesti sosiaalietuuksia ettei kuntatalous romahda, rakentaa paljon uusia asuntoja jne. Kyllä se on mahdollista, mutta yleisesti ottaen ihmiset vastustavat muutosta, joten vaikea se on myydä äänestäjille.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 20. tcrown (Mihin kapitalisteja tarvitaan -kirjoituksen kommentissa Arho Toikalle): “…’Liberaalin demokratian’ asukkaista 99% on jotenkin käsittämättömästi saanut päähänsä, että mustilla ei ole ihmisoikeuksia, vaan haluavat oikeuden orjuuttaa mustat. Mitä perustuslaille tapahtuu, kun nämä 99% ovat vaaleissa saaneet edustuslaitoksensa 200 edustajapaikasta 198?”

  Siis näinhän juuri tapahtui Iranissa, ja sinä kyselet, vitsailenko.

  Matti: “Ehkä Markus voi löytää meille vihreän ehdokkaan, joka kannattaa jotain pelottavaa?”

  Moniakin. Isoja ongelmia islamilaisten maahanmuuttajien keskuudessa ovat ympärileikkaukset, raskaudenkeskeytykset ja sukupuolitaudit, pakkoavioliitot ja teinien lennättäminen kotimaihinsa initaatioriitteihin. Yksikään vihreä muslimiehdokas ei ole ehdoitta ilmoittanut vastustavansa näitä oman kulttuurinsa sisällä tapahtuvia asioita. Asiasta on pidetty meteliä suomalaisessa mediassa vain valkoisten voimin.

  tpyyluoma: “ei oikein jaksaisi lukea ‘maahanmuuttokriittisiä’ kommentteja kammottavuuksista Iranista kuntien ja valtion rahojen yhteydessä”

  Olen tunnistavinani moraalisäteilijän. Rasismikortilla yritetään blogikeskusteluissa osoittaa oma älyllinen ylivertaisuus muihin nähden. Valitan, ei ole toiminut Osmon blogissa ainakaan tähän asti. Paheksumasi kytkös Iraniin ja kunnan rahoihin tuli noista mainituista musliminaisten uimahallivuoroista. Haluatko sinä kenties selvittää kantasi niihin?

  Tapio Laaksolle: Vihreiden arvoliberaalius on puhtaasti sekä sinun mielipiteesi että määrittelykysymys. Sukupuolisen ja uskonnollisen avarakatseisuuden lisäksi Vihreissä on kaikkein pahin anarkistisiipi, joka ei kannata mitään yksilönvapauksia, vaan kehottaa mm. tuhoamaan omaisuutta ympäristönsuojelun nimissä.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 21. Markus menee väitteissään kyllä aika pitkälle. Eikö muka ympäristönsuojelun laiminlyöminen tuhoa kenenkään omaisuutta?

  Markuksen mukaan, jos maassa asuvat vasenkäsitset päättäisivät keskenään, että vain vasenkätisillä on ihmisoikeuksia, se olisi enemmistödemokratian mukaista ilman, että oikeakätisiltä kysytään mitään.
  Eihän päätös voi silloin sitoa oikeakätisiä yhtä vähän kuin pelkästään valkoisten mielipide voi sitoa mustia.

  Iran ei ole demokratia, koska teokratia päättää, ketkä saavat asettua ehdokkaiksi. Mitä ilmeisimmin teokratia kaatuisi vapaissa vaaleissa.

  Vastustan ympärileikkauksia, mutta miten siitä on tullut ongelma vasta islamin myötä. Eikö juutalaispojilla ole mitään ihmisoikeuksia?

  Tiedän monta ehdokasta, jotka eivät ole ottaneet kantaa Iranin tilanteeseen tai edes ympärileikkauksiin. Niitä taitaa olla ehdokkaiden enemmistö.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 22. Osmo: “Eikö muka ympäristönsuojelun laiminlyöminen tuhoa kenenkään omaisuutta?”

  Keskeinen ongelma on se, että ympäristönsuojelusta on tullut jakoavain lenkkiavaimien maailmaan. Ympäristönsuojelulla puututaan asioihin, joilla ei ole ympäristönsuojelun kanssa mitään tekemistä.

  “Markuksen mukaan, jos maassa asuvat vasenkäsitset päättäisivät keskenään, että vain vasenkätisillä on ihmisoikeuksia, se olisi enemmistödemokratian mukaista…”

  Ei, vaan olen koko ajan pitänyt kiinni siitä väitteestäni, että demokratiassa (=äänioikeus) enemmistön tehtävä on suojella vähemmistön oikeuksia. Olen myös väittänyt, että enemmistön mielipide on vaarallinen työkalu populistien käsissä.

  “Mitä ilmeisimmin teokratia kaatuisi vapaissa vaaleissa.”

  Islamilainen kulttuuri kokonaisuudessaan on teokraattinen eikä vapaa ehdokasasettelu muuttaisi tilannetta, vaikka niin toivoisit.

  “Vastustan ympärileikkauksia, mutta miten siitä on tullut ongelma vasta islamin myötä. Eikö juutalaispojilla ole mitään ihmisoikeuksia?”

  Tai amerikkalaisilla. Syy, miksi tästä tuli ongelma vasta nyt on se, että Islam toi tyttöjen ympärileikkaukset Suomeen. Niiden kieltämisen yhteydessä nousi loogiseksi vaatimukseksi kieltää myös poikien ympärileikkaus.

  “Tiedän monta ehdokasta, jotka eivät ole ottaneet kantaa Iranin tilanteeseen tai edes ympärileikkauksiin. Niitä taitaa olla ehdokkaiden enemmistö.”

  No se ei tietenkään ole kenellekään muulle kuin poliitikolle puolustus, että seurasin vain edelläni kulkeneita noustessani väärään junaan. Noin käytännön tasolla enemmistön ehdokkaista ei tarvitsekaan ottaa kantaa, koska tiedämme suuresta osasta ehdokkaita heidän uskonnollisen tai kulttuurisen taustansa takia, mitä he ajattelevat iranilaisten ja palestiinalaisten avoimesta kristittyjen sortamisesta. Siitä johtuen niiden, joita ei tunneta, tulisi selkeästi korostaa omaa kantaansa.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 23. Markus, kyse ei ole rasismista vaan relevanssista. Ottamatta sen kummemmin kantaa maahanmuutto-ongelmiin, niiden kytkeminen jokaikiseen asiaan on vaan rasittavaa. Tulee mieleen jordanialaisen lehtimiehen huomio, että jos Ammanissa puhkeaa viemäriputki niin siitä syytetään sionistista salaliittoa eikä putkimiehiä.

  Useilla keskustelupalstoilla kestoaiheet (maahanmuutto, aseet, abortti…) rajataan yhteen paikkaan (ketjuun, alafoorumiin, tms.) juuri näistä syistä. Mutta en minä tätä vaadi koska asia ei minulle kuulu, tämä on Osmon blogi ja me muut nautimme hänen vieraanvaraisuudestaan.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 24. “Noin ajattelen periaatteessa itsekin. Mutta mitä se tarkoittaa? Jos rajat ovat yhtäkkiä aivan auki, samantien voi X miljoonaa lähialueen asukasta muuttaa Helsinkiin ja saa äänioikeuden kunnallisvaaleissa ja toimeentulotuen ja asumistuen (ja tarvitsee asunnonkin)…”

  Avoimien rajojen ja hyvinvointivaltion yhteensovittaminen on tosiaan hankalaa. Tulonsiirtojen ajatellaan menevän rikkailta köyhille, mutta jokin osa vaikutuksesta on tulonsiirtoa rajojen ulkopuolisilta köyhiltä rajojen sisäpuolisille köyhille. Hyvinvointivaltion paradoksi onkin, että etnisyyteen perustuvat tuet voisivat olla vähemmän rasistisia kuin maantieteeseen perustuvat.

  Helppoja ratkaisuja ei oikein ole.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 25. tpyyluomalle:
  Osmo kirjoittaa itse tämän kirjoituksen loppupuolella seuraavasti:
  “…esimerkiksi maahanmuuttajien kotoutukseen, koska nämä ovat kulueriä, joista voi vapautua…”
  ja
  “Jos haluaa kouluun pienempiä opetusryhmiä, kertoo mitä se maksaa, ja on suora selkäisesti valmis tämän menon käyttämistä puolustamaan.”

  Mielestäni kommenttini liittyvät aivan saumattomasti aiheeseen eli ovat relevantteja.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 26. Tuota, Iranin kristittyjä sortavat lait liittyvät “saumattomasti” maahanmuuttajien kotoutuksen kuluihin kunnille? Pitääkö käydä joka ikinen kerta kun mainitaan maahanmuutto edes sivulauseessa sama ikuisuusininä siitä onko maahanmuutto välttämätön, huono, rikastuttava, kallis, vai peräti vastenmielinen ilmiö?

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 27. “Siis näinhän juuri tapahtui Iranissa, ja sinä kyselet, vitsailenko.”

  Kun ilmeisesti et vitsaillut, niin suosittelen asioihin tutstumista muutenkin kuin tv-uutisten välityksellä. Avartaa kummasti. 99% ei ole luku, joka kuvaa Iranin nykyhallinnon kannatusta.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 28. “kunnallisvaalit voitaisiin käydä älyllisesti paljon rehellisemmin”

  Mielestäni maahanmuutosta ei ole soveliasta puhua kuin sellaisessa ketjussa, jonka blogin isäntä aiheelle vartavasten avaa, koska hän on selkosanaisesti todennut, ettei halua blogissaan aiheesta keskustella.

  Kuitenkin olen sitä mieltä, että jos EU-alueella erinäköiset vaalit olisivat älyllisesti rehellisiä, niin maahanmuutto ja monikulttuurisuus olisivat top3 kestoaihe ympäristön ja talouden ohella, koska sen vaikutus tulee olemaan 21. vuosisadan Euroopan keskeinen kysymys. Jo pelkästään tiettyjen maahanmuuttajaryhmien erittäin korkea syntyvyys tulee takaamaan tämän. Demograafinen muutos sitten yhdistyy sosiaalisiin uhkakuviin, segregaatioon, työttömyyteen, naisten oikeuksiin, järjestettyihin (serkus)avioliittoihin, jengiytymiseen, rikollisuuteen, opiskelun karsastamiseen, fundamentalismiin jne.

  Mutta jokaisella on omassa blogissaan täysi oikeus valita aiheet, joista haluaa keskustella, joten hyvään keskustelukulttuuriin kuuluu tätä kunnioittaa.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 29. Ode kirjoitti: “Nämäkin vaalit käydään tunnuksilla, joissa vaaditaan kaikkea hyvää joka paikkaan ja kun kysytään, paljonko se kaikki hyvämaksaa, vastaus on, että valtio maksakoon.”

  Nykyään näyttää siltä, ettei kaikki ole ilmaista vaan vaalien alla vaan myös vaalien välillä. Eikä maksajaksi huudeta aina valtiota vaan veronmaksajia.

  Helsingin valtuustossa käsitellään lähes joka kerta ponsia ja aloitteita, joissa halutaan tehdä sitä ja tätä ilmaiseksi kaikille.

  Demarit vaativat ilmaista joukkoliikennettä, vaikka HKL:n laskelmat osoittavat, ettei se ole optimaalinen panos-tuotos-suhteeltaan ja lisäisi vain lähinnä lyhyitä matkoja joukkoliikenteessä. Lippujen hintojen puolitus nykyisestä olisi lähempänä totuutta.

  Suuresti ärsyttää myös se, että monilla aloitteilla halutaan tehdä eläkeläisille vaikka mitä ilmaiseksi: uimahalleja, bussilippuja. Ei se mitään, että jokainen eläkeläinen on erilainen, eikä vuorineuvos välttämättä tarvitsisi ilmaislippuja kuntosalille.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 30. Kaima Moisio,

  Olet nyt laveasti kertonut, mikä sinua ärsyttää ja kuinka kaikki muut (tuhmat demarit) vaativat vääriä asioita, niin kerropa puolestasi vähän omista ajatuksistasi Helsingin kehittämisen suhteen.

  Palstatila lienee ilmainen?

  Kerroit jo aiemmin, että pienituloiset ovat huonommassa asemassa kuin suurituloiset. Tämä oli uutta ja sävähdyttävää, mutta löytyykö pajatsosta vielä paukkuja?

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 31. Elina Moisiolla on sikäli pointti, että vanha puoluejako on menettänyt merkityksenä. Puolueet ajaa ydinryhmiensä asioita, kuten nyt eläkeläisten tai opiskelijoiden.

  Olisi paljon helpompaa, jos puolueet olisi jaettu ihan sen mukaan kenen asioita ne todellisuudessa ajaa. Puolueita ei siis todellisuudessa ole kuin nämä kuusi.

  1. Maanomistajien puolue. Maata omistamalla pitäisi tulla toimeen tekemättä mitään muuta.

  2. Opiskelijoiden puolue. Työtulo tai valmistuminen tai kansaneläke eivät saa heikentää opintotukea.

  3. Eläkeläisten puolue. Leveämpiä ja ilmaisia parkkipaikkoja eläkeläisille.

  4. Autoilijoiden puolue. Amerikoissa ei ole edes jalkakäytäviä.

  5. Lähiövalaiden, eli ylipainoisten suomalaisämmien puolue. Huutava työvoimapula ja suomalaismiesten geneettinen vajavuus edellyttää lisää 16-vuotiaita parrakkaita lapsipakolaisia.

  6. Kokkeliaivojen puolue. Ihmisellä on oikeus panna aivonsa paskaksi millä aineella vaan ja oksennella minne vaan. Seinille oksentelu on suurta taidetta.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.