Uncategorized

Kuka hoitaa vanhukset ja missä?

 Kolumni Lääkärilehdessä

Ihanteellisessa maailmassa eläkeikäiset asuvat tutussa ympäristössä lähellä lapsiaan ja lastenlapsiaan. Virkeät isovanhemmat osallistuvat lastenlastensa hoitoon ja lapset ja lapsenlapset auttavat vanhusta toimintakyvyn alennuttua.

 

Todellisuudessa kaikki ei mene näin onnellisesti. Muuttoliike heittää lapset eri paikkakunnalle, lasten työkiireet särkevät sukupolvien välisen luonnollisen kanssakäymisen mallin, eikä kaikilla ole lapsia eikä lapsenlapsia. Kenen pitäisi epätäydellisessä maailmassamme hoitaa vanhukset? Ei pidä tarrautua yhteen ainoaan malliin. Ihmiset ja elämäntilanteet ovat erilaisia.

 

Moni vanhus on jäänyt maaseudulle lasten muutettua kaupunkeihin. Pitäisikö heidän muuttaa lastensa perässä kaupunkiin vai jäädä tuttuihin ympyröihin.? Tämän jokainen ratkaiskoon kohdallaan, kuten parhaaksi näkee. Tosin laitoshoitoon joutunut ei voi vaihtaa kotikuntaansa. Vastaanottava kunta ei halua ottaa häntä hoidettavakseen, eikä lähettävä kunta anna maksusitoumusta. Hallitusohjelman mukaan hallitus turvaa myös laitoshoidossa oleville muutto-oikeuden.  Odotan mielenkiinnolla, miten.

 

Jos maaseudun vanhukset siirtyvät suurin joukoin kaupunkeihin, merkitsee se suoneniskua noiden kuntien paikallistaloudelle. Hoitajat lähtevät vanhusten mukana ja kerrannaisvaikutusten kautta heikkenee moni paikallinen palvelu.

 

Monet britit muuttavat eläkepäivikseen paitsi Maltalle ja Portugaliin myös Etelä-Englannin rannikkokaupunkeihin, jotka ovat erikoistuneet eläkeläisten palveluihin siinä missä jokin toinen kunta terästeollisuuteen. Tuhansia suomalaisia viettää eläkepäiviään Espanjassa, mutta vain rajusta väestökadosta kärsivä Ristijärvi harkitsee erikoistumista seniorikunnaksi.

 

Sotainvalidien hoito oli mahdollista keskittää, koska valtio maksoi sotiensa jälkilaskut, mutta seniorikunnaksi ei voi erikoistua, koska samalla saa maksettavakseen seniorien hoidon. Suomen valtio on tehnyt Espanjan kanssa sopimuksen, jonka mukaan suomalaiseläkeläiset eivät maksa verojaan Suomeen, mutta Suomen valtio maksaa heidän ”ilmaisen” terveydenhuoltonsa Espanjassa. Olisi mielenkiintoista tietää, kuka on ministerinä pannut nimensä näin nerokkaaseen sopimukseen.

 

Valtio ei tukisi Hankoa yhtä avokätisesti kuin Espanjaa, jos Hanko erikoistuisi Etelä-Englannin kaupunkien tavoin ikäihmisten kaupungiksi. Eikö kunnan erikoistumista vanhuspalveluihin voisi suosia Suomessakin? Tämä voisi olla sekä toimiva että taloudellisesti edullinen ratkaisu. Koska tiedän, mitä tähän sanotaan, sanon sen itse: kaikki eivät haluaisi viettää eläkepäiviään Hangossa. Riittääkin, että moni haluaisi.

 

Lähiomainen on ilman oppiarvojakin kelvollinen auttamaan vanhusta, mutta lähiomaisen puuttuessa tarvitaan terveydenhuollon tai sosiaalialan ammattilainen. Koska koulutetuista auttajista tulee olemaan kova pula, pitäisi miettiä, olisiko muitakin henkilöresursseja käytettävissä. Hoitoalan koulutusta ei tarvita siihen, että käy vanhuksen puolesta kaupassa. Kauppiaskin osaa sen. Huoltoyhtiön siivooja voisi rapuin lisäksi imuroida myös vanhuksen kodin. Apteekista voitaisiin tehdä lääkehuoltoon liittyviä kotikäyntejä.

 

Helsingissä joukko samanmielisiä tuttaviani puuhaa yhteistä kerrostaloa, koska ystävä naapurina on sosiaalisesti toimivampi ratkaisu kuin rakennusliikkeen valitsema. Eikö samaa periaatetta voisi soveltaa palvelutaloissa? Palvelutalo on hyvä paikka vanhuuden viettoon, mutta vielä paremmin rinnakkaiselo toimisi, jos naapureilla olisi jotain yhteistä keskenään.  Mitä kollektiivisempaa asuminen palvelutalossa on, sitä merkittävämpää on, että asukkaat saavat valita seuransa. Ammattiauttajien palvelujakin tarvittaisiin vähemmän ystävien auttaessa luontevasti toinen toisiaan. Ei sovi kaikille, mutta sopii joillekin.

29 thoughts on “Kuka hoitaa vanhukset ja missä?

 1. **Olisi mielenkiintoista tietää, kuka on ministerinä pannut nimensä näin nerokkaaseen sopimukseen.**

  Kyllä tämä kuukkeli on ihmeellinen!?

  67/1968 SOPIMUS Suomen Tasavallan ja Espanjan välillä tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi.

  Suomen Tasavallan Presidentti ja Espanjan Valtion Päämies haluten tehdä sopimuksen tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi ovat tässä tarkoituksessa määränneet valtuutetuikseen:

  Suomen Tasavallan Presidentti:
  Osastopäällikkö Åke Freyn

  Ulkoministerinä oli Ahti Karjalainen ML 22.3.1968–14.5.1970. Hallitus oli Koivisto I tai Paasio I

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 2. Terveydenhoitoon tarvittaisiin täysremontti, etenkin rahoitus ja hallintopuolelle. Ajatus seniorikunnista on nerokas joskaan en usko että minkäänlaista suurta muuttoryntäystä tapahtuisi, suurin osa vanhuksista on kiintynyt lähiympäristöönsä oli se sitten mikä hyvänsä.

  Siellä Helsingissä ehkä asuukin jonkin verran ihmisiä joka haluaisivat muuttaa eläkepäivinään muualle. Onhan siellä merkittävä osa väestöstä alun perinkin sieltä ‘muualta’, ja lisäksi osa kaupunkiympäristöstä tulee muuttumaan jo hallituksen linjaustenkin mukaan kiihkeästi sykkiviksi monietnisiksi osaajahautomoiksi lukemattomien ulkomaisten esimerkkien tapaan. Näiden esimerkkien valossa alueella kauemmin asuneiden halukkuus muuttoon kasvaa aina merkittävästi.

  Hoitajapulakin saataisi helpottaa koska PK seudun ulkopuolella jopa sillä palkallakin elää päinvastoin kuin siellä kroonisesta tonttimaa- ja asuntopulasta kärsivässä 0,5 miljoonan ihmisen metropolissa. Muitakin verraten pienituloisten ihmisten tuottamia palveluja pystyttäisiin ehkä maalla järjestämään samasta syystä.

  Kaikille ihmisille olisi mielestäni pyrittävä järjestämään tasapuolisesti ne julkisen terveydenhoidon palvelut, joita ylipäätään katsotaan pystyttävän tulevaisuudessa järjestämään. Onhan meillä runsaasti muitakin tulevaisuudessa lisääntyviä ja paljon tärkeämpiä kuluja kuten hiilidioksipäästömaksujen maksaminen Venäjälle ja muille asiansa paremmin hoitaneille valtioille, erilaiset EU maksut, ns. kehitysapu jolla on onnistuttu lisäämään merkittävästi pienen ekologisen jalanjäljen jättävää väestöä jne.. Tämä kaikki pitäisi vielä rahoittaa pienevällä tuottavaa työtä tekevien joukolla ja ilman teollisuutta. Tulevaisuus on siis haasteita täynnä.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 3. Hienoja esityksiä! Varsin fiksua olisi, jos vanhusten huollossa hyväksyttäisiin monimuotoisuus. Vanhuksille ja heidän omaisilleen voisi näin aluksi antaa kansalaispalkanomaisesti könttäsumman rahaa, jolla he voisivat järjestää hoitonsa parhaaksi katsomallaan tavalla. Pitkällä tähtäimellä tämän rahoituksen vastuun voisi sitten siirtää yhteiskunnalta yksilöille.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 4. Syyllinen tapaus “Espanjan eläkeläiset” oli Ahti Karjalainen. Urhot (lue kekkonen) astuvat kumpujen yöstä. Ei voi olla niin, että verot Espanjaan ja eläke Suomesta. Tehkää jotain.

  Mutta asiaan. Ainoa tie selvitä eläke ja vanhuspommista on kotihoidon parantaminen. Siihen liittyy oleellisesti omaishoidontuki, mutta paljon myös muuta. Ongelma on tod. näk. suurempi kaupungeissa kuin maaseudulla.

  Maalla on aina yritetty auttaa naapuria. Kun kaikki tuntevat toisensa, on tilanne jotenkin paremmin. Samaa pätee varmaan kirkonkyliin ja muihin pieniin taajamiin.

  Miten käy Kallion, Kruunuhaan tai Tikkurilan vanhuksille. So what, any way. Tässä on joka tapauksessa oleellinen näköala suurten ikäluokkien vanhuuteen.

  JL

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 5. “Ei voi olla niin, että verot Espanjaan ja eläke Suomesta. Tehkää jotain.”

  Espanjassa on 100% ilmainen terveydenhuolto. Jos asut espanjassa, varmasti kaipaat hyvää ja ilmaista terveyden huoltoa mihin voi luottaa. Eikö se ole järkevä sitten maksaa verot maahan joka tarjoaa näitä palveluja jos kerran siinä maassa asuu? Missä ongelma?

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 6. Tutussa taloyhtiössä Urheilukadulla asuva ompelijamestarituttuni hoiti työtä ehdessään samalla iäkästä ja lähes demenroiitunutta naapuriaan. Tämä isui kiikkustuolissa ja katseli hänen toimiaan, hyvin kiinnostuneena. Illalla naapurini vei hänet huoneistoosna nukkumaan ja aamulal taas kävi hakemassa

  Hän laski tarvitsevansa 2 tuntia aktiivista työaikaa Siitä hän katsoi oikeaksi saavansa korvauksen. Omaishoidon tuki oli riittämätön. Samoin tarvitaan tukipalveluja.

  Eröäs tirviaali huomautus: omaishoidon tai kotihoiodn tuki
  e i o l e k a n s a l a i s p a l k k a a . ne ovat palkkaa yhteiskunnalisesta työstä. Perustuloa maksettaisiin ihmiselle riiippumatta hänen menneesstä, nykyisestä tai tulevasta työpanoksestaan.

  Siis riittävä omaishoidon tuki niilel, jotka työtä tekevät. Ratakisuja kyllä alkaa löytyä. mutta ovatko vihreät esittäneet mitään konkrettiista siis viitsinet perehtyä ongelman? Ja onko Stakes?

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 7. Osmo Soininvaara:

  “Helsingissä joukko samanmielisiä tuttaviani puuhaa yhteistä kerrostaloa,…”

  Sinivihreä:

  Jotenkin sympaattinen ratkaisu. Meillä on tässä tämmöinen ongelma, että vanhukset uhkaavat jäädä hoitamatta: siispä ryhdymme rakentamaan taloa 🙂 En halua ilkeillä, mutta minulle tulee kerrostalokertomuksesta mieleen biologiankirjan kuva, jossa kana, joka oli törmännyt verkkoon, ryhtyy sijaistoimintana nokkimaan maata. Toisaalta jos ihmiset tuntevat voimakasta huolta vanhuudestaan, tarve tehdä jotain konkreettista saattaa olla suuri, mutta että kerrostalon kokoinen…

  Siksi toiseksi. Itse olen ymmärtänyt niin, että jokainen järkevä suomalainen hävittää kaiken omaisuutensa ennen vanhuuttaan. Muussa tapauksessa koko omaisuus kuluu sellaisiin palveluihin, jotka “varaton” saa yhteiskunnan kustannuksella.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 8. Ei se talo ole mikään turhake. Jokaisen on kai asuttava jossakin. he haluavat asua hauskemmin – eikä vain vanhoina vaan jo nyt.

  Meillä ei – vielä – ole niin, että omaisuus vaikuttaisi hoitomaksuihin. Tulot kyllä ja sitä kautta omaisuuden tuotto vaikuttaa. Aika ajoin on keskusteltu siitäkin, ettäitse omaisuus otettaisiin huomioon, mutta toistaiseksi ei vaikuta.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 9. Osmo Soininvaara:

  “Tulot kyllä ja sitä kautta omaisuuden tuotto vaikuttaa.”

  Sinivihreä:

  Hyvä tarkennus. Samalla voidaan kai todeta, että suurimmalla osalla vanhusväestöä merkittävämpi omaisuus, jos sitä on, on joko turvallisiksi koetuilla talletustileillä tai metsäomaisuudessa. Näiden omaisuuserien tuottotaso on sen verran pieni, että jos korkotuotot menevät vanhuusajan hoito-, lääke- ym. maksuihin, inflaatio nakertaa omaisuuden arvosta melkoisen osan.

  Eli suomalainen malli on peilikuva tarinasta suruttomasta heinäsirkasta ja ahkerasta ja säästeliäästä muurahaisesta. Täällä muurahainen maksaa viime kädessä myös heinäsirkan kustannukset. Sehän on arvovalinta, ja joku saattaa pitää sitä oikeanakin sellaisena.

  Osmo Soininvaara:

  “Aika ajoin on keskusteltu siitäkin, ettäitse omaisuus otettaisiin huomioon, mutta toistaiseksi ei vaikuta.”

  Sinivihreä:

  Siinä vaiheessa alkaa rakenteilla oleva senioritalokin olla huomioon otettavaa omaisuutta.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 10. *Minun olisi kyllä aika vaikea keksiä perusteluja sille, miksi eläke ja muut tulot vaikuttavat hoitomaksuihin,mutta omaisuustulot olisivat vapaat maksusta.*

  Minun taas on kyllä aika vaikea keksiä perusteluja sille, miksi tuttavaa työtä verotetaan kaikkein raskaimmin, mutta omaisuustuloja paljon vähemmän ja mikäli henkilö on saanut peräti valtaisan omaisuuden perintönä ponnistelematta itse sen eteen lainkaan, niin sitten veroja ei tarvitse maksaa lainkaan..

  Tämä on kuitenkin aivan mainio systeemi kaikkien poliitikkojen mielestä, aina kommareista kokkeleihin. Eivät taida Vihreet mitenkään erota joukosta..

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 11. “Se Espanjan “ilmainen” terveydenhuolto tarkoittaa sitåä, että lasku jokaisesta lääkärissäkäynnistä lähetetään Suomeen valtion maksettavaksi”.

  Espanjassa asuvat tuhansia ulkomaalaisia (suomalaisia myös) jotka maksavat veroja espanjaan ja nauttivat paikallisista palveluista. Jos espanjassa asuva suomalainen maksaa veroa suomeen, se on niin koska itse haluaa, ei siihen kukaan pakota. Ja jos kerran maksaa verot johonkin, eikös olisi sama kuka sen palvelun tarjoaa?

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 12. Ei todellakaan ole sama asia. Olisiko se sama asia, jos vierekkäin olisi kaksi kahvilaa, josta toinen myy huonoa kahvia halvalla ja toienn hyvää kalliilla ja saisit valita kumpaan maksat ja kummasta otat kahvin.

  Olennaista on, että Espanja ei verota eläkkeitä lainkaan, koska Espanjassa eläkkeet maksetaan nettomääräisinä, siis jo valmiiksi veroista vähennettyinä.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 13. Laitetaan tähän nyt pari lisähuomautusta, verosopimus on solmittu vuonna 1968, jolloin maailma oli aivan erilainen kuin nyt. Ja tästä sopimuksesta taitaa olla kyllä vastuussa valtionvarainministerö, jossa oli vuonna 1968 demari. Mitäs se kuukkeli kertoo, olisiko syyllinen itse Mauno Koivisto, joka hyväksyi neuvottelutuloksen aseveli Francon kanssa!?

  Mikäli Soininvaara muuttaisi eläkeläisenä Espanjan aurinkoon, niin kyllä Suomen valtio nappaisi verot Osmon eläkkeestä.
  Nimittäin ainostaan yksityisoikeudelliset eläkkeet ovat veronalaisia Espanjassa, joka on vapauttanut ne omalla verolainsäädännöllään verosta. Kansainvälisen vero-oikeuden pääperiaatteen mukaan julkisoikeudellisia eläkkeitä verottaa aina maksajavaltio. Eli valtion ja muiden julkisyhteisöjen maksamista eläkkeistä menee vero Suomessa.

  Tulevaisuudessa EU-alueella varmaan siirrytään käytäntöön, että vero peritään lähdemaassa, eli TEL-eläkkeitä nauttivat suomalaiset aurinkorannikolla menettävät tämän veroedun.

  Vuonna 2027 vanhuksista pitävät huolta sukulaiset. Bad luck, jos uskoit satuun hyvinvointivaltiosta.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 14. Osmo Soininvaara:

  Minun olisi kyllä aika vaikea keksiä perusteluja sille, miksi eläke ja muut tulot vaikuttavat hoitomaksuihin,mutta omaisuustulot olisivat vapaat maksusta.

  Sinivihreä:

  Olemme samaa mieltä.

  Minä muotoilisin asian kysymykseksi, miksi eläkkeet ja omaisuustulot vaikuttavat hoitomaksuihin. Ainoa mitä tällä mielestäni saadaan aikaan on, että viedään ihmisiltä kannustin taloudellisesti varautua omaan vanhuuteensa. Kaikki “vastuullisesti” toimivat eläkeläiset hävittävät tavalla tai toisella varansa hyvissä ajoin ennen kuin vanhuuden monasti mukanaan tuomat kustannukset alkavat tosissaan juosta.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 15. Kolmannen kerran. Omaisuus ei vaikuta hoitomaksuun, vain tulot, siis käytännössä eläke. Eläkkeen hävittäminen on jopa vähän hankalaa. Ihminen, joka joutuu pysyvään lauitoshoitoon ei oikweastaan tarvitse eikä voikaan käyttää rahojaan.

  Se mitä sinivihreä ehdottaa on vanhainkotien muuttaminen ilmaiseksi, sillä mitään muuta ratkaisua ei ole, jos hoitomaksu on kaikilla yhtä suuri kuin kokonaan tulottomalla. Tulisi aika kalliiksi. Miksi ihmisen, joka viruyu vuodeosastolla 15 vuotta pitäisi sinä aikana tuottaa perintöä perillisisilleen. Minä en veronmaksajana ainakaan halua sitä maksaa.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 16. Kun lukee vanhempaa suomalaista kirjallisuutta, huomaa, että ennen vanhaan kotona hoidetut vanhukset olivat useimmiten pirtin nurkkaan hylättyjä ylimääräisiä vaivoja. Heidän kuolemaansa odoteltiin sitten innolla, olisihan sitten yksi hyödytön suu vähemmän.

  Mutta myönnettävä on, että itsekin kuolisin mieluusti silloin kun inhimillisen elämän mahdollisuudet ovat takanapäin, läheisten seurassa ja tutussa ympäristössä. Vastakohtahan on nykyinen järjestelmä, jossa vanhat ja rumat ovat poissa mielestä ja silmistä – heidän kärsimyksiään pitkitetään teknisissä huoltolaitoksissa, koska nykyihmiset eivät kestä kohdata kuolemaa. Useimpien hoidokkien viimeiset kuukaudet tai vuodet ovat silkkaa odottamista ja itkemistä. Vaikka omaiset kävisivätkin kerran viikossa.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 17. Osmo Soininvaara:

  “Ihminen, joka joutuu pysyvään lauitoshoitoon ei oikweastaan tarvitse eikä voikaan käyttää rahojaan.”

  Sinivihreä:

  Eihän tämä koske pelkästään laitoshoidossa olevia. Aivan sama tilanne on niiden kohdalla jotka vaikkapa yli 90 vuotiaana elävät vielä omassa kodissaan. Heillä käy useinkin hoitajia moneen kertaan päivässä, lääkkeidentuojia, ruoantuojia jne. Toinen maksaa näistä palveluista enemmän ja toinen vähemmän, tai ei mitään.

  Osmo Soininvaara:

  “Miksi ihmisen, joka viruyu vuodeosastolla 15 vuotta pitäisi sinä aikana tuottaa perintöä perillisisilleen. Minä en veronmaksajana ainakaan halua sitä maksaa.”

  Sinivihreä:

  Miksi minun, viruessani esim. 15 vuotta vuodeosastolla, pitäisi maksaa kaikki hoitoni kustannukset, kun samaan aikaan vieressäni makaavan kustannukset maksaa yhteiskunta. Vieläpä niin, että en saa itselleni mitään hyötyä siitä, että maksan hoidostani itse verrattuna siihen että yhteiskunta maksaisi hoitoni.

  Olen sitä mieltä, että kaikille vanhuksille olisi taattava tasapuolinen, eli maksuton hoito. Jos yhteiskunnalla ei ole tähän varaa, niin sitten on säästettävä jossain muualla.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 18. “Hallitusohjelman mukaan hallitus turvaa myös laitoshoidossa oleville muutto-oikeuden. Odotan mielenkiinnolla, miten.”
  Niin minäkin, STM on vääntänyt puolen tusinaa mietintöä aiheesta ja perustuslakivaliokunta muutamaan kertaan todennut että tämä rikkoo perustuslakia. Kirsikkana kakun päällä, se että laki saattaa muuttua niin että kunnat voivat joutua ottamaan vastaan hoidettavia ehkäisee tehokkaasti hoitolaitosten rakentamista.

  Lähempää kuin vierestä seuranneena, olen tullut siihen tulokseen että laitosasukin pitäisi maksaa hoitonsa ja asumisensa itse. Ihan niin kuin muutkin ihmiset maksavat asumisensa omasta kukkarostaan.

  Valtio osallistuisi tähän KELAn tukien kautta (asumistuki) ja jos tulot eivät riitä niin sosiaalisella luototuksella. Jos vanhukselta jää omaisuutta, niin luotto vähennetään kuolinpesästä, jos ei niin menee veronmaksajien piikkiin.

  Tämä ratkaisisi mm. tuon muutto-ongelman, mutta ennen kaikkea tekisi laitosasukista tai hänen omaisistaan ihan oikean maksavan asiakkaan joka voi äänestää jaloillaan.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 19. Sinivihreä on lojaali vanhuksia kohtaan:

  “Olen sitä mieltä, että kaikille vanhuksille olisi taattava tasapuolinen, eli maksuton hoito”.

  Mikä ettei… Toki olisi mukavaa, että kaikki olisi maksutonta meille kaikille kehdosta hautaan. On kuitenkin kysyttävä, että miten tämä utopiasi rahoitetaan, kun yli 65-vuotiaita on vuoteen 2030 mennessä neljännes väestöstä.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 20. Osmo Soininvaara

  “Sinivihreä näyttää rakastavan veroja.”

  Sinivihreä:

  Näin ilmeisesti on, jos tasapuolisuus vanhustenhoidon kustannusten kohdentamisessa siksi koetaan.

  Elina:

  “Sinivihreä on lojaali vanhuksia kohtaan: ”

  Sinivihreä:

  En näe tarpeelliseksi kiistää.

  Elina:

  “Mikä ettei… Toki olisi mukavaa, että kaikki olisi maksutonta meille kaikille kehdosta hautaan.”

  Sinivihreä:

  Ainakin itse olen puhunut ihmisistä, jotka ovat ikänsä/terveytensä puolesta työelämän ulkopuolella.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 21. Jaskalla on suisidaalisia ajatuksia:

  ” [..] itsekin kuolisin mieluusti silloin kun inhimillisen elämän mahdollisuudet ovat takanapäin, läheisten seurassa […]

  Näinhän me kaikki etukäteen toivomme. Kuitenkin ihmisillä on taipumus pitää elämästä kiiinni kynsin ja hampain, ja ennen kuin huomaammekaan makaamme vaipoissa kroonikko-osastolla ihmetellen kuka kumma seisoo sängyn vieressä (tytär).

  Tämän välttääkseen kannattaa jo viimeistään nyt laittaa tupakka huuleen, vetää kossua ympärivuorokautisesti kaksin käsin, unohtaa Pekka Puskan olemassaolo, muistaa läheisen grillikioskin Marketta ja jättää Slim Centerin kausikortti maksamatta.

  Ongelmahan ei ole kuusikymppisten sydäninfarktit, vaan sitkeiden, terveesti eläneiden satavuotiaiden uudet ikäennätykset… eläkkeellä jo neljäkymmentä vuotta.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 22. Sinivihreä sivuaa asiaa, jota ainakin muutama vuosi sitten pidettiin ongelmana. Ilmeisesti tämä ongelma on nyt ratkaistu?!

  **Kunta osallistuu kustannuksiin vaihtelevasti. Kuluttajaviraston tutkimuksessa yhdessä palvelutalossa asiakkaalle jäi 900 markkaa kuukaudessa omaan käyttöön, toisessa hän maksoi itse alle 80 prosenttia tuloistaan ja kolmannessa 85 prosenttia eläkkeestään ja kaikki pääomatulonsa.** http://www.suomenkuvalehti.fi/sk-netti/lehdet/2001/sk-402001-aiheet/parempi-vanhuus.aspx

  Kolmannen henkilön suku säästää huomattavan summan, mikäli pääomatulot muodostuvat eläkeläisen entisestä asunnosta. Asunto kannattaa tietenkin antaa heti pois ennakkoperintönä.

  Se joka väittää, että Suomessa on kevyt pääomaverotus, ei tunne verolakeja ja/tai reaalituoton käsitettä. Antetaan vihjeksi vaikka muutto Saksaan, mikäli rahoitat eläkkeesi omalla osakesalkulla. Saksa kun ei verota inflaatiovoittoja, toisin kuin Suomi.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 23. Elinalle:

  Itse en ainakaan pidä hyvän kuoleman toivomista minkäänlaisena “suisidaalisuuden” – hieno sana muuten – merkkinä ihmisessä. Enkä myöskään pidä itsetuhoisuutena sanan varsinaisessa merkityksessä sitä, kun yli 80-vuotias heikkokuntoinen ihminen odottaa kuolemaansa. (Saakohan sanaa “kuolema” käyttää, vai onko se liian suora ilmaus?) Harvalla vanhuksella sitäpaitsi on omat kätensä mukana siinä hitaassa tapahtumien kulussa, joka lopulta sulkee hänet hoitolaitokseen.

  Tällä palstalla tuskin on kovin monta sen ikäistä ihmistä, että heidän psykologisen kehityksensä vaihe olisi kuoleman hyväksymisen opetteleminen. Näin ollen meidän on mahdotonta keskustella täysipainotteisesti ikäihmisten tahdosta tai sen mitätöinnistä.

  Niin tai näin, alkuperäinen tarkoitukseni oli peräänkuuluttaa ihmisarvoista elämää ja kuolemaa. Irti päästäminen ei aina, eikä varsinkaan vanhuudessa, ole suisidaalisuutta, hyvä Elina.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 24. Terve

  Terveyskeskuksissa tms.olen törmännyt muutaman kerran puolisurulliseen asiaan. Potilas makaa käytävällä ja maksaa hotellitason maksun. Toinen makaa viereisen huoneen vuoteessa ja maksaa lähes ei mitään.

  Jos on varaa, kannattaa hyvät eläkkeet törsätä yksityisiin laitoksiin. Oliko Osmon mainitsema yksityinen eläkeläisasuntola nimeltään joku “kiihdytyskaista”.

  Muuten ensi vuosi on se vuosi, jolloin Suomen suurin ikäluokka täyttää 63 vuotta ja siitä se rumba sitten alkaa. Toivottavasti elävät terveenä “hautaan asti”.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 25. Olemme keski-ikäinen pari ja miehellä on paha psoriasis. Siksi meidän olisi tarpeen saada asua talvella kuukausi(a) Espanjassa. Älkää syyllistäkö meitä. Tietäisittepä, miten paljon menee rahaa ja aikaa täällä Suomessa psoriasikseen. Kalliit voiteet, pillerit ja valohoidot – eikä silti auta. Kelan ilmastohoitomatka 3 viikkoa ei riitä. Pahinta olisi, jos etenevä psori toisi mukanaan nivelpsorin ja diabeteksen. Psoripotilas Suomessa vasta kalliiksi tuleekin ! Etelässä ei tarvi lääkintää.

  Espanja on rauhaisa maa, ei sitä uskaltaisi mihinkään muhametti-maahan lähteä.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 26. Jaska:

  “Antetaan vihjeksi vaikka muutto Saksaan, mikäli rahoitat eläkkeesi omalla osakesalkulla. Saksa kun ei verota inflaatiovoittoja, toisin kuin Suomi.”

  Sinivihreä:

  Nappiin. 20 vuoden aikana kertynyttä arvonnousua kohdellaan samaan tapaan kuin 20 minuutin aikana kertynyttä. Suomalainen verotus kannustaa keinotteluun, ei pitäaikaissäästämiseen.

  Jaska:

  “Tällä palstalla tuskin on kovin monta sen ikäistä ihmistä, että heidän psykologisen kehityksensä vaihe olisi kuoleman hyväksymisen opetteleminen. Näin ollen meidän on mahdotonta keskustella täysipainotteisesti ikäihmisten tahdosta tai sen mitätöinnistä.”

  Sinivihreä:

  Loistavaa lähdekritiikkiä. Komppaan tätäkin.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.