_

Ylikoulutusyhteiskunta

Olemme kovin ylpeitä siitä, että kansamme on erittäin koulutettua. Tai ei siis koko kansa, mutta vuoden 1960-luvulla syntyneet. Tässä on yksi vika. Kun koulutusta vaaditaan joka paikassa, huonommalla lukupäällä varustettu ei kelpaa mihinkään ja syrjäytyy. Olisi paljon töitä, jotka eivät vaadi mitään koulutusta. Samoja töitä tehtiin jo ennen lukutaidon yleistymistä.

_

Huumekatastrofia vain odotellaan

Viron Schengensopimukseen jollakin mystisellä tavalla liittyen suomalaisten huumenuorten Virossa saama korvaushoito loppuu joulukuussa. On pakko entisenä huumeasioista vastanneena ministerinä ihmetellä, että Suomessa ei näköjään aiota tehdä mitään sille, että kaduillemme ilmaantuu satoja opiaattiriippuvaisia, joiden on pakko tavalla tai toisella – jäljelle on jäänyt vain laittomia tapoja – saada jotain vieroitusoireisiinsa. Jos kyse olisi mistä muusta sairaudesta hyvänsä, tätä pidettäisiin heitteillejättönä.

Uncategorized

Maakuntaliiton tehtävä

Uudenmaan liitto järjesti Maakuntaparlamentin Ruotsinristeilynä. Kun keskustelussa varsin moneen kertaan valitettiin yhdyskuntarakenteen hajoamista, huomautin, että Uudenmaan liitto on hyväksynyt jokaikisen kaavan ja kysyin, pitäisikö meidän tästä eteenpäin ryhtyä tiukemmiksi. Jos haluamme ehyempää yhdyskuntaa, emme hyväksy rakennetta hajottavia kaavoja. Tähän maakuntaliiton hallituksen puheenjohtajaTapani Mäkinen sanoi, että me olemme poliittisesti sopineet, että maakuntakaava on salliva eikä pyri rajoittamaan kuntien kaavoitusta.

Uncategorized

Asuntopula on ikuinen?

Kolumni Suomen Kuvalehdessä 45/2007 Asuntopula on Helsingin haasteista keskeisin.  Se on ikävä itsessään, heikentää Helsingin kehitystä ja edesauttaa kaupunkirakenteen hajoamista. Ei pidä unohtaa itsestäänselvyyksiä. Asuntopula johtuu siitä, että asuntoja on tarvetta vähemmän. Sitä ei torjuta kuin rakentamalla asuntoja tai vähentämällä tarvetta asua Helsingissä Muut temput vain siirtävät ongelmaa ryhmältä toiselle.

Uncategorized

Uudenmaan liiton pidettävä päänsä Espoon Histassa

Uudenmaan liitto on maakuntakaavassaan päättänyt, että niin sanottu Histan alue Espoossa saadaan rakentaa vain, jos alueelle rakennetaan raideyhteys. Histan kautta on suunniteltu oikorataa Espoosta Lohjan kautta Saloon, mutta tuon radan rakentamisesta tällä vuosisadalla ei ole mitään päätöksiä.

_

Piilotettu neuvottelutulos?

Työehtosopimuksissa on tapana piilottaa niiden todellinen sisältö niin perusteellisesti, etteivät siitä ulkopuoliset saa mitään selvää. Tämä on kateuden voittamiseksi ilmaisesti aivan perusteltua. Nyt näyttää siltä, että Tehy ja Kuntatyönantaja ovat täysin eri mieltä siitä, mitä on sovittu – tai sitten ne puhuvat julkisuuteen palturia.

_

Tehy neuvotteli lisää kiirettä?

Tehyn sopimus oli pääosiltaan sellainen kuin pitikin. Esitin jo ministerinä ollessani, että sairaanhoitajien palkkoja pitäisi nostaa asteittain noin 20 prosentilla ja näin tässä tapahtuikin. Ihme, että näin ilmiselvään asiaan tarvittiin tällainen näytelmä. Yksi kauneusvirhe sopimukseen kuitenkin neuvoteltiin.

_

Sähkölämmittäjä lämmittää kivihiilellä

Nimimerkki maanpinnalle kirjoitti vastauksena edelliseen viestiin, että sähkölämmitys on puhdas lämmitysmuoto. Tämä on niin perusteellinen ja yleinen väärinkäsitys, että sen korjaam,inen vaatii erillisen artikkelin.

_

Vapaavuori parantaa kuin sika juoksuaan

Jan Vapaavuori esittää, että uusien sähkölämmitettyjen talojen rakentaminen käytännössä kiellettäisiin ja että kaavamääräyksillä voitaisiin määrätä talo liittymään kaukolämpöön, jos sellainen on saatavilla. Mihin mies vielä päätyykään!

_

Hurraa, sopu syntyi!

Sopu syntyi ja Tehyn lakko peruuntui. Tarkkaa tietoa, mitä on sovittu, ei ole, mutta kaikesta päättäen tulos on paras mahdollinen. Sairaanhoitajien palkat nousevat kunnolla ja pakkolaki hyväksyttiin, jolloin ei syntynyt ennakkotapausta siitä, että ihmishengillä kiristämällä menestyy. Vilpittömät onnittelut tehyläisille, vaikka menettelytavoista olinkin vähän eri mieltä!