Miten huvila voi olla tyhjillään kahdeksan vuotta?

26.7.2017 · Aihe: Kaupunkisuunnittelu · 5 Kommenttia 

Ottamatta sen enempää kantaa kesämökin valtaukseen Villingissä haluan kiinnittää huomiota siihen, miksi tuo tila on tyhjillään ja rapistumassa.

Talo oli vuokrattuna partiolaisille. Sitten kaupunki halusi korottaa vuokraa 900 euroon kuussa. Partiolaisilla ei ollut varaa sitä maksaa ja he lähtivät. Sen jälkeen talo on ollut tyhjillään kahdeksan vuotta tuottamatta euroakaan ja on tuona aikana päässyt rapistumaan lähes käyttökelvottomaksi. Lue lisää

Sähköauton latauspiste jokaisella bensa-asemalla ei ole loppuun asti harkittu

16.7.2017 · Aihe: Talouspolitiikka, _ · 167 Kommenttia 

Kokoomus on ehdottanut, että jokaiselle huoltoasemalle tulisi velvoite tarjota sähköautojen latausta. Tämä tapahtuisi valtion taloudellisen tuen turvin. Kokoomus on ilmeisesti ollut Keskustan kanssa liian kauan hallituksessa, kun senkin mielestä kaikkeen, mitä maassa tapahtuu, tarvitaan valtion tukea.

Mutta jos haluamme sähköautojen yleistyvän, riittävän tiheää latausverkkoa tarvitaan, eikä se aluksi voi toimia itse itsensä kannattavana.

Tarkemmin pohdittuna kokoomuksen ehdotus ei kuitenkaan ole hyvä. Bensa-asemat ovat väärä paikka sähköautojen lataamiseen.

Kun on kyse tien päällä lataamisesta, tarvitaan pikalataus, vähintään teholtaan 50 kW. Käykää katsomassa sähkömittarianne. 220 voltin jännitteellä 50 kW tarvitsee 250 ampeerin sulakkeen – jokaista latauspistettä varten. Lue lisää

Teknologia mullistaa autoilun kaupungeissa

15.7.2017 · Aihe: Kaupunkisuunnittelu · 144 Kommenttia 

Porin Areenan keskustelut autoilun tulevaisuudesta osoittivat minulle neljä asiaa:

  • Sähköautot tulevat luultua nopeammin
  • Itseohjautuvat autot tulevat yllättävän nopeasti
  • Autojen yhteiskäyttö lisääntyy paljon
  • Uber-taksit auttavat liikennettä myös haja-asutusalueilla

Viime aikoina on tullut yhä tiuhemmin uutisia, jotka viittaavat polttomoottorin pikaiseen kuolemaan. Alkaa olla ilmeistä, että Suomi veikkaa väärää hevosta yrittäessään tehdä puusta kallista polttoainetta autoihin, joita ei kohta enää valmisteta. Lue lisää

Suomen metsästrategia ja ilmastonmuutos

12.7.2017 · Aihe: Ilmastopolitiikka · 127 Kommenttia 

Myönnän, että en ole ehtinyt/osannut paneutua Suomen metsien hiilinielulaskelmiin kunnolla. Keskusteluun on vaikea ottaa kantaa, koska siihen äänekkäimmin esiintyvillä tahoilla ei ole pienintäkään halua etsiä totuutta vaan omaa etuaan.

Suomen biotaloussektorin argumenttien uskottavuutta heikentää se, että ala on jäänyt monesti kiinni vilpillisistä argumenteista, erityisesti yrittäessään perustella ilmeisen avuttomasti, ettei turpeen poltto lisää ilman hiilidioksidipitoisuutta. ”Joka kerran keksitään, sitä aina epäillään.”

Esitän oman päättelyni siitä, miten asiaa pitäisi tarkastella tietämättä lainkaan, mitä nämä periaatteet vaikuttavat Suomen tilanteeseen. Lue lisää

Pakolaistulva Afrikasta on vasta tulossa

8.7.2017 · Aihe: _ · 161 Kommenttia 

Virolaisten mielestä Välimeren yli Italiaan tulevat ovat elintasopakolaisia, joille ei tule myöntää turvapaikkaa vaan palauttaa sinne mistä tulivat. Rajaa vainoa ja nälkäkuolemaa pakenevien välillä on joskus aika vaikea vetää.

Afrikan pakolaistilanteen taustalla on hallitsematon väestöräjähdys. Kun väkeä on liikaa, yleensä vähemmistö on liikaa, ja se johtaa konflikteihin ja vainoihin. Siksi Afrikassa on niin valtava määrä sisäisiä pakolaisia, jotka ovat pakolaisina Afrikan sisällä.

Vuonna 1950 nigerialaisia on 38 miljoonaa. Nyt heitä on 180 miljoonaa, vuonna 2030 jo 280 miljoonaa ja vuonna 2100 YK:n ennusteen mukaan 900 miljoonaa.

Se nyt ainakin on varmaa, ettei vuonna 2100 nigerialaisia ole 900 miljoonaa, ei ainakaan Nigerian nykyisten rajojen sisällä. Lue lisää

Mistä talouskasvu on tehty?

7.7.2017 · Aihe: Talouspolitiikka · 36 Kommenttia 

Vaikka Suomen talous on elpymässä, talouskasvu on hidastunut selvästi menneistä vuosikymmenistä. Professori Matti Pohjolalta saamani vaikuttavan kuvan mukaan työn tuottavuuden kasvu on lähes pysähtynyt teollisuusmaissa. Miten se on mahdollista robottien ja tekoälyn aikana?

Sadan vuoden aikana Suomen talouskasvun tärkeimmät tekijät ovat olleet siirtyminen maataloudesta muihin elinkeinoihin, teknologisen kuilun kiriminen umpeen ja uusien innovaatioiden kehittäminen.

Sata vuotta sitten selvä enemmistö suomalaisista sai elantonsa maataloudesta. Nyt viljelijöitä on kolmisen prosenttia. Maataloustuotanto ei ole pienentynyt, vaikka maatalousväestön määrä on romahtanut. Kokonaistuotannon kannalta maaltapako on siis ollut pelkkää plussaa.

Tuottavuuden kasvu on tietysti huimaa, kun pientilallisesta tulee paperitehtaan työntekijä. Lue lisää

Vielä yksi sudenkuoppa sotessa.

5.7.2017 · Aihe: sote, _ · 17 Kommenttia 

Tove Ruokoja kommentoi kirjoitustani facebook-sivustolla näin: Sosiaalipuolella yhtiön olisi kannattanut jättää esim perhetyö perheelle antamatta ja odottaa tilanteen pahenemista niin että liikelaitoksen lastensuojelu joutuu ottamaan kopin.

Tämä osoittaa vielä yhtä hankalaa rajapintaa. Me kaikki tiedämme, että ennaltaehkäisy on ylipäänsä paljon kannattavampaa kuin sairauden hoito. Helpoissa tapauksissa sote-yhtiön kannattaisi panostaa ennaltaehkäisyyn, koska se säästää itsekin siinä, että potilas pysyy terveenä. Kannattaa siis käyttää esimerkiksi 200 euroa vuodessa, jotta ei synny tuhannen euron kustannuksia myöhemmin.

Sote-yhtiön ei kannata kuitenkaan käytää 5 000 euroa vuodessa välttääkseen 100 000 euron kustannukset myöhemmin, koska se ei joutuisi tuota 100 000 euroa maksamaan, mutta joutuisi maksamaan sen 5 000 €. Lastensuojeluasiakkaille on omat maksajansa ja erikoissairaanhoitoahan soteyhtiö ei joudu maksamaan. Erittäin kannattavaa on saattaa asiakas kelpoiseksi henkilökohtaiseen hoitobudjettiin. Silloin siitä saa vielä enemmän rahaakin. Lue lisää

Soten markkinaehtoistamisen ongelmat

4.7.2017 · Aihe: sote, _ · 36 Kommenttia 

Soten ”valinnanvapausmallia”, jota pitäisi kutsua markkinaehtoistamismalliksi, vastaan on esitetty kahdenlaista, toisistaan täysin eroavaa kritiikkiä.

Näkyvin kritiikki on dogmaattisen vasemmistolaista. Markkinat ovat aina väärin jo periaatteessa. Tyypillinen kritiikki kuuluu, että yksityiset yhtiöt myyvät liian halvalla ja siirtävät vielä voitot veroparatiiseihin. Alemmat hinnat ja silti voittoa?

Vielä yleisemmin käytetty argumentti on, että julkinen terveydenhoito on niin tehotonta, ettei sitä voi nyt alistaa kilpailulle, koska se ei siinä pärjää. Aivan näin sitä ei muotoilla, mutta tämä on sen sisältö.

Joku voisi peräti ajatella, että molemmat näistä argumenteista kelpaisivat paremminkin kilpailun avaamisen kannattajille kuin sen vastustajille.

Tämä demariulina on sikäli harmillista, että se peittää näkyvistä sen, että tähän malliin liittyy vakavia ongelmia.

[LISÄYS 5.7.-17 Koska jotkut demarit ovat pahoittaneet mielensä tästä, tarkennan tarkoittavani, että nämä ovat keskustelussa näkyviä vasemmistolaisia argumentteja, en sitä, etteikö joku demari olisi esittänyt ihan kelvollisiakin argumentteja.]

Aivan toista kritiikkiä on edustanut lausunto, jonka antoi eduskunnassa Aalto Institute of Economics. Eduskunnasta saamieni tietojen mukaan tämä lausunto oli painavin hallituksen esitystä vastaan esitetyistä. Lähinnä mikrotaloustiedettä edustavat proffat panivat esitetyt pelisäännöt aivan palasiksi. Lue lisää

Pakkoyhtiöittäminen oli alunperinkin huono ajatus

3.7.2017 · Aihe: _ · 42 Kommenttia 

Tulen aina epäluuloiseksi kun kuulen, että jokin uudistus on kaatunut perustuslaillisiin ongelmiin. Valiokunnan valtaa tosiasiassa käyttävät asiantuntijat ovat niin innostuneita siitä vallasta, jonka mahdollisuus venyttää perustuslaintulkintaa suuntiin, joita eduskunta ei voinut kuvitellakaan nykyisestä perustuslaista päättäessään, että käyttävät tätä valtaa kovin herkästi. Liipasinsormi on niin sanotusti herkistynyt. Usein tulkinnat ovat olleet ristiriidassa terveen järjen kanssa ja pakottaneet huonosti toimiviin ratkaisuihin, joiden huonoudesta kaikki osapuolet kärsivät.

En tiedä asian perustuslaillisesta puolesta, mutta tällä kertaa lausunto sote-uudistuksesta vastasi minun käsitystäni terveen järjen käytöstä.

Puutun tässä kirjoituksessa vain tähän pakkoyhtiöittämiseen. Siinä ei nimittäin ollut alun perinkään järjen hiventä. Väite, että EU-oikeus olisi sellaista vaatinut, on perusteeton, koska ei se ole sitä vaatinut muuallakaan, ei esimerkiksi Ruotsissa. Panemme siis tämän vilpillisen perusteen sivuun ja mietimme, mikä muu on voinut näin outoon ajatukseen johtaa.

(On sinänsä erittäin ikävää, että Suomessa on opittu vetoamaan perusteettomasti siihen, että EU vaatii sitä tai tätä, kun ei pystytä omaa ehdotusta muuten puolustamaan. Ei ihme, että EU:n maine heikkenee.) Lue lisää

Olipa kerran työ

1.7.2017 · Aihe: _ · 85 Kommenttia 

Juuso Perälä ja Lilja Tamminen ovat kirjoittaneet aivan mainion kirjan siitä, mitä uusi teknologia, ennen kaikkea tekoäly ja robotit tekevät tulevaisuuden työlle ja yhteiskunnalle.  Jo kirjan nimi kielii reippaasta otteesta: Olipa kerran työ.

Kirja kuvaa eloisasti sitä, miten työn luonne on muuttunut teollisen vallankumouksen alusta alkaen ja miten koneet, automaatio ja robotit ovat korvanneet yhä enemmän ihmistyötä – aluksi vapauttaen ihmiset tekemään mielenkiintoisempaa työtä, koska työ, jonka konekin osasi, ei ollut järin mielenkiintoista.

Kokonaan uudenlaisen kehityksen mahdollistaa tekoäly, oppivat tietokoneohjelmat. Joskus 50 vuotta sitten sanottiin, ettei tietokone tule koskaan voittamaan ihmistä shakissa. Nykyisin tietokone voittaa leikiten kenet tahansa.

Tietokoneen kyky pelata shakkia johtuu kuitenkin siitä, että ohjelmoijat olivat oppineet pisteyttämän pelitilanteen paremmin samalla kun tietokoneiden laskentakyky on kasvanut valtavasti. Kone ottaa ihmisestä työvoiton sillä, että se pystyy laskemaan kaikki mahdolliset siirrot pitemmälle kuin ihminen ikinä. Ihmiselle ei jää shakissa mahdollisuuksia. Lue lisää

Seuraava sivu »