Huonoa ei kannata rakentaa

20.4.2014 · Aihe: Kaupunkisuunnittelu · 68 Kommenttia 

Jos rakennetaan asuntoja vain hyville paikoille, huono-osaiset eivät pääse asumaan. Tämän väitteen kuulee usein ja sitä on toistettu myös tämän blogin kommenteissa. Ajatus perustuu väärinksätiykseen tai sitten vain siihen, ettei asiaa ole kunnolla ajateltu.

Tehdään yksinkertaistettu malli. Oletetaan, että asuntoja on sijainniltaan viittä luokkaa, luokat A:sta E:hen. Oletetaan edelleen, että asuntojen kysyntä kasvaa tasaisesti ja ihmisten tulotaso nousee niin, että preferenssit siirtyä luokasta E kohti luokkaa A kasvavat Lue lisää

Vielä Kivinokasta

16.4.2014 · Aihe: Kaupunkisuunnittelu · 65 Kommenttia 

Kaupunkisuunnittelulautakunta näyttää laittaneen Kivinokan yleiskaavan periaatteet pöydälle. Kokoomuksessa ilmeisesti haaveillaan, että vihreiden, vasemmistoliiton ja demareiden joukosta löytyisi ainakin yksi puolustamaan rakentamista. Sitä taitaa olla turha toivoa. Valtuustossa on vankka enemmistö Kivinokan rakentamista vastaan. Olisi vain kaupunkisuunnitteluviraston työvoiman väärinkäyttöä viimeistellä suunnitelma hylättäväksi. On järkevää, että Lautakunnissa äänestetään suunnilleen samalla tavalla kuin valtuustossa.

Asian esittely lautakunnan kokouksessa on näköjään videoitu. Kannattaa käydä katsomassa. Videoon pääsee tästä. Lue lisää

Verotus kannustaa myymään kasvuyritykset ulkomaille

13.4.2014 · Aihe: Eduskuntatyö · 114 Kommenttia 

Laivojen järjestelmiä myyvä Napa Oy myytiin Japaniin summalla, jota ei ole kerrottu, mutta tiettävästi kyse on kymmenistä miljoonista euroista. Tiedonhävittämiseen erikoistunut Blancco Oy myytiin 60 miljoonalla eurolla. Blancco Oy uskoo työpaikkojen kuitenkin säilyvän Suomessa omistajavaihdoksesta huolimatta. Lue lisää

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 15.4.2014

12.4.2014 · Aihe: Kaupunkisuunnittelu · 70 Kommenttia 

Olen ensi viikon matkoilla ja Mikko Särelä menee lautakuntaan.

Kivinokan yleiskaavan pariaatteet

Tulin suoraan sanoakseni aika epävarmaksi omasta kannastani kuultuani esittelyn. Viraston tekemä suunnitelma on hieno ja virkistykselle on jätetty melko paljon tilaa. Toisaalta Itä-Helsinki ansaitsee oman Seurasaarensa siinä missä Länsi-Helsinkikin. Tähän tarkoitukseen taas tällainen mökkikylä sopii vähän huonosti. Niinpä mökkejä pitäisi varovaisesti vähentää eikä lisätä.

Asia ratkesi kuitenkin demarien valtuustoryhmässä, jossa tehtiin asiasta sitova ryhmäpäätös virkistyskäytön puolesta. Asuntorakentaminen siis kaatuu. Lue lisää

Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.4.2014

8.4.2014 · Aihe: Kaupunkisuunnittelu · 64 Kommenttia 

Koivusaari

Esitys hyväksyttiin muutoksitta, mutta asemakaavoituksen ohjeeksi hyväksyttiin yksimielisesti kaksi minun esittämääni lisäystä. Niiden mukaan asemakaavoituksen yhteydessä tutkitaan mahdollisuutta laittaa moottoritieliittymä vähän inhimillisempään kokoon sekä sitä, voisiko rakennustehokkuutta lisätä kaavaillusta.

Risteyksen vaatiman alueen pienentäminen edellyttäisi, että Länsiväylän luokitusta alennettaisiin maantieksi tai kaduksi. Tähän tarvitaan valtiovallan myötävaikutusta. Tehokkuuden nostaminen taas tarkoittaisi selvästi korkeampia taloja. Aika paljon on tullut palautetta, että Koivusaareen tornit sopisivat. Ne voisivat olla vähän kauniimpia kuin Keilaniemessä. Lue lisää

Venäjä otti maakaasun aseeksi.

7.4.2014 · Aihe: _ · 83 Kommenttia 

Venäjä on ymmärrettävistä kaupallisista syistä halunnut olla varma ja ennustettava maakaasun tuottaja. Helsinkiin esimerkiksi kaasu on tuotantovaikeuksista huolimatta virrannut häiriöittä. Mieluummin on vähennetty kaasun toimittamista Pietariin kuin vientikohteisiin. On haluttu luoda vaikutelma, ettei kaasun ostamiseen Venäjältä liity poliittisia riskejä.  Lue lisää

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 8.4.2014

6.4.2014 · Aihe: Kaupunkisuunnittelu · 127 Kommenttia 

(Listaan tästä)

Koivusaari

Minua epäilyttää tässä suunnitelmassa kolme asiaa.

1)       Liika säästäminen. Kustannuksia on karsittu muun muassa tekemällä rannoista viistoja sen sijaan, että ne olisivat kaupunkimaisia jyrkkäreunaisia rantoja. Säästyy aika vähän, mutta kovasti kansoitelluille rannoille jyrkkäreunainen rantabulevardi on selvästi parempi.

2)       Moottoritiemäinen risteys on tolkuttoman suuri. Sopimalla valtion kanssa, että moottoritien päättymistä koskeva merkintä ja nopeusrajoitus 60 km/h siirretään kaupungin rajalle, säästyisi paljon maata ja rahaa. Tämä ei tarkoita vielä Länsiväylän bulevardisointia vaan moottoritieliittymien muuttamista maantieliittymiksi.

3)       Tehokkaamminkin voisi rakentaa. Kun Keilaniemessäkin on torneja, voisi niitä olla täälläkin. Ongelmana on pysäköinti, mutta siitä selviää sillä, että myy nykyisen määrän pysäköintipaikkoja huutokaupalla ja loput asukkaat ovat ilman pysäköintipaikkaa. Puolella helsinkiläisistä kotitalouksista ei ole autoa, joten eivät ne asunnot tyhjiksi jäisi. Pysäköintinormia on vastustettu sillä, että ihmiset ostavat asunnon ilman autopaikkaa ja pysäköivät sitten kaduilla vaikeuttaen muiden pysäköintiä. Täällä se on mahdotonta, joten ongelmaa ei ole. Lue lisää

Kuntauudistuksessa katse kaupunkeihin

2.4.2014 · Aihe: Kaupunkisuunnittelu · 155 Kommenttia 

(Kirjoitus on julkaistu haastaja-kolumnina kokoomuksen Nykypäivässä. Kohdeyleisö ovat siis kokoomuslaiset)

Tässä kirjoituksessa kutsun selkeyden vuoksi esimerkiksi Helsinkiä, Espoota ja Vantaata kunniksi. Yhdessä joidenkin naapurikuntiensa kanssa ne muodostavat kaupungin. 

Pääosa perusteista yhdistää haja-asutusalueiden pieniä kuntia katoaa, jos sote-uudistus toteutuu kaavaillulla tavalla. Sote-palveluiden tuottajiksi ja rahoittajiksi ne ovat liian pieniä, mutta toimivat muuten suuria kuntia tehokkaammin, osittain jopa talkoovoimin. Lue lisää

Kaupunkisuunnittelulautakunta 1.4.2014

2.4.2014 · Aihe: Kaupunkisuunnittelu · 57 Kommenttia 

Erottajan liikennejärjestelyt
Listan mukaan. Alue paranee olennaisesti. Bussin 20 päättäri siirtyy Erottajan mäkeen.

Kaavoituksen arvio

Huomiona, että kaupungilla on kaavoitettua käyttämätöntä rakennusoikeutta asumiseen 2,5 miljoonaa kerrosneliötä ja työpaikkoja peräti kuusi miljoonaa. Niihin mahtuisi 60 000 asukasta ja 200 000 työpaikkaa. Lue lisää

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 1.4.2014

31.3.2014 · Aihe: Kaupunkisuunnittelu · 69 Kommenttia 

Aprillipäivän ja kaupunkisuunnitteluviraston 50-vuotisjohlan kunniaksi lautakunnan kokous on nähtävänä suorana lähetyksena Helsinki-kanavalla tiistaina klo 14:30 alkaen. (Esityslistaan tästä)

Erottajan katualueen kaava

Tämä oli meillä keväällä käsittelyssä. Nyt esitystä tarkistetaan vähäisessä määrin annettujen lausuntojen pohjalta. Bussit häädetään Ruotsalaisen teatterin luota sivukaduille ja alue otetaan jalankulkijoiden käyttöön. Terassakahvilakin on tulossa. Kaupunkikuvaa parannetaan askel askeleelta.

Vuoden 2013 kaavoituksen arviointi (Karvi)

Kaupungilla on kaavoituksen arviointityökalu, joka mittaa sitä, kuinka liikenteellisesti hyvin kaavoitettu uusi kerrosala sijoittuu. Sijoittuu pääasiassa hyvin: kantakaupunkiin tai olemassa olevien tai suunnitteilla olevien raideliikenneyhteyksien varrelle. Asumisesta 82 % ja liikekerrosalasta 98 % sijoittuu olevalle tai tulevalle raideliikennevyöhykkeelle. Tässä Helsinki taitaa hakata seudun muut kunnat ylivoimaisesti, vaikka toki myös Espoo ja Vantaa kaavoittavat pääasiassa radan varteen. (Espoo yrittää kaavoittaa myös raideverkon ulkopuolelle, mutta eräs rakennusyhtiön edustaja sanoi minulle, että he eivät aio rakentaa näitä katvealueiden kohteita, koska eivät mene kaupaksi.) Lue lisää

Seuraava sivu »

  • Vision Tuuma-verkkolehteen

    Hyvää lukemista kaupunkisuunnittelusta

    mainostila 1

    mainostila 2

    mainostila 3