En asetu ehdolle eduskuntavaaleissa

2.10.2014 · Aihe: Eduskuntatyö, Oden vaaliohjelma, _ · 4 Kommenttia 

Olen päättänyt jäädä pois eduskunnasta seuraavissa eduskuntavaaleissa. Mielenkiintoni on siirtynyt vaiheittain puoluepolitiikasta muunlaiseen vaikuttamiseen. Siksi katson, että on hyvä tehdä eduskunnassa tilaa jollekin motivoituneemmalle.

Yhteiskunnallista vaikuttamista en aio lopettaa, vaan jatkan Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnan varapuheenjohtajana, bloggaajana, ammattiluennoijana, kolumnistina ja tietokirjailijana.

Minua kiinnostaa myös hallitustyöskentely yrityksissä, joiden toimiala vastaa osaamisalueitani ja maailmankuvaani. Olen tällä hetkellä jätteenkäsittelyn ja bioenergian alalla toimivan BMH Technology Oy:n hallituksessa.

En ole aikeissa hakea kansanedustajan sopeutumiseläkettä. Kansanedustajilla on ainakin toistaiseksi kiinteä eläkeikä, 65 vuotta.

 

= = =

Oden vaaliohjelman valmistelu tällä blogilla jatkuu häiriöttä. Ehdotukset ovat vapaasti kaikkien käytettävissä.

Mikä on kunnan oma palvelu?

2.10.2014 · Aihe: Tulevaisuuden kunta · 3 Kommenttia 

Osuuskaupat lähestyivät tarinansa loppua 1960-luvulla, kunnes ne vaihtoivat organisaatiota. Kunnallisista osuuskaupoista siirryttiin maakunnallisiin ja vauhti parani olennaisesti. Mitä tästä voisi oppia kuntien palveluja ajatellen?

Tuntuu luontevalta, että kuntien palveluista ne kannattaa tuottaa kunnallisesti, joissa asiakkuus on pääsääntöisesti rajoitettu kunnan asukkaisiin. Tällaisia ovat peruskoulut ja päiväkodit nyt esimerkiksi ja ainakin toistaiseksi vanhustenhuolto. Lue lisää

Kiinteistökunta – palvelukunta

2.10.2014 · Aihe: Kuntajako, Tulevaisuuden kunta · 3 Kommenttia 

Kunnalla on kaksi hyvin erilaista tehtävää:

  1. Infrakunta: maankäytöstä, asuntotuotannosta, liikenteestä ja elinkeinopolitiikan edellytyksistä huolehtiminen
  2. Palvelukunta: palveluista huolehtiminen

Näiden kahden optimaalinen aluejako on aivan erilainen. Infrakuntaa tulee kehittää koko kaupunkia yhtenäisesti tarkastellen. Palvelukuntaa ajatellen kaupunki voi olla edelleen jaettu nykyisiin kuntiin tai jopa nykyisiä kuntia pienempiin osiin. Lue lisää

Risikko nimitti propellipäätyöryhmän

2.10.2014 · Aihe: Tulevaisuuden kunta, _ · 22 Kommenttia 

Kuntaministeri Paula Risikko on nimittänyt työryhmän pohtimaan tulevaisuuden kuntaa. Hänen propellipäätyöryhmäksi kutsumansa joukko on kokoonpanoltaan seuraava: Lue lisää

Mitä kaikkea Rosatomin kanssa on sovittu?

1.10.2014 · Aihe: Eduskuntatyö · 24 Kommenttia 

Fennovoiman ydinvoimalan hinnaksi on arvioitu kuusi miljardia ja teho tiedetään 1200 MW:ksi. Tiedän jotain kilpailevan hankkeen kustannuslaskelmista oletuksella että hinta puolet halvempi ja teho 1600 MW, joskin tätä projektia vähän rasittavat rakennusaikaiset korot. Näitä kahta tietoa vertaamalla laskin, että Fennovoiman sähkön omakustannushinnan on oltava vähintään 100 € megawattitunnilta. Näillä nurkilla sen pitäisi liikkua, sillä onhan Britanniaan kaavaillulle ydinvoimalalle luvattu 110 euron syöttötariffi. Varovaisesti olen kuitenkin sanonut, että hinnan on oltava vähintään 80 euroa/MWh Lue lisää

Eläkeratkaisu

28.9.2014 · Aihe: Talouspolitiikka · 84 Kommenttia 

Eläkeratkaisu oli odotettu. Sekään ei ollut yllätys, että suuret ikäluokat päästetään ensin eläkkeelle 63-vuotiaina ja heidän eläkkeidensä maksajat vähän myöhemmin. Jos elinajanodote jatkaa nousuaan, eläkkeelle pääsy myöhentyy edelleen niin, että 2/3 pidentyneestä elämästä menee työhön ja 1/3 eläkkeellä oloon .

Kaikki työnantajat eivät varmaankaan ole tyytyväisiä siihen, että ylin eläkkeellesiirtymisikkä nousee 70 vuoteen johon asti on siis oikeus olla töissä.

Sitä en voi hyväksyä, että eläkeiän nousu tulevaisuudessa voi jäädä pienemmäksi, jos työllisyysaste nousee. Kai sillä työllisyysasteen nousulla on muitakin tavoitteita kuin eläkkeet. Koulutus, terveydenhoito, infrarakentaminen ja muu sellainen kiva, jota parempi työllisyysaste mahdollistaa. Lue lisää

Aloitteellisuutta säästöihin

26.9.2014 · Aihe: Eduskuntatyö · 62 Kommenttia 

(Kirjoitus on julkaistu kolumnina Lääkärilehdessä)

Sosiaali- ja terveyshuollolla on väistämättä edessään ankaria säästöjä. Valtio ja kunnat eivät voi loputtomasti jatkaa velaksi elämistä. Nykylaskelmien mukaan edes hyvä nousukausi ei velkaantumista lopettaisi. On siis säästettävä.

Sote-palvelut eivät voi säästöiltä välttyä, koska ne ovat niin suuri osa julkisista menoista, että niiden jättäminen säästöjen ulkopuolelle iskisi kaikkeen muuhun ankarasti. Lisäksi on luonnollinen poliittinen lainalaisuus, että menoerää, joko pyrkii kasvamaan tarpeen kasvamisen vuoksi, kohdellaan ankarammin kuin sellaisia, jotka luonnostaankin vähenevät. On helpompi leikata kasvusta kuin alentaa joitain menoeriä absoluuttisesti, niin irrationaalista kuin tämä onkin. Väestön ikääntymisen takia sote-menoissa on iso kasvupaine. Lue lisää

Taloussanomat julkaisi uutisankan nuorten asumistoiveista

25.9.2014 · Aihe: _ · 139 Kommenttia 

Taloussanomat julkaisi uutisen, jonka mukaan suomalaiset nuoret haaveilevat pääosin asumisesta maaseudulla ja korkeintaan kaupungin lähellä, mutta eivät kaupungissa.

 Tutkimuksen mukaan suurin osa nuorista haaveilee maalla asumisesta.

 Uutinen vaikutti yllättävältä. Sitä on referoitu monissa lehdissä. Tieto on täysin paikkaansapitämätön. Taloussanomat on julkaissut ilmiselvän ankan. En tiedä, onko tutkija referoinut omaa tutkimustaan väärin vai onko kirjoittaja vain ymmärtänyt väärin, mutta totuus on aivan toinen. Tämän blogin kommentoija nimimerkki Lepotila zZ tutustui alkuperäiseen tutkimusraporttiin ja kävi ilmi, että kyse oli aivan muusta:  Lue lisää

Oden vaaliohjelma: verotuet rinnastettava menoihin.

Seuraavaa hallitusta muodostettaessa menoraami määritellään uudestaan niin, että myös verotuet rinnastetaan menoihin, jotta suoria tukia ja verotukia käsiteltäisiin tasavertaisesti. Lue lisää

Kummallinen esitys kiinteistöverosta

23.9.2014 · Aihe: Eduskuntatyö, Talouspolitiikka · 36 Kommenttia 

Hallitus esittää kiinteistövero ylä- ja alarajojen nostamista. Hyvin kannatettava esitys, mutta loppu on järjetön.  Tästä aiheutuva lisätulo vähennetään kuntien valtionosuuksista. Ylärajasta koituva lisätulo arvioidaan ja vähennetään tasaisesti kaikilta, mutta alarajan nostosta katsotaan, mitkä kunnat joutuvat nostamaan kiinteistöveroa, ja ne joutuvat tilittämään koko veroprosentin noususta aiheutuvan tulon valtiolle.

Näin syntyy tilanne, että kahdesta kunnasta, joilla on vuonna 2015 sama kiinteistöveroprosentti, toinen saa pitää rahan kokonaan ja toinen joutuu tilittämään siitä osan valtiolle, koska tällä jälkimmäisellä kunnalla oli vuonna 2014 alempi kiinteistöveroprosentti. Luulisi perustuslakiasiantuntijoiden älähtävän vähemmästäkin. Lue lisää

Seuraava sivu »