Paljonko oppimateriaalin kierrätys säästää?

20.8.2014 · Aihe: Eduskuntatyö · 41 Kommenttia 

Yksi budjetin kiistakysymyksiä on oppivelvollisuusiän nostaminen 17 vuoteen, jotta syrjäytymisvaarassa olevat nuoret joutuisivat jatkamaan vaikka sakon uhalla opiskeluaan. Kaikki varmaankin ovat samaa mieltä siitä, että nämä peruskouluun opiskelunsa lopettavat pitäisi jotenkin saada opintielle. Oppivelvollisuusiän nostamisen suurin kustannus syntyy kuitenkin siitä, että kaikkien opiskelijoiden oppimateriaalit on annettava heille ilmaiseksi. Näin sanotaan perustuslaissa. Lue lisää

Työajan pidentäminen on huono keino

Kokoomuksen Arto Satonen esittää, että Suomessa pitäisi viikkotyöaikaa pidentää nykyisestä 37,5 tunnista 40 tuntiin eli 6,7 prosentilla. Päivä pitenisi siis puolella tunnilla. Satosen mukaan näin torjuttaisiin työttömyyttä.

Ensikuulemasta voisi ajatella, että työajan pidennys lisää työttömyyttä, kun saman työmäärän pystyy tekemään pienempi määrä ihmisiä. Satonen tähtää tuntipakan alentamiseen 6,7 prosentilla, minkä hän uskoo parantavan kilpailukykyä niin paljon, että työllisyys kuitenkin paranisi. Lue lisää

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 19.8.2014

18.8.2014 · Aihe: Kaupunkisuunnittelu · 32 Kommenttia 

Se alkaa taas. En kuitenkaan mene itse kokoukseen, koska olen eduskuntaryhmän kokouksessa Joensuussa. Mikko Särelä menee.

Listan näkee tästä.

Lähiöprojektin toimintakertomus

Lähiöprojektin tehtävänä on parantaa asumisolosuhteita ja julkisen tilan laatua lähiöissä. Tämän pitäisi olla kaupungin strategiassa aika korkealla tasolla, koska lähiöiden houkuttelevuudesta asuinalueena kannattaa huolehtia. Jos kerran pääsee slummiutumaan, on kierrettä vaikea katkaista. Vanhoihin lähiöihin voi tulla runsaasti uutta potkua, kuten on tullut esimerkiksi Roihuvuoreen. Myös Vuosaaressa on selviä merkkejä alueen imagon noususta. Nousu ei siis koske vain Kalliota ja Vallilaa.

Asian tärkeyteen nähden aika vähän rahaa tähän käytetään. Projektin rahan käyttö oli 0,5 k€. Tosin jokin lähiörahasto käytti enemmän ja ARA:lta saatiin runsas miljoona joihinkin asumista suoraan palveleviin hankkeisin. Lue lisää

Oden vaaliohjelma: kielletään asunnon ja autopaikan kytkykauppa

Kielletään kytkykauppa, jossa uustuotantoalueilla autopaikkojen kustannukset on sälytetty osaksi asunnon hintaa. Kytkentä nostaa asuntojen hintoja, lisää autopaikkojen kysyntää ja siirtää autoilun kustannuksia autottomien maksettavaksi. Lakia asunto-osakeyhtiöistä täsmennetään siten, että vanhoissa asunto-osakeyhtiöissä, joissa yhtiö omistaa autopaikat, paikkojen vuokraoikeus on huutokaupattava kerran vuodessa, jotta asukkaita ei saatettaisi eriarvoiseen asemaan keskenään. Lue lisää

Kombinatorinen huutokauppa

15.8.2014 · Aihe: Kaupunkisuunnittelu · 13 Kommenttia 

Mikko Särelä kirjoittaa blogissaan siitä, miten Helsingin kaupungin kannattaisi kilpailuttaa tonttejaan. On vaadittu kilpailuttamista pienempinä tontteina, että pienetkin rakennusliikkeet voisivfat tarjota ja on sanottu, että koko kortteli kerrallaan toisi rationaalisuutta rakent5amiseen. Särelä esittää asiaan yksinkertaista ratkaisua, jota olen joskus nähnyt sovellettavankin. Voi tehdä tarjouksen yhdestä tai useammasta tontista ja sitten tutkitaan, mikä kombinaatio tuottaisi parhaan tuloksen.

Särelä suosittaa samaa myös HSL:lle reittien kilpailuttamiseen. Hyvä ajatus.

Helsingin seudun asuntopula ei ole määrällinen vaan laadullinen

Hallitus on huolissaan kohoavista asuntojen hinnoista ja asuntopulasta Helsingin seudulla. Näinä päivinä valtio ja seudun kunnat solmivat sopimuksen paniikinomaisesta kaavoituksen nopeuttamisesta, joka esimerkiksi Helsingin osalta merkitsisi sitoutumista kaavavarantoon, joka on lähes kahden Vuosaaren suuruinen. Lääke taitaa olla väärä, sillä Helsingin seudulla ei ole määrällistä asuntopulaa vaan laadullinen, sijaintiin liittyvä.

Oheisessa kuvassa on vanhojen kerrostaloasuntojen hintakehitys suhteessa maan keskimääräisiin asunnon hintoihin. Huomataan, että muualla Helsingin seudulla ei ole mitään huikeata hintojen nousua paitsi eteläisessä ja läntisessä Helsingissä, Helsinki 1:ssä ja Helsinki 2:ssa. Kehyskunnissa kerrostaloasutojen hinnat ovat jopa halventuneet suhteessa koko maan hintatasoon. Jos ei ole nirso asunnon sijainnin suhteen, asunnon saa aivan kohtuullisella hinnalla. Ihmiset ovat kuitenkin ryhtyneet nirsoiksi. Lue lisää

Oden vaaliohjelma: laki kiinteistöveron asteittaisesta korottamisesta

On säädettävä laki kiinteistöveron asteittaisesta nostosta kymmenen vuoden aikana nykyistä huomattavasti korkeammalle tasolle. Kiinteistöveron tulee kohdistua tonttimaan ja sillä olevan rakennusoikeuden arvoon, ei siihen, kuinka hyvä ja hyväkuntoinen rakennus tontilla sijaitsee. Kiinteistövero tulee säilyttää verotulojen tasauksen ulkopuolella. Veron pohjana oleva kiinteistöjen arvostus on vastattava maapohjan ja rakennusoikeuden todellista arvoa ja tämän arvon on reagoitava nopeasti esimerkiksi liikenneverkon muutoksiin.

Taajamamaan ja rakennusoikeuden arvoon kohdistuva kiinteistövero on ihanteellinen vero, jolla ei ole käyttäytymisvaikutuksia. Se kapitalisoituu maan arvoon sitä alentaen. Hyvin yleisesti teollisuusmaissa ajatellaan, että kaupunkimaan arvonnousu kuuluu yhteiskunnalle, joka on sen kaupungin tontin ympärille rakentanut. Tapoja konfiskoida arvonnousu yhteiskunnalle on monia. Kaupunkimaista asutusta voi kaavoittaa vain yhteiskunnan omistamalle maalle (monet Saksan osavaltiot), kaavoitushyödyn leikkaus kaavoitusmaksulla, asuntotulon verotus asunnon arvon mukaan (Sveitsi) ja korkea kiinteistövero (Yhdysvallat). Lue lisää

Oden vaaliohjelma: varainsiirtoverosta luovuttava

Koska tämän vaalikauden tärkeimmät linjaukset on jo tehty, kannattaa nostaa katse seuraavaan. Kokoan tämän otsikon alle isoja ja pieniä asioita, joita seuraavan kauden hallitusohjelmaan pitäisi ottaa. Nämä tulevat aivan sekalaisessa järjestyksessä tipoittain. Jossain vaiheessa, toivottavasti jo ennen eduskuntavaaleja, kokoan ne jonkinlaisen jäsennyksen alle. Jos palaute antaa siihen aihetta, voin myös muuttaa tekstiä ennen sen kokoamista yhteen.

***

Varainsiirtoverosta on asunto- ja kiinteistökaupoissa luovuttava kokonaan.

Kyseistä veroa ei voi perustella millään muulla tavalla kuin, että se tuottaa tuloa valtiolle ja on aina tuottanut. Asuntomarkkinoilla vero aiheuttaa tarpeetonta lukitusvaikutusta ja saa ihmiset asumaan epätarkoituksenmukaisissa asunnoissa. Se syrjii niitä, jotka aloittavat asumisuransa vähävaraisina ja joutuvat ostamaan ensin yksin ja sen jälkeen vaiheittain vähän isomman verrattuna niihin, joilla on mahdollisuus ostaa heti lopullinen perheasunto. Lue lisää

Onko väärin suosia lapsiperheitä kaavoituksessa?

9.8.2014 · Aihe: Kaupunkisuunnittelu · 98 Kommenttia 

Julkisuudessa on arvosteltu paljon Helsingin vaatimusta, että uustuotannossa on oltava tietty osuus perheasuntoja. Tällä halutaan suosia lapsiperheitä. Lapsiperheiden suosiminen on yleensä ollut hyväksyttävä, ellei jopa vaadittu osa kaikkea asuntopolitiikkaa.

Rakennusyhtiöt valittavat, ettei perheasunnoille ole kysyntää. Näyttää jopa Helsingin Sanomien asuntotoimitus menneen tähän halpaan. Helsingin kantakaupungissa on kysyntää kaiken tyyppisille asunnoille. Kysymys on siitä, että perheasunnoista maksetaan alempaa neliöhintaa kuin pienasunnoista ja rakennusyhtiöt pitävät enemmän isosta neliöhinnasta kuin pienestä. Perheasunnoista maksetaan kuitenkin paljon enemmän kantakaupungissa kuin vaikkapa Järvenpäässä, ja Järvenpäässäkin rakentaminen kannattaa. Lue lisää

Helsinkiin 60 000 asukkaan kaavavaranto?

Maan hallitus vaatii pääkaupunkiseudun kuntia huolehtimaan kaavoitusta nopeuttamalla, että niillä on vapaata kaavavarantoa viiden vuoden tarpeisiin. Tällä on tarkoitus alentaa asuntomaan hintaa.

Asuntojen hintaa alentavat vain asunnot. Vaikka rakennusliikkeet saisivat maan ilmaiseksi, sillä ei olisi vaikutusta siihen hintaan, jolla ne valmiit asunnot myyvät. Pitäisi siis rakentaa enemmän. Isompi kaavavaranto periaatteessa nopeuttaa rakentamista, mutta vain jos alalla vallitsee jonkinasteista kilpailua. Tähän puoleen asiasta soisi valtiovallan voimalla puuttuvan. Lue lisää

Seuraava sivu »